SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;srt2:(2015-2019)"

Sökning: L773:0039 6591 > (2015-2019)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
21.
 • Bylander, Eric, 1973- (författare)
 • Regeringsformens krav på alla rättegångars genomförande rättvist och inom skälig tid
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 102:5-6, s. 370-398
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sedan år 2011 stadgas i 2 kap. 11 § 2 st. 1 p. regeringsformen: ”En rättegång ska genomföras rättvist och inom skälig tid.” Denna del av 2010 års revision av regeringsformen har, under de drygt sex år som gått sedan ikraftträdandet, avsatt förvånansvärt få spår och de som avsatts har inte följts upp i den utsträckning man kunnat förvänta sig. Här behandlas främst de möjligheter bestämmelsen har öppnat att göra gällande en rätt till en rättvis rättegång genomförd inom skälig tid – motsvarande Europakonventionens krav – även i fall då prövningen avser annat än civila rättigheter eller skyldigheter eller anklagelser om brott, så att konventionen inte är direkt tillämplig.
22.
23.
 • Derlén, Mattias, 1976-, et al. (författare)
 • Judiciell aktivism eller prejudikatbildning? : en empirisk granskning av Högsta domstolen
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :2, s. 143-158
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ett antal kommentatorer har hävdat att Högsta domstolen under senare år intagit en ny, friare roll i förhållande till lagstiftaren. Debatten har framförallt kommit att gälla ett antal enskilda och kontroversiella domar som enligt vissa debattörer kan beskrivas som ”judiciell aktivism”. Mot bakgrund av denna debatt och utifrån ett omfattande empiriskt material studerar vi hur Högsta domstolens verksamhet utvecklats över tid. Studien bekräftar att Högsta domstolen genomgått en omfattande förändring, men att det handlar om att domstolen under längre tid utvecklats till en tydligare och aktivare prejudikatinstans, snarare än ett plötsligt utslag av judiciell aktivism.
 •  
24.
 • Derlén, Mattias, 1976-, et al. (författare)
 • Perspektiv på prejudikat : En empirisk undersökning av tingsrätternas bruk av Högsta domstolens rättspraxis i tvistemål
 • 2019
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Stockholm. - 0039-6591. ; :8, s. 751-772
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Betydelsen av HD:s avgöranden som prejudikat har rönt allt större uppmärksamhet, främst med fokus på hur HD själv ser på sin rättspraxis. Denna artikel kompletterar diskussionen genom att undersöka tingsrätternas bruk av prejudikat. Artikeln visar att endast en relativt liten andel av HD:s avgöranden används aktivt i tingsrätterna och att överlappningen mellan de avgöranden som används av tingsrätterna och de som används av HD själv är ytterst begränsad. En möjlig förklaring är att HD i hög grad prövar frågor som mycket sällan uppkommer i tingsrätterna. Detta är inte nödvändigtvis problematiskt, men motiverar en diskussion om hur HD bäst kan leda rättstillämpningen.
 •  
25.
26.
 •  
27.
 •  
28.
 •  
29.
 •  
30.
 • Gustafsson, Kristian (författare)
 • På spaning efter den tid när bostadsrättsägare skyddades från flytt
 • 2019
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; :10/19, s. 913-921
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När beneficieskyddet för bostadsrätter infördes i svensk rätt var lagstiftarens syfte att bostadsrätter som utgångspunkt skulle undantas utmätning. Sedan införandet har värdet på bostadsrätter stigit. Värdestegringen har varit avgörande för rättsutvecklingen och idag skyddas endast en förhållandevis liten andel av svenska bostadsrätter från utmätning genom beneficieregeln i 5 kap. 1 § första stycket 6 p. utsökningsbalken. Utöver att värdet på bostads-rätter stigit sedan införandet, har även en påtaglig bostadsbrist utvecklats i Sverige. Artikeln rör den framväxta bostadsbristens förhållande till beneficieskyddet för bostadsrätter och frågan huruvida ändrade förhållanden på den svenska bostadsmarknaden åter bör påverka rättsutvecklingen.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (29)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (80)
recension (10)
forskningsöversikt (2)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (75)
refereegranskat (35)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Bogdan, Michael, (5)
Svensson, Erik, 1983 ... (4)
Sunnqvist, Martin, (3)
Svensson, Ola, (2)
Ahlinder, Elisabeth, ... (2)
Bengtsson, Bertil (2)
visa fler...
Almkvist, Gustaf, (2)
Asp, Petter, 1970-, (2)
Bindreiter, Uta, (2)
Derlén, Mattias, 197 ... (2)
Lerwall, Lotta, 1968 ... (2)
Martinson, Claes, 19 ... (1)
Arvidsson, Niklas (1)
Kristoffersson, Eleo ... (1)
Gangopadhyay, Shubha ... (1)
Sjögren, Stefan, 196 ... (1)
Bernitz, Hedvig (1)
Allard, Christina, (1)
Skog, Rolf, 1954-, (1)
Allard, Christina, 1 ... (1)
Almlöf, Hanna, (1)
Almlöf, Hanna, Lekto ... (1)
Kristiansson, Hanna (1)
Andreasson, Jens, 19 ... (1)
Faber, Wolfgang (1)
Dahlman, Christian, (1)
Heuman, Lars (1)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (1)
Olsen, Lena, 1951- (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Warnling-Nerep, Wiwe ... (1)
Ruotsi, Mikael, (1)
Jonsson Cornell, Ann ... (1)
Selberg, Niklas (1)
Johansen, Tormod Ott ... (1)
Lindskoug, Patrik, (1)
Ryrstedt, Eva, (1)
Sayed, Mosa, 1975-, (1)
Sjödin, Erik (1)
Brännström, Malin, 1 ... (1)
Brännström, Malin, (1)
Bylander, Eric, 1973 ... (1)
Bylander, Eric, Prof ... (1)
Cameron, Iain, (1)
Korths-Aspegren, And ... (1)
Engdahl, Ola, 1967-, (1)
Lindholm, Johan, 197 ... (1)
Lindholm, Johan, Pro ... (1)
Fridström Montoya, T ... (1)
Persson, Vilhelm, (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (23)
Uppsala universitet (23)
Stockholms universitet (20)
Göteborgs universitet (8)
Umeå universitet (4)
Örebro universitet (4)
visa fler...
Luleå tekniska universitet (3)
Högskolan Dalarna (3)
Linköpings universitet (2)
Mittuniversitetet (2)
Högskolan i Jönköping (1)
Försvarshögskolan (1)
Karlstads universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (89)
Engelska (3)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (92)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy