SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;access:(free)"

Sökning: L773:0039 6591 > Fritt online

 • Resultat 1-10 av 56
 • [1]23456Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Almkvist, Gustaf, et al. (författare)
 • Rättegångskostnader i förenklade tvistemål
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; s. 150-168
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I de allra flesta tvistemål är det av central betydelse vad rättsprocessen kan komma att kosta och vilken part som slutligen ska bära de olika kostnaderna. Trots det har reglerna om rättegångskostnader fått förhållandevis liten uppmärksamhet i juridisk doktrin och debatt. I synnerhet gäller detta de förenklade tvistemålen, där möjligheten att få ersättning för ombudsarvode är kraftigt begränsad. I artikeln görs en grundlig genomgång av den inte helt lättillgängliga bestämmelsen i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken, som reglerar frågan vad som ersätts som rättegångskostnad i dessa mål, vars tvisteföremål understiger ett halvt prisbasbelopp. Utifrån en analys av särregleringens huvudsyfte, att möjliggöra för den enskilde att tillvarata sin rätt till låga och förutsebara kostnader, ifrågasätts om inte nuvarande ordning i flera avseenden får olyckliga konsekvenser. En enklare bestämmelse som i stället bygger på ett kostnadstak förespråkas.
 •  
3.
 • Almlöf, Hanna, Lektor, 1981-, et al. (författare)
 • Dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden
 • 2019
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala, Sweden : Föreningen för Utgivande av Svensk Juristtidning. - 0039-6591.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Ett aktiebolag får inte låna ut pengar till en person som är närstående till företaget, eller till en person som ska förvärva aktier i bolaget eller överordnat bolag i samma koncern. Det finns dock möjlighet att söka dispens från de aktiebolagsrättsliga låneförbuden. I denna artikel analyseras dispensförfarandet i detalj med stöd av en kartläggning av samtliga dispensärenden under fem år. Genomgången av myndighetspraxis visar av vem dispensmöjligheten utnyttjas och under vilka förutsättningar dispens medges, men också hur låneförbudens undantag tillämpas i praktiken, särskilt undantaget för kommersiella lån. Sammantaget visar studien att dispensmöjligheten troligtvis underutnyttjas.
 •  
4.
 • Almlöf, Hanna (författare)
 • När dispositiva lagregler blir tvingande om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga lagstiftningsarbetet
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :1, s. 9-22
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.
5.
 • Arvidsson, Niklas (författare)
 • Privat reglering av revisorsval i aktiebolag : En analys av ogiltighet enligt 9 kap. 16 a § ABL
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 2017:2, s. 124-141
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Till följd av EU:s revisionspaket har det införts regler i aktiebolagslagen om ogiltighet av vissa avtalsvillkor och bolagsordningsbestämmelser. Reglerna lämnar många viktiga frågor rörande tillämpningsomfång och rättsverkningar obesvarade. I syfte att klargöra rättsläget analyserar artikeln dessa frågor. Analysen utvisar att lagändringen medför större konsekvenser än vad ordalydelsen vid första påseende antyder och därför kan framstå som överraskande.
6.
 • Azad, Azade, et al. (författare)
 • Barn och ungdomar minns och berättar detaljerat efter att ha bevittnat dödligt våld
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 97, s. 746-759
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De flesta barn som kommer i kontakt med rättsväsendet har utsatts för stressfyllda eller traumatiska händelser. Följaktligen är effekten av starka negativa känslor på minnet och berättandet, av både juridiska och kliniska skäl, av stor vikt att undersöka. I ett pågående forskningsprojekt har vi kartlagt de mönster som präglar barns minnen och berättande när de bevittnat dödligt våld, samt olika bakgrundsfaktorer som kan tänkas påverka barnens vittnesmål. Totalt har vi analyserat polisförhör med över 100 barn och ungdomar i åldrarna 3–17 år. Huvudresultaten visar att barn berättar detaljerat om dessa upplevelser i polisförhör, oavsett ålder och relation till gärningsmannen och/eller offret. Därtill visar resultaten att upprepade förhör leder till ett än mer detaljerat berättande. Det finns således skäl till att reflektera över etablerade uppfattningar angående i vilken utsträckning barn är lojala mot sina föräldrar och av den anledningen tiger om det våld de upplevt i hemmet. Barnets vittnesmål är av stor vikt för att få ett bättre underlag i en brottsutredning och för att försäkra barnets rätt till brottsskadeersättning samt för att domstolarna vid straffvärdesbedömningen ska kunna beakta att ett barn bevittnat brottet.
7.
 • Bladini, Filip, 1958- (författare)
 • Mängdförsäkring — ett missbruk av institutet gruppförsäkring?
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :9, s. 837-861
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Försäkringsavtalslagens omfattande reglering av gruppförsäkringar har blivit en legitimerande grund för försäkringsprodukter med tveksamt konsumenträttsligt innehåll. Även om dessa produkter till formen är gruppförsäkringar bär de helt andra kännetecken än de gruppförsäkringar som låg till grund för lagens regler. Förutom att försäkringarna ger ett smalt försäkringsskydd som det av olika anledningar är svårt för konsumenter att värdera, är det i egentlig mening inte grupper som ansluts. Konsumenterna hamnar i dessa försäkringar genom att de står med i vissa företags kundregister. En fråga som detta väcker är därför när negativ avtalsbindning bör accepteras och till denna hör om frågan bäst hanteras inom försäkringsavtalsrätten eller marknadsrätten.
8.
9.
10.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 56
 • [1]23456Nästa
Åtkomst
Typ av publikation
tidskriftsartikel (51)
recension (5)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (36)
refereegranskat (33)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Lidgard, Hans Henrik ... (5)
Bogdan, Michael, (4)
Sinander, Erik, 1986 ... (4)
Sunnqvist, Martin, (3)
Utterström, Marcus, (3)
Ingvarson, Anders, (3)
visa fler...
Almkvist, Gustaf, (2)
Bylander, Eric, 1973 ... (2)
Hardenberger, Alexan ... (2)
Kellgren, Jan, 1967- ... (2)
Torp, Eivind, 1956-, (2)
Schollin, Kristoffer ... (2)
Svensson, Ola, (1)
Arvidsson, Niklas (1)
Landström, Sara, 198 ... (1)
Christianson, Sven Å ... (1)
Sahlin, Nils-Eric, (1)
Schiratzki, Johanna, (1)
Elofsson, Niklas (1)
Almlöf, Hanna, (1)
Almlöf, Hanna, Lekto ... (1)
Kristiansson, Hanna (1)
Nygren, Rolf (1)
Andreasson, Jens, 19 ... (1)
Calleman, Catharina (1)
Rolf, Nygren, 1944-, (1)
Dahlman, Christian, (1)
Lindholm, Johan, (1)
Samuelsson, Per, (1)
Azad, Azade, (1)
Dahlstrand, Karl (1)
Ulander-Wänman, Cari ... (1)
Selberg, Niklas (1)
Bladini, Filip, 1958 ... (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Jänterä-Jareborg, Ma ... (1)
Lindskoug, Patrik, (1)
Lehrberg, Bert, 1957 ... (1)
Sjödin, Erik (1)
Bylander, Eric, Prof ... (1)
Calleman, Catharina, ... (1)
Korths-Aspegren, And ... (1)
Engdahl, Ola, 1967-, (1)
Derlén, Mattias, 197 ... (1)
Lindholm, Johan, 197 ... (1)
Persson, Vilhelm, (1)
Willén, Rebecca M., ... (1)
Holtz, Hajo Michael, (1)
Lindkvist, Gustav, 1 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (25)
Uppsala universitet (9)
Stockholms universitet (6)
Umeå universitet (5)
Göteborgs universitet (4)
Linköpings universitet (4)
visa fler...
Mittuniversitetet (2)
Örebro universitet (1)
Högskolan i Jönköping (1)
Försvarshögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Svenska (56)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (55)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy