SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;conttype:(scientificother)"

Sökning: L773:0039 6591 > Övrigt vetenskapligt

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlbäck Öberg, Shirin, 1964- (författare)
 • Kunskap och politik - mellan nonchalans och teknokrati
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus. - 0039-6591. ; :8, s. 764-771
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Förhållandet mellan kunskap och politik är inte okomplicerat. Kun­skapsstyrning kan nämligen utgöra minst två helt olika hot mot cen­trala demokratiska värden. Utredningar kan bli till tomma ritualer som motverkar sitt eget syfte och ger utrymme för kunskapsnonchalans. Men de kan också leda till att öppna diskussioner baserade på poli­tiska värderingar överges för vad som kan beskrivas som ett expert­välde. Kommittéväsendet har historiskt sett placerat sig i en delibe­rativ mittenposition där politiker och experter utifrån sina olika ut­gångspunkter försökt resonera sig fram till en ”bästa lösning”. Frå­gan är dock om de förändrade förutsättningarna för utredningarna riskerar att verksamheten antingen nonchaleras eller att den överlåts åt experter.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Alexius-Borgström, Katarina, 1967- (författare)
 • Argument för och emot inrättande av en Djurombudsman
 • 1999
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 84:10, s. 968-986
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under 1980- och 1990-talen har i Sverige inrättats ett flertal s. k. intresserepresentativa ombudsmän. Mot bakgrund av bl. a. den etiska och rättspolitiska debatt som numera pågår om djurens ställning i olika sammanhang diskuteras i denna artikel frågan om det nu inte är dags att de allt talrikare svenska ombudsmännen får sällskap av en  Djurombudsman, dvs. en ombudsman som tillvaratar djurens intressen.  Diskussionen förs utifrån analyser av ombudsmännens demokratiska och rättsstatliga legitimitet, fri- och rättighetsbegreppet samt djurplågeribrottets utformning.
 •  
5.
 • Algotsson, Karl-Göran, 1940- (författare)
 • Lagrådets politiska betydelse
 • 2009
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus. - 0039-6591. ; :2, s. 165
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 •  
7.
 • Almkvist, Gustaf, et al. (författare)
 • Orsakande, tillräknande och luftstrupstransplantationer
 • 2018
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; s. 225-239
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De uppmärksammade transplantationerna av syntetiska luftstrupar på tre allvarligt sjuka patienter på Karolinska universitetssjukhuset ställer många frågor om straffrättsliga ansvarsbedömningar på sin spets. Orsakade transplantationerna patienternas död, trots att patienterna var dödssjuka? Spelar det någon roll att andra behandlingsmetoder sannolikt inte skulle ha hjälpt patienterna att bli bättre? I artikeln problematiseras resonemangen i beslutet att lägga ned förundersökningen mot den ansvarige kirurgen. Två olika modeller i svensk straffrättslig doktrin för att göra bedömningar av ansvar för okontrollerade följder diskuteras. Det hävdas dels att orsaksfrågan endast är en del av en större bedömning av om patienternas död är en följd som bör tillräknas handlingen att transplantera luftstruparna, dels att det får stor betydelse hur de frågor som ingår i bedömningen närmare formuleras.
 •  
8.
 • Almkvist, Gustaf, et al. (författare)
 • Rättegångskostnader i förenklade tvistemål
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; s. 150-168
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I de allra flesta tvistemål är det av central betydelse vad rättsprocessen kan komma att kosta och vilken part som slutligen ska bära de olika kostnaderna. Trots det har reglerna om rättegångskostnader fått förhållandevis liten uppmärksamhet i juridisk doktrin och debatt. I synnerhet gäller detta de förenklade tvistemålen, där möjligheten att få ersättning för ombudsarvode är kraftigt begränsad. I artikeln görs en grundlig genomgång av den inte helt lättillgängliga bestämmelsen i 18 kap. 8 a § rättegångsbalken, som reglerar frågan vad som ersätts som rättegångskostnad i dessa mål, vars tvisteföremål understiger ett halvt prisbasbelopp. Utifrån en analys av särregleringens huvudsyfte, att möjliggöra för den enskilde att tillvarata sin rätt till låga och förutsebara kostnader, ifrågasätts om inte nuvarande ordning i flera avseenden får olyckliga konsekvenser. En enklare bestämmelse som i stället bygger på ett kostnadstak förespråkas.
 •  
9.
 • Almlöf, Hanna (författare)
 • När dispositiva lagregler blir tvingande om behov av kreativitet i det aktiebolagsrättsliga lagstiftningsarbetet
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :1, s. 9-22
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Genom dispositiv lagstiftning erbjuds en flexibilitet för parter som finner att lagens utgångspunkt inte passar deras kontrakt. Forskning visar dock att dispositiviteten många gånger inte utnyttjas. I denna artikel diskuteras ekonomiska och psykologiska skäl till varför aktieägare avstår från att avtala bort bolagsrättsliga regler, trots att andra lösningar hade passat deras företag bättre. Det sagda får till följd att dispositiva aktiebolagsrättsliga lagregler likväl blir tvingande och sättet för lagstiftaren att bemöta detta är genom att överväga en annan regleringsteknik.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (36)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (175)
recension (48)
forskningsöversikt (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (33)
Författare/redaktör
Bogdan, Michael, (17)
Andersson, Jan, (6)
Asp, Petter, 1970-, (6)
Ramberg, Christina, ... (6)
Samuelsson, Per, (5)
Flodin, Jonny, 1966- ... (4)
visa fler...
Holtz, Hajo Michael, (4)
Stattin, Daniel, 197 ... (4)
Sunnqvist, Martin, (3)
Martinson, Claes, 19 ... (3)
Svensson, Ola, (3)
Svensson, Erik, 1983 ... (3)
Andreasson, Jens, 19 ... (3)
Ulväng, Magnus, 1970 ... (3)
Jonsson Cornell, Ann ... (3)
Derlén, Mattias, 197 ... (3)
Göranson, Ulf, 1947- ... (3)
Ingvarsson, Torbjörn ... (3)
Nergelius, Joakim, 1 ... (3)
Sinander, Erik, 1986 ... (3)
Modéer, Kjell Å, (2)
Malmberg, Jonas, 196 ... (2)
Ahlinder, Elisabeth, ... (2)
Allard, Christina, (2)
Schiratzki, Johanna, (2)
Almkvist, Gustaf, (2)
Samuelsson, Joel, 19 ... (2)
Bergström, Maria, (2)
Wong, Christoffer (2)
Calleman, Catharina (2)
Heuman, Lars (2)
Madell, Tom (2)
Hager, Richard, (2)
Bindreiter, Uta, (2)
Persson, Annina H., ... (2)
Bylander, Eric, 1973 ... (2)
Stern, Rebecca, 1974 ... (2)
Lindholm, Johan, 197 ... (2)
Edelstam, Henrik, 19 ... (2)
Pauli, Mikael (2)
Ekbäck, Peter, 1961- ... (2)
Lerwall, Lotta, 1968 ... (2)
Österdahl, Inger, 19 ... (2)
Grahn-Farley, Maria, (2)
Hallström, Pär, (2)
Hardenberger, Alexan ... (2)
Heidbrink, Jakob, 19 ... (2)
Heidbrink, Jakob, (2)
Johansson, Tormod Ot ... (2)
Torp, Eivind, 1956-, (2)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (60)
Lunds universitet (52)
Stockholms universitet (36)
Umeå universitet (24)
Göteborgs universitet (18)
Högskolan i Jönköping (10)
visa fler...
Örebro universitet (9)
Kungliga Tekniska Högskolan (6)
Högskolan Dalarna (4)
Linköpings universitet (3)
Mittuniversitetet (3)
Luleå tekniska universitet (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Linnéuniversitetet (1)
Försvarshögskolan (1)
Karlstads universitet (1)
visa färre...
Språk
Svenska (220)
Engelska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (210)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy