SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;lar1:(ltu)"

Sökning: L773:0039 6591 > Luleå tekniska universitet

 • Resultat 1-10 av 25
 • [1]23Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Avtal om naturvård
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 99:3, s. 256-266
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artikeln diskuterar olika problem som uppkommer vid avtal med en fastighetsägare om skydd för naturmiljön på fastigheten. Vissa lagbestämmelser finns när avtalet sluts med staten eller kommun (se 7 kap. 3 § 2 st. jordabalken), men i övrigt saknas lagreglering, något som kan hindra att avtalet gäller mot nya ägare av fastigheten. Andra särdrag är att avtalet till stor del avser ideella värden, vilket påverkar påföljderna vid kontraktsbrott, och vidare förhållandet till det alternativa sättet att skydda miljön genom förordnande om naturreservat eller annat områdesskydd enligt miljöbalken (MB).
 •  
3.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Civilrätt och offentliga tjänster
 • 2012
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :5-6, s. 429-436
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln diskuteras enskildas rättsskydd vid brister i offentliga tjänster. Rättsläget är i stora delar oklart, sedan regeringen avstått från ett försök att lagstifta i frågan. När inte regler om skadestånd vid myndighetsutövning kan tillämpas är rättskyddet ganska svagt; möjligheten att åberopa kontraktsrättliga regler i sammanhanget förefaller begränsad.
 •  
4.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Departementen och lagrådet
 • 2009
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :2, s. 216-255
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Uppsatsen behandlar departementens sätt att hantera Lagrådets yttranden vid propositionsarbetet, med en rad exempel från de senaste 40 åren
 •  
5.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Högsta domstolen fortsätter omvandlingen av skadeståndsrätten
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 99:5-6, s. 431-439
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln kommenteras två färska HD-domar där staten ålagts skadeståndsansvar mot enskilda på grund av överträdelse av regeringsformen. I kommentaren utvecklas att avgörandena visserligen har stort principiellt intresse från olika synpunkter men knappast ger anledning anta att det allmänna numera generellt skulle svara för sådana överträdelser.
 •  
6.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Nordmalingdomen - en kort kommentar
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 2011:5-6, s. 527-533
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I artikeln kommenteras HD:s uppmärksammade dom i tvisten mellan vissa fastighetsägare i Nordmalings kommun och vissa samebyar rörande rätten till vinterbete för renar på fastigheterna. Enligt kommentaren klargör domen rättsläget på flera väsentliga punkter, även om den inte löser alla problem rörande vinterbetesrätten.
 •  
7.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Ny lagstiftning om försäkringspreskription
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 99:7, s. 532-541
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artikeln kommenterar den lagstiftning om preskription av försäkringsersättning som träder i kraft 1 januari 2015.
 •  
8.
 •  
9.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Några frågor om skolansvar
 • 2006
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :9, s. 813-827
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
 •  
10.
 • Bengtsson, Bertil (författare)
 • Några samerättsliga frågor
 • 2000
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :1, s. 36-46
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 25
 • [1]23Nästa
Typ av publikation
tidskriftsartikel (24)
forskningsöversikt (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (23)
övrigt vetenskapligt (2)
Författare/redaktör
Bengtsson, Bertil (23)
Allard, Christina, (1)
Allard, Christina, 1 ... (1)
Brännström, Malin, (1)
Lärosäte
Språk
Svenska (25)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (25)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy