SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;pers:(Jänterä Jareborg Maarit)"

Sökning: L773:0039 6591 > Jänterä Jareborg Maarit

 • Resultat 1-6 av 6
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Jänterä-Jareborg, Maarit (författare)
 • Barnets bästa och Sveriges ansvar för överflyttning av olovligen bortförda barn
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; :4, s. 387-414
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Uppsatsen analyserar den senaste rättsutvecklingen rörande olovligt bortförande av barn, i Sverige och Europa. Konflikter har uppstått mellan Haagkonventionen om civila aspekter på olovligt bortförande av barn, FN:s barnkonvention, EU-staternas Bryssel II-förordning och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Uppsatsen ifrågasätter den svenska rättstillämpningens förenlighet med de internationella instrumenten.    
2.
 • Jänterä-Jareborg, Maarit, 1954- (författare)
 • Den internationella familjerätten i Europa
 • 2014
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; s. 226-243
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artikeln analyserar effekterna av EU:s nya internationella familjerätt med utgångpunkt i den juridiska problematik som Ingrid Bergmans äktenskap med Roberto Rossellini gav upphov till på 1950-talet.
3.
 • Jänterä-Jareborg, Maarit, 1954- (författare)
 • Internationell familjerätt
 • 2000
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; 85, s. 281-298
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Internationella familjerättsfrågor har sedan slutet av 1950-talet varit föremål för samarbete inom EG/EU. En ny fas inleddes genom Amsterdam-fördragets ikraftträdande. Gemensamma regler (förordningar) planeras beträffande alla sådana frågor som kan anses ha betydelse för den fria rörligheten av personer inom unionen. Denna utveckling är inte enbart positiv för Sveriges del. Utrymmet minskar inte bara för nationell, till det svenska samhället och den svenska familjerätten anpassad lagstiftning, utan även för internordiskt och globalt samarbete. För att Sverige inte skall riskera regler som innebär ett stort steg tillbaka i förhållande till vår gällande internationella familjelagstiftning, bör vi bl.a. slå vakt om en snäv tolkning av den inre marknadens behov i sammanhanget.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Jänterä-Jareborg, Maarit (författare)
 • Olovliga bortföranden av barn: dags att ställa Sverige vid skampålen? : En analys av vår senaste praxis i civila mål
 • 2000
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591. ; 85, s. 873-898
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I denna artikel diskuteras Sveriges tillämpning av Haagkonventionen om de civila aspekterna på internationella bortförande av barn (1980). Artikeln ger också en bakgrund till Haagkonventionens målsättningar, hur konventionen är avsedd att bli tillämpad och hur verkligheten utvecklats efter det att konventionen antogs. Genomgången av svensk praxis visar att kritiken mot oss inte alltid har varit berättigad. Det tar dock ofta alltför lång tid att få ett slutligt avgörande i ett Haagärende. Våra domstolar är också alltför benägna att göra en ingående prövning av invändningarna mot en överflyttning. Svensk praxis är vidare oenhetlig. Det efterlyses empirisk forskning om hur situationen har utvecklats efter det att ärendet har avgjorts i Sverige.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-6 av 6
Åtkomst
fritt online (2)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (6)
Typ av innehåll
refereegranskat (6)
Författare/redaktör
Jänterä-Jareborg, Ma ... (3)
Lärosäte
Uppsala universitet (6)
Språk
Svenska (6)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (6)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy