SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;pers:(Jonsson Cornell Anna 1973)"

Sökning: L773:0039 6591 > Jonsson Cornell Anna 1973

 • Resultat 1-3 av 3
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Jonsson Cornell, Anna, 1973-, et al. (författare)
 • Föreningsfrihet och förbud mot rasistiska organisationer : Några rättsliga iakttagelser och en rättspolitisk spaning
 • 2020
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala : Iustus förlag. - 0039-6591.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I juli 2019 beslutade regeringen att tillsätta en utredning med uppdraget att utreda ett förbud mot rasistiska organisationer och deltagandet i sådana organisationer. Utredningen ska redovisa sina förslag i februari 2021. Uppdraget väcker intressanta och viktiga frågor om var gränsen går och var den bör gå för sådana rättigheter som föreningsfrihet och yttrandefrihet.
 •  
2.
 • Jonsson Cornell, Anna, 1973- (författare)
 • Författningsberedskap i praktiken : En kommentar med anledning av lagen om ändring i smittskyddslagen
 • 2020
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Uppsala. - 0039-6591.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den 16 april 2020 fattade riksdagen beslut om att anta lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168). Lagen är tillfällig och ska upphöra att gälla den 30 juni 2020. Bakgrunden till lagens tillkomst är behovet av att snabbt kunna fatta beslut för att stävja spridningen av Coronaviruset, eftersom det befintliga normgivningsbemyndigandet i smittskyddslagen inte har ansetts fylla det behov av föreskrifter som pandemin kan komma att kräva. Det finns flera principiella anledningar till att uppmärksamma lagen. Denna kommentar fokuserar på lagen som ett belysande exempel på det som i svensk krishantering kallas författningsberedskap och som är en av de viktigaste förklaringarna till varför vi inte har ett i grundlag reglerat undantagstillstånd i fredstida kriser.
 •  
3.
 • Jonsson Cornell, Anna, 1973-, et al. (författare)
 • Terroristbrott - en översikt
 • 2017
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Stockholm. - 0039-6591. ; s. 709-734
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • När övergår ett hatbrott, eller annan typ av våldsdåd, till att bli ett terroristbrott? En utmaning vad gäller terroristbrott är att det finns en divergens mellan gemene mans förståelse av terrorism och vilka handlingar som bör betraktas som terroristbrott, å ena sidan, och vad som i lagens mening är ett terroristbrott, å andra sidan. Syftet med denna artikel är att göra en översyn och probleminventering av svensk straffrättslig terrorismlagstiftning och tillhörande rättspraxis. Slutsatserna avser att bidra till den pågående debatten om hur den straffrättsliga regleringen av terroristbrott bör utformas för att den ska vara i överenstämmelse med svensk grundlag och svenska straffrättsliga principer samtidigt som Sverige uppfyller sina folkrättsliga och europarättsliga förpliktelser.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-3 av 3
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (3)
refereegranskat (2)
Författare/redaktör
Bull, Thomas, (1)
Cameron, Iain, (1)
Lärosäte
Uppsala universitet (3)
Språk
Svenska (3)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy