SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;pers:(Lidgard Hans Henrik)"

Sökning: L773:0039 6591 > Lidgard Hans Henrik

 • Resultat 1-5 av 5
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Lidgard, Hans Henrik (författare)
 • Begränsar distributionssamverkan konkurrens?: grönbok från EU
 • 1997
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; :8, s. 619-638
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Uppsatsen presenterar utförligt den grönbok kommissionen utfärdade 1995 inför den framtida revideringen av vertikala avtal och analyserar effekterna av de fyra alternativa förslag som grönboken innehåller. Uppsatsen pekar på att den strikt formella hållning som gemenskapspraxis dittills utvecklat inte befrämjar en sund ekonomisk utveckling. Inte minst är den ensidiga betoningen av integrationsaspekter och de omfattande resurser kommissionen avsätter för att granska i allmänhet konkurrensfrämjande vertikala avtal tveksam. Den förda politiken förefaller snarare ha befrämjat koncentration än väl avpassade samarbeten till skada för främst små och medelstora företag. Möjligheterna att inrätta tydliga frizoner och fokusera kontrollen av samarbeten med betydande marknadsmakt applåderas.
2.
 • Lidgard, Hans Henrik (författare)
 • EU-gruppundantag med förhinder
 • 1995
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; :10, s. 793-819
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artikel presenterar det nya förslaget till gruppundantag för tekniklicensavtal och granskar om kommissionen lyckas i sitt uppsåt att främja och förenkla tekniksamverkan i Europa. Dagens rättsläge diskuteras i avsnitt II. I avsnitt III presenteras det senaste förslaget översiktligt och därefter behandlas det nya marknadsandelsförslaget. I avsnitt V kommenteras hanteringen av marknadsuppdelning och därefter granskas inställning till konkurrensklausuler i avsnitt VI. Den administrativa proceduren diskuteras i avsnitt VII och artikeln avslutas med praktiska konklusioner och några tankar om hur svensk konkurrenslagstiftning kan komma att påverkas.
3.
 • Lidgard, Hans Henrik (författare)
 • Ny kinesisk avtalslag
 • 1986
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; :2, s. 81-99
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • 1986 antog den Kinesiska Folkrepubliken an avtalslag tillämplig på externa handelsförbindelser. Lagen var ett viktigt steg i kinas normalisering efter en synnerligen turbulent period. För en återkommande besökare framstår dock tendenserna som tydliga. Övergången från ett hårt centralstyrt samhälle till en modernisering av ekonomi och samhällsliv är tydliga. Reformeringstakten är hög. Mot bakgrund av en beskrivning av den interna kinesiska utvecklingen, förändringar i kinesisk utrikeshandel och det intensifierade lagstiftningsarbetet är syftet med artikeln att allmänt presentera lagen och presentera viktiga element och dra praktiska slutsatser för svenskt vidkommande.
4.
 • Lidgard, Hans Henrik (författare)
 • Sverige – EEG och konkurrensen
 • 1974
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; s. 18-33
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Detta är HHLs första publicerade alster, som siktar till en utvecklad diskussion om hur det svenska frihandelsavtalet med EEC kan tänkas komma att fungera i praktiken. I första hand är det frihandelsavtalets artikel 23 med konkurrensbegränsningsregler som lyfts fram. Bestämmelsen saknar direkt effekt, men vad innebär det att gemenskapen gjort en tolkningsförklaring om att bestämmelsen ska tolkas enligt gemenskapsrätten och Sverige förhållit sig passiv till denna förklaring. Svenska uttalanden är motstridiga. Sverige hävdar att tolkningsförklaringen formellt inte är bindande samtidigt som olika uttalanden pekar mot att man har stor förståelse för att frihandelsavtalet måste ha den koppling förklaringen hänvisar till. Tvistelösningsmekanismen i avtalet bygger på samråd, utan möjlighet att hänskjuta tvist till skiljeförfarande. I slutändan kommer gemenskapens inställning att vinna genomslag även av detta skäl. Samma resultat leder avtalets skyddsmekanismer till. I praktiken tillämpar gemenskapen sin konkurrenslagstiftning extraterritoriellt och det är förmodligen ytterst sällan som en tillämpning av frihandelsavtalets regler aktualiseras. I huvudsak står svenskt synsätt i samklang med gemenskapsrätten, men det finns anledning att revidera 1956 års konkurrensbegränsningslag och anpassa den till Romfördragets bestämmelser. Möjligen bekymrar det att Sverige blir så bundet av utvecklingen i EEC utan att ha möjlighet att påverka.
5.
 • Lidgard, Hans Henrik (författare)
 • Tre års frihandelssamarbete med EEC
 • 1976
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; s. 689-714
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I SvJT 1974 s. 18 behandlades rättsfrågor, som frihandelsavtalet mellan Sverige och EEC kunde förmodas aktualisera. Denna artikel uppdaterar bedömningen och sammanfattar erfarenheterna från den första treårsperioden efter att 2/3 av den förutsedda övergångsperioden för tullavveckling förflutit. Artikeln redogör för de svenska överskottet i bytesbalansen som förbytts i ett underskott; skyddsåtgärderna för svensk skoproduktion granskas kritiskt; samtidigt som det konstateras att frihandelsavtalets konkurrensregler givit vissa avtryck i förhållande till andra EFTA-länder, liksom frihandelsavtalets status i intern rätt.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-5 av 5
Åtkomst
fritt online (5)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5)
Typ av innehåll
refereegranskat (5)
Författare/redaktör
Lärosäte
Lunds universitet (5)
Språk
Svenska (5)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (5)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy