SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:0039 6591 ;pers:(Sunnqvist Martin)"

Sökning: L773:0039 6591 > Sunnqvist Martin

 • Resultat 1-5 av 5
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Sunnqvist, Martin (författare)
 • I gränslandet mellan lagprövning och lagtolkning
 • 2008
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 93, s. 645-656
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Med utgångspunkt i två serier av rättsfall från Högsta domstolen analyseras här hur lagprövningen enligt 11 kap. 14 § regeringsformen blir allt mindre relevant. Allt större betydelse får istället ett tolkande dömande, där domaren utifrån en helhetssyn på rättens motstridiga delar tolkar lättare vägande rättsregler i ljuset av tyngre. Detta sker inte bara när det gäller interna rättsreglers förhållande till europarätten utan också i förhållandet mellan rent interna regler. Genom de analyserade prejudikaten har ett för svensk rätt nytt sätt att tänka etablerats, vilket ger domaren ett verktyg att använda för att lösa alla typer av konflikter och divergenser mellan rättsregler. Detta tänkesätt stämmer väl överens med rättsordningens nuvarande utformning och är därför välkommet. Det omdebatterade s.k. uppenbarhetsrekvisitet har mist det mesta av sin betydelse.
 •  
2.
 • Sunnqvist, Martin (författare)
 • Kronofogdekostnader i nytt förenklat tvistemål
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 101:1, s. 62-67
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • En ansökan om betalningsföreläggande avvisas eller avskrivs för att gäldenären inte kan delges. Borgenären ansöker om stämning avseende samma sak. En omtvistad fråga — som rör förenklade tvistemål och tolkningen av 18 kap. 8 a § sjätte stycket rättegångsbalken — är om borgenären i tingsrättsförfarandet kan få ersättning för kostnaden hos Kronofogdemyndigheten. I denna artikel argumenteras för att den tolkning som bäst stämmer med regelverket om rättegångskostnad sett som helhet och de processekonomiska incitament som lagstiftaren har avsett att införa, är att en borgenär som vinner målet har rätt till sådan ersättning.
3.
 • Sunnqvist, Martin (författare)
 • Mord, prejudikattolkning och lagtolkning
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 2016, s. 541-553
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I NJA 2016 s. 3 tillämpade Högsta domstolen mordbestämmelsen i dess nya lydelse. Högsta domstolen fann att det syfte som hade angetts i förarbetena — att skärpa straffen för mord — inte kom till uttryck i lagtexten. Högsta domstolen fortsatte därför att tillämpa det tidigare rättsläget enligt NJA 2013 s. 376. Avgörandet väcker frågor om metoden för prejudikattolkning och lagtolkning i svensk rätt, särskilt inom straffrätten.
4.
 • Sunnqvist, Martin (författare)
 • Rättsreform, rättsdebatt och rättskultur — 100 år med Svensk Juristtidning
 • 2016
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - Iustus förlag. - 0039-6591. ; 2016, s. 821-880
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Svensk Juristtidning har kommit ut i 100 år. Den svenska rättsordningen har under detta sekel genomgått genomgripande förändringar, men tydliga rättsliga grundstrukturer har bevarats. I denna uppsats görs ett försök att fånga vissa framträdande drag i juristtidningens innehåll och hur juristtidningen har förändrats, när det gäller både dess utformning och dess innehåll. Viktiga delar av innehållet (a) har handlat om lagreformer och även rättsliga reformer genom praxis och doktrin, (b) har utgjort debatter om konkreta rättsliga frågor och om de mer djupgående teoretiska frågorna om rätten, och (c) har bestått av redogörelser för historiska rättsliga förhållanden i stort och smått. Innehållet kan därmed sammanfattas i de tre ledorden rättsreform, rättsdebatt och rättskultur.
5.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-5 av 5
Åtkomst
fritt online (3)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5)
Typ av innehåll
refereegranskat (4)
övrigt vetenskapligt (3)
Författare/redaktör
Ulväng, Magnus, 1970 ... (1)
Lärosäte
Lunds universitet (5)
Uppsala universitet (1)
Språk
Svenska (5)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (5)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy