SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:1102 5824 ;pers:(Hellström Reimer Maria)"

Sökning: L773:1102 5824 > Hellström Reimer Maria

 • Resultat 1-3 av 3
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Hellström Reimer, Maria (författare)
 • I väntan på berättarrösten - Öresunds Filmkommissions ”platsdatabas” och det urbana landskapets manuskriptur
 • 2008
 • Ingår i: Nordisk Arkitekturforskning;2. - Nordisk förening för arkitekturforskning. - 1102-5824. ; :2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Idag är det svårare än någonsin att frikoppla landskapet från det som kommit att kallas ”den globala bild- och teckenekonomin” (Lash och Urry, 1994); det världsomspännande ’mass-medierandet’ – förmedlandet av kulturella uttryck och utbytet av information. Ändå görs i daglig planeringspraxis ganska stora ansträngningar att med hjälp av landskapsbegreppet utveckla en immunitet mot dessa förändringar. I många policy- eller plandokument ses ’landskapet’ antingen som en överblickbar vy, ofta kopplat till ett bio-morfologiskt och/eller kulturhistoriskt skyddsvärde, eller som en regional intressesfär av agrikulturella, industriella eller rekreativa praktiker och bruksvärden. Oavsett vilket framstår det emellertid allt som oftast märkligt oberoende av en samtida medie-produktion. I det allmänna medvetandet däremot, är ’landskapet’ sedan länge också en mass-medierad företeelse. Även om det fortfarande ses som en allmän beteckning för ett geografiskt avgränsat ’natur-sceneri’ eller en ’hembygd’ (eventuellt uppdaterat till ’biotop’ respektive ’geografisk identitet’), uppfattas det lika ofta ur ett vidare kommunikations-, resande- eller flyktingperspektiv, vilket gör det på en gång både mera subjektivt och mera geo-politiskt laddat. Om land-skapet, som visuell auktoritet betraktat, tidigare har fungerat som en regional reglering av rumsliga spänningsförhållande, så är dess funktion i en globaliserad värld kanske snarare av-reglerande: Som -skap betraktat genererar det främst vad den amerikanske kulturantropologen Arjun Appadurai en ”imaginär ordning” (Appadurai, 1996), som på många sätt kreativt de-territorialiserar eller löser upp tidigare rumsliga föreställningar.
 •  
2.
 • Hellström Reimer, Maria (författare)
 • Recension: Forankring i forandring :Christiania og bevaring som ressource i byomdannelse.
 • 2008
 • Ingår i: Nordisk arkitekturforskning/Nordic Journal of Architectural Research;2. - Nordisk förening för arkitekturforskning. - 1102-5824. ; :2
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Frågan om historisk förankring har blivit allt viktigare inom såväl arkitektur och landskaps- arkitektur som planering. Men att förankra en rumslig intervention bakåt i tiden, att motivera en förändring som historiskt relevant och där- för kvalitativt oklanderlig, är inte oproblema- tiskt. Ofta är en förankring förknippad med ett territoriellt hävdande av ett ursprung, en geo- grafisk ”vagga”, vars fortsatta existens anses nödvändig för utvecklandet av en etnisk eller nationell identitet. Ursprungsmiljöer, hembyg- der och historiska minnesmärken upplevs av många som hotade och måste återerövras, försvaras, skyddas. Som en rumslig problema- tik är ’förankringsrätten’ – möjligheten att inte bara historiskt knyta an till en plats utan också att kontrollera dess fortsatta betydelse – därför en av huvudorsakerna till territoriella konflik- ter, ett tecken på vad den amerikanske kultur- antropologen Arjun Appadurai kallat för en ”terminal crisis”:1 Det förflutna, som en svun- nen varaktighet, är idag inskrivet i en vidare berättelse av upplösning, hot och förlust, något som i sig tydligt markerar att det förlorat sin självklara entydighet.
 •  
3.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-3 av 3
Typ av publikation
tidskriftsartikel (3)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (2)
refereegranskat (1)
Författare/redaktör
Lärosäte
Sveriges Lantbruksuniversitet (2)
Malmö högskola (2)
Språk
Odefinierat språk (2)
Svenska (1)
Ämne (HSV)
Lantbruksvetenskap (2)
År
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy