SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:1651 9132 OR L773:978 91 506 2094 8 "

Sökning: L773:1651 9132 OR L773:978 91 506 2094 8

 • Resultat 1-10 av 15
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Adelmann, Kent (författare)
 • Lyssnandets betydelse för muntligheten. En introduktion till konsten att lyssna
 • 2008
 • Ingår i: Muntlighetens möjligheter - retorik, berättande, samtal. - 1651-9132. - 978-91-506-2094-8
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Av grundskolans styrdokument framgår det att tala och lyssna, läsa och skriva är centrala moment i elevernas språkutvecklande arbete. Och säkert kan både elever och lärare ge goda exempel på hur de målmedvetet använder och utvecklar förmågan att just tala, läsa och skriva. Däremot har de förmodligen svårare att förklara hur det konkreta arbetet kring aspekten Lyssna ser ut. Som stöd för dagens grundskollärare i svenska finns nämligen ingen tradition, ingen forskning, ingen litteratur, ingen begreppsapparat och inga kursplanemål eller betygskriterier för lyssundervisning och lyssutveckling. Dagens svensklärare har helt enkelt inte relevanta ämneskunskaper i hela ämnet Svenska, eftersom de saknar en adekvat utbildning för lyssaspekten. Först när vi betraktar ämnesaspekten Lyssna som en receptionsdisciplin, i likhet med aspekten Läsa, och som ett språkligt redskap, jämbördig med undervisningsaspekterna Tala–Läsa–Skriva, framträder den ur sin didaktiska icke-existens. För första gången i Norden ges här beskrivningen av ett didaktiskt lyssnande med lysshistoria, lyssteori, lyssundervisning och lyssutveckling.
 •  
2.
 • Holmberg, Per, 1964- (författare)
 • Textsamtal för skrivande
 • 2009
 • Ingår i: Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal. Uppsala 27-28 november 2008. Huvudredaktör: Ann Pelmér.. - 1651-9132. - 978-91-506-2094-8 ; s. 59-69
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)
 •  
3.
 • Elmfeldt, Johan, et al. (författare)
 • Dagbok i mediekultur - en presentation av två giraffers bildspel
 • 2006
 • Ingår i: Tredje nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Växjö den 9 november 2005. - Nationella nätverket för Svenska med didaktisk inriktning. - 1651-9132. - 91-7104-111-7
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
4.
 • Elmfeldt, Johan, et al. (författare)
 • Genrer i rörelse - estetiska textpraktiker i gymnasieskolan
 • 2004
 • Ingår i: Andra nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : Göteborg den 8-9 januari 2004. - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. - 1651-9132. - 91-974722-1-2
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
5.
 • Elmfeldt, Johan, et al. (författare)
 • John skriver och regisserar : skriftspråk i den samtida medieekologin
 • 2007
 • Ingår i: Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning : tala, lyssna, skriva, läsa, lära - modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv : Umeå 16-17 november 2006. - Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning. - 1651-9132. - 978-91-7264-420-5
 • Konferensbidrag (refereegranskat)
6.
 • Elmfeldt, Johan, et al. (författare)
 • Kreativ läsning och mediereflexivitet – ett försök till inringning av en problematik (Malmö)
 • 2010
 • Ingår i: Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. - 1651-9132.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Notions about the reception of print fiction as well as new media texts have a strong tendency to fall back upon the dichotomy between naïve and critical reading. It is presupposed that reception will be characterized by either the one or the other. We will try to critique this dichotomy on the basis of the hypothesis that media cultural change brings with it new and hybrid textual forms, ways of reading, and patterns of reception which not lend themselves to description in simple terms of naïve or critical. We make a case for the necessity of transgressing the dominant assumptions of transactional reception theory within literary studies and instead move in the direction of what we call creative reading and media-reflexivity.
7.
 •  
8.
 • Hansson, Fredrik, et al. (författare)
 • Genrepedagogik på svenska : en fiffig metod?
 • 2013
 • Ingår i: Genre. - Stockholm University, Faculty of Humanities. - 1651-9132. - 91-86762-69-9
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Genrepedagogikens tillkomst är nära förbunden med kulturkrockar och alarmerande skolresultat. I en tid av allt hårdare krav på skolan att tillse att varje elev uppnår nationella mål söker lärarna efter nya arbetsmodeller att pröva. Genrepedagogiken är emellertid i grunden inte endast en modell för det praktiska arbetet i klassrummet. Cirkelmodellen är relaterad till en språksyn, den systemisk funktionella lingvistiken, men också till en ideologisk komponent. I denna spelar Bernsteins begrepp synlig pedagogik och explicit undervisning en grundläggande roll, men också utgångspunkten att undervisningens syfte är att förändra samhällets maktstrukturer. Med ett aktuellt politiskt uttryck skulle man kunna säga att genrepedagogiken har som utgångspunkt att bryta utanförskap. Samtidigt riskerar den att bli institutionaliserad som en instrumentell väg till behärskning av texttyper. I detta perspektiv kan man undra om det är just cirkelmodellen, den pedagogiska komponenten i genrepedagogiken, är den del som gör insteg i skolan och vad som i så fall händer med den språksynen, SFL, och den ideologiska delen. Frågan blir alltså under vilka omständigheter och på vilka villkor genrepedagogiken gör sitt intåg i den svenska skolan.
9.
 • Lundgren, Berit, 1951- (författare)
 • Retoriken i den pedagogiska praktiken
 • 2008
 • Ingår i: Sjätte nationella konferensen i svenska mned didaktisk inriktning. - Uppsala : Uppsala universitet. - 978-91-506-2094-8 ; s. 70-82
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Studien, som redovisas, lyfter fram betydelsen av styrdokumentens och lokala arbetsplaners utformning samt lärares undervisning för att utveckla elevers kommunikativa förmåga uttryckt i förberett tal. I studien görs en retorisk analys av en elevtext, ett manus till ett förberett tal, från en sydafrikansk kontext. I manuset kan tre topos urskiljas, byggnader, samhälle/familj och kroppen, vilka utgör ramen för den retoriska analysen. Vidare visar analysen att eleven i sin text, My name is HIV, tydligt använder sig av retoriska grepp på ett övertygande, intressant och associativt sätt. Avslutningsvis för jag en didaktisk diskussion om undervisning i tal i en svensk kontext, där jag menar att ett kritiskt reflekterande över skrivande och i synnerhet tal måste övervägas.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 15
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy