SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:1890 3991 "

Sökning: L773:1890 3991

 • Resultat 1-8 av 8
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Lundin, Susanne (författare)
 • Moraliska räkenskaper - etik och praxis inom biomedicinsk forskning
 • 2007
 • Ingår i: Etikk i Praksis. - Tapir akademisk forlag. - 1890-3991 .- 1890-4009. ; 1, s. 77-98
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artikelns utgångspunkt är att dagens biomedicinska samhälle ger upphov till frågor om teknikens möjligheter och risker. Avstamp tas i Ulrich Becks diskussion om att dessa motpoler föder en reflexiv modernitet. Ambitionen är att undersöka hur detta reflexiva tillstånd försiggår på ett individuellt plan, närmare bestämt inom en yrkesgrupp som bedriver omdebatterad biomedicinsk forskning. Den empiriska ingången är diskussioner om etik som författaren har haft med forskare från Lund Stem Cell Center. Forskarnas funderingar präglas av komplexitet och motsägelsefullhet. Å ena sidan förekommer ifrågasättande av den egna forskningen, å andra sidan en pragmatisk inställning som innebär att den laboratoriestyrda verksamheten blir riktgivande. Artikeln visar hur reflexioner om etik får ringa betydelse för hur biomedicinsk kunskap produceras – snarare blir de redskap för forskarna att göra yrkesverksamheten kulturellt hanterlig. Artikeln betonar samtidigt att på sikt får reflexiva etiska samtal betydelse för forskningens praxis.
 •  
2.
 • Collste, Göran, 1950- (författare)
 • Betydelsen av historisk rättvisa efter kolonialismen
 • 2012
 • Ingår i: Etikk i praksis. - Tapir Akademisk Forlag. - 1890-3991. ; 6:1, s. 4-22
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Artikeln tar sin utgångspunkt  i två aktuella exempel på krav på historisk rättvisa efter kolonialismen:  forna Mau-Mau-kämpars krav på gottgörelse för britternas övergrepp  på 1950-talet och hererofolkets krav till Tyskland på gottgörelse  för det folkmord som ägde rum 1904–1907. Dessa exempel aktualiserar  frågan om historisk rättvisa. Vad innebär historisk rättvisa? Vilka  krav på historisk rättvisa är berättigade att ställa? Hur lång tid  efter övergrepp och våld finns det skäl att kräva gottgörelse? Kan  kraven ärvas till efterkommande generationer? Vem bör gottgöra dem som  drabbats? Dessa frågor måste besvaras för att man skall kunna ta  ställning till krav på gottgörelse och rättvisa. Syftet med denna  artikel är att identifiera och söka besvara en rad frågor som krav  på gottgörande rättvisa efter kolonialismen ställer. Avslutningsvis  diskuteras kraven från Mau-Mau-kämparna som var internerade i brittiska  läger och hererofolkets krav på kompensation från Tyskland.
 •  
3.
 • Colnerud, Gunnel (författare)
 • Teachers ethical dilemmas and the juridification of the Swedish school
 • 2014
 • Ingår i: Etikk i praksis. - AKADEMIKA AS, AKADEMIKA FORLAG. - 1890-3991. ; 8:2, s. 22-30
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In this article, ethics and law in the teaching profession are described and discussed, starting with the ethical dilemma that teachers point to as the most difficult, according to referred empirical studies - intervention when a colleague acts in an ethically incorrect way towards students. Furthermore the author discusses the critique coming from virtue ethics in relation to ethical principles and shows that even Aristotle suggests ethical principles under certain circumstances. Swedish teachers ethical principles had very little time to be achieved before an increasing juridification of teaching took place. This phenomenon is discussed in terms of professional autonomy and professional judgement.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Palm, Elin, 1973- (författare)
 • När vården flyttar hem till dig - den mobila vårdens etik
 • 2010
 • Ingår i: Etikk i Praksis. - Trondheim : Tapir Akademisk Forlag. - 1890-3991. ; 4:2, s. 71-92
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Västvärldens åldrande befolkning anses ofta ställa krav på nya former av vård och omsorg. Olika typer av informations- och kommunikationstekniskt (IKT) baserat vårdstöd framhålls ofta som en lösning. Tekniken medger en rad olika fördelar, exempelvis tätare tillsyn, kontinuerliga mätningar av vitala funktioner, med möjlighet att kontinuerligt ställa diagnos, och snabb respons på larm, men de tekniska lösningarna får också etiska implikationer. I den här artikeln beskrivs och exemplifieras IKT-baserad vård och omsorg och teknikens påverkan på centrala värden som personlig integritet, autonomi, frivillighet och informerat samtycke diskuteras. Interaktiv etisk teknikvärdering föreslås för att bättre inkorporera alla berörda parters behov av och synpunkter på den här typen av vårdstöd. 
 •  
7.
 • Welin, Stellan, 1947- (författare)
 • Introducing the new meat. Problems and prospects
 • 2013
 • Ingår i: Etikk i praksis. - Trondheim : Akademika forlag. - 1890-3991. ; 7:1, s. 24-37
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Cultured meat, or in vitro meat, is one of the ideas that are being proposed to help solve the problems associated with the ever-growing global meat consumption. The prospect may bring benefit for the environment, climate, and animal ethics, but has also generated doubts and criticism. A discussion of the possible environmental benefit and of animal ethics issues in relation to cultured meat production will be given. A perceived ’unnaturalness’ of cultured meat may be one of the strongest barriers for public acceptance. This will be discussed and rejected. As to our relations with nature and animals, it is plausible that cultured meat will lead to improvement rather than to deterioration. The issue of public acceptance and some of the problems of introducing this new product on the market will also be discussed. 
 •  
8.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-8 av 8
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy