SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:978 91 44 07952 3 "

Sökning: L773:978 91 44 07952 3

 • Resultat 1-6 av 6
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Balldin, Jutta, et al. (författare)
 • Mamma i tid
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
2.
 • Bokström, Pär, 1980-, et al. (författare)
 • Föräldrastöd i förskolan
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3 ; s. 193-207
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Trots att utvecklingen mot en socialt ansvarstagande skola har pågått under lång tid, så är föräldrastödsprogram som levereras i förskolans regi någonting nytt i Sverige. Närheten till både barn och föräldrar har visat sig vara en utmärkt utgångspunkt för den här typen av verksamhet. Föräldrarna litar på pedagogernas kompetens och känner en trygghet i att de känner deras barn väl. Men det medför också utökade arbetsuppgifter och fördjupade ansvarsområden för pedagogerna, då föräldrastöd går utanför den traditionella verksamheten. Det medför i sin tur att pedagogerna i viss mån får en ny roll i sitt arbete med barnen, och även gentemot föräldrarna. Forskning på området är ytterst sparsam, både i Sverige och internationellt. Anledningen till det är att föräldrastöd på förskola är ovanligt, med hittills endast ett genomfört projekt i Sverige.
 •  
3.
 • Harju, Anne, et al. (författare)
 • Skola och föräldrar med knapp ekonomi
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 • Markström, Ann-Marie, 1956- (författare)
 • Pedagogisering av föräldrar i förskola och skola
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar, förskola och skola : Om mångfald, makt och möjligheter. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3 ; s. 209-227
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • "Jag var rätt skeptisk till hela dagisverksamheten från början så det var viktigt för mig att inskola. Det jag var rädd för hände aldrig", säger en av de intervjuade papporna medan en av de intervjuade skolledarna i en grundskola framhäver: "Föräldrarna är det viktigaste vi har, och vi har inte föräldrarna".I den här boken belyser författarna föräldrasamverkan, föräldrastöd och förhållande mellan föräldrar och förskola/skola i mångfaldens samhälle utifrån intervju- och observationsstudier, statistik, skönlitteratur, webbsidor, grundutbildningskurser och styrdokument.Författarna framhåller den snabba förändringen i synsätten på föräldrars delaktighet och inflytande och diskuterar det som ett uttryck för styrning mot gemensamt ansvar och delade normer och värden i ett samhälle som präglas av ökad segregation och heterogenitet.De belyser också det förändrade föräldraskapet och hur olika sociala och ekonomiska villkor påverkar föräldrars förhållande till förskola och skola.
 •  
5.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Föräldrasamverkan i förändring
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kapitlet diskuterar förändringar i samarbetet och förhållandet mellan föräldrar och förskola och skola. Relationen ka nu beskrivas som byråkratiserad, medialiserad och demokratiserad. Föräldrar förväntas engagera sig mer i barnens dagliga liv i förskola och skola och i deras lärande. Argumenten för detta grundades först i demokratiperspektiv, därefter i effektivitetsperspektiv - föräldraengagemang leder till bättre måluppfyllesle för förskola och skola- till bättre resultat.
 •  
6.
 • Tallberg Broman, Ingegerd, et al. (författare)
 • Introduktion
 • 2013
 • Ingår i: Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter. - Studentlitteratur. - 978-91-44-07952-3
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Föräldrasamarbete och föräldradeltagande i förskola och skola framhålls i aktuella styrdokument och ny lagstiftning. I denna antologi diskuterar vi relationen mellan skola och hem utfrån olika perspektiv och aspekter. Med begrepp som makt, empowerment, kön, klass, etnicitet etc problematiseras relationerna. Frågor väcks om betydelsen av skola-hem relationen på barnens likvärdighet i och inför skolan och på deras lärande.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-6 av 6
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy