SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "L773:978 91 7173 283 5 "

Sökning: L773:978 91 7173 283 5

 • Resultat 1-7 av 7
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Agrell, Beata, 1944- (författare)
 • Mellan raderna? Till frågan om textens appellstruktur
 • 2009
 • Ingår i: Främlingskap och främmandegöring: förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen. - Göteborg : Bokförlaget Daidalos AB. - 978-91-7173-283-5 ; 19–148
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kapitlet »Mellan raderna? Till frågan om textens appellstruktur» syftar till att belysa aspekter av text och läsning som är relevanta i den litteraturvetenskapliga undervisningen för att utveckla en uppmärksam, nyanserad och kritiskt reflekterande läsfärdighet hos studenterna. Utgångspunkt är ett didaktiskt problem: att de litterära verken många gånger studeras med inriktning på ett eller annat diskursivt informationsvärde, utan reflexion över texternas konstnärliga uppbyggnad och vad den kan tillföra betydelsen. Mot denna bakgrund undersöks appellstrukturen i ett antal litterära textexempel, det vill säga vilka förutsättningar för läsning som texten förser med i sin historiska kontext – hur olika litterära strategier förbereder läsandet och betydelseproduktionen. Huvuduppgiften är att pröva hur sådana med texten införlivade instruktioner kan friläggas och kommenteras i ett litteraturvetenskapligt (undervisnings)sammanhang. Analysen av appellstrukturen avser, närmare bestämt, förhållandet mellan textens litterära strategier och de förväntningar som dessa strategier är konventionellt förbundna med i en given kulturell situation. Därvid aktualiseras också frågan om textens litteraritet och signifikans – om och i så fall hur texten framstår som litterär och litteraritetens roll vad gäller textens signifikans. Kapitlet är disponerat i två delar: del I med begreppsbestämningar och teoretisk diskussion; del II med ett antal tillämpningar, som prövar perspektiv utvecklade i första delen på ett antal litterära texter. Del I inleds med ett avsnitt som behandlar författarperspektiv på läsandets problem, det vill säga på läsandet från skrivandets synpunkt. Två författare som särskilt arbetat med att bygga in en läsarroll i själva textkonstruktionen, C. J. L. Almqvist och Lars Ahlin, diskuteras här med utgångspunkt från var sin essä i ämnet. Därefter diskuteras sådana pragmatiska perspektiv på läsandet inom receptionsteoretisk forskning, och en rad nyckelbegrepp presenteras, vilka används eller förutsätts i den fortsatta framställningen. Tillämpningarna i del II utgår från problem med läsarter som framkommit i undervis-ningen och som dokumenterats i studentläsningar (vilka studeras i Thorsons kapitel i denna bok). Fokus ligger på de textstrategier genom vilka en appellstruktur kommer till synes och diskussionen avser vilken allmän och litterär repertoar som strategierna för-utsätter, samt vilken litterär kompetens eller supplering från läsarens sida som krävs för att strategierna skall bli verksamma. Varje avsnitt behandlar en text och en problem-ställning, som till exempel förhållandet mellan brukslitterära och skönlitterära läsarter; kanon, klass och kulturellt avstånd; fokalisation; ramkonstruktion och diegetiska nivåer; isbergsteknik; homodiegetiskt (jag)berättande; samt prosadikt och litterär signifikans. Representerade författare täcker ett bredast tänkbara kanonspektrum: från arbetarförfat-taren Karl Östman, gömd och glömd, till Tomas Tranströmer, världsberömd poet i No-belprisklass. Kapitlet avslutas med eftertankar och en reflexion över förda resonemang, som knyter an till nästa kapitel i boken, Staffan Thorsons »Att följa den röda tråden. Om studenters interaktion med prosafiktion», vilket undersöker empiriska studenters faktiska läsningar av samma texter som Agrell undersöker med avseende på appellstruktur.
 •  
2.
 •  
3.
 • Castro, Andrea, 1964- (författare)
 • Fantastiska översättningar. Genre, översättning och litteraturläsning på språkinstitutioner vid svenska universitet
 • 2009
 • Ingår i: Främlingsskap och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervising. - Göteborg : Daidalos. - 978-91-7173-283-5 ; s. 319-343
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kapitlet diskuterar hur studenter i litteraturundervisning i moderna språk vi svenska lärosäten kan hjälpas att se texten och hur denna förbereder för respons. Läsning av översättningar inom genren fantastik presenteras som en möjlighet att reducera riskerna för att en oreflekterat mimetisk läsart ska komma att dominera studenternas läsningar. Edgar Allan Poes "The Oval Portrait" och ett antal översättningar till spanska tjänar som typexempel.
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 • Thorson, Staffan, 1942-, et al. (författare)
 • Inledning
 • 2009
 • Ingår i: Främlingskap och främmandegöring. Förhållningssätt till skönlitteratur i universitetsundervisningen. - Göteborg : Daidalos. - 978-91-7173-283-5 ; s. 7-17
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-7 av 7
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy