SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:gih "

Sökning: LAR1:gih

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 200 år av kroppsbildning : Gymnastiska centralinstitutet / Gymnastik- och idrottshögskolan 1813-2013
 • 2013
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den 5 majl 1814 utfärdades ett kungligt brev med uppdrag åt Per Henrik Ling att i Stockholm inrätta ett institut för utbildning av gymnastiklärare. Det var början till Gymnastiska centralinstitutet (GCI), idag Gymnastik- och idrottshögskolan. GIH är därmed världens äldsta verksamma offentliga lärosäte för utbildning av gymnastiklärare/lärare i idrott och hälsa och en unik institution inom svensk och internationell kroppskultur och högskoleväsende.GCI/GIH har varit tongivande inom svensk fysisk fostran under två sekel. Det gymnastiksystem som utvecklades med GCI som huvudman, linggymnastik, och som under 1800- och 1900-talen spreds över världen utgör Sveriges i särklass viktigaste bidrag till den internationella kroppskulturen.Dessutom har den svenska idrottsrörelsen sedan slutet av 1800-talet starkt påverkats av den verksamhet som bedrivits vid institutet/högskolan. Många är de aktiva, ledare och tränare som genomgått utbildningen på GCI/GIH och sedan med framgång verkat inom idrotter på olika nivåer.Med föreliggande antologi, där forskare från olika vetenskapliga discipliner medverkar, lyfts några perspektiv på den verksamhet som bedrivits vid GCI/GIH genom seklen: Tvåhundra år av kroppsbildning är i sanning en gärning väl värd att uppmärksamma.Innehåll:200 år av kroppsbildning : Gymnastiska centralinstitutet / Gymnastik- och idrottshögskolan, en introduktion / Hans Bolling och Leif Yttergren Gymnastik, nation och manlighet : grundandet av Gymnastiska centralinstitutet 1813 / Jens LjunggrenSvärdet, facklan och staven samt en ek på villovägar? : synen på sjuk och frisk vid GCI 1813 till cirka 1950 / Anders Ottosson Elin Falk, GCI och föreställningar om barnet : en analys av gymnastikstriden vid Stockholms folkskolor 1910-1913 / Pia Lundquist Wanneberg Sally Högström og det moderne kvindeprojekt : svensk gymnastik og GCI's betydning i Danmark / Else Trangbæk Pionjärer med moraliskt mod : ett sekel med en kvinnlig lärarutbildning i kroppsövning / Suzanne Lundvall och Jane Meckbach Rationell träning : GCI:s fysiologiska forskning i möte med samhälle och idrott / Daniel Svensson och Sverker Sörlin Från exercis och dagövningar till Idrott och hälsa : skolans fysiska övningar / Björn Sandahl Idrottsvetenskap - läran om ... idrott? : en nutidshistoria om forskarutbildningsämnet idrottsvetenskap / Håkan Larsson Hövdingarna : GCI/GIH:s chefer under 200 år / Jan Lindroth
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Aggerholm, K., et al. (författare)
 • On practising in physical education : outline for a pedagogical model.
 • 2018
 • Ingår i: Physical Education and Sport Pedagogy. - : Routledge. - 1740-8989 .- 1742-5786. ; 23:2, s. 197-208
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Models-based approaches to physical education have in recent years developed as a way for teachers and students to concentrate on a manageable number of learning objectives, and align pedagogical approaches with learning subject matter and context. This paper draws on Hannah Arendt’s account ofvita activato map existing approaches to physical education as oriented towards: (a) health and exercise, (b) sport and games, and (c) experience and exploration.Purpose: The aim of the paper is to outline a new pedagogical model for physical education:a practising model. We argue that the form of human activity related to practising is not well represented in existing orientations and models. To sustain this argument, we highlight the most central aspects of practising, and at the same time describe central features of the model.Relevance and implications: The paper addresses pedagogical implications the practising model has for physical education teachers. Central learning outcomes and teaching strategies related to four essential and ‘non-negotiable’ features of the practising model are discussed. These strategies are: (1) acknowledging subjectivity and providing meaningful challenges, (2) focusing on content and the aims of practising, (3) specifying and negotiating standards of excellence and (4) providing adequate time to practising.Conclusion: The practising model has the potential to inform new perspectives on pedagogical approaches, and renew and improve working methods and learning practices, in physical education. 
 •  
5.
 • Ainegren, Mats, 1963-, et al. (författare)
 • Breathing resistance in automated metabolic systems is high in comparison with the Douglas Bag method and previous recommendations
 • 2018
 • Ingår i: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P. - : SAGE Publications. - 1754-3371. ; 232:2, s. 122-130
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The purpose of this study was to investigate the resistance (RES) to breathing in metabolic systems used for the distribution and measurement of pulmonary gas exchange. A mechanical lung simulator was used to standardize selected air flow rates ( , L/s). The delta pressure (∆p, Pa) between ambient air and the air inside the equipment was measured in the breathing valve’s mouthpiece adapter for four metabolic systems and four types of breathing valves. RES for the inspiratory and expiratory sides was calculated as RES = ∆p / , Pa/L/s. The results for RES showed significant (p < 0.05) between-group variance among the tested metabolic systems, as well as the breathing valves and between most of the completed . The lowest RES among the metabolic systems was found for a Douglas Bag system, with approximately half of the RES compared to the automated metabolic systems. The automated systems were found to have higher RES already at low  in comparison to previous recommendations. For the hardware components, the highest RES was found for the breathing valves while the lowest RES was found for the hoses. Conclusion: The results showed that RES in metabolic systems can be minimized through conscious choices of system design and hardware components. 
 •  
6.
 • Ainegren, Mats, et al. (författare)
 • Breathing resistance in metabolic systems : Its effects on pulmonary ventilation and oxygen uptake in elite athletes with high aerobic power
 • 2020
 • Ingår i: Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part P. - : Sage Publications. - 1754-3371. ; 234:3, s. 217-226
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study was to investigate the effects on pulmonary ventilation and oxygen uptake ( (V) over dot athletes with a very high maximal oxygen uptake (V) over dotO(2)max) and corresponding high ventilation capacity when using a modern metabolic system with relatively high resistance to breathing (HIGH(RES)), compared to a traditional system with low resistance to breathing (LOWRES). Four rowers and three cross-country skiers (without asthma), competing at a high international level, performed in experimental conditions with LOWRE (S)and HIGH(RES) using a rowing ergometer and roller skis on a treadmill. The results showed that (V) over dotO(2), blood lactate, heart rate and respiratory exchange ratio were not different between the LOWRES and HIGH(RES) test conditions during both submaximal and maximal exercise. Also, the athlete's time to exhaustion (treadmill) and mean power (rowing ergometer) from maximal tests were no different between the two conditions. However, ventilation and expiratory O-2 and CO2 concentrations were different for both submaximal and maximal exercise. Thus, the authors have concluded that the differences in resistance to breathing of metabolic systems influence elite endurance athletes (V) over dot(E)at low to very high workloads, thus affecting the expired gas fractions, but not the submaximal (V) over dotO(2), (V) over dotO(2)maxand performance in a laboratory setting at sea level.
 •  
7.
 • Alfvén, Gösta, et al. (författare)
 • Barn med stressutlöst smärta hade kraftigare startle-reflex
 • 2017
 • Ingår i: Läkartidningen. - 0023-7205 .- 1652-7518.
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Återkommande stressutlöst smärta är ett närmast vardagligt fenomen. Avsaknaden av enkla test inom sjukvården för att diagnostisera stressutlöst smärta medför diagnostiska svårigheter och därmed svårigheter med handläggning. Ett grundläggande problem är att förståelse för den patofysiologiska processen bakom långvarig stressutlöst smärta saknas.Tidigare studier från samma forskare har visat att barn och tonåringar med långvarig stressutlöst smärta diagnostiserad enligt fastställda kriterier utvecklar ett karakteristiskt mönster av ömma punkter (tender points) i muskler på platser för bland annat huvudvärk, skuldersmärtor och buksmärtor nära naveln. Dessa muskler ingår i startle-reflexen, en neuromuskulär försvarsreaktion som utlöses från en kärna i hjärnstammen. Startle-reflexen startar med en blinkreflex och följs på mindre än en tiondels sekund av framåtböjning av huvudet och en nedstigande böjningsreaktion av kroppen, som sträcker sig ned till benen. Stress kan bland annat via amygdala leda till förstärkt och lättare utlöst startle-reflex.Vår hypotes var att startle-reflexen hos individer med stressutlöst smärta är mer lättutlöst och ger ett högre svar än hos friska. I en kontrollerad studie ingick 19 individer i åldern 10–17 år som hade stressutlöst återkommande smärta enligt fastställda kriterier. Gruppen jämfördes med 23 friska i jämförbar ålder, av motsvarande kön och utan smärtbesvär. Under likvärdiga, lugna förhållanden utlöstes startle-reflex vid upprepade starka auditiva signaler på 105 dB via hörlurar, och EMG registrerades från ögonblinkningsmuskeln (orbicularis oculi), tinningmuskel (temporalis), nacknära skuldermuskel (trapezius), stora bröstmuskeln (pectoralis major), bukmuskel (rectus abdominis) samt ryggmuskel (lumbala erector spinae).I smärtgruppen var muskelspänningen signifikant förhöjd i ovan nämnda muskler. Startle-reflexen utlöstes också lättare och tidigare, var kraftigare och varade längre. Muskel­aktivitetsgraden efter ljudstimuli visade i smärtgruppen signifikant högre medelamplitud än i kontrollgruppen för alla sex muskler och de åtta upprepade startle-responserna sammantagna. Aktuell forskning om möjliga muskulära och centralnervösa smärtmekanismer presenteras i artikeln.För första gången har ökad muskelspänning och förstärkt startle-reaktion påvisats med EMG hos barn/ungdomar med återkommande stressutlöst smärta i ett mönster som sammanfaller med mönstret av ömma punkter och smärtlokalisation. Vår förhoppning är att dessa fynd ska stimulera till fortsatt forskning och förbättra klinisk praxis.Alfvén, G, Grillner, S, Andersson E. Eur J Pain. Epub 4 maj 2017. doi: 10.1002/ejp.1057
 •  
8.
 • Alfvén, G, et al. (författare)
 • Children with chronic stress-induced recurrent muscle pain have enhanced startle reaction.
 • 2017
 • Ingår i: European Journal of Pain. - 1090-3801 .- 1532-2149. ; 21:9, s. 1561-1570
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • BACKGROUND: Children with recurrent pain of negative chronic stress origin from different locations have a characteristic pattern of tender points in the temporal, trapezoid, great pectoral and abdominal muscles. We tested the hypothesis that the startle reaction is activated in these children and that some of the startle-activated muscles are related to the tender point pattern and the recurrent pain.METHODS: In children/adolescents, aged 10-17 years, 19 with recurrent psychosomatic pain (PAIN) and 23 controls (CON) we measured and analysed resting activity and acoustic startle response with electromyography (EMG) for the muscles involved in the pattern of tender points and also the lumbar erector spinae.RESULTS: The PAIN group showed higher resting activity and higher acoustic startle response values than the CON group for all six muscles together regarding the mean amplitude in the initial 200 ms, and during the burst of activity, and longer burst duration and shorter burst latency. For PAIN versus CON, all separate muscles showed generally higher values of EMG amplitudes and burst durations, and shorter latencies for the burst onset in all measures; with significance or strong trends for several parameters and muscles.CONCLUSION: For the first time in children with recurrent psychosomatic pain, increased resting activity and potentiated startle response were demonstrated in the muscles involved in the stress tender point pattern.SIGNIFICANCE: This study demonstrates in adolescents how recurrent pain of negative stress origin from the head, stomach, back and chest is related to increased startle reaction and increased muscular tension in these regions. This study contributes to the understanding of the mechanisms underlying the global burden of recurrent pain.
 •  
9.
 • Alfven, Gösta, et al. (författare)
 • Review of childhood pain highlights the role of negative stress.
 • 2019
 • Ingår i: Acta Paediatrica. - : Wiley-Blackwell. - 0803-5253 .- 1651-2227. ; 108:12, s. 2148-2156
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • AIM: Recurrent pain of unknown origin is a major problem in children. The aim of the present review was to examine the hypothesis of negative stress as an aetiology of recurrent pain from different aspects.METHODS AND RESULTS: Epidemiological studies, clinical experience and hormonal data give support for such a hypothesis. Negative stress as a tentative aetiology for recurrent pain is reviewed. Stress, muscular tension, the startle reaction and its tentative relation to pain is illuminated. Deviations of hormonal secretion supporting a stress aetiology is mentioned. The role of central sensitization for recurrent pain is discussed. Possible aetiological implications of recurrent pain as a local symptom or a general disorder are presented. Brain changes due to stress is shortly reviewed. Stress and pain in the clinic are highlighted. The importance of biological, psychological and social factors, as well as genetic elements, are-Ddiscussed.CONCLUSION: Stress elicits neurobiological mechanisms. They may lead to many neurophysiological deviances. Increase of muscle tension and neuromuscular excitability and enhanced startle reaction may be of importance for recurring pain. The identification of stress as a primary cause of recurrent pain can have huge implications for understanding signs and treatment in clinical practice. This article is protected by copyright. All rights reserved.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1462)
konferensbidrag (435)
bokkapitel (303)
recension (76)
doktorsavhandling (62)
bok (61)
visa fler...
annan publikation (54)
rapport (51)
samlingsverk (redaktörskap) (21)
forskningsöversikt (19)
licentiatavhandling (7)
konstnärligt arbete (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (1384)
övrigt vetenskapligt (851)
populärvet., debatt m.m. (316)
Författare/redaktör
Ekblom, Björn (139)
Thorstensson, Alf (133)
Meckbach, Jane (125)
Schantz, Peter, 1954 ... (109)
Schantz, Peter (87)
Mattsson, C. Mikael (83)
visa fler...
Nilsson, Johnny (81)
Kenttä, Göran (81)
Larsson, Håkan (76)
Kenttä, Göran, 1965- (76)
Blomstrand, Eva (74)
Lundvall, Suzanne (73)
Ekblom, Örjan (72)
Ekblom, Örjan, 1971- (65)
Ekblom, B (64)
Börjesson, Mats (60)
Sahlin, Kent (58)
Ekblom, O. (54)
Ekblom-Bak, Elin (53)
Lundvall, Suzanne, 1 ... (53)
Bäckström, Åsa, 1966 ... (51)
Nordin-Bates, Sanna ... (49)
Rosdahl, Hans (47)
Larsson, Håkan, 1967 ... (47)
Redelius, Karin (46)
Lundqvist, Carolina (44)
Blom, Victoria (42)
Redelius, Karin, 196 ... (42)
Ekblom, Björn, 1938- (41)
Hemmingsson, Erik (40)
Arndt, Anton, 1968- (36)
Hemmingsson, E (35)
Börjesson, Mats, 196 ... (34)
Backman, Erik, 1972- (34)
Yttergren, Leif (33)
Arndt, A (33)
Ekblom-Bak, E. (33)
Andersson, Eva (32)
Andersson, Eva, 1958 ... (32)
Yttergren, Leif, 195 ... (32)
Ekblom Bak, Elin, 19 ... (31)
Blom, V (31)
Engström, Lars-Magnu ... (30)
Seger, Jan (29)
Ekblom, Maria, 1974- (29)
Apró, William (28)
Tarassova, Olga (28)
Sahlin, K (28)
Arndt, Anton (28)
Hassmén, Peter (27)
visa färre...
Lärosäte
Gymnastik- och idrottshögskolan (2551)
Karolinska Institutet (237)
Högskolan Dalarna (77)
Stockholms universitet (71)
Göteborgs universitet (55)
Örebro universitet (52)
visa fler...
Mittuniversitetet (38)
Umeå universitet (29)
Uppsala universitet (28)
Högskolan i Gävle (26)
Kungliga Tekniska Högskolan (25)
Jönköping University (17)
Linnéuniversitetet (15)
Lunds universitet (14)
Högskolan i Halmstad (11)
Linköpings universitet (10)
Karlstads universitet (6)
Malmö universitet (5)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (3)
Luleå tekniska universitet (2)
Mälardalens högskola (2)
Högskolan i Borås (2)
Högskolan Väst (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (1677)
Svenska (866)
Tyska (2)
Danska (2)
Franska (1)
Norska (1)
visa fler...
Spanska (1)
Vietnamesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (1346)
Samhällsvetenskap (725)
Humaniora (121)
Teknik (28)
Naturvetenskap (27)
Lantbruksvetenskap (4)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy