SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:gu ;pers:(Bengtsson Jan 1949);conttype:(popularscientific);mspu:(article);srt2:(1985-1989)"

Sökning: LAR1:gu > Bengtsson Jan 1949 > Populärvet., debatt m.m. > Tidskriftsartikel > (1985-1989)

Denna avgränsning gav inga träffar

Använd brödsmulorna ovan för att gå tillbaka