SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:gu ;lar1:(hh);lar1:(cth)"

Sökning: LAR1:gu > Högskolan i Halmstad > Chalmers tekniska högskola

 • Resultat 1-10 av 10
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Forssén, Jens, et al. (författare)
 • Wind Turbine Noise Propagation over Flat Ground: Measurements and Predictions
 • 2010
 • Ingår i: Acta Acustica united with Acustica. - 1610-1928. ; 96:4, s. 753-7608
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Noise from wind turbines is of concern in the planning process of new wind farms, and accurate estimations of immission noise levels at residents nearby are required. Sound propagation from wind turbine to receiver could be modelled by a simplified standard model assuming constant meteorological conditions, by an engineering method taking atmospheric and ground propagation conditions into account, or by a more exact model. Epidemiological studies have found a higher frequency of annoyance due to wind turbine noise than to other community noise sources at equal noise levels, indicating that the often used simplified model is not sufficient. This paper evaluates the variation of immission sound levels under the influence of meteorological variation and explores if the prediction of levels could be improved by taking the effect of wind speed on sound propagation into account. Long-term sound recordings and measurements at a distance of 530 m from a wind turbine show that the simplified standard model predicts the average sound pressure levels satisfactorily under downwind conditions, and that a more complex propagation model might not be needed for wind turbine noise at a relatively short distance. Large variations of sound immission levels at the same wind speed were however present. Statistical analysis revealed that these variations were influenced by meteorological parameters, such as temperature, static pressure and deviation from ideal downwind direction. The overall results indicate that meteorological factors influence the noise generated by the wind turbine rather than the sound propagation.
 •  
3.
 •  
4.
 • Nilsson, Bertil, et al. (författare)
 • A Stokes model with cavitation for the numerical simulation of hydrodynamic lubrication
 • 2011
 • Ingår i: International Journal for Numerical Methods in Fluids. - 0271-2091. ; 67:12, s. 2015-2025
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We present a cavitation model based on the Stokes equation and formulate adaptive finite element methods for its numerical solution. A posteriori error estimates and adaptive algorithms are derived, and numerical examples illustrating the theory are supplied, in particular with comparison to the simplified Reynolds model of lubrication.
 •  
5.
 • Nilsson, Bertil, et al. (författare)
 • Adaptive finite element methods for hydrodynamic lubrication with cavitation
 • 2007
 • Ingår i: International Journal for Numerical Methods in Engineering. ; 72:13, s. 1584-1604
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We present an adaptive finite element method for a cavitation model based on Reynolds' equation. A posteriori error estimates and adaptive algorithms are discussed, and numerical examples illustrating the theory are supplied.
 •  
6.
 •  
7.
 • Nilsson, Bertil, et al. (författare)
 • Weak coupling of a Reynolds model and a Stokes model for hydrodynamic lubrication
 • 2011
 • Ingår i: International Journal for Numerical Methods in Fluids. - 0271-2091. ; 66:6, s. 730-741
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The Reynolds model is a reduced Stokes model, valid for narrow lubrication regions. In order to be able to handle locally non-narrow regions such as pits or grooves, often displaying rapid geometrical variations, there is a need to be able to transit to the more accurate Stokes model. A fundamental problem is how to couple the two models in a numerical simulation, preferably allowing for different meshes in the different domains. In this paper, we present a weak coupling method for Reynolds and Stokes models for lubrication computations, including the possibility of cavitation in the different regions. The paper concludes with a numerical example.
 •  
8.
 • Pedersen, Eja, et al. (författare)
 • Människors upplevelse av ljud från vindkraftverk
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I samband med uppförandet av vindkraftverk görs en miljökonsekvensbeskrivning som också innefattar en bedömning av hur människor som bor i området kommer att påverkas av vindkraftverken. En påverkansfaktor är ljud. För att korrekt beskriva hur ljudet kan komma att uppfattas och för att säkerställa att inte verken placeras så att ljudet påverkar de kringboende negativt, är det viktigt att ta fram vetenskapligt baserad kunskap. I den här rapporten presenteras resultaten från flera studier. Samanalyser av resultaten från två fältstudier hade som syfte att visa sambanden mellan ljudnivån från vindkraftverk vid bostaden och upplevelsen av ljudet, och att beskriva faktorer som påverkade detta samband. En dagboksstudie, där deltagarna bl.a. fick fylla i hur ofta de var hemma och i så fall om de var ute, syftade till att beskriva hur ofta vindkraftsljudet hördes och vid vilka meteorologiska situationer. För att undersöka hur väl den ljudutbredningsmodell som används idag stämmer med fältmätningar och om den meteorologiska variationen har så stor betydelse för ljudutbredningen att de bör tas med vid beräkningen av ljudnivåerna, gjordes långtidsmätningar av ljudet där resultatet jämfördes med olika modeller för beräkningar.Den sammanvägda analysen av de två störningsstudierna bekräftar och förstärker tidigare rapporterade data. Såväl andelen som märkte vindkraftljud och andelen som stördes av ljudet ökade med ökande ljudnivåer. Sannolikheten att störas av ljud var större om verken var synliga från bostaden och om man bodde i jordbrukslandskap, medan terrängen inte hade någon inverkan. Bland andra studerade hälsorelaterade variabler fanns endast ett samband mellan att störas i sömnen och ljudnivå.I dagboksstudien noterade deltagare oftare att de hörde ljud från vindkraftverk när den momentana effekten, d.v.s. elproduktionen, ökade. Även om det var stora individuella variationer i hur mycket tid människor tillbringade utomhus vid sin bostad kunde ett statistiskt säkerställt samband mellan hörbarhet och beräknad ljudnivå påvisas; ju högre beräknad ljudnivå, ju oftare hördes verket vid utomhusvistelse. Dagboksstudien gav även viss kunskap om samband mellan hörbarhet och vindhastighet. Resultaten indikerar att vindkraftsljud hörs även vid relativt höga vindhastigheter då ljudet från vindkraftverket förväntas vara maskerat.Långtidsmätningar av vindkraftverksljud 550 meter från ett modernt verk visade att de beräknade ljudnivåerna stämde väl med de uppmätta. Ljudnivåer beräknade med parabolisk ekvationsmodell, som tar hänsyn till variationer hos meterologiska variabler, gav inte bättre överensstämmelse jämfört med den modell som oftast används vid tillståndsprövning [Naturvårdsverket 2001]. Meterologiska variationer har sannolikt bara betydelse för ljudutbredelsen på längre avstånd. Meteorologiska förhållanden kan dock ha betydelse vid skattningen av källjudnivån, som är den största osäkerheten vid beräkningen. Studierna visar att ljudnivån varierar vid en och samma vindhastighet, och indikerar att vindkraftljud hörs även när det blåser så mycket så att vindkraftsljudet borde maskeras av andra ljud åstadkomna av vinden. Det innebär att även om den ljudutbredningsmodell som ändvänds idag fungerar väl, så bör presentationen i miljökonsekvensbeskrivningen av det ljud som de närboende kan komma att höra utvidgas. Fler studier kring hörbarheten vid höga vindhastigheter behövs också eftersom dagboksstudien hade relativt få deltagare. Studierna pekar på att risken för sömnstörningar kan vara angeläget att undersökas vidare.
9.
 • Vincent, J.K., et al. (författare)
 • Theory of a room-temperature silicon quantum dot device as a sensitive electrometer
 • 2004
 • Ingår i: Journal of Applied Physics. - 0021-8979. ; 95:1, s. 323-326
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We consider theoretically the use of a room-temperature silicon quantum dot based device for electrometer applications. The low power device includes two split gates that quantize the electronic energy levels in the emitter and collector regions. The base consists of a silicon quantum dot buried in silicon dioxide. The small size of the dotand quantization of the states in the leads combined to allow the device to operate at room temperature. The nonlinear current-voltage characteristics can be significantly altered by small changes to the potential of the split gates. Power dissipation in the device therefore changes with the split gate voltage, and this can be exploited in electrometerapplications. A simple model of the power dissipated when the device is part of a microwave resonant inductor-resistor-capacitor tank circuit suggests that large changes indevice power can be achieved by changing the gate voltage, thereby forming a measurable signal. We also demonstrate that the power dissipation in the device changes as the base width is varied, and that the current through the device increases exponentially with a decrease in base width. (©2004 American Institute of Physics)
 •  
10.
 • Werner, Sven, 1952-, et al. (författare)
 • Sparse district-heating in Sweden
 • 2008
 • Ingår i: Applied Energy. - 0306-2619. ; 85:7, s. 555-564
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper presents a review of the sparse district-heating research programme undertaken in Sweden between 2002 and 2006. The goal of the programme was to increase the future competitiveness for district heat in low heat density areas, e.g., suburban single-family houses and small villages. Such areas are unfavourable, since revenues from heat sold are low compared with the investment cost for the local distribution network. In Sweden, district heat has a dominant position in the heat market for residential and service-sector buildings. In order for the business to grow, it is necessary to increase the rate of expansion in the detached-house segment. This is why the programme was initiated. The extent of the programme was set at € 3.6 million with equal financing from the Swedish District-Heating Association and the Swedish Energy-Agency. The research was carried out in three phases: a state of the art survey; a development phase focused on productivity gains where new research on both technology and customer interaction was performed; and finally a demonstration phase where new methods were tested in full-scale field operation. The programme has shown that the Swedish district-heating industry needs to adjust in order to reach a higher profitability for sparse district-heating investments. Tradition from large-scale high-density district heating is hard to scale to fit sparse district-heating systems. For example, the construction becomes very labour intensive and the industry is weak when it comes to market-oriented business logic, sales and private customer interaction. Innovation seems to be a way forward and active management of innovations is a way to create increased value of the investments. Other keys to improving the profitability of sparse district-heating investments are more efficient working routines (resulting in higher productivity) and revised ways of customer communications. These seem more important than increasing efficiency in district-heating technology. © 2007.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 10
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy