SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:hh ;lar1:(hh)"

Sökning: LAR1:hh > Högskolan i Halmstad

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • 2011 Baltic Congress on Future Internet and Communications
 • 2011
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The proceedings contain 36 papers. The topics discussed include: evolutionary future Internet service platforms enabling seamless cross layer interoperability; taxonomical approach to the deployment of traceback mechanisms; a novel model for social networks; quality of experience based optimization of heterogeneous multimedia sessions in IMS; aquarema in action: improving the YouTube QoE in wireless mesh networks; on synthesis of dependable MAC protocol for two real-world WSN applications; enterprise security perimeter - e-mail server protection; an ontology approach to development of inter IHS communication subsystem ontology for intrusion handling systems in wireless LANs; a comparative study on cost-benefit analysis of fiber-to-the-home telecommunications systems in Europe; calculation of transmission probability in heterogeneous ad hoc networks; and performance analysis of non-beaconed IEEE 802.15.4 for high-confidence wireless communications.
 •  
4.
 • 2012 2nd Baltic Congress on Future Internet Communications
 • 2012
 • Proceedings (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The following topics are dealt with: smart applications; next generation WLAN; broadband infrastructure; network performance; network security; user-centric solutions; wireless systems; Internet of things; smart spaces; analog integrated circuits; traffic analysis; SoC; routing; and protocols. © 2012 IEEE
 •  
5.
 • Aagerup, Ulf, 1969- (författare)
 • The influence of real women in advertising on mass market fashion brand perception
 • 2011
 • Ingår i: Journal of Fashion Marketing and Management. - Bingley : Emerald Group Publishing Limited. - 1361-2026. ; 15:4, s. 486-502
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Purpose: The purpose of this paper is to investigate how the weight of ideal users affects the perception of mass market fashion brands. Design/methodology/approach: An experiment was carried out in which 640 university students replied to a web survey, rating the brand personality of jeans and shirts according to Aaker's Big Five construct. The garments were worn by thin, overweight, and obese models. Findings: The findings show that consumers' impressions of mass market fashion brands are significantly affected by the weight of ideal users. Slender models lead to the most positive brand perception followed by obese models. Overweight user imagery is for pure fashion brand building the least attractive kind. Research limitations/implications: A limitation of this study is the use of convenient student samples. Consequently, the generalization of the results beyond this convenience sample may be limited. It is further possible, even probable, that high fashion would suffer more from the negative imagery of overweight and obese users than mass market fashion. It would therefore be interesting to replicate this experiment using clothes of higher fashion grade and price. Practical implications: The demonstrated effects of user imagery support the industry practice of slim ideal female imagery. Social implications: The results inform the debate over skinny models vs real women in advertising. Originality/value: Previous research regarding the effectiveness of real women in advertising has been inconclusive. This paper demonstrates not only that model weight affects consumers' brand perception, but also how. © Emerald Group Publishing Limited.
 •  
6.
 • Aagerup, Ulf, 1969- (författare)
 • To sell or not to sell : Overweight users’ effect on fashion assortments
 • 2010
 • Ingår i: Journal of Brand Management. - Basingstoke : Palgrave Macmillan. - 1350-231X. ; 18:1, s. 66-78
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Overweight people claim to be mistreated by the fashion industry. Fashion companies disagree. Despite the controversy, actual research has been scarce. This study compares the sizes of clothes that the four leading mass-marketing fashion retailers in Sweden offer to the body sizes of the population. Although branding theory would support the idea of rejecting fat consumers to improve user imagery for fashion brands, such practices were not evident. The main contribution of this article is that it provides the first quantified empirical evidence on the theory of typical user imagery. In the discussion, it is posited that, although mass-market fashion brands should be susceptible to negative user imagery related to overweight and obese users, the companies avoid such problems by making garments that are not directly attributable to a specific brand, thus mitigating the negative effect of overweight and obese user imagery. © 2010 Macmillan Publishers Ltd.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Abalo, Ernesto, 1982-, et al. (författare)
 • Digitalisering och social exklusion Om medborgares användning av och attityder till Arbetsförmedlingens digitala tjänster
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport studerar användarna av den digitala förvaltningen ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Målet är att undersöka hur olika grupper av inskrivna vid den svenska Arbetsförmedlingen – formerade utifrån olika socialt strukturerande faktorer – använder och förhåller sig till såväl internet som den aktuella myndigheten och dess webbplats (www.ams.se).Forskningen kring myndigheternas digitalisering domineras av studier som undersöker hur ny teknik implementeras i organisationer och vilka implikationer den har för dessa, medan användarstudier är sällsynta. Vår studie, som undersöker hur medborgare förhåller sig till internet i allmänhet och myndigheternas digitalisering i synnerhet, fyller därför ett tomrum på forskningsfältet.Studiens material samlades in genom en enkät som skickades till 2000 slumpmässigt utvalda personer inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Totalt erhölls 762 svar, vilket ger en svarsfrekvens på 40 procent. I huvudsak rörde enkätfrågorna de arbetssökandes användning av och attityder till såväl internet som Arbetsförmedlingens webbplats, men även frågor om gruppens attityder till myndigheten i allmänhet ställdes.Resultaten visar att sociala faktorer, inte minst utbildning, är av stor betydelse för medborgarnas förmåga att använda Arbetsförmedlingens webbaserade tjänster. Lågutbildade använder myndighetens webbplats mer sällan än högutbildade, samtidigt som de även upplever den som svårare att använda. Vidare fann vi ett tydligt samband mellan de arbetssökande medborgarnas användning av och attityder till internet och Arbetsförmedlingens sajt. Grupper med en gynnsam relation till internet (i termer av tillgång, användning, erfarenhet och attityder) – framför allt högutbildade, tjänstemän och storstadsbor – använder också myndighetens webbplats flitigare, samtidigt som de tenderar att ha en mer positiv attityd till densamma (och vice versa). Följaktligen är det nödvändigt att tala om digitalt resursstarka och resurssvaga grupper.De ojämlika relationerna till internet i allmänhet och Arbetsförmedlingens webbplats i synnerhet indikerar inte bara att digitaliseringen av förvaltningen är mer gynnsam för digitalt resursstarka grupper, utan också att den stänger ute digitalt resurssvaga grupper. Detta nya slags exklusion får implikationer för de arbetssökandes möjligheter att både ta sig in på arbetsmarknaden och agera som medborgare. Om myndigheternas digitalisering dessutom medför en omformering av medborgarskapet, i termer av ökat individuellt ansvar gentemot förvaltningen, kommer den digitala klyftan, såvida inget görs, befästa de digitalt resurssvaga gruppernas redan existerande utanförskap.
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (1828)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (2296)
konferensbidrag (2072)
bokkapitel (623)
rapport (271)
doktorsavhandling (147)
bok (104)
visa fler...
annan publikation (102)
recension (69)
licentiatavhandling (64)
samlingsverk (redaktörskap) (59)
proceedings (redaktörskap) (39)
patent (28)
forskningsöversikt (26)
konstnärligt arbete (5)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (3834)
övrigt vetenskapligt (1720)
populärvet., debatt m.m. (318)
Författare/redaktör
Fridlund, Bengt (155)
Svensson, Göran, 196 ... (136)
Vinel, Alexey, 1983- ... (131)
Jonsson, Magnus, 196 ... (116)
Iagnemma, Karl, (93)
Solberg Søilen, Klau ... (88)
visa fler...
Verikas, Antanas, (84)
Andersson, Svante, 1 ... (78)
Stambulova, Natalia, ... (77)
Bacauskiene, Marija, (75)
Svensson, Göran, (71)
Bååth, L.B., 1948-, (70)
Stambulova, Natalia, (65)
Johnson, Urban, 1961 ... (63)
Gelzinis, Adas, (62)
Bigun, Josef, (61)
Skärsäter, Ingela, 1 ... (58)
Bigun, Josef, 1961-, (58)
Taha, Walid, 1971-, (58)
Berg, Martin, 1977-, (53)
Mousavi, Mohammad Re ... (52)
Rosén, Bengt-Göran, (51)
Rosén, Bengt - Göran ... (49)
Nilsson, Pernilla, 1 ... (49)
Wood, Greg, (48)
Arvidsson, Barbro, (47)
Verikas, Antanas, 19 ... (45)
Gabrielsson, Jonas, ... (45)
Svensson, Bertil, (45)
Larsson, Tony, (44)
Johnson, Urban (43)
Svedberg, Petra, 197 ... (43)
Aldrin, Viktor, 1980 ... (42)
Tideman, Magnus, 195 ... (42)
Uhlemann, Elisabeth, (41)
Bergman, Stefan, 195 ... (39)
Samuelson, Lars (38)
Alonso-Fernandez, Fe ... (38)
Bremander, Ann, 1957 ... (38)
Mousavi, Mohammad Re ... (37)
Bergman, Stefan (36)
Werner, Sven, 1952-, (36)
Jormfeldt, Henrika, ... (36)
Jonasson, Mikael, 19 ... (35)
Andersson, Svante, (34)
Rydin, Ingegerd (32)
Bååth, Lars B., (31)
Danilovic, Mike, 195 ... (31)
Rögnvaldsson, Thorst ... (31)
Cuesta, Marta, 1954- ... (31)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (362)
Göteborgs universitet (329)
Högskolan i Jönköping (186)
Linnéuniversitetet (150)
Chalmers tekniska högskola (130)
visa fler...
Linköpings universitet (119)
Mälardalens högskola (71)
Karolinska Institutet (63)
Örebro universitet (56)
Luleå tekniska universitet (51)
Uppsala universitet (50)
Umeå universitet (37)
Malmö högskola (29)
Blekinge Tekniska Högskola (29)
Högskolan Väst (26)
Stockholms universitet (25)
Kungliga Tekniska Högskolan (19)
Karlstads universitet (19)
Högskolan i Gävle (17)
Högskolan Kristianstad (17)
Mittuniversitetet (16)
Högskolan i Skövde (15)
Högskolan Dalarna (15)
Högskolan i Borås (14)
Sveriges Lantbruksuniversitet (6)
Gymnastik- och idrottshögskolan (5)
Södertörns högskola (3)
Sophiahemmet Högskola (2)
Naturvårdsverket (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Konstfack (1)
visa färre...
Språk
Engelska (4818)
Svenska (962)
Tyska (39)
Spanska (18)
Norska (9)
Bulgariska (7)
visa fler...
Danska (3)
Kinesiska (3)
Franska (2)
Portugisiska (2)
Ryska (1)
Finska (1)
Turkiska (1)
visa färre...
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (2278)
Teknik (1546)
Medicin och hälsovetenskap (1049)
Naturvetenskap (967)
Humaniora (427)
Lantbruksvetenskap (18)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy