SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:hh ;lar1:(lnu)"

Sökning: LAR1:hh > Linnéuniversitetet

 • Resultat 1-10 av 85
 • [1]234567...9Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Borschel, Christian, et al. (författare)
 • A New Route toward Semiconductor Nanospintronics : Highly Mn-Doped GaAs Nanowires Realized by Ion-Implantation under Dynamic Annealing Conditions
 • 2011
 • Ingår i: Nano letters (Print). - Washington : American Chemical Society (ACS). - 1530-6984. ; 11:9, s. 3935-3940
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We report on highly Mn-doped GaAs nanowires (NWs) of high crystalline quality fabricated by ion beam implantation, a technique that allows doping concentrations beyond the equilibrium solubility limit. We studied two approaches for the preparation of Mn-doped GaAs NWs: First, ion implantation at room temperature with subsequent annealing resulted in polycrystalline NWs and phase segregation of MnAs and GaAs. The second approach was ion implantation at elevated temperatures. In this case, the single-crystallinity of the GaAs NWs was maintained, and crystalline, highly Mn-doped GaAs NWs were obtained. The electrical resistance of such NWs dropped with increasing temperature (activation energy about 70 meV). Corresponding magnetoresistance measurements showed a decrease at low temperatures, indicating paramagnetism. Our findings suggest possibilities for future applications where dense arrays of GaMnAs nanowires may be used as a new kind of magnetic material system.
 •  
2.
 •  
3.
 • Collin, Sven-Olof, 1957- (författare)
 • The board's functional emphasis
 • 2008
 • Ingår i: Corporate Ownership & Control. - 1727-9232. ; 6:2, s. 73-88
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We present a contingency approach to the board’s functional emphasis, considering a fourth function in addition to monitoring, decision making, and service or resource provision. The additional function is conflict resolution (or principal identification). The approach contrasts with mainstream research by assuming that the firm is a nexus of investments, avoiding the empirical assumption that the shareholder is the sole principal. We derive propositions that are not restricted to any empirical category of a corporation, and address praxis implications for managing functional disharmony.
4.
 • Collin, Sven-Olof Yrjö, et al. (författare)
 • Explaining the choice of accounting standards in municipal corporations : Positive accounting theory and institutional theory as competitive or concurrent theories
 • 2009
 • Ingår i: Critical Perspectives on Accounting. - Camden : Academic Press. - 1045-2354. ; 20:2, s. 141-174
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Municipal corporations exist in an institutional twilight area, being both private and public, a characteristic, which presumably would be reflected in their choice of accounting standards. The literature of accounting choice does not, however, live in a twilight area, but is fragmented into two main divisions: positive accounting theory (PAT) and institutional theory (IT); only in a very few cases do the theories meet or cross-fertilize. We use both theories in this paper and derive hypotheses from them to explain accounting choices made by municipal corporations. Through testing the hypotheses on a sample of 545 Swedish municipal corporations, we indicate the empirical relevance of both PAT and IT. We conclude by suggesting an integrative approach of PAT and IT in an eclectic alternative. © 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.
 •  
5.
 • Collin, Sven-Olof Yrjö, et al. (författare)
 • Turnover and heterogeneity in top management networks
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Business Science and Applied Management. - 1753-0296. ; 3:3, s. 31-55
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A theory based on the demography of top management teams is used to explain membership turnover in two Swedish business groups, network analysis being used to define group membership. The results suggest these business groups possess a combination of financial and industrial experience as a group resource and the socialising strategy of control as a force counteracting the conflict-producing force of heterogeneity. An organisational demographic perspective focusing on opposing forces of heterogeneity and homogeneity is developed. It is shown that the perspective can be applied both to formal organisations and to informal ones such as networks.
6.
 • Einberg, Eva-Lena, et al. (författare)
 • Psychometric evaluation of a Swedish version of Minneapolis-Manchester quality of life-youth form and adolescent form
 • 2013
 • Ingår i: Health and Quality of Life Outcomes. - London : BioMed Central. - 1477-7525. ; 11:Art nr 79
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: It has become important to measure long-term effects and quality of life in survivors of childhood cancer. The Minneapolis- Manchester Quality of Life (MMQL) instrument has been proven to better capture the quality of life (QoL) perspective of health than other instruments. The instrument has age appropriate versions and is therefore favourable for longitudinal studies of QoL of children surviving from cancer. The aim of this study was to evaluate the psychometric properties of the Swedish version of MMQL-Youth Form and the Adolescent Form focusing on: 1) face and content validity 2) the internal consistency and 3) the test-retest reliability. Methods: The sample consisted of 950 pupils (11–16<img src="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/pmc/pmcents/x2009.gif" />years old) from 7 schools in the western Sweden who completed the questionnaire. For the test-retest evaluation 230 respondents completed the questionnaire two weeks later. Results: Face and content validity was supported and internal consistency was found to be acceptable for the total scale for both the MMQL-Youth Form (8–12<img src="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/pmc/pmcents/x2009.gif" />years of age) and the Adolescent Form (13–20<img src="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/corehtml/pmc/pmcents/x2009.gif" />years of age). Test-retest reliability for the MMQL-Youth Form was moderate for 50% of the items and good for the remaining. For the MMQL-Adolescent Form the test-retest showed moderate or good agreement for 80% of the items and fair for 20%. Conclusions: The result indicated that the Swedish version of the MMQLYouth Form and Adolescent Form was valid and reliable in a sample of healthy children in a Swedish context. It is recommended to test the instrument among diverse samples of children such as survivors of childhood cancer in order to validate its usefulness in research and clinical settings.
7.
 • Eklund, Monica, et al. (författare)
 • Värdegrundsarbetets förutsättningar
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna rapport utvärderas Resurscentrum för mångfaldens skola (RMS) insatser då det gäller värdegrundsarbete på några av Malmös skolor. Det första uppdraget omfattar utvärdering av värdegrundsfrågor på skolor i Rosengård och Limhamn/Bunkeflo. Under 2007/08 genomför Resurscentrum för mångfaldens skola gemensam kompetensutveckling i värdegrundsfrågor för personal på Örtagårdsskolan i stadsdelen Rosengård och Sundsbroskolan i stadsdelen Limhamn/Bunkeflo.Denna insats bör enligt uppdragsgivaren utvärderas med hjälp av enkäter och eventuellt intervjuer samt jämföras med insatsen i Kroksbäck och Limhamn/Bunkeflo. Det andra uppdraget omfattar utvärdering av värdegrundsarbetet i Kroksbäck och Limhamn/Bunkeflo. Värdegrundsarbetet har prioritet inom Malmö stads mångfaldsarbete och RMS vidtar en rad åtgärder på detta område, exempelvis fortbildning i interkulturell kommunikation för skolpersonal och elevgrupper samt föreläsningar och seminarier om mångkulturellt samhälle. Målen för dess åtgärder är långsiktiga och kan inte utvärderas i nuläget. Emellertid har RMS engagerat sig i den laddade situation som uppstått i samband med att elever från bostadsområdet Kroksbäck, där andelen invandrarfamiljer är stor, skall flyttas till en skola i stadsdelen Limhamn/Bunkeflo, där andelen invandrarfamiljer är liten. RMS har här bidragit till skolornas värdegrundsarbete. Enligt uppdragsgivaren skall denna studie beskriva skeendet i Kroksbäck och Limhamn/Bunkeflo och de åtgärder som RMS vidtagit och deras ändamålsenlighet. Studien bör genomföras som en fallstudie, där intervjuer med flera nyckelpersoner blir centrala.Utvärderingen genomfördes läsåret 2007/2008 och omfattar sammanlagt knappt två månaders arbete. Vi som gjort utvärderingen är Filosofie doktor Monica Eklund och Filosofie doktor Kristina Gustafsson. Båda är forskare och lärare vid Högskolan i Halmstad. Eklund är verksam vid sektionen för lärarutbildning och har en tjänst som lektor i utbildningsvetenskap. Hon har varit verksam inom området interkulturell pedagogik de senaste 20 åren samt skrivit sin avhandling inom fältet (Eklund, 2003). Gustafsson är etnolog och arbetar vid sektionen för Humaniora. Hennes forskningsfokus ligger sedan 15 år på internationell migration och etniska relationer och hennes avhandling handlar om värdegrundsfrågor inom den svenska grundskolan (Gustafsson, 2004).Då det finns många beröringspunkter mellan de båda utvärderingsuppdragen har vi valt att betrakta uppdragen som ett gemensamt för att få till stånd bättre möjligheter för datainsamlande samt till jämförelser mellan insatserna på de olika skolorna. Såsom framgår i de av RMS formulerade uppdragen är det värdegrundsarbete som står i centrum och även om det arbetet bedrivs långsiktigt kan man genom utvärdering i nuläget se över innehållet i insatserna, studera hur de tog form, vems och vilka behov som tillgodosetts samt något om måluppfyllelsen så här långt.
8.
 • Flemme, I, et al. (författare)
 • Long-term quality of life and uncertainty in patients living with an implantable cardioverter defibrillator.
 • 2005
 • Ingår i: Heart & lung : the journal of critical care. - 0147-9563. ; 34:6, s. 386-92
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • PURPOSE: This study describes the quality of life (QOL) and uncertainty in patients who have an l implantable cardioverter defibrillator (ICD) and predicts QOL at long-term follow-up. METHODS: Long-term follow-up was defined as 6.9 years 1 year (range 4.11-8.7 years). QOL was measured with the Quality of Life Index, and uncertainty was measured with the Mishel Uncertainty in Illness Scale. RESULTS: The overall QOL and health/functioning were unchanged over time. QOL in the socioeconomic (P = .002) and psychologic/spiritual domains (P = .012) decreased in the first year. From baseline to long-term follow-up, the QOL in the family domain (P = .011) and uncertainty (P = .002) decreased. Uncertainty was a predictor of low QOL. CONCLUSION: QOL was reasonably good 6.9 years post-ICD implantation. Patients felt less uncertain once they had passed the first year of their illness.
 •  
9.
 • Fridlund, Bengt, et al. (författare)
 • Status and trends in Swedish dissertations in the area of cardiovascular nursing
 • 2007
 • Ingår i: European Journal of Cardiovascular Nursing. - Amsterdam : Elsevier. - 1474-5151. ; 6:1, s. 72-76
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In Europe, cardiovascular nursing (CVN) is a young branch of nursing science. The explicit knowledge contained in CVN dissertations has, so far, not been studied in Europe, and this is especially true in the case of Sweden. Accordingly, the aim of this literature study was to describe the status of and compare trends in Swedish dissertations in the area of CVN in terms of organisational structure, approach, research strategy, social orientation and socio-demographic aspects. The literature search resulted in 29 dissertations and a 26-item questionnaire that illuminated the problem areas. Most dissertations were produced in the universities of Göteborg, Halmstad and Linköping; a minority had a nurse as main supervisor; rehabilitation was the most common CVN approach; very few of the dissertations had an experimental design; and the majority was hospital-based. The main trends were (A) an increase in dissertations that were written during the last 6 years, (B) an increased number of nurses as main supervisors as well as publication in nursing journals, (C) an increase in hospital care settings while a decrease in community settings, and finally, (D) an increased number of dissertations addressing the issues of tertiary prevention as well as focusing on patients and next-of-kin as target groups. An important implication is to stimulate nurse-led interventions at all preventative levels in order to maintain or improve the cardiac health of both healthy and sick individuals, but also in order to visualize CVN and distinguish it from cardiology.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 85
 • [1]234567...9Nästa
Åtkomst
fritt online (24)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (53)
konferensbidrag (12)
bokkapitel (8)
rapport (5)
samlingsverk (redaktörskap) (3)
doktorsavhandling (1)
visa fler...
recension (1)
licentiatavhandling (1)
bok (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (54)
övrigt vetenskapligt (27)
populärvet., debatt m.m. (4)
Författare/redaktör
Gustafsson, Kristina ... (18)
Norström, Eva (11)
Fridlund, Bengt (10)
Fioretos, Ingrid (10)
Svensson, Jonas, 196 ... (8)
Samuelson, Lars (7)
visa fler...
Pettersson, Håkan, (7)
Brunt, David, (7)
Canali, Carlo M., (6)
Svedberg, Petra, (6)
Rask, Mikael (5)
Ronning, Carsten, (5)
Baigi, Amir, (4)
Svensson, Göran, (4)
Sollervall, Håkan, (4)
Nilsson, Ulrica, (4)
Sollervall, Håkan, 1 ... (4)
Roxberg, Åsa (4)
Thylen, Ingela, (4)
Borschel, Christian, (4)
Kumar, Sandeep, (4)
Liu, Ruisheng (4)
Svensson, Jonas (3)
Ivarsson, Bodil, (3)
Alm-Roijer, Carin (3)
Paschoal, Waldomiro, (3)
Canali, C. M., (3)
Lagrosen, Stefan, 19 ... (3)
Paschoal Jr, Waldomi ... (3)
Danielsson, Martin, (2)
Collin, Sven-Olof Yr ... (2)
Malm, Dan, (2)
Milrad, Marcelo, (2)
Hildingh, Cathrine, (2)
Bengtsson, Agneta (2)
Lindwall, Magnus, (2)
Jacobsson, Daniel (2)
Johansson, Ingela, (2)
Brännström, Margaret ... (2)
Samuelson, L (2)
Lidell, Evy, (2)
Persson, Sylvi, (2)
Fioretos, Ingrid, 19 ... (2)
Norström, Eva, 1944- (2)
Lidell, E (2)
Gustafsson, Kristina (2)
Johannes, Andreas, (2)
Roxberg, Asa (2)
Wieslander, Inger, (2)
Brannstrom, Margaret ... (2)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan i Halmstad (85)
Lunds universitet (17)
Högskolan i Jönköping (10)
Örebro universitet (5)
Umeå universitet (5)
visa fler...
Linköpings universitet (5)
Mälardalens högskola (4)
Högskolan Väst (3)
Uppsala universitet (3)
Högskolan Kristianstad (3)
Malmö högskola (2)
Högskolan i Gävle (2)
Göteborgs universitet (2)
Stockholms universitet (2)
Karolinska Institutet (1)
Mittuniversitetet (1)
Blekinge Tekniska Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (66)
Svenska (19)
Ämne (HSV)
Medicin och hälsovetenskap (2)
Samhällsvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy