SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:hkr ;lar1:(hh)"

Sökning: LAR1:hkr > Högskolan i Halmstad

 • Resultat 1-10 av 11
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Clausson, Eva K., et al. (författare)
 • Dokumentation av elevers hälsa
 • 2012
 • Ingår i: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-05597-8 ; s. 121-133
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
2.
 • Collin, Sven-Olof, 1957- (författare)
 • The boards Functional Emphasis
 • 2008
 • Ingår i: Corporate Ownership & Control. - Sumy : Virtus InterPress. - 1727-9232. ; 6:2, s. 73-88
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The understanding of the board of a corporation and its behavior is limited, despite the board’s societal importance. We present a contingency approach to the board’s functional emphasis, considering a fourth function in addition to monitoring, decision making, and service or resource provision. The additional function is conflict resolution (or principal identification). The approach contrasts with mainstream research by assuming that the firm is a nexus of investments, avoiding the empirical assumption that the shareholder is the sole principal. We derive propositions that are not restricted to any empirical category of a corporation, and address praxis implications for managing functional disharmony.
3.
 • Collin, Sven-Olof, et al. (författare)
 • Turnover and heterogeneity in top management networks
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Business Science and Applied Management. - 1753-0296. ; 3:3, s. 31-55
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A theory based on the demography of top management teams is used to explain membership turnover in two Swedish business groups, network analysis being used to define group membership. The results suggest these business groups possess a combination of financial and industrial experience as a group resource and the socialising strategy of control as a force counteracting the conflict-producing force of heterogeneity. An organisational demographic perspective focusing on opposing forces of heterogeneity and homogeneity is developed. It is shown that the perspective can be applied both to formal organisations and to informal ones such as networks.
4.
 • Collin, Sven-Olof Yrjö, 1957-, et al. (författare)
 • Explaining the choice of accounting standards in municipal corporations : positive accounting theory and institutional theory as competitive or concurrent theories
 • 2009
 • Ingår i: Critical Perspectives on Accounting. - 1045-2354. - 1045-2354 ; 20:2, s. 141-174
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Municipal corporations exist in an institutional twilight area, being both private and public, a characteristic, which presumably would be reflected in their choice of accounting standards. The literature of accounting choice does not, however, live in a twilight area, but is fragmented into two main divisions: positive accounting theory (PAT) and institutional theory (IT); only in a very few cases do the theories meet or cross-fertilize. We use both theories in this paper and derive hypotheses from them to explain accounting choices made by municipal corporations. Through testing the hypotheses on a sample of 545 Swedish municipal corporations, we indicate the empirical relevance of both PAT and IT. We conclude by suggesting an integrative approach of PAT and IT in an eclectic alternative.
 •  
5.
 • Ericsson, Claes, 1947-, et al. (författare)
 • Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet
 • 2010
 • Ingår i: Resultatdialog 2010 : aktuell forskning om utbildning och lärande. - Stockholm : Vetenskapsrådet. - 978-91-7307-184-0 ; s. 42-50
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De senaste decennierna har successivt en medvetenhet och insikt om att skolan inte har monopol på kunskapsbildning växt fram. Skolan konkurrensutsätts i ständigt ökande utsträckning från andra kunskapsbildningsinstanser, exempelvis via sofistikerad informations- och kommunikationsteknologi, men även från institutioner som bildningsförbund och föreningar av olika slag. Detta tillsammans med en mera allmän tendens i samhället att nedmontera traditioner och auktoritetsförhållanden skapar möjlighet för elever att i högre utsträckning än tidigare ifrågasätta skolan med utgångspunkt i ett vetande som är tillägnat utanför skolan. En av de verksamheter som i hög grad berörs är den som bedrivs inom ramen för de så kallade estetiska ämnena. Detta för att barn och ungdomar har ett gediget kunnande och en distinkt preferens inom området, som de tillägnar sig i ofta informella lärsituationer i vardagslivet, parallellt med lärandet i skolan. Ett antagande är därvid att de estetiska ämnena kan uppfattas som ”mer än skolämnen”, vilket kan innebära en distorsion mellan skolans och elevernas förväntningar på dessa ämnen. Detta bekräftas av två av våra tidigare studier. Syftet med studien är: 1. Att undersöka vilka dominansförhållanden och identitetsförhandlingar som kommer till uttryck när elevers vardagskultur omsätts i skolan. 2. Att beskriva kunskapsbildningens karaktär i undervisningskontexter präglade av skilda strukturella förutsättningar, exempelvis sociala, kulturella, ekonomiska, utbildningsmässiga samt demografiska. Vid tre skolor, där skilda bakgrundsförutsättningar råder, kommer undervisningen i musik att dokumenteras med hjälp av videokamera. En undervisningsgrupp (år 9) vid varje skola kommer att väljas ut och följas kontinuerligt under ett läsår. Interaktionen mellan lärare och elever och mellan elever sinsemellan kommer att analyseras med avseende på verbal och visuell kommunikation. Resultaten kommer att diskuteras med utgångspunkt i ett samhälls- och kulturteoretiskt perspektiv. Projektet är tänkt att löpa under tre år och ny kunskap bör kunna avsättas under 2009. Att studera makt- och dominansförhållanden i skolan får ses som angeläget. Dels kan det initiera till reflektion, vilket i en förlängning kan leda till förändring inom de pedagogiska praktikerna, dels är det ett led i kvalitetssäkringen av skolan. Att studera identitetsförhandling i mötet mellan elevers vardagskultur och skola är också betydelsefullt, eftersom skolans fostransuppdrag kan komma i konflikt med den strävan som finns att bejaka ungdomars identitetsbildning. Det är viktigt att dessa i systemet ingående motsättningar belyses, inte minst med avseende på genusproblematik. Att studera kunskapsbildningens karaktär i pedagogiska kontexter där bakgrundsförutsättningarna varierar, framstår också som angeläget. Sådan forskning kan ses som betydelsefull både för realiserandet av en likvärdig skola och som diskussionsunderlag vid utarbetande av olika typer av undervisningsreglerande texter. Forskningsspridningen kommer att ske på olika sätt. Rapporten ges ut i bokform, vilket ökar tillgängligheten. Resultaten kommer också att kommuniceras via seminarier på skolor och lärarutbildningar. Slutligen kommer resultaten att återföras till de i undersökningen deltagande skolorna, där lärarna kommer att beredas möjlighet till reflektion i diskussionsgrupper, exempelvis i anslutning till studiedagar
6.
 • Ericsson, Claes, 1947-, et al. (författare)
 • The Music Classroom in Focus
 • 2010
 • Ingår i: Nordic Research in Music Education. - Oslo : Norges musikkhøgskole. - 0333-3760. ; 12, s. 101-116
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article is based on a larger research project with the purpose to study how market aesthetics and student’s music culture are expressed in the Swedish music classroom. The empirical material consists of video observations of classroom activities in secondary school settings in Sweden. The theoretical framework consists of poststructuralist and social constructionist theory combined with theories of late modernity, while our methodological point of departure is discourse analysis. Some important analytical concepts are identity, dominance, governance and knowledge formation. Three different strategies for incorporating market aesthetics and students’ music culture into music education were identified: learning about, reflecting on and applying. An ideological dilemma occurred when the fostering mission of school was confronted with the will to meet the students’ demands for freedom of expression. The results of the project also suggest that standardised and regulated forms of activity were counterproductive to creativity in music making. Six different strategies of gentle governance in the music classroom were identified. Popular music was presented by the teachers in a way analogous to the canon of art music that is predominant in the teaching of music history at school.
7.
 • Johansson, Gunvi, et al. (författare)
 • Measuring oral health from a public health perspective
 • 2008
 • Ingår i: Swedish Dental Journal. - 0347-9994. ; 32:3, s. 125-137
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The paper aims to analyse measures of oral health-related quality of life (OHQOL) from a Public Health perspective. Twenty-two measures were analysed conceptually as to their mirroring of the Public Health principles: empowerment, participation, holism and equity. Elements of empowerment were found in connection with application of the measures. Participation was found in using lay opinions during development in 12 measures. All measures analysed had elements of a holistic approach so far that they were not wholly biological. Two measures captured positive health effects. Measures were available for all ages, various languages and populations, an element of equity. No measure was wholly compatible with Public Health. They were based on a utilitarian theory not in full accordance with modern health promotion. There is a need to develop measures that more obviously capture the positive aspects of health and health as a process, as well as the personal perspective of oral health.
 •  
8.
 • Paulsson, Gun, et al. (författare)
 • Comparison of oral health assessments between nursing staff and patients on medical wards
 • 2008
 • Ingår i: European Journal of Cancer Care. - Oxford : Blackwell Publishing. - 0961-5423. ; 17:1, s. 49-55
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The maintenance of good oral health is essential for nutrition, recovery and well-being. This requires the involvement of the nursing staff, especially in cases where oral care and any necessary dental treatment are vital to ensure medical treatment. The aim of this study was to evaluate the validity of oral assessments performed by nursing staff using the revised oral assessment guide (ROAG), using comparisons with patients' self-assessment of oral problems. When a comparison was made of how the staff and patients assessed their oral status, a high level of agreement was found. In these assessments, with the exception of oral mucosa and teeth, the percentage agreement was >80. The kappa coefficient revealed slight to moderate agreement. When there was a disagreement, the staff assessed the oral health as being significantly poorer than the patients did. In the present study, it was shown that few oral assessments performed by the nursing staff and patient disagreed. The ROAG may therefore be useful for the nursing staff to make the patients' oral health problems visible. © 2007 The Authors; Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd.
 •  
9.
 • Samarasinghe, Kerstin, et al. (författare)
 • `It is a different war to fight here in Sweden'- the impact of involuntary migration on the health of refugee families in transition
 • 2002
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences. - Blackwell Publishing. - 0283-9318. ; 16:3, s. 292-301
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Involuntary migration and adaptation to a new cultural environment is known to be a stress factor. The aim of the study was to explore the impact of involuntary migration on the family health in order to identify specific health care issues related to refugee families in transition living in Sweden. Data was collected through interviews with 16 members of 10 different refugee families from Balkan countries, Kurdistan and Africa for which permission was obtained from the chairman of the local ethnic organizations in a municipality in the southern part of Sweden. In interpreting the material, analysis was made using a contextual approach with reference to phenomenography. The analysis resulted in four qualitatively different descriptive categories characterizing the health of the families: a distressed family living under prolonged tension; a contented family who leads a satisfactory life; a frustrated family who cannot lead a fully satisfactory life and a dejected family who feels deserted. Stressors seeking asylum, facing unemployment and changed roles, interacted negatively within the family. A friendly and understanding attitude from the host country was the main factor in promoting the health of the refugee families. Nursing interventions should therefore assist the families accordingly in order to promote the stability of the family system.
 •  
10.
 • Samarasinghe, Kerstin, et al. (författare)
 • Primary Health Care Nurses' conceptions of involuntarily migrated families' health
 • 2006
 • Ingår i: International Nursing Review. - Blackwell Publishing. - 0020-8132. ; 53:4, s. 301-307
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Involuntary migration and adaptation to a new cultural environment is known to be a factor of psychological stress. Primary Health Care Nurses (PHCNs) frequently interact with refugee families as migrant health needs are mainly managed within Primary Health Care. Aim: To describe the health of the involuntary migrated family in transition as conceptualized by Swedish PHCNs. Method: Thirty-four PHCNs from two municipalities in Sweden were interviewed and phenomenographical contextual analysis was used in analysing the data. Findings: Four family profiles were created, each epitomizing the health characteristics of a migrated family in transition: (1) a mentally distressed family wedged in the asylum-seeking process, (2) an insecure family with immigrant status, (3) a family with internal instability and segregated from society, and (4) a stable and well-functioning family integrated in society. Contextual socio-environmental stressors such as living in uncertainty awaiting asylum, having unprocessed traumas, change of family roles, attitudes of the host country and social segregation within society were found to be detrimental to the well-being of the family. Conclusion: Acceptance and a clear place in society as well as clearly defined family roles are crucial in facilitating a healthy transition for refugee families. Primary Health Care Nursing can facilitate this by adopting a family system perspective in strengthening the identity of the families and reducing the effects of socio-environmental stressors.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy