SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:hkr ;lar1:(hh)"

Sökning: LAR1:hkr > Högskolan i Halmstad

 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Arvidsson, Susann, 1965-, et al. (författare)
 • Experiences of health-promoting self-care in people living with rheumatic diseases
 • 2011
 • Ingår i: Journal of Advanced Nursing. - 0309-2402. ; 67:6, s. 1264-1272
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Aim This paper is a report of a study which explores and describes the meaning of the phenomenon health-promoting self-care as experienced by people living with rheumatic diseases.Background People with rheumatic diseases estimate health status as low and health belief and health status influence the self-care behaviours. Several self-care behaviours are used in the efforts to mitigate the diseases.Method The study had a descriptive phenomenological approach based on a reflective life-world perspective. Data were gathered in 2007 by unstructured open-ended interviews with 12 individuals living with rheumatic diseases.Findings The meaning of health-promoting self-care as experienced by people living with rheumatic diseases was that self-care takes place against a background of continual hope and belief to influence health in positive ways. Self-care was a way of life and implied being ready to understand and respond to signals from the body. Three inter-related constituents elucidated the experiences: dialogue, power struggle and choice. Self-care was experienced as dialogues within the body and with the immediate environment. In order to respond to signals from the body, power struggles were required to be entered when fighting the diseases. Choices were required to be made and things that were beneficial for the body were prioritized.Conclusion In this study, the meaning of health-promoting self-care as experienced by people living with rheumatic diseases was that self-care was a way of life. This meant to be ready to understand and respond to signals from the body. Self-care required dialogues, power struggles and choices.
 •  
2.
 • Björklund, Margereth, 1950-, et al. (författare)
 • Cancer patients' experiences of nurses' behaviour and health promotion activities : a critical incident analysis
 • 1999
 • Ingår i: European Journal of Cancer Care. - 0961-5423. ; 8:4, s. 204-212
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Patients with head and neck cancer report several disease- and health-related problems before, during and a long time after completed treatment. Nurses have an important role in educating/supporting these patients about/through the disease and treatment so that they can attain well-being. This study describes the cancer patients' experiences of nurses' behaviour in terms of critical incidents after nurses had given them care to promote health. The study had a qualitative, descriptive design and the method used was the critical incident technique. Twenty-one informants from the Nordic countries diagnosed with head and neck cancer were strategically selected. It was explained to the informants what a critical incident implies before the interviews took place; this was defined as a major event of great importance, an incident, which the informants still remember, due to its great importance for the outcome of their health and well-being. The nurses' behaviour was examined, and critical incidents were involved in 208 cases-150 positive and 58 negative ones-the number of incidents varying between three and 20 per informant. The nurses' health promotion activities or lack of such activities based on the patients' disease, treatment and symptoms, consisted of informing and instructing the patients as well as enabling their participation. Personal consideration and the nurses' cognisance, knowledge, competence, solicitude, demeanour and statements of understanding were found to be important. Continuous health promotion nursing interventions were of considerable value for the majority of this group of cancer patients. Oncology nurses could reconfirm and update the care of head and neck cancer patients by including health promotion activities in individual care plans. By more frequent use of health promotion models, such as the empowerment model, the nurses could identify and focus on those individuals who needed to alter their life-style as well as tailor their approach towards these patient by setting goals for well-being and a healthy life-style.
 •  
3.
 • Clausson, Eva K., et al. (författare)
 • Dokumentation av elevers hälsa
 • 2012
 • Ingår i: Skolsköterskans hälsofrämjande arbete. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-05597-8 ; s. 121-133
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 •  
5.
 • Collin, Sven-Olof, 1957- (författare)
 • The board's functional emphasis
 • 2008
 • Ingår i: Corporate Ownership & Control. - 1727-9232. ; 6:2, s. 73-88
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We present a contingency approach to the board’s functional emphasis, considering a fourth function in addition to monitoring, decision making, and service or resource provision. The additional function is conflict resolution (or principal identification). The approach contrasts with mainstream research by assuming that the firm is a nexus of investments, avoiding the empirical assumption that the shareholder is the sole principal. We derive propositions that are not restricted to any empirical category of a corporation, and address praxis implications for managing functional disharmony.
6.
 • Collin, Sven-Olof Yrjö, et al. (författare)
 • Explaining the choice of accounting standards in municipal corporations : positive accounting theory and institutional theory as competitive or concurrent theories
 • 2009
 • Ingår i: Critical Perspectives on Accounting. - 1045-2354. - 1045-2354 ; 20:2, s. 141-174
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Municipal corporations exist in an institutional twilight area, being both private and public, a characteristic, which presumably would be reflected in their choice of accounting standards. The literature of accounting choice does not, however, live in a twilight area, but is fragmented into two main divisions: positive accounting theory (PAT) and institutional theory (IT); only in a very few cases do the theories meet or cross-fertilize. We use both theories in this paper and derive hypotheses from them to explain accounting choices made by municipal corporations. Through testing the hypotheses on a sample of 545 Swedish municipal corporations, we indicate the empirical relevance of both PAT and IT. We conclude by suggesting an integrative approach of PAT and IT in an eclectic alternative.
 •  
7.
 • Collin, Sven-Olof Yrjö, et al. (författare)
 • Turnover and heterogeneity in top management networks
 • 2008
 • Ingår i: International Journal of Business Science and Applied Management. - 1753-0296. ; 3:3, s. 31-55
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • A theory based on the demography of top management teams is used to explain membership turnover in two Swedish business groups, network analysis being used to define group membership. The results suggest these business groups possess a combination of financial and industrial experience as a group resource and the socialising strategy of control as a force counteracting the conflict-producing force of heterogeneity. An organisational demographic perspective focusing on opposing forces of heterogeneity and homogeneity is developed. It is shown that the perspective can be applied both to formal organisations and to informal ones such as networks.
8.
 • Ericsson, Claes, 1947-, et al. (författare)
 • Marknadsestetik och vardagskultur i klassrummet
 • 2010
 • Ingår i: Resultatdialog 2010 : aktuell forskning om utbildning och lärande. - Stockholm : Vetenskapsrådet. - 978-91-7307-184-0 ; s. 42-50
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De senaste decennierna har successivt en medvetenhet och insikt om att skolan inte har monopol på kunskapsbildning växt fram. Skolan konkurrensutsätts i ständigt ökande utsträckning från andra kunskapsbildningsinstanser, exempelvis via sofistikerad informations- och kommunikationsteknologi, men även från institutioner som bildningsförbund och föreningar av olika slag. Detta tillsammans med en mera allmän tendens i samhället att nedmontera traditioner och auktoritetsförhållanden skapar möjlighet för elever att i högre utsträckning än tidigare ifrågasätta skolan med utgångspunkt i ett vetande som är tillägnat utanför skolan. En av de verksamheter som i hög grad berörs är den som bedrivs inom ramen för de så kallade estetiska ämnena. Detta för att barn och ungdomar har ett gediget kunnande och en distinkt preferens inom området, som de tillägnar sig i ofta informella lärsituationer i vardagslivet, parallellt med lärandet i skolan. Ett antagande är därvid att de estetiska ämnena kan uppfattas som ”mer än skolämnen”, vilket kan innebära en distorsion mellan skolans och elevernas förväntningar på dessa ämnen. Detta bekräftas av två av våra tidigare studier. Syftet med studien är: 1. Att undersöka vilka dominansförhållanden och identitetsförhandlingar som kommer till uttryck när elevers vardagskultur omsätts i skolan. 2. Att beskriva kunskapsbildningens karaktär i undervisningskontexter präglade av skilda strukturella förutsättningar, exempelvis sociala, kulturella, ekonomiska, utbildningsmässiga samt demografiska. Vid tre skolor, där skilda bakgrundsförutsättningar råder, kommer undervisningen i musik att dokumenteras med hjälp av videokamera. En undervisningsgrupp (år 9) vid varje skola kommer att väljas ut och följas kontinuerligt under ett läsår. Interaktionen mellan lärare och elever och mellan elever sinsemellan kommer att analyseras med avseende på verbal och visuell kommunikation. Resultaten kommer att diskuteras med utgångspunkt i ett samhälls- och kulturteoretiskt perspektiv. Projektet är tänkt att löpa under tre år och ny kunskap bör kunna avsättas under 2009. Att studera makt- och dominansförhållanden i skolan får ses som angeläget. Dels kan det initiera till reflektion, vilket i en förlängning kan leda till förändring inom de pedagogiska praktikerna, dels är det ett led i kvalitetssäkringen av skolan. Att studera identitetsförhandling i mötet mellan elevers vardagskultur och skola är också betydelsefullt, eftersom skolans fostransuppdrag kan komma i konflikt med den strävan som finns att bejaka ungdomars identitetsbildning. Det är viktigt att dessa i systemet ingående motsättningar belyses, inte minst med avseende på genusproblematik. Att studera kunskapsbildningens karaktär i pedagogiska kontexter där bakgrundsförutsättningarna varierar, framstår också som angeläget. Sådan forskning kan ses som betydelsefull både för realiserandet av en likvärdig skola och som diskussionsunderlag vid utarbetande av olika typer av undervisningsreglerande texter. Forskningsspridningen kommer att ske på olika sätt. Rapporten ges ut i bokform, vilket ökar tillgängligheten. Resultaten kommer också att kommuniceras via seminarier på skolor och lärarutbildningar. Slutligen kommer resultaten att återföras till de i undersökningen deltagande skolorna, där lärarna kommer att beredas möjlighet till reflektion i diskussionsgrupper, exempelvis i anslutning till studiedagar
9.
 • Ericsson, Claes, 1947-, et al. (författare)
 • The music classroom in focus. Everyday culture, identity, governance and knowledge formation.
 • 2010
 • Ingår i: Nordic Research in Music Education. Yearbook. - 1504-5021. ; 12, s. 101-116
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This article is based on a larger research project with the purpose to study how market aesthetics and student’s music culture are expressed in the Swedish music classroom. The empirical material consists of video observations of classroom activities in secondary school settings in Sweden. The theoretical framework consists of poststructuralist and social constructionist theory combined with theories of late modernity, while our methodological point of departure is discourse analysis. Some important analytical concepts are identity, dominance, governance and knowledge formation. Three different strategies for incorporating market aesthetics and students’ music culture into music education were identified: learning about, reflecting on and applying. An ideological dilemma occurred when the fostering mission of school was confronted with the will to meet the students’ demands for freedom of expression. The results of the project also suggest that standardised and regulated forms of activity were counterproductive to creativity in music making. Six different strategies of gentle governance in the music classroom were identified. Popular music was presented by the teachers in a way analogous to the canon of art music that is predominant in the teaching of music history at school.
10.
 • Johansson, Gunvi, et al. (författare)
 • Measuring oral health from a public health perspective
 • 2008
 • Ingår i: Swedish Dental Journal. - 0347-9994. ; 32:3, s. 125-137
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The paper aims to analyse measures of oral health-related quality of life (OHQOL) from a Public Health perspective. Twenty-two measures were analysed conceptually as to their mirroring of the Public Health principles: empowerment, participation, holism and equity. Elements of empowerment were found in connection with application of the measures. Participation was found in using lay opinions during development in 12 measures. All measures analysed had elements of a holistic approach so far that they were not wholly biological. Two measures captured positive health effects. Measures were available for all ages, various languages and populations, an element of equity. No measure was wholly compatible with Public Health. They were based on a utilitarian theory not in full accordance with modern health promotion. There is a need to develop measures that more obviously capture the positive aspects of health and health as a process, as well as the personal perspective of oral health.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
Åtkomst
fritt online (5)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (11)
bokkapitel (2)
annan publikation (1)
Typ av innehåll
refereegranskat (11)
övrigt vetenskapligt (2)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Fridlund, Bengt (3)
Nilsson, Bo (2)
Collin, Sven-Olof Yr ... (2)
Arvidsson, Barbro, (2)
Teider, Karin, (2)
Ericsson, Claes, 194 ... (2)
visa fler...
Samarasinghe, Kersti ... (2)
Andersson, A, (1)
Öhrn, Kerstin, (1)
Abrahamsson, Agneta, (1)
Samarasinghe, Kersti ... (1)
Ohrn, K (1)
Andersson, P (1)
Tagesson, Torbjörn (1)
Bergman, Stefan (1)
Fridlund, B (1)
Wardh, I, (1)
Wårdh, Inger (1)
Lindgren, Monica (1)
Arvidsson, B (1)
Arvidsson, Barbro, 1 ... (1)
Arvidsson, Susann, 1 ... (1)
Bengtsson Tops, Anit ... (1)
Hansson, K (1)
Axtelius, Björn (1)
Söderfeldt, Björn (1)
Paulsson, G, (1)
Clausson, Eva K. (1)
Clausson, Eva K., 19 ... (1)
Lindgren, Monica, 19 ... (1)
Björklund, Margereth ... (1)
Collin, Sven-Olof, 1 ... (1)
Einberg, Eva-Lena, 1 ... (1)
Einberg, Eva-Lena, (1)
Cato, J., (1)
Umans, Timurs, (1)
Wärnberg Gerdin, Eli ... (1)
Halling, Arne, (1)
Johansson, Gunvi (1)
Gerdin, Elisabeth W (1)
Östberg, Anna-Lisa (1)
Soderfeldt, Bjorn, (1)
Ostberg, Anna-Lena, (1)
Samarashinge, Kersti ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Högskolan Kristianstad (14)
Högskolan i Jönköping (3)
Linnéuniversitetet (3)
Lunds universitet (1)
Göteborgs universitet (1)
visa fler...
Högskolan Dalarna (1)
Karolinska Institutet (1)
Linköpings universitet (1)
Malmö högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (11)
Svenska (3)
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy