SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:kkh "

Sökning: LAR1:kkh

 • Resultat 1-10 av 87
 • [1]234567...9Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Agnér, Ulf, et al. (författare)
 • Bredäng : Miljonprogrammets föregångare
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Denna publikation är ett resultat av läsåret 2017-2018 i kursen Restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan, arkitekturavdelningen. Årets tema var bostadsarkitektur. Förvalta, förädla, förvanska? Under läsåret undersöktes bostadsarkitekturen som kulturarv, hur bostadshus och bostadsområden förvaltas, förädlas alternativt förvanskas genom restaureringsåtgärder, förtätningar och omvandlingar. I</p><p>I läsårets projektstudie ingick fem bostadsområden i södra Stockholm, utvalda för att representera varsin epok i 1900-talets bostadsutveckling. En projektgrupp för varje bostadsområde gjorde studier i olika skalor, från den utvalda lägenhetens detaljer, trapphuset och bostadshuset, gården och gatan till stadsdelsnivån.</p>
 •  
3.
 • Agnér, Ulf, et al. (författare)
 • Norra Hammarbyhamnen Tillbaka till kvrtersstaden
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Denna publikation är ett resultat av läsåret 2017-2018 i kursen Restaureringskonst vid Kungl. Konsthögskolan, arkitekturavdelningen. Årets tema var bostadsarkitektur. Förvalta, förädla, förvanska? Under läsåret undersöktes bostadsarkitekturen som kulturarv, hur bostadshus och bostadsområden förvaltas, förädlas alternativt förvanskas genom restaureringsåtgärder, förtätningar och omvandlingar. I</p><p>I läsårets projektstudie ingick fem bostadsområden i södra Stockholm, utvalda för att representera varsin epok i 1900-talets bostadsutveckling. En projektgrupp för varje bostadsområde gjorde studier i olika skalor, från den utvalda lägenhetens detaljer, trapphuset och bostadshuset, gården och gatan till stadsdelsnivån.</p>
 •  
4.
 • Ahlgren, Karin, et al. (författare)
 • De stora restaureringarna Från Uppsala domkyrka till Skokloster
 • 2004
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>De stora restaureringarna har varit årets tema. Genom att dokumentera och analysera teori och praktik i några av 1800- och 1900-talets största restaureringar - från genomgripande stilrestaureringar till ett mer återhållsamt och tekniskt skon­samt synsätt. Därmed får vi också ett bättre underlag även för dagens ställningsta­gande.Föremål för våra studier är Uppsala domkyrka, Gripsholms slott, Vreta kloster­kyrka, Gustav 11I:s paviljong i Haga, Kungapalatset i Vadstena och Skoklosters slott. Vi hoppas att denna utställning skall bidra till en kritisk hållning och en ökad kunskap om restaureringskonsten, som kvalificerad yrkesuppgift, tidsspegel för historiesyn och som gestaltningsideal.</p>
 •  
5.
 • Ahnborg, Johan, et al. (författare)
 • Örebro slott Slott och borgar
 • 2000
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>En majoritet av dagens byggnadsuppgifter gäller att hantera det redan byggda. När vi står inför situationen att restaurera en befintlig byggnad är det viktigt att förstå olika tidsperioders stilideal liksom byggnadsteknik och material. Först då kan vi göra en väl avvägd analys som tar tillvara och utvecklar de kvaliteter som byggnaderna själva besitter. Därför är utbildningen upplagd som ett växelspel mellan föreläsningar, seminarier, exkursioner och en för året vald studieavgift.Slott och brogar har varit läsårets tema. Vi har valt att arbeta med Västerås och Örebro slott - två ganska bortglömda Vasaslott som är väl värda att lyfta fram, Särskilt har vi studerat de senaste 300 årens förändringar, som inte tidigare ägnats lika stor forskarmöda som medeltiden och Vasatiden. I dessa två exempel finns en provkarta på estetiska, praktiska och tekniska ingrepp på Carl Hårlemans tid och fram till idag.Studierna har således omfattat både gestaltning, funktion och byggnadsteknik. Avsikten är att visa på kvaliteterna i de omvandlingar och restaureringar som skett, men också att peka på problem och analysera olika möjligheter inför framtiden. Arbetet har skett i samarbete med Statens fastighetsverk och är tänkt att utgöra ett underlag till vårdprogram och framtida restaureringsinsatser,  </p>
 •  
6.
 • Almquist, Torbjörn, et al. (författare)
 • Förfall och Återanvändning Om sekelskiftets arbetarbostäder
 • 1972
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Vi har nu försökt förklara varför vi tycker att resvirkes­husen är intressanta. Vårt arbete med dessa problem började med ett examensarbete på Tekniska Högskolans husbyggnadsav­delning. Detta arbete behandlar dokumentation och förslag till återanvändning av ett område med tvåvånings bruksarbe­tarbostäder i Sandviken. Efter detta har vi fortsatt med försök att lokalisera och bestämma förekomsten av denna sorts bebyggelse.</p>
 •  
7.
 • Almung, Magnus, et al. (författare)
 • I solitärens skugga Nyttobyggnadens kreativa restaurering
 • 2015
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Ekonomibyggnader har alltid behövts för de huvudbyggnader som finns inom våra bevarade kulturmiljöer. Några nyttobyggnader uppskattas och används fortfarande, andra betraktas som problematiska överloppsbyggnader, många rivs. Alltför få har dokumenterats eller fått sin historia klarlagd vilket undanhållit viktig kunskap om samhällets framväxt. Vi vill synliggöra och betona vikten av att bevara och utveckla hela bebyggelsemiljöer, ofta med ett antal hus utöver huvudbyggnaden och tillhörande yttre miljö i staden eller på landet. Denna rapport visar kursdeltagarnas projektarbeten om nyttobyggnader. De har dokumenterat med traditionella och nya arbetsmetoder, inventerat och intervjuat, läst och besökt arkiv, värderat, analyserat och därefter föreslagit hur man ska ta hand om och utveckla nyttobyggnaderna i sina kulturmiljöer.</p>
 •  
8.
 • Andersson, Lenastina, et al. (författare)
 • Mälsåker Revisited: Museum och Iscensättning. Kungl Konsthögskolan. Restaureringskonst 2015-2016
 • 2016
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Rapporten redovisar arbeten från kursen Restaureringskonst på Konsthögskolan som under läsåret 2015-2016 har arbetat med tema Museum och Iscensättning. Hur kulturmiljöer påverkas när de blir museum, hur man restaurerar för museum, hur man bevarar och utvecklar en plats för kunskapsutbyte, bildning och upplevelser. Mälsåkers slott, utanför Mariefred, förvaltat av Statens Fastighetsverk, var studieobjekt för 20 studenter, (yrkesverksamma arkitekter, antikvarier, ingenjörer, konservatorer m fl) där utbildningens olika studiemoment som uppmätning, inventering, dokumentation har tillämpats. Fältarbetet har följts av studier i historik, kulturhistorisk värdering och analyser som gett visioner och gestaltningsförslag på ny verksamhet i slottet. Rapporten presenterar förslagen, med text, skisser, foton och ritningar. Fyra olika typer av museum med varierande grad av åtgärder, förändringar och utveckling av slottet. Restaureringsexperiment redovisas utifrån traditionella och digitala dokumentationsmetoder. Dessutom finns arbeten om barockens ljus, bladguld, brandskydd, pod-radio, kraftstation, engelska parken, dekorationsmålade tak, Gustavianum, Julius Kronbergs ateljé och barockträdgård m m. Förslagen visar att det är möjligt att transformera Mälsåkers barockslott till ett museum av idag med bibehållen historik och synliga tidslager.  </p>
 •  
9.
 • Andersson-Palmqvist, Lena (författare)
 • Decentraliserad textilindustri Förlagssystemets utveckling i Marks härad under senare delen av 1800-talet
 • 1980
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Föreliggande arbete syftar till att beskriva den lokala näringsstrukturen och byggnadstraditionen under den period den hemindustriella textilproduktionen domine­rade över fabriksindustrin samt förutsättningarna för uppkomsten och utvecklingen av detta näringsmönster. Uppsatsen kommer också att beröra förlagssystemets utveckling under 1900-talet. Arbetet är i första hand en lokalstudie med exempel hämtade från Marks kommun i Häggåns dalgång. Det etnologiska studiet av lokalsamhällen syftar till att beskriva miljöns framväxt, de villkor som formar människors levnadsmönster samt de faktorer som på­verkat områdets näringsstruktur och bebyggelsens ut­formning.</p>
 •  
10.
 • Anna, Engver, 1990- (författare)
 • Repro
 • 2018
 • Konstnärligt arbete (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Essän består av ett objekt i form av en bok med tjocka och ömtåliga sidor med bilder i. 
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 87
 • [1]234567...9Nästa
Åtkomst
fritt online (72)
Typ av publikation
rapport (55)
konstnärligt arbete (53)
annan publikation (15)
bok (12)
tidskriftsartikel (3)
doktorsavhandling (2)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (86)
populärvet., debatt m.m. (68)
refereegranskat (5)
Författare/redaktör
Sagrén, Cecilia, (11)
Bedoire, Fredric, (9)
von Knorring, Peter, (8)
Lisinski, Jan, (6)
Hammar, Torun, (4)
Agnér, Ulf, (2)
visa fler...
Anderberg, Kalle, (2)
Granath, Ellinor, (2)
Hansen, Jurgita, (2)
Modin, Anna, (2)
Ahnborg, Johan, (2)
Ellfolk, Jan-Erik, (2)
Holmström, Mats, (2)
Fredriksson, Mats, (1)
Olsson, Pia, (1)
Larsson, Ursula (1)
Lindström, Malin, (1)
Nilsson, Marie, (1)
Svensson, Tomas, (1)
Adamson Semple, Gill ... (1)
Ekman, Anders, (1)
Lindgren, Kristin, (1)
Darolf, Eva, (1)
Edqvist, Sanna, (1)
Engberg, Dan, (1)
Hübinette, Tobias, (1)
Larsson, Eva (1)
Ahlgren, Karin, (1)
Bergström, Anders, (1)
Bielawski, Jarema, (1)
Brandt, Peter, (1)
Gartz, Henrik, (1)
Hansing, Staffan, (1)
Hanson, David, (1)
Hedkvist, Sofia, (1)
Hellekant, Monika, (1)
Hällström, Jenny, (1)
Kock, Christina, (1)
Kvastad, Kristina, (1)
Legars, Maria, (1)
Lindstedt, Krister, (1)
Månsson, Ola, (1)
Nordman, Johanna, (1)
Norling, Monika, (1)
Wallström, Eva, (1)
Wilund, Paul, (1)
Andersson, Jan, (1)
Larsson, Bo (1)
Eriksson, Fredrik, (1)
Andersson, Ingela, (1)
visa färre...
Lärosäte
Kungl. Konsthögskolan (87)
Språk
Svenska (68)
Engelska (16)
Norska (1)
Arabiska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (87)
Samhällsvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy