SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:liu ;spr:swe"

Sökning: LAR1:liu > Svenska

 • Resultat 1-10 av 11341
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Abrahamsson, Mats, 1960- (författare)
 • Affärsmodeller för citylogistik & samordnad varudistribution Handbok för kommuner och privata aktörer
 • 2017
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Den här handboken är resultatet av forskningsprojektet ”Affärsmodeller för citylogistik” som har finansierats av Vinnova och genomförts av forskare på Linköpings Universitet vid avdelningen Logistik- & Kvalitetsutveckling under perioden 2015 – 2017. Projektet är en direkt uppföljning av Färdplan Citylogistik – Godstransporter i urbana miljöer som visade att citylogistik och samordnad varudistribution behövs för att kunna driva utvecklingen mot mer hållbara och attraktiva städer med emissionsfria godstransporter. Den här boken presenterar en modell som syftar till att hjälpa kommuner och företag att komma igång med citylogistik och samordnad varudistribution – En affärsmodell som också fungerar som ett beslutsunderlag. Projektet grundar sig också i Forsknings- och innovationsagenda för framtidens logistik, där citylogistik lyfts fram som ett av de viktigaste utvecklingsområdena inom logistikområdet i framtiden.
5.
 •  
6.
 • Abrahamsson, Mats, 1960-, et al. (författare)
 • Det dynamiska företaget : om följsamhet och flödesorienterade affärsmodeller
 • 2011
 • Bok (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Dagens osäkra affärsklimat betraktas av många som ett problem och en risk som måste hanteras. I den här boken vänder författarna på perspektivet och betraktar osäkerheten som en möjlighet till framgång - om företaget har tillräcklig dynamisk förmåga. Den dynamiska förmågan innebär att företaget snabbt kan förändra sin marknadsstrategi och sin dagliga verksamhet. Det kräver en tydlig och flödesorienterad affärsmodell med en effektiv och följsam kedja från leverantör till slutkund. Denna bok presenterar en modell för hur företaget kan uppnå en sådan dynamisk effektivitet och diskuterar hur man kan omsätta den i praktisk handling. Boken vänder sig till chefer och ledningsgrupper i företag som vill utvecklas i takt med omvärldens krav och därmed få bäst förutsättningar att överleva och växa i det krävande affärsklimatet - survival of the fittest!
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Abrahamsson, Mats, 1960-, et al. (författare)
 • Logistik i svensk handel Ett projekt finansierat av Handelns Utvecklingsråd
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här rapporten sammanfattar ett forskningsprojekt, Logistik i svensk handel, som har pågått under perioden juli 2009 t.o.m. februari 2011 och som är finansierat av Handelns Utvecklingsråd. En utgångspunkt och hypotes för projektet var att det finns avgörande branschmässiga skillnader i sättet att arbeta med logistikfrågor. En hypotes som har testats mot empirin, vilket har lett till slutsatsen att logistiken endast i begränsad omfattning är branschspecifik och att branschtillhörighet inte är den avgörande faktorn för hur logistiken utformas för handelsföretag. En viktigare faktor, är hur butikerna drivs visavi centrala enheter, hur integrationen ser ut mellan logistikstrategi och inköps- respektive marknadsstrategi, samt hur systemgränserna för logistiken definieras. Genom hela arbetet har vi jämfört den logistikbild vi har sett med en ”ideal bild”, i form av logistiken i internationell ”mega-retailing”, vilket idag representerar ”best practice” inom logistik och där logistiken är en integrerad del av företagens affärsmodell och ett direkt stöd för företagets lönsamhet och tillväxt. Den jämförelsen visar att det är mycket stora skillnader i logistikkompetens och mognad mellan olika företag och att logistik inom många handelsföretag fortfarande är ett område med stor förbättringspotential. Förutom den här rapporten har projektet genererat en lång rad akademiska artiklar som är publicerade i journaler och/eller har presenterats på konferenser och seminarier. Vi har varit i kontakt med ett stort antal, kollegor, företag och forskare i Sverige och andra länder för att samla material. Ett stort tack till alla de som har bidragit med material till projektet. Ett speciellt tack till Andreas Hedlund på Handelns Utvecklingsråd, som förutom finansiellt stöd har backat upp projektet med seminarier arrangerade av Handelns utvecklingsråd. Linköping i Maj 2011 Mats Abrahamsson   Jakob Rehme   Erik Sandberg
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11341
Åtkomst
fritt online (2301)
Typ av publikation
bokkapitel (2948)
tidskriftsartikel (2749)
rapport (1914)
konferensbidrag (1161)
bok (714)
recension (466)
visa fler...
doktorsavhandling (438)
annan publikation (427)
samlingsverk (redaktörskap) (312)
licentiatavhandling (132)
forskningsöversikt (46)
proceedings (redaktörskap) (27)
konstnärligt arbete (9)
patent (7)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (7838)
populärvet., debatt m.m. (2494)
refereegranskat (1002)
Författare/redaktör
Godhe, Michael, 1964 ... (245)
Kylhammar, Martin, 1 ... (198)
Dahlstedt, Magnus, 1 ... (113)
Bjurström, Erling, 1 ... (102)
Larsson, Staffan, 19 ... (90)
Fejes, Andreas, 1977 ... (88)
visa fler...
Jonsson, Stefan, 196 ... (84)
Granström, Kjell, 19 ... (81)
Fornäs, Johan, 1952- ... (78)
Qvarsell, Roger, 195 ... (78)
Friberg, Tora, 1945- ... (74)
Olsson, Jesper, 1966 ... (73)
Colnerud, Gunnel, 19 ... (73)
Andersson, Per, 1964 ... (71)
Lejon, Kjell O., 195 ... (71)
Hultman, Glenn, 1947 ... (68)
Larsby, Birgitta, (66)
Wolmesjö, Maria, 196 ... (66)
Ålund, Aleksandra, 1 ... (56)
Dahlgren, Lars-Ove, ... (55)
Ågren, Henrik, 1968- ... (52)
Garpenby, Peter, 195 ... (51)
Beckman, Svante, 194 ... (51)
Nordvall, Henrik, 19 ... (51)
Berner, Boel, 1945-, (50)
Grandin, Ingemar, 19 ... (50)
Aronsson, Peter, 195 ... (49)
Carlsson, Per, (48)
Hult, Håkan, 1948-, (47)
Ellström, Per-Erik, ... (47)
Hammar Chiriac, Eva, ... (45)
Palm, Jenny, 1973-, (44)
Laginder, Ann-Marie, ... (43)
Samuelsson, Marcus (41)
Lindgren, Anne-Li, 1 ... (37)
Falklöf, Lennart, (37)
Samuelsson, Marcus, ... (36)
Söderlund, Jonas, 19 ... (35)
Thornberg, Robert, 1 ... (35)
Ellegård, Kajsa, 195 ... (35)
Sundin, Elisabeth, 1 ... (35)
Widmalm, Sven, 1956- ... (35)
Jidesjö, Anders, (34)
Lohm, Ulrik, 1943-, (34)
Collste, Göran, 1950 ... (34)
Eklöf, Motzi, 1958-, (34)
Ansell, Ricky, (33)
Heimann, Mikael, 195 ... (33)
Martinsson, Bengt-Gö ... (33)
Hansen, Peo, 1966-, (33)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (11341)
Uppsala universitet (244)
Linnéuniversitetet (206)
Lunds universitet (150)
Örebro universitet (101)
Stockholms universitet (100)
visa fler...
Högskolan i Borås (89)
Högskolan i Jönköping (87)
Södertörns högskola (79)
Göteborgs universitet (68)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (56)
Umeå universitet (56)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (43)
Högskolan i Gävle (42)
Kungliga Tekniska Högskolan (35)
Högskolan Dalarna (34)
Karlstads universitet (32)
Mittuniversitetet (25)
Malmö universitet (22)
Mälardalens högskola (19)
Chalmers tekniska högskola (11)
Högskolan Kristianstad (11)
Sveriges Lantbruksuniversitet (11)
Luleå tekniska universitet (7)
Högskolan Väst (6)
Högskolan i Skövde (5)
Karolinska Institutet (4)
Högskolan i Halmstad (4)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
RISE (2)
Röda Korsets Högskola (2)
Naturvårdsverket (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (7427)
Medicin och hälsovetenskap (1787)
Humaniora (1722)
Teknik (627)
Naturvetenskap (413)
Lantbruksvetenskap (30)

År

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy