SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:lu ;lar1:(hj);srt2:(2010-2014)"

Sökning: LAR1:lu > Högskolan i Jönköping > (2010-2014)

 • Resultat 1-10 av 151
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Adanko, Carina, 1970-, et al. (författare)
 • LED-belysning och brukaren
 • 2014
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Ljusforskning är om något diversifierad och omfattar teorier och metoder från skilda discipliner som teknik, medicin och samhällsvetenskap. Det finns också en förväntan att erhållna forskningsresultat skall kunna appliceras direkt i verkliga miljöer. I och med introduktionen av LED har många tidigare studier som behandlat glödlampor, lysrör och andra ljuskällor inaktualiserats. Ny kunskap - och ny forskning - krävs.En inventering av aktuell humanrelaterad LED-forskning genomfördes under 2013. Med utgångspunkt i detta material har föreliggande forskningsöversikt sammanställts. Totalt omfattar denna drygt 400 artiklar, som redovisas under följande rubriker: Den biologiska klockan; Flimmer och dimring av LED; Energibesparing: dagsljus och ljusstyrning; Färgåtergivning; Bländning och slutligen; Upplevda ljuskvaliteter.Såväl bakomliggande teoretiska resonemang som det aktuella kunskapsläget redovisas i de olika avsnitten. Efter varje avsnitt ges också referenser till relevanta forskningspublikationer. Samtliga publikationer har försetts med två eller flera svenska nyckelord, som anger publikationens innehåll. Publikationerna har sedan delars in i kategorier enligt avsnitten ovan. Efter varje avsnitt redovisas de publikationer på vilka texten baserar sig, med nyckelord. I ett slutavsnitt redovisas samtliga LED-publikationer i alfabetisk ordning efter författare och med nyckelord.
2.
 • Agren, Susanna, et al. (författare)
 • The Unsteady Mainstay of the Family: Now Adult Children's Retrospective View on Social Support in Relation to Their Parent's Heart Transplantation.
 • 2014
 • Ingår i: Nursing Research and Practice. - Hindawi Publishing Corporation. - 2090-1429. ; 2014
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The needs for support among children with a seriously ill parent, who is waiting for heart transplantation, are unknown today. The aim was to describe now adult children's experiences of social support in relation to a parent's heart transplant during childhood. Nine females and four males were interviewed. The median age for the children was 18 at the transplantation and their parents had been ill before for 18 months (median) and on waiting list for 161 days (mean). Three categories emerged: health care professionals' approaches, family and friends' approaches, and society approaches. Our results show that there was lack of support for children of heart transplantation patients. Support in the shape of information was in most cases provided by the sick or healthy parent. It is of great clinical importance to develop psychosocial support programs for children with a seriously ill parent waiting for heart transplantation (before, during, and after surgery).
3.
 • Ahlström, Gerd, et al. (författare)
 • Encounters in close care relations from the perspective of personal assistants working with persons with severe disability.
 • 2010
 • Ingår i: Health & Social Care in the Community. - Wiley-Blackwell. - 0966-0410. ; 18:2, s. 180-188
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Abstract In Sweden adults with major and sustainable disabilities can be granted publicly financed support in the form of personal assistance after assessment and decision-making in accordance with government rules. The purpose of the present study was to explore more deeply the encounters in close care relations between personal assistants and disabled persons of working age, as well as the prerequisites for and obstacles to the success of such encounters, this from the perspective of the personal assistants. Thirty-two personal assistants (22- to 55-year old) who worked for 32 persons with serious neurological diseases living at home were interviewed. The transcribed unstructured interviews were qualitatively analysed using latent content analysis. The analyses resulted in five main themes: Perceptive awareness, Entering into the other's role, Mutuality, Handling the relationship and Personal difficulties facing the assistant. These themes illustrated that a prerequisite for the encounter's being meaningful is that the assistant should be able to observe and understand the unique needs of the disabled person. The assistant must furthermore be able to put herself/himself into the other person's position. It is also important that the personal chemistry between the assistant and the disabled person should be good. Being able to share feelings and interests with the functionally impaired person provides the assistant with positive emotional confirmation of a good relationship. A distressing dilemma the assistant faces is that of distinguishing between the working relationship and the personal friendship. In this borderline area are found experiences, feelings and events that the assistant may view as negative or even unacceptable. This study contributes to the understanding of the complexity underlying the daily community care of disabled persons with an extensive need for care and assistance.
4.
 • Aldrin, Viktor, et al. (författare)
 • Kursguider, kursinstruktion och kursbeskrivning Ett rundabordssamtal om kursguidepraktiker i högre utbildning
 • 2012
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vad ska en kursguide eller kurs-PM innehålla? Hur bör ett sådant dokument struktureras? Kursguider har som instruktionsdokument kommit att bli allt mer viktiga som dokument i undervisning på universitet och högskolor och utvecklats till att bli ett semiofficiellt dokument mellan kursplanernas formella nivå och undervisningens mer informella nivå (jfr Robinson 2011, Rowan & Correnti 2009). Ett exempel på detta är att betygskriterier tenderar att flyttas från kursplaner till kursguider. Som område ligger kursuidepraktiker nära den utveckling som sker inom kursplaneområdet och har i likhet med denna ett tydligt fokus på Constructive Alignment eftersom mål i kursplanen förklaras och konkretiseras i studieguiden (Martone & Sireci 2009). Utvecklingen av kursguider måste därför ha ett tydligt kvalitetsperspektiv med goda möjligheter till transparens och granskning (Porter 2002). En annan central aspekt av kursguidepraktiker är de sätt på vilket IKT kommit att påverka utvecklingen av kursguider. På vilka sätt kan lärplattformar och digitala medier användas? Digitala tekniker ger idag möjlighet att gå bortom ett papperstänk vad gäller instruktioner med ett enkelriktat budskap till att istället utgöra grund för interaktivitet och medskapande mellan lärare och student. Kursens gång kan därmed påverka utformningen av kursguiden som alltså blir både kommunikation, instruktion och dokumentation kring kursens mål och genomförande. Kursguider som forskningsområde är ett område med omfattande forskning vad gäller kursplanekonstruktion och instruktionsdesign (för en forskningsöversikt, se Roher & Pashler 2010), men med i stort sett obefintlig forskning om dess praktiker.Rundabordssamtalet kommer att ske i form av ett samtal mellan högskolepedagoger från västsvenska högre lärosäten. Målgruppen för rundabordssamtalet är dels pedagogiska ledare och dels undervisande lärare. Rundabordssamtalet är ett led i projektet Bättre Studieguider på Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL) vid Göteborg universitet och det utbyte som påbörjats mellan västsvenska universitet och högskolor kring erfarenheter och idéer om kursguidepraktiker.Martone, A. & Sireci, S. G. (2009) Evaluating Alignment Between Curriculium, Assessment, and Instruction. Review of Educational Research 79(4), s. 1332–1361.Porter, A. C. (2002) Measuring the Content of Instruction: Uses in Research and Practice. Educational Researcher 31(7), s. 3­–14.Robinson, G. (2011) Designing Effective Instruction. Hoboken, NJ: Wiley.Roher, D. & Pashler, H. (2010) Recent Research on Human Learning Challenges Conventional Instructional Strategies. Educational Researcher 39(5), s. 406–412.Rowan, B. & Correnti, R. (2009) Studying Reading Instruction With Teacher Logs: Lessons From the Study of Instructional Improvement. Educational Researcher 38(2), s. 120–131.
5.
 • Almström, Peter, et al. (författare)
 • Achieving sustainable production through increased utilization of production resources
 • 2011
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Abstract in Undetermined There seems to be a quite divergent view on sustainable production, mainly based on the perspective applied. From a global perspective, every kind of material consumption and growth is basically unwanted and should be minimized. This reflects in economic sustainability parameters that point towards producing as little as possible and social parameters pointing at eliminating abuse of human rights etc. On the other hand, international summits on sustainability have stated that it is a human right to have a certain standard of living, which implies increase in production but with less resource consumption. This global perspective is however not very helpful when focusing on more local level, for example Swedish manufacturing industry. To achieve a long-term job security the manufacturing companies need to be long-term prosperous. Further, to be able to maintain profitability levels, manufacturing companies need to continuously increase productivity. Utilization deals with using production equipment in a cost efficient way and this article will highlight how utilization affects different aspects of sustainable production, the link between utilization and productivity, as well as practical considerations when improving utilization in manufacturing industry.
 •  
6.
 • Alvegård, Christer, et al. (författare)
 • The interplay between content, expressions and their meaning when expressing understanding
 • 2010
 • Ingår i: Science & Education. - 0926-7220. ; 19:3, s. 283-303
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In the intentional-expressive approach, a development within the phenomenographic tradition, an alternative view of the role of language is adopted. The approach focuses the learner's use of expressions and intended meanings, in relation to his/her conception of a phenomenon. The article presents empirical findings from a study made at a university of technology using a special dialogue structure. The aim of the dialogue is to capture the individual's way of reflecting on the interplay between the expressions he or she uses, their intended meanings, and his or her conception of the phenomenon. Twenty-four students participated and were presented an everyday situation involving the physical motion of a body. The results show that the interplay was ambiguous and dynamic. The relationships between expression and meaning were much weaker than between meaning and conception. In learning situations, this may cause problems concerning students' knowledge formation, since a stable relationship is often taken for granted in learning and teaching.
 •  
7.
 • Anderson, Helén, 1954-, et al. (författare)
 • Do competition authorities consider business relationships?
 • 2012
 • Ingår i: Journal of Business-to-Business Marketing. - Taylor & Francis. - 1547-0628. ; 19:1, s. 67-92
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Abstract in Undetermined Purpose: Companies engage in business relationships for a variety of reasons, including specialization, product development, and building competitive networks. Research has demonstrated that mergers and acquisitions (M&As) may challenge ongoing business relationships. The purpose of this article is to investigate whether and how competition authorities consider business relationships when evaluating M&As. Methodology: The article uses the documentation from 450 M&As reported to the Swedish competition authority to capture the way in which an authority evaluates M&As. The Swedish competition authority evaluation corresponds to other national and international evaluation procedures. Findings: The findings indicate that the competition authorities neglect an important aspect of business life, namely companies forming business relationships. The competition authorities evaluate M&As on the basis of risk for price increases, and consequently disregard such issues as heterogeneity in demand and offerings, and values built into existing business relationships. Originality/Value/Contribution: The article contributes to research on business relationships through exploring how a public authority deals with such relationships. It also contributes to research on mergers and acquisitions through examining how these activities are evaluated by competition authorities. Furthermore, the article contributes to competition research by reflecting on competition law concerning M&A regulations in relation to business relationships.
 •  
8.
 • Andersson, Bo, 1965-, et al. (författare)
 • Harness Mobility : Managing the Off-Task Property
 • 2010
 • Ingår i: Global Perspectives on Design Science Research : The 5th International Conference on Design Science Research in Information Systems and Technology 2010, in St Gallen, Switzerland. - Berlin Heidelberg : Springer. - 978-3-642-13334-3 ; s. 258-269
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Technological advancements in mobile computing and wireless networks open up to new applications and new user-groups in the mobile workforce. However, a considerable part of the mobile workforce, such as e.g. drivers or healthcare staff, is chiefly performing other tasks than interacting with their computers. As a result, they are not able to pay attention to computer interaction, making them mainly off computer tasks. The aim of the paper is to develop a design theory to manage off-task situations in mobile computing. Interviews were performed with developers of an information system comprising mobile devices for drivers. From the interviews, a design of an artifact and a design theory based on a strategy to automate routine administration task using place awareness is presented. The eight components of IS design theory by Gregor and Jones is applied as a theoretical framework.
 •  
9.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • External Trade and Internal Geography: Local Export Spillovers by Industry Characteristics and Firm Size
 • 2012
 • Ingår i: Spatial Economic Analysis. - Taylor & Francis. - 1742-1772. ; 7:4, s. 420-445
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Exporting firms in a region may reduce export entry costs for other local firms either through market or non-market interactions. This paper tests this proposition by analyzing whether the probability of exporting among Swedish firms is positively associated with the local presence of exporters in their region and industry. Our results support this conjecture, while also providing some support for such export spillovers being more important in contract-intensive industries and small firms. The results for different industries and size-classes of firms are also sensitive to whether we focus on firms' export status or restrict the sample to export starters.
 •  
10.
 • Andersson, Martin, et al. (författare)
 • The sources of the urban wage premium by worker skills: Spatial sorting or agglomeration economies?
 • 2014
 • Ingår i: Papers in Regional Science. - Wiley-Blackwell. - 1056-8190. ; 93:4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We estimate the respective importance of spatial sorting and agglomeration economies in explaining the urban wage premium for workers with different sets of skills. Sorting is the main source of the wage premium. Agglomeration economies are in general small, but are larger for workers with skills associated with non-routine job tasks. They also appear to involve human capital accumulation, as evidenced by the change in the wage of workers moving away from denser regions. For workers with routine jobs, agglomeration economies are virtually non-existent. Our results provide further evidence of spatial density bringing about productivity advantages primarily in contexts when problem-solving and interaction with others are important.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 151
Åtkomst
fritt online (68)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (107)
konferensbidrag (17)
bokkapitel (12)
rapport (8)
doktorsavhandling (4)
bok (2)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (128)
övrigt vetenskapligt (21)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Ahlström, Gerd, (13)
Fridlund, Bengt, (10)
Olsson, Tobias, (4)
Keller, Christina, 1 ... (4)
Wigren, Caroline, (4)
Nygårdh, Annette, (4)
visa fler...
Malm, Dan, (4)
Shukur, Ghazi, (3)
Ivarsson, Bodil, (3)
Falkmer, Torbjörn, (3)
Benitez, Javier (3)
Ersson, Anders, (3)
Eklund, Mona (3)
Olsson, Tobias, 1973 ... (2)
Aittomäki, Kristiina (2)
Nevanlinna, Heli (2)
Svensson, Anders (2)
Karlsson, Anders (2)
Carlsson, Sven A., 1 ... (2)
Strömberg, Anna, (2)
Karlsson, Per, 1963- ... (2)
Gustafsson, Mats, (2)
LUNDBORG, P (2)
Rooth, Dan-Olof, (2)
Hertz, Susanne (2)
Erlandsson, Lena-Kar ... (2)
Rönning, Helén, (2)
Andersson, Martin (2)
Länne, Toste, (2)
Wennberg, Karl, (2)
Ahlstrom, G, (2)
Evans, D. Gareth (2)
Spurdle, Amanda B. (2)
Meindl, Alfons (2)
Hamann, Ute (2)
Andrulis, Irene L. (2)
Beesley, Jonathan (2)
Chenevix-Trench, Geo ... (2)
Easton, Douglas F. (2)
Gustafsson, Stefan (2)
Sjöberg, Mats, (2)
Svensson, Lennart, (2)
Akerman, Eva (2)
Cinar, Gökhan (2)
Nilsson, Börje, (2)
Nordebo, Sven, (2)
Brodin, Eva, (2)
Lundborg, Petter (2)
Fransson, Eleonor, (2)
Björkelund, Cecilia (2)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (151)
Linnéuniversitetet (20)
Linköpings universitet (18)
Karolinska Institutet (13)
Uppsala universitet (12)
visa fler...
Göteborgs universitet (10)
Örebro universitet (5)
Högskolan i Halmstad (5)
Umeå universitet (4)
Malmö universitet (4)
Blekinge Tekniska Högskola (4)
Mälardalens högskola (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
Chalmers tekniska högskola (2)
Högskolan i Borås (2)
Högskolan i Gävle (2)
Högskolan Kristianstad (1)
Mittuniversitetet (1)
Högskolan i Skövde (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Sophiahemmet Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (128)
Svenska (19)
Franska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (86)
Medicin och hälsovetenskap (61)
Teknik (15)
Humaniora (14)
Naturvetenskap (12)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy