SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:su ;conttype:(scientificother);spr:swe;lar1:(liu);srt2:(2000-2004)"

Sökning: LAR1:su > Övrigt vetenskapligt > Svenska > Linköpings universitet > (2000-2004)

 • Resultat 1-10 av 11
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Aronsson, Karin, 1946-, et al. (författare)
 • Skolans grupparbete som social arena
 • 2004
 • Ingår i: Pedagogik som vetenskap : en vänbok till Birgitta Qvarsell. - Stockholms universitet : Pedagogiska institutionen. - 91-631-5978-3 - 978-9-1631-5978-7 ; s. 294-317
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En vetenskaplig disciplins identitet är sammanvävd med dess historia. En samhällsvetenskaplig disciplins forskningsobjekt är emellertid i hög grad den samtida omvärlden och de frågor som står högt på dagordningen i samhällsdebatten. Men inom samhällsvetenskap sysslar man även med centrala och grundläggande frågor. Förhållningssättet till de grundläggande frågorna har dock stor betydelse för hur forskarna kommer att agera i de dagsaktuella frågorna
 •  
2.
 • Becker, Karin (författare)
 • Att synliggöra fältet : Fotografi och reflexiv etnografi
 • 2004
 • Ingår i: Nutida etnografi : Reflektioner från mediekonsumtionens fält. - Nya Doxa, Nora. - 91-578-0449-4 ; s. 149-172
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Erfarenheter från etnografiskt fältarbete bland människor och medier i ett modernat köpcentrum. Ett antal teoretisk fält presenteras: cultural studies, etnografisk medieforskning, hermenutik och den reflexiva etnografins tradition. CD-skiva medföljer
 •  
3.
 • Förhammar, Staffan, 1944- (författare)
 • Med känsla eller förnuft? : : svensk debatt om filantropi 1870-1914
 • 2000
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Modern socialpolitik beskrevs länge enbart som en frukt av det starka samhällets framväxt. Filantropi likställdes med tillfälliga allmosor. I boken Med känsla eller förnuft? Svensk debatt om filantropi 1870-1914 visar Staffan Förhammar att socialpolitik av i dag också har rötter i en frivillig social hjälpverksamhet - den vetenskapliga filantropin. I stället för den traditionella välgörenhetens kravlösa gåvor ville den vetenskapliga filantropin ge hjälp till självhjälp och fostra hjälpbehövande till ansvarstagande samhällsmedborgare
 •  
4.
 •  
5.
 • Jülich, Solveig (författare)
 • Skuggor av sanning : Tidig svensk radiologi och visuell kultur
 • 2002
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The present study deals with the introduction and reception of x-ray images in Sweden around 1900. The general aim is to investigate two cultural contexts of the early x-ray image. It is shown that during the initial years x-ray images were wedded with photographs and film in an expanding mass visual culture. From the outset, x-ray images were also part of a more narrow medical context raising expectations of their usefulness as a diagnostic aid. The study suggests that the tension between these two areas of use - subjective seeing tied to the world of attractions and objective scientific representation - was maintained even after radiology became etablished as a new medical practice.Regarding its theoretical point of departure, this dissertation draws inspiration from the interdisciplinary field of science studies. In particular, the study of the rhetorical role of visual images in science has proven to be a fruitful approach. Here it is used to show that x-ray images were used rhetorically by physicians to persuade their colleagues of the credibility of scientific results. Also, it demonstrates that the relationship between medical science and popular science was more dynamic than has often been asserted. As a complement to science studies this analysis also draws theoretical support from another interdisciplinary field of research; that of visual culture or alternatively visual studies. Researchers in this field study the meaning that seeing and the visual aspects of a broad spectra of phenomena have in our culture. With this outlook amore complex image of the constitution of the new radiological discipline is created where producers and consumers have a more entangled role.
 •  
6.
 • Jülich, Solveig (författare)
 • Spöklika bevis : Om fotografering av andar och andra osynliga fenomen
 • 2003
 • Ingår i: Visuella spår : Bilder i kultur- och samhällsanalys. - Lund : Studentlitteratur. - 91-44-02462-2 - 978-9-1440-2462-2 ; s. 96-111
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hur kan man använda och studera bilder i kultur- och samhällsvetenskapliga sammanhang?I denna bok ges en bred introduktion till dem som vill söka ny kunskap i nya källmaterial. Författarna ger exempel på hur reklamfotografier eller veckopressbilder kan användas i studier av sociala roller, etnicitet och genus, av normalitet och avvikande eller idealbilder av vardagen och människan. De argumenterar för att bredda synfältet och söka kunskap i visuella material - och visar även hur det kan göras. Bilder omger oss alla.
 •  
7.
 • Jülich, Solveig (författare)
 • Vetenskapliga attraktioner och deras publiker : Offentliga förevisningar av röntgenbilder kring sekelskiftet 1900
 • 2004
 • Ingår i: Den mediala vetenskapen. - Nora : Nya Doxa. - 9157804508 - 9789157804501 ; s. 35-58
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hur påverkas vetenskapens medialisering frågor om forskningens legitimitet och hur förändras forskningskommunikationens roll när vetenskapen på ett allt ensidigare sätt beskrivs som en ekonomisk tillväxtfaktor? Sex forskare undersöker förhållandet mellan vetenskap, medier och publik i ett längre historiskt perspektiv, från 1800-talet fram till våra dagar
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Sebrant, Ulla, 1947- (författare)
 • Organiserande och identitet : om arbetsorganisation i geriatrisk sjukvård
 • 2000
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The study is mainly about informal organising. The aim is to describe and interpret processes of organising in a health care unit and, from that example, to accomplish understanding of how power relations are handled and expressed by different actors in health care. I also intend to gain a deeper insight in how people produce subjectivity and social identity in a health care context and what prerequisites that context is offering for different actors to accomplish their projects.The site of the empirical study is a rehabilitation ward in a geriatric clinic. The work organisation, work routines and the management of the clinic is investigated through observations, interviews and organisational documents. The findings are presented as narratives of the organisation, where organising is interpreted as actor's interrelating projects. Four themes are in focus, A workplace in change, where the ward and clinic are introduced; Organising in the daily work, which includes team working and computerisation; Routines and rituals, which is about routinising, reporting and rounds; Organisation and management, where corporate features, organisation plans, meetings and decision-making are brought to the fore.In a reflective discussion, Organising as discursive and social practice, the organising processes are understood in terms of discourse, subjectivity and construction of social identity. Here I refer to foucauldian thinking about organisations. Actor's projects in the empirical example show a complexity of discourses, which are producing different kinds of subjectivity and constructions of social identity. The professional bureaucracy creates subjectivity from an institutionalised social order, the medical hierarchy, where the medical profession is in power. Furthermore there are other contemporary discourses such as the logic of the corporate organisation, which produces subjugation to economical outcomes. Demands for independence and autonomy are in different ways created in discourses of the developing professions of nurses and paramedics, their increasing documentation obligations, and the computerisation. An ambiguous picture emerges, where discursive and social practices are in some cases congruent but not in other. Social identity is still produced to a great deal from the medical hierarchy, which has become the social order. The above mentioned other discourses introduce competing discursive practices, which create possibilities to constructions of social identity with an increased autonomy for all professional groups.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy