SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:su ;conttype:(scientificother);spr:fre;mspu:(licentiatethesis)"

Sökning: LAR1:su > Övrigt vetenskapligt > Franska > Licentiatavhandling

 • Resultat 1-10 av 15
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Estaklhr, Yassaman, 1955- (författare)
 • Subversion du discours orientaliste dans le tome premier de l'Histoire de la Turquie d'Alphonse de Lamartine
 • 2015
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den första volymen av den franske författaren Alphonse de Lamartines Histoire de la Turquie som publicerades 1854 är helt ägnad åt profeten Mu-hammed liv. Denna bok ger upphov till frågor som förtjänar att granskas i ljuset av Orientalism (1978) av Edward Said, som kritiserade de ihållande eurocentriska fördomarna mot arabiska muslimer och deras kultur. Denna granskning är det huvudsakliga syftet med denna studie.Med utgångspunkt i att Muhammed porträtteras positivt av Lamartine är vår hypotes att Histoire de la Turquie utgör ett motexempel till Saids teori. I stället för att ligga i linje med orientalismens diskurs (den dominerande väs-terländska diskursen) intar hans bok ett helt annat förhållningssätt till den traditionella bilden av islams profet. För att testa hypotesen har vi valt en komparativ metod, vilket möjliggör jämförelsen mellan Lamartine diskurs och orientalistisk diskurs.Begreppet "subversion", som denna studie bygger på, har lånats av Ri-chard Terdiman. Hans definition i boken Discourse/Counter-discours (1985) innebär att det subversiva utmanar den dominerande diskursen eller de fast-slagna värderingarna. I mindre utsträckning baseras vår undersökning på Le pari biographique av François Dosse (2005), som anser att "att skriva en biografi" aldrig är någonting neutralt. Levnadstecknaren hittar alltid före-vändningar för rehabilitering eller avmystifiering. Således döljs bakom varje biografi ett projekt som måste klargöras.Resultatet av vår studie ger vid handen att Histoire de la Turquie inte är någon enkel kronologi över Muhammeds liv, utan en engagerad text som polemiserar mot den dominerande västerländska synen på islam och dess grundare. Lamartine bryter helt och hållet med orientalismens diskurs genom att systematiskt motsäga densamma. Denna subversiva ståndpunkt kommer till uttryck i texten antingen genom ett ifrågasättande av förutfattade me-ningar, eller genom ett förlöjligande, ett förnekande och ett tillbakavisande, men oftast genom en omkastning av värderingar. Detta förefaller vara ett försök av Lamartine att korrigera den övervägande negativa bilden av Mu-hammed. Histoire de la Turquie är alltså ett motexempel till Saids teori, som förnekar västvärldens förmåga att övervinna fördomarna mot islam.
4.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Nilsson, Anna, 1977- (författare)
 • L'influence translinguistique dans la compréhension du texte en français, langue étrangère Les pratiques de lecture des apprenants
 • 2006
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med den här studien är att undersöka hur inlärare av franska (främmande språk) går tillväga för att förstå text samt hur tvärspråkliga och inomspråkliga lexikala likheter, inlärarnas kompetensnivå och tillvägagångssätt påverkar läsförståelsen. De 21 deltagarna har olika kompetensnivåer i franska: nybörjare, mellan- eller avancerad nivå. Inlärarnas läsförståelse utvärderas framförallt genom en översättningsuppgift medan deras tillvägagångssätt observeras med hjälp av tänka högt-metoden. Tillvägagångssätt omfattar inlärarnas strategier, teknik för att förstå texten samt deras reaktioner på textens innehåll, översättningsuppgiften samt förmågan att genomföra den.Resultat från den här studien visar på att tre av de tolv vanligaste tillvägagångssätten inbegriper hantering av inomspråkliga eller tvärspråkliga likheter mellan texten och tidigare kunskap i franska, svenska och engelska. Inlärare uppmärksammar i större utsträckning lexikala likheter mellan målspråket och deras modersmål än franska ord som påminner om varandra. Den inomspråkliga och tvärspråkliga texthanteringen är vanligare hos inlärare med lägre kompetensnivå i franska än hos avancerade inlärare. Avancerade inlärare använder i större utsträckning tillvägagångssätt som inte bygger på jämförelse av liknande ord än inlärare med lägre kompetensnivå. En parallell kan urskiljas mellan en bättre läsförståelse och en mer effektiv hantering av inomspråkliga och tvärspråkliga likheter då dessa kombineras med andra tillvägagångssätt.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 15
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy