SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:su ;conttype:(scientificother);spr:swe;lar1:(liu)"

Sökning: LAR1:su > Övrigt vetenskapligt > Svenska > Linköpings universitet

 • Resultat 1-10 av 90
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • 1897 Mediehistorier kring Stockholmsutställningen
 • 2006
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-­talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms-­ utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på utställningen, från äldre attraktioner som camera obscura, dioramor och vaxfigurer till spektakulära nyheter som fonograf, kinematograf och röntgenbilder. Boken ger inblickar i några av det sena 1800-­talets ledande medieindust-­ rier, och diskuterar bland annat frågor om mediekonsumtion, publikpositioner och historiska medieringsvillkor. Sammantaget framträder en komplex mediekultur med förbindelser både till det förra sekelskiftets museiinstitutioner och ett äldre utbud av audiovisuella attraktioner, men också till 1900-­talets förmenta mediemodernitet och våra dagars digitala ”revolution”.De medietekniker som presenterades på Stockholmsutställning-­ en 1897 lagrade på samma gång utställningen för framtiden. Ett centralt tema är därför hur dessa medieringar blivit identiska med minnet av utställningen, och hur detta arkiv organiserats utifrån mediernas specifika egenskaper. På den dvd-­skiva som medföljer boken har ett nytt mediearkiv skapats över Stock-­ holmsutställningen 1897 och dess många länkar till en bredare mediekultur.
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Andra män : Maskulinitet, normskapande och jämställdhet
 • 2012
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Sverige är världens mest jämställda land, med världens mest jämställda män. Åtminstone framställs det ofta så, både i offentlig debatt och i vardagliga samtal. Denna bild av den normale svenska mannen upprätthålls dock genom att något annat - eller någon annan - skapas som avvikande, annorlunda, obegriplig eller sjuk.I den här antologin diskuteras hur det som uppfattas som goda handlingar används för att representera det gemensamma, medan våldsbrott, kvinnomisshandel och sexism förklaras som ett verk av Andra män. Är det därför som män som misshandlat kvinnor har så svårt att se sig själva som kvinnomisshandlare? Är det därför som fördomsfulla stereotyper av invandrarmän används som förklaring till brott eller sexism?Hur kommer det sig i så fall att även feministiska män skapas som avvikande? Och vilka föreställningar utmanas egentligen när äldre män beskriver sina växande bröst som sexuellt laddade och njutbara? Varför kan män med funktionsnedsättning inte debattera hjälp till sex utan att ses som kvinnoförtryckare? Eller varför är pedofilen så närvarande i samtal mellan unga män på ett behandlingshem, medan mäns sexuella våld mot barn är så frånvarande i svenska diskussioner om mäns föräldraskap och män i barnomsorg?I Andra män diskuterar forskare från antropologi, genusvetenskap, socialt arbete, sociologi och ungdomsvetenskap hur Andra män pekas ut som avvikande, men också hur dessa män hanterar utpekandet.
 •  
5.
 • André, K., et al. (författare)
 • Stockholmsregionens anpassning till ett förändrat klimat Sammanställning av delresultat från studier inom forskningsprogrammet Mistra-Swecia
 • 2009
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna   rapport   redovisar   delar   av   resultat   och   analyser   från   Mistra-SWECIAs   arbete   i Stockholmsområdet.   Vår   förhoppning   är   att   den   är   av   intresse   för   de   som   arbetar   med anpassningsfrågor inför klimatförändringar på olika sätt i regionen och i andra delar av Sverige.SWECIA står för Swedish Research Programme on Climate, Impacts and Adaptation och finansieras av Stiftelsen  för  miljöstrategisk  forskning,  Mistra.  Forskningsprogrammet  studerar  klimat,  ekonomi, effekter och anpassning med gemensamma socio-ekonomiska förutsättningar, och med hänsyn till kopplingarna   som   finns   mellan   dessa   forskningsområden.   Forskarna   arbetar   vid   Stockholm Environment Institute  (SEI),  Linköpings  universitet, Lunds  universitet,  Stockholms  universitet  och SMHI.  I  Mistra-SWECIA  är  kommunikationen  mellan  forskare  och  avnämare  central  då  dialogen hjälper till att planera forskningen och bidrar dessutom till effektiv omsättning av resultaten. Första programfasen är fyra år (2008–2011). Denna rapport är en första sammanställning av delresultat från den fallstudie som påbörjades i Stockholms län 2008.Inledningsvis   diskuteras   delar   av   den   deltagandestudie   som   genomfördes   med   aktörer   i Stockholmsregionen under hösten 2008. Vi redogör översiktligt för hur deltagandeforskningen har genomförts och varför vi valt detta sätt att bedriva forskning; på vilket sätt socialt lärande bidrar till anpassningsarbetet;     vilka     intressenter     som     är     engagerade     direkt     eller     indirekt     i klimatanpassningsarbetet, och vilka faktorer vi har uppfattat som kritiska och viktiga för anpassning,. Rapporten  avslutas  med  att  presentera  resultat  från  Mistra-SWECIAs  forskning  inom  Lunds universitet  och  SMHI  angående  framtida  flöden  och  vattennivåer  i  Mälaren,  samt  beräknade klimatscenarier för Stockholmsregionen. Dessa har ockå använts som underlag för studien.Författarna är mycket tacksamma för deltagarnas kommentarer och engagemang i studien men eventuella felaktigheter eller missuppfattningar är helt och hållet författarnas egna. Delar av resultat som presenteras i denna rapport återfinns även i andra kommande publikationer som t ex Simonsson m fl. (kommande); André & Simonsson (2009); Simonsson & André (2009), och Nilsson & Gerger Swartling (2009).Information   om   resultat   och   aktiviteter   inom   Mistra-SWECIA   presenteras   fortlöpande   på www.mistra–swecia.se.
6.
 • Aronsson, Karin, 1946- (författare)
 • Diskursiv psykologi
 • 2005
 • Ingår i: Vår tids psykologi. - Stockholm : Natur och Kultur. - 91-27-09420-0 - 978-9-12709-420-8 ; s. 587-589
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Svenska psykologiforskare med internationell lyskraft beskriver i Vår tids psykologi sina specialområden på ett begripligt sätt. Här återfinns allt från baskunskaper till dagens trender och tendenser. Boken är indelad i tre delar. Första delen redogör för psykologins huvudområden: biologisk psykologi, kognitionspsykologi, emotion och motivation, utvecklings-, personlighets- och socialpsykologi. Den andra delen erbjuder smakprov på hur psykologin fungerar som redskap för att söka lösningar på individuella och samhälleliga problem. I den avslutande delen får tre kritiska perspektiv på psykologiämnet utrymme. Bokens gedigna kapitel förstärks ytterligare av en stor mängd fördjupningar och illustrationsexempel.
 •  
7.
 • Aronsson, Karin, 1946-, et al. (författare)
 • Förhandlingar mellan föräldrar och barn
 • 2009
 • Ingår i: Barn, barndom och föräldraskap. - Carlssons. - 978-91-7331287-5 ; s. 136-154
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
8.
 •  
9.
 • Aronsson, Karin, 1946-, et al. (författare)
 • Skolans grupparbete som social arena
 • 2004
 • Ingår i: Pedagogik som vetenskap : en vänbok till Birgitta Qvarsell. - Stockholms universitet : Pedagogiska institutionen. - 91-631-5978-3 - 978-9-1631-5978-7 ; s. 294-317
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En vetenskaplig disciplins identitet är sammanvävd med dess historia. En samhällsvetenskaplig disciplins forskningsobjekt är emellertid i hög grad den samtida omvärlden och de frågor som står högt på dagordningen i samhällsdebatten. Men inom samhällsvetenskap sysslar man även med centrala och grundläggande frågor. Förhållningssättet till de grundläggande frågorna har dock stor betydelse för hur forskarna kommer att agera i de dagsaktuella frågorna
 •  
10.
 • Assarsson, Liselott, et al. (författare)
 • Iscensättande av identiteter i vuxenstudier
 • 2005
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The focus of this thesis is how identities are construed in adult education. According to the theoretical framework inspiring the study, identities are viewed as discursive constructions that are negotiated in social arenas. Hence, identities are considered versatile, plural and contradictory. The study has an ethnographic case study design and the field work was conducted 1998–2001. Various sources of data collection, such as interviews and participant observations were utilised. Every day practice at three different institutions of adult education in the case study municipality ”Nystad” were studied: Folk high school, Komvux and Liber Hermods flexgymnasium. Participants (27) were studied extensively, and a follow-up containing biographical interviews with the participants was also done 18 months after the main study.The result will show how the discourse of life long learning produce different technologies applying to different institutions of adult education defining what counts as knowledge, the relationships between actors and the demands participants will be posed with. Although the institutions of education are different, there are also similarities. The differences, however, are important in the recruitment of participants. The requirements of the education as to who you are supposed to be as a participant in adult education show a similar pattern, irrespective of the institution of education; the student with an interest in studying, prone to change, independent and well-behaved.Different strategies are detected when focusing the staging of participants’ identities, adaptive and defiant. An adaptive strategy means the adults meet the requirements of the education and a defiant strategy that they resist. The strategies may be applied by one and the same participant depending on the situation. Biographies show how different interpretative repertoires are used to stage different identities. The participants use four repertoires relevant to the subject: that of making a living, learning, earning credits and self realization. The repertoires applicable to the forms of teaching are teacher oriented, selfdirected and conversational. The repertoires used in relation to the teachers in adult education are expert, person, supervisor and administrator. The repertoires used by the adults in order to describe other participants are adult student, study mate and friend. The result of the study inspires the discussion of adult education in terms of social inclusion and exclusion.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 90
Åtkomst
fritt online (26)
Typ av publikation
bokkapitel (36)
bok (13)
samlingsverk (redaktörskap) (11)
rapport (11)
doktorsavhandling (11)
tidskriftsartikel (5)
visa fler...
konferensbidrag (2)
proceedings (redaktörskap) (1)
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Aronsson, Karin, 194 ... (5)
Olsson, Erik, (4)
Jülich, Solveig, 196 ... (3)
Snickars, Pelle, 197 ... (3)
Dahlstedt, Magnus (3)
Sundevall, Fia, 1974 ... (2)
visa fler...
Näslund, Johan, (2)
Samuelsson, Joakim, (2)
Wahlbeck, Östen, (2)
Eriksson, Maria, (2)
Hermelin, Brita, (2)
Petersson, Kenneth (2)
Ekström, Anders, 196 ... (1)
Olsson, Jesper, 1966 ... (1)
Assarsson, Liselott, (1)
Svensson, L, (1)
Sawyer, L. (1)
Nilsson, Fredrik, (1)
Ekenberg, Love, (1)
Larsson, Staffan, 19 ... (1)
Hofvendahl, Johan, (1)
Eriksson, Inger, 195 ... (1)
Ingelshed, Lena (1)
Alvarez López, Laura ... (1)
Agahi, N, (1)
Lennartsson, C (1)
Jonsson, Stefan (1)
Thorslund, Mats, (1)
Berglund, Karin, (1)
Sundin, Elisabeth, (1)
Andersson, Susanne, (1)
Fejes, Andreas, 1977 ... (1)
Svensson, Lennart, (1)
Eklund, J (1)
Olson, Maria, (1)
Skoog, Matti, (1)
Jannesson, Erik, (1)
Parment, Anders, (1)
Alvarez López, Laura ... (1)
Sundberg, Ann-Kari (1)
Simfors, Per (1)
Bromseth, Janne, (1)
Ekström, Anna (1)
Malmberg, Bo, 1958-, (1)
Andersson, Ida, (1)
Andersson, Lars, 194 ... (1)
Tydén, Mattias (1)
Fredriksson, Martin, (1)
Rahm, Lina, (1)
Sandberg, Fredrik, (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (90)
Uppsala universitet (7)
Lunds universitet (4)
Umeå universitet (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
visa fler...
Mittuniversitetet (2)
Göteborgs universitet (1)
Södertörns högskola (1)
Högskolan i Skövde (1)
Linnéuniversitetet (1)
Örebro universitet (1)
Karlstads universitet (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (80)
Humaniora (34)
Naturvetenskap (2)
Medicin och hälsovetenskap (2)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy