SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:su ;conttype:(scientificother);spr:swe;lar1:(liu)"

Sökning: LAR1:su > Övrigt vetenskapligt > Svenska > Linköpings universitet

 • Resultat 1-10 av 51
 • [1]23456Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 •  
4.
 • Aronsson, Karin, 1946-, et al. (författare)
 • Förhandlingar mellan föräldrar och barn
 • 2009
 • Ingår i: Barn, barndom och föräldraskap. - Carlssons. - 978-91-7331287-5 ; s. 136-154
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Becker, Karin (författare)
 • Att synliggöra fältet : Fotografi och reflexiv etnografi
 • 2004
 • Ingår i: Nutida etnografi : Reflektioner från mediekonsumtionens fält. - Nya Doxa, Nora. - 91-578-0449-4 - 978-9-1578-0449-5 ; s. 149-172
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Erfarenheter från etnografiskt fältarbete bland människor och medier i ett modernat köpcentrum. Ett antal teoretisk fält presenteras: cultural studies, etnografisk medieforskning, hermenutik och den reflexiva etnografins tradition. CD-skiva medföljer
 •  
6.
 • Becker, Karin, et al. (författare)
 • Visuella kulturstudier
 • 2007
 • Ingår i: Kulturstudier i Sverige. - Studentlitteratur, Stockholm. - 978-91-44-01999-4 - 914-40-1999-8 - 978-1-84520-368-9
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Kulturstudier är ett ämne där många olika perspektiv på kulturella fenomen i samhället kan mötas. I dagens Sverige är detta tvärvetenskapliga fält livligt och aktivt. I den här boken presenteras aktuella frågor inom den gränsöverskridande forskningen. I överblickar tecknas bilden av kulturforskningens utveckling, såväl globalt som lokalt. Dessutom porträtteras en rad delområden, från undersökningar om urbanitet och intersektionalitet till studier av mode och visuell kultur. Begrepp som kritik och konstruktion sätts under luppen, och kulturstudiernas framtid diskuteras. Boken vänder sig till studenter och forskare på området. Den fungerar både som översiktlig introduktion till vår tids svenska kulturstudier och som fördjupande exemplifiering av hur kulturella fenomen kan förstås.
 •  
7.
 • Beckman, Jenny, et al. (författare)
 • Inledning
 • 2008
 • Ingår i: Vetenskapens sociala strukturer: Sju historiska fallstudier om konflikt, samverkan och makt. - Nordic Academic Press. - 978-91-85509-11-9 - 9-789-18550-911-9 - 9-185-50-911-6 ; s. 9-25
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vetenskap, forskning, kunskap, lärande - detta är vanligt förekommande begrepp i dagens samhällsdiskussion. De används inte minst när globala ekonomiska frågor eller hot och risker på miljöområdet diskuteras. Det sägs ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle och vetenskapen står ständigt i blickpunkten när dagens ödesfrågor diskuteras. Men vad vet vi egentligen om forskningens utvecklingsmöjligheter, vad som formar den och hur den har fått sin nuvarande ställning?I Vetenskapens sociala strukturer utgår forskarna från den moderna diskussionen inom samhällsvetenskap och humaniora om hur vetenskapen formar och formas av samtidens strömningar. I en inledande översikt diskuteras bland annat gränsdragning, samproduktion och nätverk. Diskussionen fördjupas sedan i sju historiska fallstudier som behandlar svensk vetenskap under främst 1900-talet.I fallstudierna fokuserar författarna på villkoren för hur vetenskaplig kunskap tas upp och används för olika ändamål  industrin och tekniken men också skolan och politiken. Texterna lyfter fram vetenskapens föränderliga karaktär över tiden och mellan olika vetenskapsområden. I bokens efterord diskuteras hur vetenskapshistoriska studier kan användas i den allt intensivare forskningspolitiska diskussionen som länge präglats av historielöshet
 •  
8.
 • Broth, Mathias, 1965- (författare)
 • Om samtalsgrammatik och produktion av en direktständ TV-intervju
 • 2003
 • Ingår i: Grammatik och samtal : Studier till minne av Mats Eriksson. - Uppsala : Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. - 91-506-1715-X - 978-9-1506-1715-3 ; s. 49-58
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 • Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande
 • 2005
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Utredningen om Makt, integration och strukturell diskriminering startade i april 2004 och har i uppdrag att identifiera och kartlägga mekanismer bakom strukturell/institutionell diskriminering på grund av etnisk och religiös tillhörighet. Rapporten Demokrati på svenska? behandlar den svenska demokratins grundläggande dilemma, nämligen deklarationen av en formell politisk jämlikhet och en reell ojämlikhet som drabbar många människor med invandrarbakgrund och exkluderar dem från politisk deltagande.
10.
 • Eriksson, Inger, 1952-, et al. (författare)
 • Att hitta svaret i eller bortom texten : en analys av elevers svar på PISA-frågan om ozon
 • 2011
 • Ingår i: Kemiundervisning, text och textbruk i finlandssvenska och svenska skolor : en komparativ tvärvetenskaplig studie. - Stockholm : Stockholms universitets förlag. - 978-91-7656-678-7 ; s. 302-320
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Vilka kemikunskaper prioriteras i svenska och finlandssvenska klassrum? Vad finns det för kulturella skillnader i sättet att undervisa?Den här studien har bland annat tillkommit till följd av att finska elevers resultat är bland de främsta i flera jämförande internationella studier. Rapporten består av sju kapitel som alla på olika sätt analyserar videobandade klassrumsobservationer, intervjuer och texter från tre svenska och fyra finlandssvenska klassrum. De olika analyserna som presenteras i denna rapport ger mångsidiga beskrivningar av hur ett specifikt naturvetenskapligt innehåll tar form i undervisningen. Sammantaget ger texterna ett underlag för en fördjupad diskussion om vad som utgör skillnader och likheter i undervisningen i de två länderna.Texterna vänder sig till alla som är intresserade av frågor om undervisning, textbruk, kunskap, lärande och bedömning, med speciellt fokus på kemi. Forskningsprojektet har finansierats av Vetenskapsrådet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 51
 • [1]23456Nästa
Åtkomst
fritt online (4)
Typ av publikation
bokkapitel (25)
bok (9)
samlingsverk (redaktörskap) (7)
rapport (5)
tidskriftsartikel (3)
doktorsavhandling (2)
visa fler...
visa färre...
Typ av innehåll
Författare/redaktör
Parment, Anders, 197 ... (4)
Olsson, Erik, (3)
Olsson, Ulf (2)
Becker, Karin, (2)
Ottosson, Mikael, 19 ... (2)
Förhammar, Staffan, ... (2)
visa fler...
Löfgren, Ragnhild, 1 ... (2)
Dahlstedt, Magnus, (2)
Hertzberg, Fredrik, (2)
Olsson, Jesper (2)
Olsson, Erik, 1956-, (2)
Olsson, Jesper, 1966 ... (2)
Lundell, Patrik, 196 ... (2)
Wahlbeck, Östen (2)
Jülich, Solveig, 196 ... (1)
Snickars, Pelle (1)
Svensson, Lennart, 1 ... (1)
Svensson, L (1)
Larsson, Staffan, 19 ... (1)
Aronsson, Karin, 194 ... (1)
Agahi, N (1)
Thorslund, Mats, (1)
Widmalm, Sven, (1)
Söderlund, Jonas, 19 ... (1)
Svensson, Lennart, (1)
Eklund, J (1)
Skoog, Matti, (1)
Fornäs, Johan, 1952- ... (1)
Malmberg, Bo, 1958-, (1)
Eriksson, Maria, (1)
Andersson, Lars, 194 ... (1)
Andersson, Renée, (1)
Hedlund, Gun, 1951-, (1)
Lindholm, Kristina, ... (1)
Callerstig, Anne Cha ... (1)
Kallerstig, Ann-Char ... (1)
Sjöberg, Karin, (1)
Gottzén, Lucas, 1977 ... (1)
Jonsson, Rickard, 19 ... (1)
André, K. (1)
Gerger Swartling, Ås ... (1)
Simonsson, L. (1)
Lindgren, Anne-Li, 1 ... (1)
Jonsson, Stefan, 196 ... (1)
Randle, Hanne, (1)
Aronsson, G. (1)
Cekaite, Asta, 1972- ... (1)
Sanden, Annika, 1969 ... (1)
Rabo, Annika, (1)
Lagergren, M (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (51)
Uppsala universitet (4)
Örebro universitet (2)
Göteborgs universitet (1)
Karlstads universitet (1)
visa fler...
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
Lunds universitet (1)
visa färre...
Språk
Ämne (HSV)
Samhällsvetenskap (45)
Humaniora (18)
Naturvetenskap (3)
Teknik (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy