SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:uu ;lar1:(naturvardsverket)"

Sökning: LAR1:uu > Naturvårdsverket

 • Resultat 1-3 av 3
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Eriksson, Lars, et al. (författare)
 • Miljöövervakning i Mälaren 2002
 • 2003
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • På uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund har Institutionen för miljöanalys vid SLU iUppsala utfört provtagning, analys och utvärdering av vatten i Mälarens fjärdar under år2002.Föreliggande årsredogörelse beskriver huvuddragen av resultaten som dessutom bifogas i sinhelhet i tabellform. En fristående sammanfattning på 8 sidor har dessutom producerats ochdistribuerats.
2.
 • Ottvall, Richard, et al. (författare)
 • Uppföljning av häckfåglars förekomst och utbredning på öländska sjömarker
 • 2005
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport sammanställer resultat från delprojektet "Uppföljning av arters förekomst och utbredning" som ingår som en del i övervakningen inom LIFE-projektet "Strandängar och våtmarker i det öländska odlingslandskapet" som Länsstyrelsen i Kalmar driver. Arbetet har utförts i samarbete med Högskolan på Gotland, Lunds universitet, Naturvårdsverket och Jan Pettersson (JP Fågelvind). Delprojektet har omfattat häckfågelinventeringar av sjöfåglar år 2003 respektive 2004 inom projektområdet. Dessa inventeringar som omfattade simfåglar, vadare och måsar, trutar och tärnor var en upprepning av motsvarande inventeringar som genomfördes i strandnära betesmarker på Öland år 1988 respektive 1998. Vi studerade också kläckningsframgång hos vadare kopplat till predation (främst kråka, korp och räv) och trampskador från betande djur. Överlevnaden hos vadarbon under-söktes vid olika tätheter av betesdjur. Häckfågelinventeringarna kompletterades med uppföljning av andelen lyckade häckningar av rödbena som fungerade som en modellart för häckningsframgång hos vadare i allmänhet. För detta krävdes att en metod för uppföljning av effekten av predation av ägg och ungar utarbetades och prövades.
3.
 • Weyhenmeyer, Gesa, et al. (författare)
 • Miljöövervakning i Mälaren 2003 Sammanfattning
 • 2004
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • På uppdrag av Mälarens vattenvårdsförbund har Institutionen för Miljöanalys vid SLU utfört provtagning och analys av vatten i Mälarens fjärdar. Biologiska och kemiska samt vissa fysikaliska förhållanden har undersökts. Denna broschyr ären sammanfattning av den utvärdering av 2003 års data som redovisas i separat rapport.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-3 av 3
Åtkomst
fritt online (3)
Typ av publikation
rapport (3)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (3)
Författare/redaktör
Weyhenmeyer, Gesa, (2)
Eriksson, Lars, (1)
Ottvall, Richard (1)
Östlund, Mikael, (1)
Persson, Gunnar (1)
Willén, Eva, (1)
visa fler...
Larsson, Kjell, 1958 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (3)
Språk
Svenska (3)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy