SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "LAR1:vti "

Sökning: LAR1:vti

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Abadir Guirgis, Georg (författare)
 • Ecodriving på SJ förarperspektiv på tekniska hjälpmedel för beslutsfattande och utbildning i Ecodriving
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Trots att samtliga resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval skärps kraven på minskade utsläpp och energianvändning efter hand, varför SJ ständigt måste utveckla sin miljöprofil. På SJ har man därför arbetat fram en utbildning i energieffektiv körning (Ecodriving) samt låtit vissa av sina förare använda ett tekniskt hjälpmedel som stödjer detta, för att påvisa möjligheten till energibesparingar. Denna rapport tar upp två studier vilka är SJs försöksverksamhet inklusive en kritisk granskning av denna samt en kompletterande studie i form av observationer av utbildning i Ecodriving och intervjuer med förare. Resultaten av SJs försöksverksamhet är värdefulla och talar för att energibesparingar är genomförbara. Samtidigt så finns det en hel del osäkerhet i de energimätningsdata som samlats in varför det är svårt att dra några definitiva slutsatser. Resultatet av intervjuerna med förarna talar för att det finns en hel del oklarheter kring vilka risker och konsekvenser ett framtida införande av det tekniska hjälpmedlet för Ecodriving faktiskt innebär. Sammantaget finns anledning att genomföra fortsatta studier av hur man på bästa sätt kan införa energieffektiv körning av spårtrafik i sin helhet.</p>
 •  
4.
 • Abadir Guirgis, Georg, 1988-, et al. (författare)
 • Lokförarutbildning i Sverige simulatoranvändning och ERTMS
 • 2014
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Detta notat ger en översiktlig bild av den obligatoriska grundutbildningen till lokförare i Sverige och belyser i vilken mån simulatorbaserad träning förekommer inom utbildningen. Rapporten visar vilka möjligheter och begränsningar som finns med att öka användningen av simulatorer i lokförarutbildningen, samt beskriver de viktigaste styrdokumenten för lokföraryrket och lokförarutbildningen. Vidare presenteras Transportstyrelsens utbildningsplan för förarbevis och de aktörer som bedriver grundutbildning, fortbildning och examination. Trafikverkets E-Learning för ERTMS, ERSA-simulatorn samt operatörsspecifika ERTMS-utbildningar vid SJ och Green Cargo beskrivs. Forskarna har dessutom undersökt svenska tågoperatörers och utbildares nuvarande användning och framtida behov av simulatorer för grund- och fortbildning av lokförare. Exempel från andra domäner där simulatorer används i utbildningssammanhang lyfts också fram i rapporten.</p>
 •  
5.
 • Abadir Guirgis, Georg (författare)
 • Lärarperspektiv på riskutbildningen för motorcyklister
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Over the last decade it has become increasingly popular to ride a motorcycle in Sweden. A mandatory risk education for competence A and A1 was introduced from the 1st of November 2009. Since the education is new, few evaluations have been conducted so far.</p><p>This study evaluates the risk education for motorcyclists based on the perspective of driving instructors. The goal was to compile the instructors' comments and experiences with respect to the new risk training. An additional objective was to examine the driving instructors' perceived effects of the education on their students' driving behavior. Six semi-structured interviews with driving instructors and an observational study of the education at various driving schools were conducted. In addition, a participant observation study was performed during a further education of 15 driving instructors. The results show that the instructors experience a great need for the new risk training and that the implementation of the training itself has been good. Students have been referring to the risk training, which according to the instructors indicate that the students have embraced the essence of the training. As a result, the students drive more carefully now and think twice in certain situations according to the instructors. This was considered a desirable result.</p>
 •  
6.
 • Abadir Guirgis, Georg, 1988-, et al. (författare)
 • Simulatorbaserad utbildning i ERTMS utvärdering av utbildning och träning för lokförare i VTI:s tågsimulator
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Detta notat presenterar en studie för att utvärdera VTI:s tågsimulator för träning och utbildning i ERTMS (European Rail Traffic Management System) för lokförare. Resultaten visar att både lärare och elever är mycket positiva till den simulatorbaserade träningen och mycket tyder på att teori och simulatorträning som varvas ger bäst resultat. På sikt ska de större järnvägsstråken i Sverige utrustas med ERTMS. Detta kommer kräva stora utbildningsinsatser för Sveriges cirka 3 500 lokförare. Det är orealistiskt att dessa ska utbildas på riktiga spår och det finns ett behov av en mer realistisk ERTMS-simulator än den ERSA-simulator som Trafikverket erbjuder idag. Studiens syfte var därför att utvärdera VTI:s tågsimulator, dels jämfört med European Rail Software Applications (ERSA) simulatorn, dels för att studera två olika sätt att kombinera teoretisk utbildning med praktisk träning i simulator. Tre olika grupper jämfördes: Teoretisk utbildning i ERTMS kombinerat med träning i ERSA-simulator (grupp 0), teoretisk utbildning i ERTMS som avslutades med träning i VTI-simulatorn (grupp 1) och teoretisk utbildning i ERTMS som till viss del varvades med träning i VTI-simulatorn (grupp 2). Grupp 1 och 2 fick avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov och ett praktiskt körprov i simulator. Grupp 0 endast fick göra det teoretiska provet.</p>
 •  
7.
 • Abate, Megersa, 1980-, et al. (författare)
 • A disaggregate stochastic freight transport model for Sweden
 • 2018
 • Ingår i: Transportation. - Springer New York LLC. - 0049-4488 .- 1572-9435. ; s. 1-26
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>This paper presents estimation results for models of transport chain and shipment size choice, as well as an implementation of the estimated disaggregate models (for two commodity groups), in the context of the national freight transport model for Sweden. The new model is a disaggregate and stochastic (logit) model, whereas the existing Swedish national model is deterministic. One advantage of the new approach is that it bases the underlying behavior of shippers on a stronger empirical foundation (that is micro-data from the Swedish Commodity Flow Survey, CFS). Another advantage is that it overcomes a well-known disadvantage of deterministic models that lead to implausibly large responses to changes in scenario or policy variables. Although estimation and implementation of aggregate stochastic models were done before, in the context of a national freight transport forecasting model, we think this is the first implementation of disaggregate freight transport chain and shipment size models estimated on choice data for individual shipments, certainly in Europe. We carried out a number of model runs with both versions of the implemented model to compare elasticities and found that transport cost and time elasticities for tonne-km are smaller (in absolute values) in the disaggregate stochastic model than in their deterministic counterparts.</p>
 •  
8.
 • Abate, Megersa (författare)
 • Determinants of Capacity Utilisation in Road Freight Transportation
 • 2014
 • Ingår i: Journal of Transport Economics and Policy. - 0022-5258 .- 1754-5951. ; 48, s. 137-152
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Recent performance indicators in the European road freight transport sector show there is an excess capacity. To shed light on this, this paper studies two aspects of capacity utilisation in trucking: the extent of empty running and the load factor. Using a joint econometric modelling framework, the paper shows that they can be explained as a function of haul, carrier, and truck characteristics. For estimation, a unique dataset from the Danish heavy vehicle trip diary was used. The results indicate distance and being a for-hire carrier have a positive effect on capacity utilisation, whereas the effect of truck size is non-linear.</p>
 •  
9.
 • Abate, Megersa, 1980- (författare)
 • Does fuel price affect trucking industry’s network characteristics? evidence from Denmark
 • 2014
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p> The 2000s were dominated by rising fuel prices and economic recession. Both had an impact on the structure of the trucking industry and how freight was moved. This paper examines how fuel prices shaped trucking industry’s network characteristics such as the average length of haul, average load, and capacity utilization. In particular, we show the effect of fuel price on average length of haul using 29 quarterly independent surveys from the Danish heavy goods vehicle (HGV) trip diary from 2004 to 2011. The results show that the average length of haul is sensitive to changes in fuel price: a DKK 1 (0.18$) increase in diesel price/liter leads to a 4 percent decrease in the average length of haul in the 2004-2007 period. This implies that firms improve transport efficiency by reducing the number of kilometers needed to transport a tonne of cargo as a short run response to fuel price increases. This result, however, is not confirmed for the years following the 2008 financial crisis. It also depends on where in the distribution of the average length of haul one looks.</p>
 •  
10.
 • Abate, Megersa, 1980- (författare)
 • Economic effects of air transport market liberalization in Africa
 • 2014
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Although the aviation industry is increasingly becoming important for Africa's economic development and integration, the ability of airlines to access foreign markets remains hindered by restrictive regulatory policies. Attempts have been made to fully liberalize the intra-African air transport market. Except for general assertions about the merits/demerits of liberalization, our empirical understanding of the welfare effects of such polices in Africa remains rudimentary. This study empirically measures the economic effects of air transport liberalization, mainly on two supply side variables: fare and service quality, measured as departure frequency. The results show up to 40 % increase in departure frequency in routes that experienced some type of liberalization compared to those governed by restrictive bilateral air service agreements. While the effect of liberalization is substantial in improving service quality, there is no evidence of its fare reducing effect.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (5343)
Typ av publikation
rapport (6509)
konferensbidrag (909)
tidskriftsartikel (789)
proceedings (redaktörskap) (157)
bokkapitel (66)
annan publikation (41)
visa fler...
doktorsavhandling (22)
bok (15)
licentiatavhandling (14)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
konstnärligt arbete (1)
patent (1)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (7764)
populärvet., debatt m.m. (1770)
refereegranskat (1331)
Författare/redaktör
Jacobson, Torbjörn, (162)
Asp, Kenneth, (143)
Börjesson, Maria, 19 ... (126)
Lundkvist, Sven-Olof ... (117)
Anund, Anna (116)
Nilsson, Jan-Eric, 1 ... (95)
visa fler...
Hedegaard Sørensen, ... (94)
Höbeda, Peet, (91)
Thulin, Hans, (76)
Sandberg, Ulf, (76)
Öberg, Gudrun, (72)
Nilsson, Lena, (71)
Nilsson, Göran, (70)
Larsson, Jörgen, (69)
Hammarström, Ulf, (69)
Brüde, Ulf, (68)
Gregersen, Nils Pett ... (65)
Carlsson, Arne (60)
Vierth, Inge, 1959-, (58)
Kircher, Katja, 1973 ... (58)
Törnros, Jan, (57)
Gustafsson, Susanne, (56)
Henriksson, Per, (56)
Olstam, Johan, 1979- ... (55)
Nordström, Olle, (55)
Blomqvist, Göran, (53)
Tapani, Andreas, 197 ... (53)
Arnberg, PW, (53)
Viman, Leif, (53)
Yahya, Mohammad-Reza ... (52)
Vadeby, Anna, 1969-, (52)
Anund, Anna, 1964-, (50)
Eliasson, Jonas, (50)
Gustafson, Kent, (50)
Kuttah, Dina K, 1975 ... (49)
Wågberg, Lars-Göran, (49)
Gustafsson, Mats, (48)
Erlingsson, Sigurdur ... (48)
Björketun, Urban, (48)
Möller, Staffan, (48)
Ahlström, Christer, (47)
Höbeda, P, (47)
Peters, Björn, (46)
Forsman, Åsa, (46)
Colldin, Ylva, (46)
Forward, Sonja (45)
Mandell, Svante, 197 ... (45)
Wiklund, Mats, (45)
Helmers, Gabriel, (45)
Sörensen, Gunilla, (44)
visa färre...
Lärosäte
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (8525)
Språk
Svenska (4373)
Engelska (3978)
Franska (56)
Danska (48)
Norska (42)
Tyska (8)
visa fler...
Odefinierat språk (1)
Arabiska (1)
Japanska (1)
Persiska (1)
Kroatiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (2393)
Samhällsvetenskap (1258)
Naturvetenskap (194)
Medicin och hälsovetenskap (184)
Lantbruksvetenskap (25)
Humaniora (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy