SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "Specialpedagogik lärosäte:su srt2:(2010-2013)"

Utökad sökning > Specialpedagogik lärosäte:su > (2010-2013)

 • Resultat 1-10 av 82
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Tjernberg, Catharina, 1953- (författare)
 • Specialpedagogik i skolvardagen En studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande
 • 2011
 • Licentiatavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This is a praxis-oriented case study of written language activities in Forms 1–5 in the nine-year Swedish compulsory school. The emphasis is on pupils at risk of de­veloping reading and writing disabilities. The aim of this study is to analyse the factors underlying successful reading and writing education and the pedagogical conditions promoting re­flective didactic skills, focusing on the students’ develop­ment of reading and writing abili­ties.The praxis-oriented approach is expressed by means of working with classroom ob­servat­ions and reflective communication with the teachers. Four classes at the junior and intermedi­ate levels of the nine-year compulsory Swedish school have been studied for two years. Both the schools and the teachers have been chosen strategically. Quantita­tive and qualitative data indicate that the selected schools have special qualifications. The teachers were chosen because they have proved particu­larly successful in devel­oping reading and wri­ting abilities of their pupils, including those with docu­mented reading and writing disabilities.Reports from the National Swedish Agency for Education, as well as large inter­na­t­ional surveys, indicate that the consensus concerning reading and writing edu­cation achieved by science during the past decade has had very little impact on everyday class­room activities. One of the underlying questions is how research re­sults are suc­cessfully implemented in everyday school work.The results show that the teachers use a wide variety of methods in response to the wide variety of students´ requirements. The lessons are characterized by in­tense activity on the part of both teacher and pupils, and of a high level of interac­tivity in communi­cation, reading, writing and counting. A surprising pattern is that the teach­ers very consciously work with oral presentation in various topics and genres. This gives students with reading and writing difficulties an op­portunity to succeed.The instruction is notable for being well-structured, with a balance between form and function, a high level of challenging tasks and visibilization of individual pro­gress. The special needs education aspect of the instruction appears in the te­achers’ abilities to arrange pedagogical situations in which a wide variety of abilities can be expressed and developed. The teachers show a positive belief in their stu­dents and strive to make them successful in a social context.This study indicates the importance of a solid theoretical background, enabling the te­acher to identify the developmental stage the student is at and to adapt the instruction accordingly. Another important factor is the ability of the teacher to in­stantly see and grasp pedagogical opportunities and to interpret and utilize the diag­nostic signals in the classroom. One im­portant conclusion is that reading and writing education, in order to be successful, must be viewed in a context of lan­guage development as a whole, involving both its oral and its writ­ten aspects.This study also demonstrates that research results are perceived as more acces­si­ble and relevant by the teachers when the researchers’ focus is on applied peda­gog­ics, al­lowing theory and practical applications to interact. This opens up the possi­bility of es­tablishing and incor­porating scientific theories on learning in every­day, practical school work.
2.
3.
 • Ek, Ulla, 1948- (författare)
 • Specialpedagogik – en framtidsvy
 • 2012
 • Ingår i: Barn med funktionshinder. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-07187-9 ; s. 327-333
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
4.
 •  
5.
 •  
6.
 • Brodin, Jane, 1942- (författare)
 • Att stimulera barns lärande med stöd av IKT
 • 2010
 • Ingår i: Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa. - Nyköping : Svenska Förbundet för Specialpedagogik. - 2000-429X. ; :1, s. 21-23
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Barn med funktionsnedsättningar har ofta lyfts fram som vinnare när man talat om användning av IKT i skolan. Förväntningarna på vad IKT skulle medföra för elever i behov av särskilt stöd har varti stora både bland föräldrar och lärare. När den nya tekniken inroducerades antogs den kunna lösa många problem för barn med svårigheter av olika slag och därigenom bidra till att de bättre skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Idag vet vi att det krävs mer än bara teknik.
 •  
7.
 • Helldin, Rolf, 1944-, et al. (författare)
 • Specialpedagogiska nybyggare : En historisk antologi om organisation, funktionshinder och särskilt stöd under 1900-talet
 • 2011
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Antologin innehåller texter om Karin Danell och Charlottendals skolhem, den första specialskola för elever med grav språkstörning (av Agneta Ahlin-Emilsson); om Alfhild Tamm, en pionjär inom läs- och skrivforskning (av Toura Hägnesten); om systrarna Runströms och Björsgårdens skol- och feriehem i Leksand (av Torsten Lundberg); om specialpedagogiska synsätt i läroplaner (av Gunilla Sandberg); om en skoldaghem i Mälardalen (av Elisabet Ekegren Johansson); om livet på en institution för personer med utvecklingsstörning (av Ingela Lindkvist Larsson)
 •  
8.
9.
 • Westling Allodi, Mara, 1959- (författare)
 • Det sociala klimatet : Den dolda sidan av skolan som lärandemiljö
 • 2011
 • Ingår i: Psykisk hälsa. - Stockholm : Svenska föreningen för psykisk hälsovård (Sfph). - ISSN 0033-3212. ; :4, s. 58-65
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Det sociala klimatet som uppstår i en grupp av elever i skolan kan upplevas med tydlighet när man befinner sig i en sådan grupp under en tid och observerar samspelssituationer mellan elever, mellan lärare och elever, och ser hur elever och vuxna uttrycker sig, tittar på och behandlar varandra, samt vilka aktiviteter som utspelar sig. Som observatör har jag upplevt en känsla av förtryck, meningslöshet och en önskan att fly, i vissa miljöer där de vuxna i stor utsträckning ägnar sig åt att tillrättavisa elever och där de aktiviteter som erbjuds inte fungerar. I vissa miljöer skapas även rädsla och osäkerhet när elever är rädda för att göra fel, för att bli kritiserade eller till och med hånade. I andra fall har jag blivit tagen av skolmiljöer som sjuder av glädje och hopp, där det finns tillit mellan vuxna och elever, och där elever utstrålar självförtroende och är engagerade i meningsfulla aktiviteter.  I min erfarenhet är skillnaderna mellan dessa undervisningsmiljöer inte beroende på elevernas inneboende egenskaper, utan beror på den arbetsmiljö som i stor utsträckning kommer att skapas av lärarna över tid. Det sociala klimatet som uppstår i skolans lärandeaktiviteter är med andra ord även en indikator på pedagogisk kvalité, förutom att det påverkar deltagarnas välbefinnande, tillfredställelse och prestationer. Trots att dessa egenskaper av skolans miljöer verkar betydelsefulla, kan de tendera att bli bortglömda eller osynliggjorda, i synnerhet om vi förmås att tro att skolans verksamhet består huvudsakligen av en samling av administrativa och byråkratiska regel- och kontrollsystem. Betydelsen av dessa aspekter i skolans miljö har studerats och definierats med flera näraliggande begrepp som klassrumsklimat, skolklimat eller skolans organisatoriska klimat. Flera studier har visat att det finns skillnader mellan skolor och att det finns ett positivt samband mellan indikatorer av socialt klimat och elevernas välbefinnande och resultat. I denna artikel vill jag dra uppmärksamheten till de sociala, relationella och känslomässiga aspekter som bidrar till att skapa skolans sociala miljö och som definieras som skolans sociala klimat. Några egenskaper av det sociala klimatet presenteras som gör det till ett utomordentligt verktyg för att utveckla skolans verksamhet, i synnerhet om man vill skapa skolmiljöer som svarar mot elevernas behov och motverkar exkludering och utslagning.  Erfarenheter från ett pågående forskningsprogram redovisas.
 •  
10.
 • Westling Allodi, Mara, 1959- (författare)
 • Undervisningsmiljö och socialt klimat
 • 2010
 • Ingår i: Etik i specialpedagogisk verksamhet. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-05725-5 ; s. 49-71
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 82
Åtkomst
fritt online (25)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (32)
konferensbidrag (18)
bokkapitel (16)
licentiatavhandling (6)
doktorsavhandling (5)
bok (3)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1)
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (38)
refereegranskat (36)
populärvet., debatt m.m. (8)
Författare/redaktör
Westling Allodi, Mar ... (10)
Allodi Westling, Mar ... (9)
Roll-Pettersson, Lis ... (7)
Lundqvist, Johanna, (4)
Brodin, Jane, 1942-, (4)
Cramér-Wolrath, Emel ... (4)
visa fler...
Dahlin, Karin I. E., ... (4)
Helldin, Rolf, (4)
Magnusson, Magnus, 1 ... (3)
Ala í- Rosales, Shah ... (3)
Fischbein, Siv, (3)
Skarlind, Anders, (3)
Dwyer, Helen, (3)
Kalinnikova, Lia, 19 ... (2)
Berglund, Ingrid, 19 ... (2)
Henning Loeb, Ingrid ... (2)
Czaplicka, Magdalena ... (2)
Lindblad, Sverker, (2)
Cramér-Wolrath, Emel ... (2)
Eriksson, Göta, 1943 ... (2)
Helldin, Rolf, 1944- ... (2)
Bäckman, Örjan, (2)
Nel, Norma (2)
Müller, Helene (2)
Sohlberg, Peter, (2)
Myrberg, Mats, (1)
Pinkelman, Sarah, (1)
Andersson, Fia, 1950 ... (1)
Cox Eriksson, Christ ... (1)
Ramnerö, Jonas, (1)
Sugrue, Ciaran, (1)
Fischbein, Siv, 1940 ... (1)
Ek, Ulla, (1)
Lindstrand, Peg, 195 ... (1)
Ljusberg, Anna-Lena, ... (1)
Dahlin, Karin, (1)
Danielsson, Louise, ... (1)
Ek, Ulla, 1948-, (1)
Tjernberg, Catharina ... (1)
Sahlin, Birgitta, (1)
Houtsonen, Jarmo (1)
Grosin, Lennart, (1)
Westling Allodi, Mar ... (1)
Fouganthine, Anna, 1 ... (1)
Heimdahl Mattson, Ev ... (1)
Hugo, Anna J. (1)
Herkner, Birgitta, 1 ... (1)
Fouganthine, Anna, (1)
Keenan, Mickey (1)
Dillenburger, Karola (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (82)
Göteborgs universitet (4)
Uppsala universitet (2)
Högskolan i Borås (1)
Karlstads universitet (1)
Språk
Engelska (46)
Svenska (32)
Ryska (2)
Italienska (2)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (78)
Naturvetenskap (3)
Humaniora (3)
Medicin och hälsovetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy