SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "Specialpedagogik lärosäte:su srt2:(2015-2017)"

Utökad sökning > Specialpedagogik lärosäte:su > (2015-2017)

 • Resultat 1-10 av 54
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ramberg, Joacim, 1977- (författare)
 • Focus on Special Educational Support in Swedish High Schools : Provision within or outside the students' regular classes?
 • 2017
 • Ingår i: Marginalization Processes across Different Settings : Going beyond the Mainstream. - Newcastle-upon-Tyne : Cambridge Scholars Publishing. - 9781527503298
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In a society that increasingly requires educational skills, academic success is fundamental to overcoming social exclusion and marginalization. The longer a child stays in school and the more opportunities he/she gets to finish high school education, the better chances he/she gets to be included in the labor market and also become a participating member of a democratic society (Includ-ED 2006). The Include-ED report highlights that there is a relationship between academic success and social inclusion, which means that schools themselves must be inclusive institutions that can provide opportunities for learning for all students. Inclusive institutions can be described in many ways and on many levels. However, one important factor that is decisive for inclusive education is where the educational support is provided (Includ-ED 2006).This chapter focuses on how special educational support is organized in Swedish high schools, and especially where the special educational support is provided, by the schools’ special educational professionals and other school staff, including how these issues are related to marginalization processes. Most research within the field of special education in Swedish high schools, targets specific schools and/or specific programs. This study is a contrast in that it covers all Swedish high schools and the data focused on here builds on 764 schools.The chapter starts with a brief description of the Swedish high school education system and policy documents appropriate to special education.This is followed by a section which focuses on the concepts of marginalization, social exclusion, social inclusion and dropout. Then the results are presented and discussed in relation to previous research.
 •  
2.
 •  
3.
 • Westling Allodi, Mara, 1959- (författare)
 • Särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt - en jämförande analys av policy och praktik för specialpedagogiska insatser och särskilt stöd
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Specialpedagogisk policy och praktik i nio olika utbildningssystem har analyserats av en grupp studenter på Stockholms universitet som deltog i kursen Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogikunder hösten 2015. Dessa analyser är publicerade i Working paper 2. Ett uppdrag från 2015 års Skolkommissionen var att beskriva modeller förtidiga insatser och särskilt stöd från olika utbildningssystem. I denna text identifieras några systembland dessa exempel som verkar fördelaktiga och deras organisation av utbildning och specialpedagogik jämförs med den svenska. En översikt av specialpedagogikens historiska rötter används för att reflektera över några utmaningar som alltjämt är närvarande i den svenska kontexten kring specialpedagogik, inclusion och särskilt stöd.
4.
 • Allodi, Mara, 1959- (författare)
 • Specialpedagogiska insatser internationellt och i det svenska utbildningssystemet
 • 2017
 • Ingår i: Dyslexi. - 1401-2480. ; 1, s. 6-10
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Tillsammans med studenter i mastersprogrammet genomfördes en analys av specialpedagogiskt stöd i några utbildningssystem som var möjliga att jämföra med det svenska systemet och som verkade framgångsrika eller åtminstone intressanta. Från en jämförelse av dessa olika modeller identifieras några komponenter som jag föreslår att vi skulle inspireras av för att kunna genomföra mer effektiva specialpedagogiska insatser i det svenska skolsystemet. En undersökning av vad som görs i andra sammanhang kan göra det tydligare för oss vad det är som saknas i specialpedagogisk praxis och ge indikationer om vilka uppfattningar som ligger bakom dessa val.
 •  
5.
 • Westling Allodi, Mara, 1959-, et al. (författare)
 • "Språket - det tar lite tid att lära sig" Utvärdering av försöksverksamhet gällande 105 timmar extra undervisning i svenska eller svenska som andraspråk
 • 2016
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten i detta Working Paper redovisar resultat från en utvärdering som genomfördes 2014-2015 på uppdrag av Skolverket, av försöksverksamheten med extraundervisning i svenska/svenska som andra språk. En bakgrundsbeskrivning presenteras av hur mottagandet av nyanlända har organiserats i det svenska skolsystemet. Studien presenterar beskrivningar och analyser från nio fallstudier baserade på dokumentation, observationer, intervjuer med 55 lärare, rektorer och ansvariga på utbildningsförvaltning, intervjuer med 38 elever och enkätsvar från 87 lärare. Rapporten visar att mottagande av nyanlända och extraundervisningen organiseras på olika sätt i dessa kommuner och att denna organisation är komplicerad och i några fall föränderlig. Innehållet och organisationen av extraundervisningen varierade. Det statliga bidraget ersatte inte alla kostnader för verksamheten i vissa fall. Lärarnas uppfattning överlag var att extraundervisningen hade flera positiva effekter. De intervjuade eleverna uppskattade möjligheten att få mer schemalagd undervisning med meningsfullt innehåll och tyckte att de kunde lära sig snabbare det svenska språket med denna förstärkning. Därför kan det anses vara problematiskt att inte alla nyanlända elever får ta del av denna extra satsning som extraundervisningen innebär. 
6.
 •  
7.
 • Berglund, Ingrid, 1954-, et al. (författare)
 • Gymnasial lärlingsutbildning ur ett pedagogiskt och didaktiskt perspektiv - med utgångspunkt i försöksverksamheten 2008-2014
 • 2017
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Föreliggande rapport grundar sig på tre uppföljningsstudier av försöksverksamheten med gymnasial lärlingsutbildning som genomfördes på uppdrag av Skolverket med en tagning av elever under de tre läsåren 2008/2009, 2009/2010 och 2010/2011. Lärlingsförsöket avslutades läsåret 2011/2012 i och med införandet av gymnasiereformen Gy2011. Då blev lärlingsutbildning en utbildningsform inom de reguljära gymnasiala yrkesprogrammen. Även om försöksverksamheten hade avslutats gick de elever som var antagna läsåret 2010/11 fortsatt kvar inom försöket fram till och med vårterminen 2013.
8.
 • Allodi Westling, Mara, 1959-, et al. (författare)
 • Users' needs on play for children with disabilities
 • 2017
 • Ingår i: Handicap, Reconnaissance et “Vivreensemble” [Recognition and “Community living”] : Diversité des pratiques et pluralité des valeurs Disability [Diversity of practices and plurality of values]. - European Society for Disability Research. ; s. 10-10
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • The COST Action ”LUDI-Play for Children with Disabilities” is devoted to the enhancement of play for children with disabilities. In order to develop policies, practices and professional training on the topic of play for children with disabilities, it is necessary to take account of the users’ needs. Aim. The aim of the study is to investigate the users’ needs on play for children with disabilities. Method. Surveys directed to disability associations and parents, developed by the COST Action ”LUDI-Play for Children with Disabilities” were distributed to 31 coordinators and translated into 23 languages. 75 answers were collected from association in 24 countries and 129 from parents in 26 countries. Results from Associations. Play for play sake is important and essential for a wide range of reasons. Play conduces to an array of positive outcome for the child, even if it is experienced as a free activity without specific objectives. Results from parents. Play is an activity that fulfil essential needs for the child. The child’s needs were to have friends and peers, adapted and specialized toys, a knowledgeable adult; improved skills necessary to play; accessible outdoor environments; available time; societal attitudes, policy and resources. The children’s experiences of play were reported. Play is an engaging activity in which the children observe, communicate, share and experience participation. Play means positive emotions as joy, happiness, relax, excitement and fun. The children experience agency when they play. The children wanted to play for more time, to have more options, adaptions, and to overcome barriers.
 •  
9.
 • Andersson, Fia, et al. (författare)
 • Challenging assessing practice in schools for students with intellectual disabilities
 • 2017
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Within the Swedish special school for children with intellectual disability (ID) issues concerning the improvement and formative assessment of knowledge appropriation are largely unexplored. The teaching practice has generally been organized by means of simple, repetitive tasks with a minimum of variation and a tempo that tends to inhibit, fragmentize and simplify the whole. Thereby contemplated knowledge remains inaccessible and to a simpler assessment practice. However, new demands from the government make teachers face requirements to create more complex assessment practices. This presentation is based upon data from seven case studies focusing teachers experiences from teaching and assessing literacy. The case studies were designed as research-circles, focus groups interviews, or as research and development projects. 120 teachers from different special schools together with researchers were involved. Theoretically, the projects are framed within the Cultural-Historical Activity Theory and focus on two main issues: What is the object of teachers´ assessment work concerning literacy? How do teachers handle a changed teaching assignment – from a simpler to a more complex practice? Results indicate that teachers seem to be hindered by their taken-for-granted assumptions about assessing, i.e. to shift perspective from focusing on what simply could be assessed to what would be worth assessing.  By challenging these assumptions, potential changes in assessment practices could be discussed.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 54
Åtkomst
fritt online (23)
Typ av publikation
konferensbidrag (15)
annan publikation (15)
tidskriftsartikel (10)
doktorsavhandling (6)
rapport (5)
bokkapitel (3)
visa fler...
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (31)
refereegranskat (22)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Andersson, Fia, 1950 ... (12)
Berthén, Diana, 1956 ... (12)
Westling Allodi, Mar ... (8)
Lundqvist, Johanna, (5)
Allodi Westling, Mar ... (2)
Berthén, Diana (2)
visa fler...
Finnset, Torgunn, (2)
Höstfält, Gabriella, (2)
Volberg, Rachel (1)
Carlbring, Per, (1)
Bardel, Camilla, (1)
Granfeldt, Jonas, (1)
Eriksson, Inger, 195 ... (1)
Allebeck, Peter (1)
Ala í- Rosales, Shah ... (1)
Gustafsson, Jan-Eric ... (1)
Allodi, Mara, 1959-, (1)
Munck, Ingrid (1)
Zappaterra, Tamara (1)
Olin, Anette, (1)
Wickman, Per-Olof, 1 ... (1)
Laikre, Linda, (1)
Wärvik, Gun-Britt, 1 ... (1)
Bunar, Nihad, (1)
Andersson, Fia, (1)
Andersson, Klas (1)
Sjölund, Sara, (1)
Dovigo, Fabio, (1)
Lundqvist, Johanna, ... (1)
Axelsson, Monica, (1)
Erickson, Gudrun, (1)
Rosén, Christina, 19 ... (1)
Berglund, Ingrid, 19 ... (1)
Lindberg, Viveca, 19 ... (1)
Höjlund, Gunilla (1)
Kristmansson, Per (1)
Paul, Enni (1)
Lindberg, Viveca, (1)
Jonsson, Jakob (1)
Sandström, Annica (1)
Lundgren, Lars (1)
Dahlin, Karin, (1)
Hemmingsson, Tomas, (1)
de Verdier, Kim, 197 ... (1)
Gunnþórsdóttir, Herm ... (1)
Atanasoska, Tatjana (1)
Veck, Wayne (1)
Jansson, Anders, 195 ... (1)
Finnset, Torgunn, 19 ... (1)
Falkner, Kajsa, (1)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (54)
Göteborgs universitet (8)
Lunds universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
Mälardalens högskola (1)
Linnéuniversitetet (1)
visa fler...
Karolinska Institutet (1)
Högskolan Dalarna (1)
visa färre...
Språk
Svenska (27)
Engelska (27)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (54)
Naturvetenskap (1)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy