SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WAKA:dok "

Sökning: WAKA:dok

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • A. M. Naiini, Maziar, 1980- (författare)
 • Horizontal Slot Waveguides for Silicon Photonics Back-End Integration
 • 2014
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>This thesis presents the development of integrated silicon photonic devices. These devices are compatible with the present and near future CMOS technology. High-khorizontal grating couplers and waveguides are proposed. This work consists of simulations and device design, as well as the layout for the fabrication process, device fabrication, process development, characterization instrument development and electro-optical characterizations.</p><p>The work demonstrates an alternative solution to costly silicon-on-insulator photonics. The proposed solution uses bulk silicon wafers and thin film deposited waveguides. Back-end deposited horizontal slot grating couplers and waveguides are realized by multi-layers of amorphous silicon and high-k materials.</p><p>The achievements of this work include: A theoretical study of fully etched slot grating couplers with Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, <em>HfO2</em><sub> </sub>and <em>AIN</em>, an optical study of the high-k films with spectroscopic ellipsometry, an experimental demonstration of fully etched <em>SiO2 </em>single slot grating couplers and double slot <em>Al<sub>2</sub>O<sub>3 </sub></em>grating couplers, a practical demonstration of horizontal double slot high-k waveguides, partially etched <em>Al<sub>2</sub>O<sub>3 </sub></em>single slot grating couplers, a study of a scheme for integration of the double slot <em>Al<sub>2</sub>O<sub>3  </sub></em>waveguides with selectively grown germanium PIN photodetectors, realization of test chips for the integrated germanium photodetectors, and study of integration with graphene photodetectors through embedding the graphene into a high-k slot layer.</p><p>From an application point of view, these high-k slot waveguides add more functionality to the current silicon photonics. The presented devices can be used for low cost photonics applications. Also alternative optical materials can be used in the context of this photonics platform.</p><p>With the robust design, the grating couplers result in improved yield and a more cost effective solution is realized for integration of the waveguides with the germanium and graphene photodetectors.</p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>
 •  
2.
 • A. Manneh, Ilana, 1970- (författare)
 • Supporting Learning and Teaching of Chemistry in the Undergraduate Classroom
 • 2019
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>There is agreement in research about the need to find better ways of teaching chemistry to enhance students’ understanding. This thesis aims to contribute to the understanding of how we better support teaching and learning of undergraduate chemistry to make it meaningful and intelligible for students from the outset. The thesis is concerned with examining the interactions between student, specific content and teacher in the undergraduate chemistry classroom; that is, the processes making up the three relations of the didactic triangle. The data consists of observations of students and tutors during problem-solving activities in an introductory chemistry course and interviews with graduate students.</p><p>Systematic analyses of the different interactions between the student, the chemistry content, and the tutor are made using the analytical tool of practical epistemology analysis. The main findings of the thesis include detailed insights into how undergraduate chemistry students deal with newly encountered content together with didactic models and concrete suggestions for improved teaching and for supporting continuity and progression in the undergraduate chemistry classroom. Specifically, I show how students deal with the chemistry content through a complex interaction of knowledge, experiences, and purposes on different levels invoked by both students and tutors as they interact with each other. Whether these interactions have a positive or negative effect on students’ learning depends on the nature of knowledge, experiences and purposes that were invoked. Moreover, the tutor sometimes invoked other purposes than the ones related to the task at hand for connecting the activity to the subject matter in general. These purposes were not always made continuous with the activity which resulting in confusion among students. The results from these analyses were used for producing hypotheses and models that could support continuity and progression during the activity. The suggested models aim to make the content more manageable and meaningful to students, enabling connections to other experiences and purposes, and helping teachers and tutors to analyze and reflect on their teaching. Moreover, a purpose- and activity-based progression is suggested that gives attention to purposes in chemistry education other than providing explanations of chemical phenomena. The aim of this ‘progression in action’ is to engage students in activities were they can see the meaning of chemical concepts and ideas through their use to accomplish different chemical tasks. A general conclusion is that detailed knowledge about the processes of teaching and learning is important for providing adequate support to both undergraduate students and university teachers in the chemistry classroom.</p>
 •  
3.
 • A Monfared, Behzad, 1983- (författare)
 • Magnetic Refrigeration for Near Room-Temperature Applications
 • 2018
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Kylning spelar en avgörande roll i många olika sektorer och förbrukar cirka 17 % av den elektricitet som produceras globalt. Kylprocessernas energiförbrukning utgör alltså en stor andel av primärenergiförbrukningen och innebär även annan miljöpåverkan. Förutom miljöpåverkan som är förknippad med energiförbrukningen bidrar ångkompressionssystemen till global uppvärmning på grund av utsläpp av köldmedier i atmosfären. Som en alternativ teknik för nära rumstemperaturapplikationer föreslås magnetisk kylning av vissa forskare, för att eliminera utsläpp av köldmedier i atmosfären och för att minska energiförbrukningen. Denna avhandling är en sammanställning av ett antal studier om magnetisk kylning för rumstemperaturapplikationer.</p><p>I den första studien undersöktes de miljöpåverkningar som är förknippade med magnetisk kylning noggrant genom en livscykelanalys. Livscykelanalysen indikerar att minskningen av miljöpåverkan inte garanteras genom att byta till den magnetiska kylprocessen på grund av de miljöbelastningar som är relaterade till de sällsynta jordartsmetaller som används i magnetisk kylning. För att undvika de extra miljöpåverkningarna bör de magnetiska kylsystemen använda så lite magnetiska material som möjligt, vilket kräver en optimerad design. Dessutom är energieffektivare drift jämfört med ångkompressionssystemen nödvändigt för att få miljöfördelar, åtminstone i vissa miljöpåverkanskategorier.</p><p>En praktisk metod för att optimera designen av magnetiska kylsystem, för att uppnå t.ex. en kompakt design eller hög effektivitet, är användning av en flexibel mjukvarumodell, som simulerar effekten av olika parametrar på systemets prestanda. En sådan mjukvarumodell av det magnetiska kylsystemet har utvecklats och validerats i detta projekt. Ett syfte med utvecklingen av modellen är att öka precisionen av de simulerade resultaten genom att ta hänsyn till mer detaljer än i tidigare modeller. Detta mål uppnås genom ett innovativt sätt att modellera den parasitära värmeöverföringen och inkludera effekten av närvaron av magnetokaloriska material på styrkan av fältet som skapas av magnetaggregatet. Dessutom görs vissa modifieringar eller korrigeringar i de befintliga korrelationerna för att inkludera effekten av bindemedel som används i vissa aktiva magnetiska regeneratorer. Validering av den utvecklade mjukvarumodellen görs med hjälp av experimentella resultat som erhållits från den prototyp som finns vid Institutionen för Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan.</p><p>En av parametrarna som kan modifieras i den utvecklade mjukvarumodellen är valet av magnetokaloriska material för varje skikt i en skiktad aktiv magnetisk regenerator. Användning av mjukvarumodellen för att optimera valet av material för skikten visar att material med kritiska temperaturer som är lika med den cykliska genomsnittstemperaturen hos de skikt där de används inte nödvändigtvis resulterar i önskad optimal prestanda. Dessutom behövs olika materialval för skikten för att maximera modellernas resultat avseende energieffektivitet eller temperaturskillnaden som erhålls mellan de två ändarna av regeneratorerna. Därför är valet av kritiska temperaturer för skiktens material en ytterligare parameter som ska optimeras i studier med avsikt att förbättra ett systems prestanda.</p><p>Prototypen vid Institutionen för Energiteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, var ursprungligen designad för att ersätta ångkompressionssystemet för ett restaurangkylskåp. Det kunde emellertid inte uppfylla de krav för vilka det ursprungligen utformats. Den ovan nämnda utvecklade simuleringsmodellen används för att undersöka hur mycket prestandan kan förbättras genom att förändra valet av material, partikelstorleken, antalet skikt, driftsfrekvensen och flödeshastigheten av värmeöverföringsvätskan. Med andra ord undersöks utrymmet för förbättring av prestandan utan att genomföra stora förändringar i systemet, såsom förändringar i regeneratorers geometri och i magnetaggregatet. Under processen undersöks effekten av bindemedel på prestanda och begränsningar som är förknippade med bindemedlets egenskaper. Trots detta kunde studien inte visa att de ursprungliga målen för prototypen kan uppnås utan att ändra regeneratorernas geometri och de befintliga magnetokaloriska materialen.</p><p>I nästa studie övervägs mer flexibla val av regeneratorernas geometrier och magnetokaloriska material. I den här studien undersöks hur mycket de magnetokaloriska materialen måste förbättras för att magnetiska kylsystem ska kunna konkurrera med ångkompressionssystem vad gäller prestanda. För de två undersökta fallen är de magnetfältberoende egenskaperna hos befintliga materialen tillräckliga förutsatt att vissa andra problem, såsom låg mekanisk stabilitet och inhomogenitet hos egenskaperna, löses. Emellertid, för mer krävande designkriterier, såsom att ge stor kylkapacitet över en betydande temperaturdifferens samtidigt som de magnetiska materialen används sparsamt, behöver de magnetfältberoende egenskaperna också förbättras.</p><p>Ett mindre undersökt område för magnetisk kylning i rumstemperatur är föremål för en annan studie som ingår i avhandlingen. I denna studie modelleras fasta magnetiska kylsystem med Peltier-element som värmebrytare. Eftersom Peltier-elementen förbrukar elektricitet och pumpar värmen kan de modellerade systemen betraktas som hybrid magnetokalorisk-Peltier-kylsystem. För sådana system modelleras i detalj det transienta beteendet hos Peltier-elementen tillsammans med de magnetokaloriska materialskikten. Den matematiska modellen är lämplig för implementering i programmeringsspråk utan behov av kommersiella modelleringsplattformar. Parametrarna som påverkar det modellerade systemets prestanda är många, och optimering av dem kräver en separat studie. De preliminära optimeringsinsatserna ger emellertid inte lovande resultat. Följaktligen kan fokusering på passiva värmebrytare vara mer fördelaktiga.</p>
 •  
4.
 • Aaboen, Lise, 1978- (författare)
 • Incubators and incubation -Resources and activities in relation to different actors
 • 2008
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • ABSTRACTIncubators prepare new technology-based firms (NTBFs) for the obstacles ahead, they complement and develop the entrepreneurial ability of the firm founder, advise regarding financing, as well as providing structure and credibility to the firm. Incubators accelerate the development of the firms towards growth, create an entrepreneurial and innovative climate in the region, and contribute to the commercialization of research results from the university. There are many descriptions but still there remains the difficulty of understanding what an incubator is, and what it does. There is a great difference between incubators due to them having been formed in relation to different actors who have varying histories. Based on the appended papers the principal actors in relation to incubators are: the incubator, the NTBFs, the university, the policy actors and the financial actors. Moreover, the part played by the incubator differs depending on the roles in relation to the different actors, and they often have more than one role in relation to the same actor. Hence, the purpose of this thesis is to explore incubation in relation to different actors. The exploration includes five appended papers. Three of the papers focus on the role of the incubators when helping the NTBFs find and utilize resources. The three types of resources are knowledge, financing and relationships. The two remaining papers focus on the incubator as an organization with particular interest in value creation and efficiency. All five appended papers are written using the resource-based view. In the cover paper the findings in the appended papers are reflected upon using the industrial network approach in order to provide another perspective, focusing on relationships as opportunities leading to an understanding of incubators and incubation. In the cover paper principal actors, activities and resources are explored. The NTBFs are developed through the incubation with the help of resources contributed by the other actors. Additional to the development, the cover paper discussed other activities included in the incubation, i.e. mediation, innovation and acceleration. These activities enable actors to access and combine resources, within and across firm boundaries, that they would otherwise have difficulties combining at that point in time, as quickly or in that way. The relationships of the incubator enable mediation of contacts between actors who are otherwise reluctant to collaborate. Through these collaborations new resource combinations may be found. Resource combinations in already existing relationship can be found using experience from other relationships. In other words, the relationships of the incubator contribute to innovation among the actors. Furthermore, the relationships of the incubator contribute to the acceleration of the NTBFs’ development by being a trusted third party actor, and by contributing to the coordination of actors aiming at improving the innovative climate. Hence, relationships are a special kind of resource for the incubators. The importance of the relationships for the incubators implies that the critical issues might not be to pick NTBFs based on criteria for growth potential, but rather on the ability to form and develop relationships for themselves, as well as the NTBF, in order to develop the firm. Furthermore, arguments regarding the increasing homogeneity among Swedish incubators are based on the rather formalized relationships with the policy actors where incubators tend to play rather similar roles. The heterogeneity is likely to be perceived as larger from the perspective of relationships that are more context specific. Moreover, the relationships, activities and combination of resources cross-fertilize each other without a natural or manageable direction that cannot be controlled by one or a few of the actors involved. After the concluding discussion there is a retrospection of the development of the thesis and the empirical material, which is based on qualitative and quantitative data that has been gathered within the Swedish incubator program mainly during 1999, 2005 and 2006.
 •  
5.
 •  
6.
 • Aagaard, Philip (författare)
 • Cardiovascular assessment in middle-aged male long distance runners
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Endurance events such as long distance running races are increasing in popularity and convey multiple health benefits. However, such exercise forms also represent a major challenge to human cardiovascular physiology and are associated with a momentarily increased risk for adverse cardiac events. Using the world’s largest cross-country running race Lidingöloppet as a model of endurance events, this thesis aims to: 1) investigate male and female participation and performance trends 2) detail the cardiovascular findings of a comprehensive cardiovascular preparticipation evaluation in novice male race participants aged 45 years and older 3) study the impact of race participation on cardiac autonomic tone and 4) assess features of cardiovascular function and vectorcardiography (VCG), and their response to endurance exercise in individuals with early repolarisation (ER). Study I Participation and performance trends were investigated in >120,000 runners partaking in the Lidingöloppet between 1993 and 2007. In a subgroup of 249 middle-aged males, the association between the cardiac biomarker NT-proBNP and runtime was also studied. Participation increased over the study period, particularly in females and older males, while participants’ fitness deteriorated, as measured by an average increase in runtime of 21 ± 31 min. Longer runtimes were independently associated with higher levels of NT-proBNP. Study II A preparticipation cardiovascular exam was performed in 153 middle-aged male first-time Lidingöloppet race participants. Runners were assessed by medical history and physical exam, 12-lead ECG, echocardiography, and blood tests. 9 % of runners required further diagnostic work-up and 2 % were discouraged from race participation due to cardiac abnormalities that could increase their risk of exercise- related cardiac events. Study III Heart rate (HR) and heart rate variability (HRV) was continuously measured from 48 hours before until 96 hours after a Lidingöloppet 30km race. Compared to pre-race values, HR was elevated during the night after the race while HRV remained depressed for 64 [51 - 96] hours after the race. A reduced HR recovery and a greater fall in HRV post race were associated with higher levels of high-sensitivity troponin T (hsTnT). Study IV The prevalence and associated cardiac features of ER, characterized by ST-segment elevation (STE) and/or J-waves, was investigated in 153 middle-aged males registered for first-time participation in the Lidingöloppet 10, 15 or 30km race. ER was present in 40 % and generally associated with features of better cardiovascular fitness. The cardiovascular effects of participating in the 30km race (n= 94) were also assessed after the race; runners with J-waves, but not with STE alone, showed changes of repolarisation parameters usually considered unfavourable (e.g. prolonged T peak-to-end (Tpe) and QTc). Conclusion This thesis demonstrated that increased participation in a long distance running event (Lidingöloppet) was paralleled by deteriorating runtimes. In middle-aged men, longer runtimes were associated with higher levels of NT-proBNP. These findings may raise concern regarding the fitness and cardiovascular health of some of today’s race participants. A comprehensive preparticipation evaluation identified 9 % of first- time runners needing additional work-up and 2% who were ultimately discouraged from participating, suggesting that such a protocol is useful to identify individuals requiring further testing prior to vigorous exercise. After the race there was a prolonged depression of HRV. The magnitude and duration of HRV depression correlated with higher levels of hsTnT, suggesting that the degree of troponin (Tn) increase after strenuous exercise may reflect the level of exercise-induced cardiovascular stress. ER was generally associated with a benign cardiovascular profile, although subjects with J-waves showed post-race changes in some parameters of ventricular repolarisation that are usually associated with increased arrhythmia propensity. More research into the mechanisms and potential preventive measures of adverse exercise related effects on cardiac function is warranted.
7.
 • Aagaard, Sunniva Margrethe Due (författare)
 • Reticulate Evolution in <em>Diphasiastrum </em>(Lycopodiaceae)
 • 2009
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>In this thesis relationships and the occurrence of reticulate evolutionary events in the club moss genus <em>Diphasiastrum </em>are investigated. <em>Diphasiastrum </em>is initially established as a monophyletic group within Lycopodiaceae using non recombinant chloroplast sequence data. Support is obtained for eight distinct parental lineages in <em>Diphasiastrum</em>, and relationships among the putative parent taxa in the hypothesized hybrid complexes; <em>D. alpinum</em>, <em>D. complanatum</em>, <em>D. digitatum</em>, <em>D. multispicatum</em>, <em>D. sitchense</em>, <em>D. tristachyum</em> and <em>D. veitchii </em>are presented.</p> <p>Feulgen DNA image densitometry data and sequence data obtained from three nuclear regions, <em>RPB2</em>, <em>LEAFY</em> and <em>LAMB4</em>, were used to infer the origins of three different taxa confirmed to be allopolyploid; <em>D. zanclophyllum </em>from South Africa, <em>D. wightianum</em> from Malaysia and an undescribed taxon from China. The two Asian polyploids have originated from two different hybrid combinations, <em>D. multispicatum</em> x <em>D. veitchii</em> and <em>D. tristachyum </em>x<em> D. veitchii</em>. <em>Diphasiastrum zanclophyllum </em>originates from a cross between <em>D. digitatum</em> and an unidentified diploid taxon.</p> <p>The occurrence of three homoploid hybrid combinations commonly recognized in Europe, <em>D. alpinum </em>x <em>D. complanatum</em>, <em>D. alpinum</em> x <em>D. tristachyum</em> and <em>D. complanatum</em> x <em>D. tristachyum</em>, are verified using the same three nuclear regions. Two of the three hybrid combinations are also shown to have originated from reciprocal crosses. Admixture analyses performed on an extended, dataset similarly identified predominately F1 hybrids and backcrosses. The observations and common recognition of hybrid species in the included populations are hence most likely due to frequent observations of neohybrids in hybrid zones. Reticulate patterns are, however, prominent in the presented dataset. Hence future studies addressing evolutionary and ecological questions in <em>Diphasiastrum</em> should emphasize the impact of gene flow between parent lineages rather than speciation as the result of hybridization.</p>
 •  
8.
 • Aagerup, Ulf, 1969- (författare)
 • It’s Not What You Sell – It’s Whom You Sell it To: How the Customer’s Character Shapes Brands and What Companies Do About it
 • 2016
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this dissertation I investigate the effects of user and usage imagery on brands and how businesses employ user imagery to build brands. Over four articles I present results that suggest that user imagery affects brand personality and that companies under certain conditions adapt their behavior to optimize this effect. Although both mass market fashion and nightclubs are susceptible to the influence of user imagery, out of the two only nightclubs actively reject customers to improve its effect on brand perception. I relate these practices to the practical and financial feasibility of rejecting customers, the character of nightclubs’ brands, and to their inability to differentiate their brands through any other brand personality influencer besides user imagery. In this dissertation, I also discuss the ethical ramifications of user imagery optimization through customer rejection. In one study, the role of conspicuous usage imagery on socially desirable consumer behavior is investigated. It is concluded that conspicuousness increases consumers' propensity to choose environmentally friendly products, and that this tendency is especially pronounced for individuals that are high in attention to social comparison information. The conclusion is that consumers use green products to self-enhance for the purpose of fitting in with the group rather than to stand out from it.
 •  
9.
 • Aalaei, Kataneh (författare)
 • Processing and Storage stability of Skim Milk Powder : Monitoring Early and Advanced Stages of the Maillard Reaction
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The non-enzymatic browning known as the Maillard reaction has been the subject of extensive investigation for decades. Studies have focused on areas such as changes in flavour, colour, texture, and the nutritional properties of food materials as a result of this reaction. However, this complex reaction between the amino acids in proteins and reducing sugars in carbohydrates, is still not fully understood, especially the reaction mechanisms and potential impacts on health.Skim milk powder (SMP), is a multi-functional and extremely popular ingredient in the food industry, and is used in infant formulas, reconstituted and fermented dairy products, frozen desserts, bakery products, coffee whiteners, and even processed meat products. Despite the apparent good stability of SMP, it is prone to the Maillard reaction and its consequences, due to its composition, as well as the application of various kinds of thermal processing, and subsequent prolonged shelf life.The aims of this work were thus to improve our understanding of the occurrence of the Maillard reaction in SMP after the application of different drying techniques, and during subsequent storage under realistic conditions, in order to be able to predict and to control the reaction. Previous studies have mainly been conducted on model food systems at the conditions applicable to processing, i.e. at temperatures above 40 ºC. In the present work, changes in two indicators of the early and advanced stages of the Maillard reaction, namely the available lysine and carboxymethyl lysine (CML), respectively, were monitored during storage.To obtain a better understanding of the impact of processing on the progression of the reaction, three different drying techniques were studied and compared on pilot scale: freeze-drying, spray-drying and drum-drying. The extent of the reaction during prolonged storage for 200 days was studied, considering three storage variables: temperature, relative humidity (RH) and time.The kinetics of the available lysine in a commercial, industrially produced SMP was subsequently established over 30 days (the maximum recommended period for the consumption of opened packages) under conditions normally encountered during domestic storage. Furthermore, theearly and advanced stages of the reaction were studied in selected infant formulas available on the Swedish market.The results of these studies showed that the drying technique had a significant impact on the initiation of the Maillard reaction. Furthermore, the storage variables (temperature, RH and time) were also crucial factors in the gradual progression of the reaction during storage. The pattern of the decrease in the available lysine content during 200 days of storage was similar, regardless of the type of SMP. After storage at 52% RH and 30 ºC, a 39.2 – 45.9% decrease in the available lysine content was seen after 200 days. The corresponding value following storage at 52% RH and 20 ºC was 21.2 – 31.8%, indicating the importance of the storage temperature. Storage at 33% RH and 30 ºC caused a 5.2 – 22.4% decrease in the available lysine content, while no significant decrease in the available lysine content was seen after storage at 33% RH and 20 ºC, thus it was considered to be the ideal storage conditions for SMP.Studies of the advanced phase of the Maillard reaction using CML revealed that twice as much CML was formed in the spray-dried powders, than in the freeze-dried samples, after 200 days. The corresponding value in the drum-dried samples was 1.6 times that in the freeze-dried samples.The findings of this work have practical implications for SMP and SMP-based products in the food industry, and can be used to predict and control the Maillard reaction during storage, in order to ensure the safety of these products on the market.
10.
 • Aalberg Haugen, Inger Marie, 1980- (författare)
 • The diapause switch : Evolution of alternative developmental pathways in a butterfly
 • 2014
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Diapause decision is a classic example of a threshold switch mechanism with cascading effects on morphology, behaviour and life-history traits. This thesis addresses the downstream effects of the insect diapause switch, with the main focus on pathway-specific regulation of life-history traits, using the speckled wood butterfly (<em>Pararge</em><em> aegeria</em>) as a study species. The ultimate pathway decision is made towards the end of larval development and allows the larvae to take into account up-to-date information from the environment about future conditions (<strong>Paper I, IV</strong>). However, already from an early point in development the larvae are sensitive to environmental cues and continuously adjust their growth trajectory in accordance to current information about the environmental conditions to be expected in future (<strong>Paper IV</strong>). An asymmetry in the ability to change from one developmental pathway to another at a late point in larval development suggests that the diapause and the direct pathway require different physiological preparations (<strong>Paper IV</strong>). Pathway-specific regulation of traits downstream of the diapause switch is maintained by ongoing selection. When the direct pathway is not regularly expressed, as with a shift from bivoltinism to univoltinism, relaxed selection on the unexpressed pathway leads to genetic drift and loss of protandry (<strong>Paper II, III</strong>). Natural populations display local adaptations in the diapause switch with an increase in critical daylengths as there is a gradual shift from bivoltinism to univoltinism (<strong>Paper III</strong>). This thesis highlights two aspects of the diapause decision, the determination of how and when this decision is made as well as the way the resulting pathways are moulded by selection in order to produce adaptive seasonal polyphenism in life-history traits.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (48708)
Typ av publikation
doktorsavhandling (82961)
konstnärligt arbete (93)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (82961)
refereegranskat (4)
Författare/redaktör
Ekerman, Petrus, 169 ... (495)
Ihre, Johan, 1707-17 ... (456)
Fant, Eric Michael, ... (338)
Thunberg, Carl Peter ... (260)
Knös, Gustaf, 1773-1 ... (236)
Linné, Carl von, 170 ... (203)
visa fler...
Schröder, Johan Henr ... (172)
Boëthius, Daniel, 17 ... (170)
Tranér, Johan Vindic ... (170)
Floderus, Johan, 172 ... (155)
Neikter, Jacob Fredr ... (153)
Hwasser, Israel, 179 ... (135)
Christiernin, Pehr N ... (120)
Palmblad, Vilhelm Fr ... (120)
Fries, Elias, 1794-1 ... (118)
Svanberg, Jöns, 1771 ... (113)
Solander, Daniel D., ... (109)
Dahlman, Lars, 1701- ... (101)
Sleincour, Johan Pet ... (98)
Hernbergh, Anders, 1 ... (86)
Svedelius, Wilhelm E ... (81)
Georgii, Carl Fredri ... (76)
Liungh, Petrus Erici ... (72)
Nordmark, Zacharias, ... (72)
Romanson, Henrik Wil ... (72)
Höijer, Joseph Otto, ... (71)
Amnell, Johannes J., ... (68)
Geijer, Erik Gustaf, ... (66)
Stalenus, Johannes L ... (64)
Kolmodin, Olof, 1766 ... (62)
Dahl, Christopher, 1 ... (59)
Atterbom, Per Daniel ... (57)
Aurivillius, Carl, 1 ... (54)
Stigzelius, Laurenti ... (54)
Lénström, Carl Juliu ... (50)
Isthmenius, Isaacus ... (47)
Bringius, Israel, 15 ... (46)
Grönwall, Anders, 16 ... (45)
Bergstrand, Carl Hen ... (44)
Hermansson, Johan, 1 ... (44)
Gestrinius, Martinus ... (43)
Laurbergius, Johanne ... (43)
Boudrie, Gustaf Anto ... (42)
Ribbing, Sigurd, 181 ... (41)
Svanborg, Anders, 17 ... (40)
Jönsson, Pär, Profes ... (39)
Chesnecopherus, Joha ... (39)
Celsius, Olof, 1716- ... (38)
Murray, Adolph, 1751 ... (38)
Unonius, Olof, 1602- ... (38)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (22196)
Lunds universitet (10748)
Stockholms universitet (9209)
Karolinska Institutet (7986)
Göteborgs universitet (5597)
Kungliga Tekniska Högskolan (5233)
visa fler...
Chalmers tekniska högskola (4371)
Linköpings universitet (3959)
Umeå universitet (3877)
Luleå tekniska universitet (1772)
Örebro universitet (1053)
Sveriges Lantbruksuniversitet (988)
Linnéuniversitetet (909)
Karlstads universitet (760)
Mittuniversitetet (542)
Jönköping University (528)
Södertörns högskola (457)
Mälardalens högskola (447)
swepub_uni:mau_t (409)
Högskolan Dalarna (312)
Högskolan i Borås (281)
Högskolan i Gävle (262)
Blekinge Tekniska Högskola (242)
Högskolan i Halmstad (202)
Högskolan i Skövde (153)
Högskolan Kristianstad (151)
Högskolan Väst (126)
RISE (109)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (79)
Försvarshögskolan (65)
Gymnastik- och idrottshögskolan (64)
Röda Korsets Högskola (41)
Sophiahemmet Högskola (33)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (23)
Kungl. Musikhögskolan (18)
Stockholms konstnärliga högskola (16)
Konstfack (13)
Enskilda Högskolan Stockholm (13)
Malmö universitet (5)
Nordiska Afrikainstitutet (3)
Kungl. Konsthögskolan (2)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (62242)
Svenska (10947)
Latin (8511)
Tyska (523)
Franska (278)
Spanska (101)
visa fler...
Grekiska, klassisk (80)
Norska (77)
Danska (45)
Italienska (33)
Ryska (23)
Odefinierat språk (18)
Portugisiska (14)
Annat språk (14)
Polska (9)
Bokmål (6)
Flera språk (5)
Hebreiska (5)
Arabiska (5)
Finska (4)
Nygrekiska (4)
Nederländska (2)
Japanska (2)
Nynorsk (2)
Bosniska (2)
Tjeckiska (1)
Kinesiska (1)
Turkiska (1)
Iriska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (23506)
Naturvetenskap (19707)
Samhällsvetenskap (14534)
Humaniora (13083)
Teknik (10606)
Lantbruksvetenskap (935)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy