SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WAKA:ref ;pers:(Rothenberg Elisabeth 1960)"

Sökning: WAKA:ref > Rothenberg Elisabeth 1960

 • Resultat 1-10 av 11
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Augustsson, Olga, et al. (författare)
 • Social and medical risk indicators for 8-year mortality in a Swedish urban elderly population
 • 2003
 • Ingår i: Archives of Gerontology and Geriatrics. ; 36:2, s. 155-171
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of this study was to identify and evaluate social and medical risk indicators for mortality in an urban elderly population. Altogether 217 subjects (144 women and 73 men, mean age 78 years, range 69–96 years of age) participated in an examination 1990/91. Eighty-eight persons (55 women and 33 men) had died, and 129 subjects (89 women and 40 men) were alive January 1, 1999. Several risk indicators were found and those with the highest statistical explanatory power to predict mortality were: tremor, inability for heavy housework, a pathological second heart sound, low triceps skinfold, low diastolic blood pressure and decreased appetite. A multivariate model (MVM) utililizing both social and medical risk indicators, and a clinical model (CM) based on the judgement of a registered nurse identified 49 and 34%, respectively, of those who died during the 8-year period (n=88). A third risk group, the intervention group, comprising individuals selected by either the MVM or CM models, identified 56% of those who died. The latter procedure could be used to define risk groups for mortality in future intervention studies. The combination of social and medical risk indicators in MVM, and a CM might be used in studies with larger sample sizes in order to increase the knowledge in this field.
 •  
3.
 • Augustsson, Olga, et al. (författare)
 • The Johanneberg Study: a Social Survey in an Urban Elderly Population. I. General presentation of the study including an analysis of non-response and identification of risk groups
 • 1993
 • Ingår i: Scandinavian Journal of Social Medicin. ; 22:4, s. 283-92
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This study is the Swedish part of a world-wide transcultural and interdisciplinary study in elderly populations which addresses food habits, health and life-style. The aim of this paper is to present the general design including an analysis of non-response, and to identify risk-groups for intervention programmes. The study comprised 217 noninstitutionalized males (n = 73) and females (n = 144), aged 70 and over (mean age 78 years) in a small urban area. Home visits and clinical examinations with standard methods were used. The participation rate was 76%. Significant differences between non-respondents and respondents could be seen, which may be important when planning health promotion. On the basis of experience during the examinations, a risk-group was identified for prospective and intervention study purpose, based on a multiple variable model and a clinical model.
 •  
4.
 • Bosaeus, Ingvar, 1950-, et al. (författare)
 • Nutrition and physical activity for the prevention and treatment of age-related sarcopenia.
 • 2016
 • Ingår i: The Proceedings of the Nutrition Society. - 1475-2719. ; 75:2, s. 174-80
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • Sarcopenia, defined as loss of skeletal muscle mass and function, is associated with adverse outcomes such as physical disability, impaired quality of life and increased mortality. Several mechanisms are involved in the development of sarcopenia. Potentially modifiable factors include nutrition and physical activity. Protein metabolism is central to the nutritional issues, along with other potentially modifying nutritional factors as energy balance and vitamin D status. An increasing but still incomplete knowledge base has generated recent recommendations on an increased protein intake in the elderly. Several factors beyond the total amount of protein consumed emerge as potentially important in this context. A recent summit examined three hypotheses: (1) A meal threshold; habitually consuming 25-30 g protein at breakfast, lunch and dinner provides sufficient protein to effectively stimulate muscle protein anabolism; (2) Protein quality; including high-quality protein at each meal improves postprandial muscle protein synthesis; and (3) performing physical activity in close temporal proximity to a high-quality protein meal enhances muscle anabolism. Optimising the potential for muscle protein anabolism by consuming an adequate amount of high-quality protein at each meal, in combination with physical activity, appears as a promising strategy to prevent or delay the onset of sarcopenia. However, results of interventions are inconsistent, and well-designed, standardised studies evaluating exercise or nutrition interventions are needed before guidelines can be developed for the prevention and treatment of age-related sarcopenia.
 •  
5.
 • Ellegård, Lars, 1958-, et al. (författare)
 • Vitaminer och övriga bioaktiva ämnen
 • 2013
 • Ingår i: Näringslära för högskolan. - Stockholm : Liber. - 9789147105205 ; s. 223-279
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 •  
9.
 • Rothenberg, Elisabeth, 1960-, et al. (författare)
 • Energiomsättning från 73 till 86 års ålder – en longitudinell upp följning
 • 2009
 • Ingår i: Medicinska Riksstämman.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Energiomsättning och kroppssammansättning förändras med stigande ålder. För ökad kunskap om hur dessa processer utvecklas krävs uppföljning över tid på individnivå. Dubbelmärkt vatten (DLW) anses vara ”the golden standard” för att mäta totalt kroppsvatten (TBW) och totala energi utgifter (TEE). Longitudinella studier med DLW på äldre är mycket få. Energiomsättning och kroppssammansättning hos friska äldre har mätts vid 73, 78, 82 och 86 års ålder. Här presenteras resultaten av mätningen vid 86 års ålder i jämförelse med resultaten vid 73 års ålder. Metod: 8 friska individer (1 man, 7 kvinnor), mätta vid 73 och 86 års ålder. TEE och TBW mättes med DLW och viloomsättning (RMR) med indirekt kalorimetri (Deltatrac) efter vila. Fysisk aktivitetsnivå beräknades som (PAL=TEE/RMR) och energiåtgång för fysisk aktivitet (AEE=TEE-RMR). Fettfri massa (FFM) beräknades enligt FFM=TBW/0,732. BMI beräknades utifrån första tillgänglig längd vid 46 års ålder för kvinnorna. Skillnader mellan mätningarna vid 73 och 86 års ålder värderades med parat t-test. Vid 86 år var RMR 4562 kJ/d (SD 503), en minskning med 1200 kJ/d (p<0,05) jämfört med 73 års ålder, AEE var 2797 (SD 833) en minskning med 868 (ns), TEE var 7359 (SD 936) en minskning med 2069 (p<0,01), PAL var 1,62 (SD 0,20) en minskning med 0,30 (ns), TBW var 28,8 kg (SD 3,17) en minskning med 2,6 kg (p<0,001), FFM 39,4 (SD 4,3) en minskning med 3,6 (p<0,001), kroppsvikten var 60,9 (SD 6,13) en minskning med 3,7 (p<0,05), BMI var 21,6 (SD 2,60) en minskning 1,27 kg/m2 (p<0,05). Vid 86 år bidrog REE med 63 och AEE med 37% till TEE jämfört 61 och 39% vid 73 års ålder. Vid 86 år utgjorde FFM 65% av kroppsmassan. RMR, AEE och TEE minskade med 21-24%, medan PAL och RMR respektive AEE som andelar av TEE, förhöll sig relativt konstanta mellan 73 och 86 år. Såväl kroppsvikt, BMI, TBW och FFM minskade med 6-8%. Minskad FFM är således som väntat relaterad till lägre RMR. Medel-AEE minskade men ej signifikant, pga. stor spridning i gruppen. Det är därmed svårt att i denna lilla grupp dra några slutsatser om förändringar i AEE. Förlusten av TBW och FFM är i linje med den naturliga åldersförändingen av kroppssammansättning - sarkopeni - som innebär såväl förlust av muskelmassa och -styrka, men också organatrofi.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 11
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy