SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Andreasson Anna) "

Sökning: WFRF:(Andreasson Anna)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 • Andreasson, Anna, et al. (författare)
 • The prediction of colorectal cancer using anthropometric measures : A Swedish population-based cohort study with 22 years of follow-up
 • 2019
 • Ingår i: United European Gastroenterology Journal. - SAGE Publications. - 2050-6406. ; 7:9, s. 1250-1260
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: Obesity is a risk factor for colorectal cancer (CRC). Objective: The objective of this article is to investigate whether anthropometric measures reflecting visceral obesity are better predictors of CRC than body mass index (BMI). Methods: Data were analysed from the Malmö Diet and Cancer study in Sweden, comprising 16,669 women and 10,805 men (median age 56.6 and 59.1 years) followed for a median 21.5 years. Diagnoses of CRC were identified using Swedish national registers. Cox regression was used to test the associations of BMI, waist circumference (WC), waist-hip ratio, waist-to-height ratio, waist-to-hip-to-height ratio, A Body Shape Index (ABSI) and percentage body fat with the development of CRC adjusted for age, alcohol consumption, smoking, education and physical activity in men and women. Results: None of the measures were significantly associated with an increased risk for CRC in women. WC was the strongest predictor of colon cancer (CC) in men and the only measure that was independent of BMI. ABSI was the only measure significantly associated with the risk of rectal cancer in men. Conclusions: Visceral obesity, best expressed as WC, is a risk factor for CC in men but a poor predictive marker for CRC in women.
 •  
3.
 • Ek, Weronica E., et al. (författare)
 • Exploring the genetics of irritable bowel syndrome: a GWA study in the general population and replication in multinational case-control cohorts
 • 2015
 • Ingår i: Gut. - 1468-3288. ; 64:11, s. 1774-1782
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective IBS shows genetic predisposition, but adequately powered gene-hunting efforts have been scarce so far. We sought to identify true IBS genetic risk factors by means of genome-wide association (GWA) and independent replication studies. Design We conducted a GWA study (GWAS) of IBS in a general population sample of 11 326 Swedish twins. IBS cases (N=534) and asymptomatic controls (N=4932) were identified based on questionnaire data. Suggestive association signals were followed-up in 3511 individuals from six case-control cohorts. We sought genotype-gene expression correlations through single nucleotide polymorphism (SNP)-expression quantitative trait loci interactions testing, and performed in silico prediction of gene function. We compared candidate gene expression by real-time qPCR in rectal mucosal biopsies of patients with IBS and controls. Results One locus at 7p22.1, which includes the genes KDELR2 (KDEL endoplasmic reticulum protein retention receptor 2) and GRID2IP (glutamate receptor, ionotropic, delta 2 (Grid2) interacting protein), showed consistent IBS risk effects in the index GWAS and all replication cohorts and reached p=9.31 x 10(-6) in a meta-analysis of all datasets. Several SNPs in this region are associated with cis effects on KDELR2 expression, and a trend for increased mucosal KDLER2 mRNA expression was observed in IBS cases compared with controls. Conclusions Our results demonstrate that general population-based studies combined with analyses of patient cohorts provide good opportunities for gene discovery in IBS. The 7p22.1 and other risk signals detected in this study constitute a good starting platform for hypothesis testing in future functional investigations.
 •  
4.
 • Jakobsson, Anna, et al. (författare)
 • Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar : ett tvärvetenskapligt trädgårdshistoriskt projekt
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten utgör ett reslutat av ett partnerskapsprojekt inom Movium Partnerskap, som pågått mellan maj och dec 2011. Projektansvarig har varit Anna Jakobsson, SLU Alnarp. Projektet har finansierats av många olika aktörer, framför allt Movium Partnerskap med Statens Fastighetsverk och Åstorps kommun som huvudpartners, men även med bidrag från Kvidinge sockens Hembygdsförening och Intresseföreningen Tomarps Kungsgårds vänner. Resultaten presenterades på Tomarp 30 januari 2012. Arbetet har bestått av tre olika steg: En arkiv- kart- och litteraturstudie om/av Tomarps vattenanläggningar som helhet. En georadarundersökning av beteshagen (en del av Stora Trädgården). En trädgårdsarkeologisk analys baserad på de båda första studierna. I juni inventerades först Stora Trädgårdens/beteshagens växtlighet (av Boel Persson och Anna Jakobsson) och den visade att hela området var mer eller mindre fuktigt. När inventeringen var klar slåttrades ytan i början av juli. Allt hö togs bort för att få en jämn yta och därefter genomfördes undersökningen av Anders Biwall och Jane Jansen på RAÄs arkeologiska uppdragsverksamhet, i två dagar i juli 2011. Från maj och fram till september/november 2011 genomfördes arkiv-, kart- och litteraturstudien av Boel Persson, SLU Alnarp. När georadarmätningens resultat var sammanställda av Anders Biwall utfördes en trädgårdsarkeologisk analys av arkeologen Anna Andréasson på ArchaeoGarden. Sammandrag av alla delstudier går att läsa i rapportens förord. Arkiv- kart och litteraturstudien visar att antalet dammar över hela egendomen var som flest 26 stycken i slutet av 1600-talet och flera av dem var fiskdammar innehållande karp och ruda. Det går inte att spåra exakt var dammarna har legat i Stora Trädgården utifrån arkiven och kartorna, men på andra platser i anläggningen går dammar att hitta i kartmaterial och i illustrationer, som t ex dammarna söder om mangårdsbyggnaden och olika dammar i landskapet utanför själva trädgården. Dammarna har haft en fiskodlingsfunktion, men sannolikt inte till avsalu utan snarare för självhushållning. De verkar även ha haft en prydnadsfunktion i trädgården, förutom den praktiska funktionen att de dränerade trädgården från vatten så den gick att plantera. De sista dammarna i Stora Trädgården lades igen i slutet av 1800-talet. De förändringar som gjordes, utfördes i samband med byte av boställesinnehavare, vilka var många under perioden 1660-1880-talet. Konstruktionen och djupet på dammarna går inte att spåra i arkiven, mer än att några av dem varit stensatta. Men det finns avbildningar från mönsterböcker under 1800-talet, tillexempel Kungliga patriotiska sällskapets hushållningsjournal, som kan utgöra en ledtråd till konstruktionen.De två dammar som finns kvar söder om huvudbyggnaden är från slutet av 1600-talet och var stensatta senast i mitten av 1700-talet. Undersökningen med georadar visar ett flertal strukturer på olika djup i Stora Trädgården på Tomarp. Strukturerna har bland annat tolkats till att utgöra dammar, trädgårdsgångar, murar och dräneringskanaler. Det är också möjligt att se hur mycket jord som lagts på under olika tidsperioder. Resultatet av undersökningen med georadar kompletterar arkiv- och kartstudierna och samspelar/bekräftar vegetationsinventeringen så till vida att ett par ytor med konstaterade dammstrukturer är bevuxna av fuktälskande växter. De ytor med strukturer som visar dränering stämmer också med vegetationsinventeringen, där dräneringar syns leda ifrån ytorna med extra fuktälskande växter. I en vidare tolkning av Tomarps trädgårdars historia hade resultaten från arkivstudierna, vegetationsinventeringen och georadarundersökningen inte kunnat stå var för sig. Projektet har visat att de verkligen kompletterar varandra. I fortsatta undersökningar kommer både georadarundersökningen och arkivstudierna vara viktiga för att veta var det är lämpligt att eventuellt utföra arkeologiska ut- eller provgrävningar på Tomarp. Projektet kan ses som en liten del av Tomarps trädgårdshistoriska pussel. Många bitar väntar på att bli upptäckta och andra bitar väntar på att passas in. En arkeologisk undersökning av olika punkter i Stora Trädgården är kanske en bit som står på tur men i skri-vande stund är det oklart när den biten kan prövas. Tills dess finns dokumenten sammanställda och lämningarna under mark ligger kvar, som vittnesmål om Tomarps trädgårdar och dess vattenanläggningar.
 •  
5.
 • Agreus, Lars, et al. (författare)
 • Towards a healthy stomach? : Helicobacter pylori prevalence has dramatically decreased over 23 years in adults in a Swedish community
 • 2016
 • Ingår i: United European Gastroenterology journal. - 2050-6406 .- 2050-6414. ; 4:5, s. 686-696
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Background In Western countries the prevalence of Helicobacter pylori (H. pylori) infection may be declining but there is a lack of recent longitudinal population studies. We evaluated the changing epidemiology over a 23-year period in Sweden.</p><p>Materials and methods In 1989, the validated Abdominal Symptom Questionnaire (ASQ) was mailed to a random sample of inhabitants (ages 22-80 years) in a Swedish community, and 1097 (87%) responded. H. pylori serology was analysed in a representative subsample (n=145). Twenty-three years later, the ASQ was mailed again using similar selection criteria, and 388 out of 1036 responders had an upper endoscopy with assessment of H. pylori and corpus atrophy status.</p><p>Results The prevalence of positive H. pylori serology decreased from 37.9% (1989) to 15.8% (2012), corresponding to a decrease in odds of 75% per decade (odds ratio (OR): 0.25; 95% confidence interval (CI): 0.11-0.59, p=0.001) independent of age, gender, body mass index (BMI) and level of education, with a pattern consistent with a birth cohort effect. The prevalence increased with increasing age (p=0.001). The prevalence of H. pylori on histology in 2012 was 11.4% (95% CI 8.6-15.0). The prevalence of corpus atrophy on serology and/or histology in 2012 was 3.2% (95% CI 1.8-5.5); all cases were 57 years old.</p><p>Conclusion The stomach is healthier in 2012 compared with 1989. H. pylori prevalence in adults has decreased over the last two decades to a level where clinical management might be affected.</p>
 •  
6.
 • Agréus, Lars, et al. (författare)
 • Towards a healthy stomach? Helicobacter pylori prevalence has dramatically decreased over 23 years in adults in a Swedish community
 • 2016
 • Ingår i: United European Gastroenterology journal. - 2050-6406 .- 2050-6414. ; 4:5, s. 686-696
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Background In Western countries the prevalence of Helicobacter pylori (H. pylori) infection may be declining but there is a lack of recent longitudinal population studies. We evaluated the changing epidemiology over a 23-year period in Sweden. Materials and methods In 1989, the validated Abdominal Symptom Questionnaire (ASQ) was mailed to a random sample of inhabitants (ages 22-80 years) in a Swedish community, and 1097 (87%) responded. H. pylori serology was analysed in a representative subsample (n=145). Twenty-three years later, the ASQ was mailed again using similar selection criteria, and 388 out of 1036 responders had an upper endoscopy with assessment of H. pylori and corpus atrophy status. Results The prevalence of positive H. pylori serology decreased from 37.9% (1989) to 15.8% (2012), corresponding to a decrease in odds of 75% per decade (odds ratio (OR): 0.25; 95% confidence interval (CI): 0.11-0.59, p=0.001) independent of age, gender, body mass index (BMI) and level of education, with a pattern consistent with a birth cohort effect. The prevalence increased with increasing age (p=0.001). The prevalence of H. pylori on histology in 2012 was 11.4% (95% CI 8.6-15.0). The prevalence of corpus atrophy on serology and/or histology in 2012 was 3.2% (95% CI 1.8-5.5); all cases were 57 years old. Conclusion The stomach is healthier in 2012 compared with 1989. H. pylori prevalence in adults has decreased over the last two decades to a level where clinical management might be affected.</p>
 •  
7.
 • Agreus, Lars, et al. (författare)
 • Towards a healthy stomach? Helicobacter pylori prevalence has dramatically decreased over 23 years in adults in a Swedish community
 • 2016
 • Ingår i: United European Gastroenterology journal. - 2050-6406 .- 2050-6414. ; 4:5, s. 686-696
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Background In Western countries the prevalence of Helicobacter pylori (H. pylori) infection may be declining but there is a lack of recent longitudinal population studies. We evaluated the changing epidemiology over a 23-year period in Sweden. Materials and methods In 1989, the validated Abdominal Symptom Questionnaire (ASQ) was mailed to a random sample of inhabitants (ages 22-80 years) in a Swedish community, and 1097 (87%) responded. H. pylori serology was analysed in a representative subsample (n=145). Twenty-three years later, the ASQ was mailed again using similar selection criteria, and 388 out of 1036 responders had an upper endoscopy with assessment of H. pylori and corpus atrophy status. Results The prevalence of positive H. pylori serology decreased from 37.9% (1989) to 15.8% (2012), corresponding to a decrease in odds of 75% per decade (odds ratio (OR): 0.25; 95% confidence interval (CI): 0.11-0.59, p=0.001) independent of age, gender, body mass index (BMI) and level of education, with a pattern consistent with a birth cohort effect. The prevalence increased with increasing age (p=0.001). The prevalence of H. pylori on histology in 2012 was 11.4% (95% CI 8.6-15.0). The prevalence of corpus atrophy on serology and/or histology in 2012 was 3.2% (95% CI 1.8-5.5); all cases were 57 years old. Conclusion The stomach is healthier in 2012 compared with 1989. H. pylori prevalence in adults has decreased over the last two decades to a level where clinical management might be affected.</p>
 •  
8.
 • Ahlstrand, Erik, et al. (författare)
 • Highly reduced survival in essential thrombocythemia and polycythemia vera patients with vascular complications during follow-up
 • ????
 • Ingår i: European Journal of Haematology. - Wiley-Blackwell. - 0902-4441.
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: To explore the relative importance of risk factors, treatments, and blood counts for the occurrence of vascular complications and their impact on life expectancy in essential thrombocythemia (ET) and polycythemia vera (PV). Methods: Nested case-control study within the Swedish MPN registry. From a cohort of 922 ET patients and 763 PV patients, 71 ET and 81 PV cases with vascular complications were compared with matched controls. Results: Incidence of vascular complications was 2.0 and 3.4 events per 100 patient-years in ET and PV, respectively. At diagnosis, no significant risk factor differences were observed between cases and controls in neither of the diseases. At the time of vascular event, ET complication cases did not differ significantly from controls but in PV, cases had significantly higher WBCs and were to a lesser extent treated with anti-thrombotic and cytoreductive therapy. Life expectancy was significantly decreased in both ET and PV cases compared with controls. Conclusions: The risk of vascular complications is high in both ET and PV, and these complications have a considerable impact on life expectancy. The protective effect of anti-thrombotic and cytoreductive therapy for vascular complications in PV underscores the importance of avoiding undertreatment.
 •  
9.
 • Andreasson, Anna Nixon, et al. (författare)
 • Inflammation and positive affect are associated with subjective health in women of the general population
 • 2013
 • Ingår i: Journal of Health Psychology. - 1359-1053 .- 1461-7277. ; 18:3, s. 311-320
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Poor subjective health has been associated with higher levels of inflammatory cytokines. We investigated whether such an association would apply to women of the general population. Levels of cytokines, affect and subjective health were assessed in 347 women of the general population aged 45 to 90 years. Higher levels of interleukin-6 were associated with poor subjective health, especially in participants over 65 years of age. Positive affect was a more robust determinant of subjective health than negative affect. The presence of low-grade inflammation and absence of positive affect, rather than presence of negative affect, may be important determinants of subjective health.</p>
 •  
10.
 • Andreasson, Anna Nixon, et al. (författare)
 • Leptin and adiponectin : Distribution and associations with cardiovascular risk factors in men and women of the general population
 • 2012
 • Ingår i: American Journal of Human Biology. - 1042-0533 .- 1520-6300. ; 24:5, s. 595-601
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>OBJECTIVE: In view of the increasing prevalence of obesity worldwide, understanding the role of the recently discovered adipokines leptin and adiponectin is of high clinical relevance. The aim of the present study was to assess the association between levels of leptin and adiponectin with age, known cardiovascular risk factors and to establish whether there are differences between men and women of the general population.</p><p>METHODS: A total of 98 men and 107 women of the general population, aged between 20 and 74 years, underwent a medical examination at a clinical research center and fasting morning blood samples were also taken.</p><p>RESULTS: Leptin (mean 7.5 μg l(-1) in men and 16.0 μg l(-1) in women) and adiponectin (mean 7.3 mg l(-1) in men and 11.9 mg l(-1) in women) levels were higher in women than men (Ps &lt; 0.001). Both leptin and adiponectin levels increased with advancing age in both men and women (Ps &lt; 0.05). Leptin was highly associated with factors for metabolic syndrome in men while in women, leptin was highly associated with inflammatory factors. Adiponectin was associated with blood lipids in both men and women, and glucose homeostasis more in women than in men.</p><p>CONCLUSIONS: Leptin and adiponectin levels were ∼2 times and 1.5 times higher in women than in men, respectively. In addition, although leptin and adiponectin were associated to CVD risk factors in both men and women, we observed differences in specific CVD risk factor groups between men and women. These differences may be due to different regulatory mechanisms and effects of these adipokines in men and women.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (40)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (191)
konferensbidrag (9)
bokkapitel (9)
rapport (6)
annan publikation (5)
forskningsöversikt (4)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (3)
doktorsavhandling (3)
bok (1)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (193)
övrigt vetenskapligt (61)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Andreasson, Anna, (114)
Agréus, Lars (65)
Talley, Nicholas J., (43)
D'Amato, Mauro (34)
Schmidt, Peter T., (33)
Lekander, Mats (29)
visa fler...
Ohlsson, Bodil (25)
Walter, Susanna, (25)
Simren, Magnus (23)
Lindberg, Greger (23)
Dlugosz, Aldona (23)
Karling, Pontus, (21)
Rafter, Joseph (20)
Engstrand, Lars, (18)
Hagström, Hannes, (17)
Assadi, Ghazaleh, (17)
Bonfiglio, Ferdinand ... (17)
Camilleri, Michael (17)
Hadizadeh, Fatemeh, (17)
Bresso, Francesca (15)
Franke, Andre (14)
Bellini, Massimo (13)
Barbara, Giovanni (13)
Zheng, Tenghao, (12)
Andréasson, Sten, (11)
Andreasson, Anna N., (11)
Wouters, Mira M., (11)
Boeckxstaens, Guy, (11)
Forsberg, Anna, (10)
Wallner, Bengt, (10)
Carlsson, Axel C., (10)
Undén, Anna-Lena (10)
Bujanda, Luis, (10)
Vieth, Michael, (9)
Zucchelli, Marco (9)
Kjellström, Lars (9)
Nixon Andreasson, An ... (9)
Stanghellini, Vincen ... (9)
Axelsson, John (8)
Forsberg, Anna M., (8)
Andreasson, Claes, (8)
Nardone, Gerardo (8)
Cuomo, Rosario (8)
Usai-Satta, Paolo (8)
Galeazzi, Francesca (8)
Neri, Matteo (8)
Portincasa, Piero (8)
Chang, Lin, (8)
Nyhlin, Henry (8)
Henström, Maria, (8)
visa färre...
Lärosäte
Stockholms universitet (91)
Lunds universitet (43)
Göteborgs universitet (25)
Uppsala universitet (25)
Karolinska Institutet (16)
Linköpings universitet (15)
visa fler...
Umeå universitet (10)
Sveriges Lantbruksuniversitet (9)
Örebro universitet (8)
Kungliga Tekniska Högskolan (6)
Chalmers tekniska högskola (3)
Högskolan i Borås (3)
Högskolan Väst (1)
Naturvårdsverket (1)
Mittuniversitetet (1)
Linnéuniversitetet (1)
RISE (1)
Naturhistoriska riksmuseet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (210)
Svenska (16)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (180)
Naturvetenskap (30)
Samhällsvetenskap (13)
Humaniora (12)
Lantbruksvetenskap (8)
Teknik (4)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy