SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Andreasson Jens 1978 ) "

Sökning: WFRF:(Andreasson Jens 1978 )

 • Resultat 1-9 av 9
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Andreasson, Jens, 1978- (författare)
 • En funktionell syn på rättigheter och juridisk argumentation - utifrån exemplet upphovsrättshavarens ställning i konkurs
 • 2006
 • Ingår i: SvJT. - 0039-6591. ; 2006:5-6, s. 438-449
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I denna uppsats diskuteras två olika modeller - en substantiell, rättighetsformalistisk kontra en funktionell, realistisk - för att hantera rättigheter i konkurssammanhang. Utgångspunkt tas i NJA 2005 s. 510 där HD behandlade frågan om upphovsrättsinnehavarens ställning i konkurs för det fall det finns licenstillverkade lagerexemplar kvar i konkursboet. I uppsatsen hävdar författaren att HD har valt att följa en substantiell, rättighetsformalistisk, argumentationslinje och att det finns anledning att belysa och ifrågasätta detta val. Inte minst i förhållande till den funktionella svenska sakrättsliga traditionen. Skulle den här typen av substantiella resonemang komma att utvecklas till norm för hur immateriella rättigheter och andra liknande intellektuella konstruktioner behandlas i konkurs, kan konsekvensen bli att juridiken alltmer kommer att framstå som ett hinder för utvecklingen av nya verksamheter, produkter, tjänster och marknader baserade på immateriella resurser.
 •  
2.
 • Andreasson, Jens, 1978- (författare)
 • Inlösen, äganderättsövergång och "legal transplants
 • 2005
 • Ingår i: SvJT. - 0039-6591. ; 2005:5, s. 523-533
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Äganderättens övergång är, inom svensk sakrätt, ett för länge sedan utmönstrat begrepp. Istället är äganderätten uppbruten i sina funktionella element och varje konflikttyp behandlas därmed för sig. När så konceptet äganderättens övergång nyligen plötsligt dök upp i en modern lagstiftningsprodukt, för att sedan nästan lika plötsligt försvinna, uppkom ett antal olika frågor. Var det här fråga om ett s.k. "legal transplant", dvs. en regelmassa med utländsk förebild? Hur skulle ett sådant främmande koncept komma att tolkas? Vilka konsekvenser skulle det kunna få? Kommer vi att få se fler "legal transplants" av det här slaget? Den övergripande slutsatsen är att risken är stor att transplantat av denna typ har en negativ effekt. I synnerhet om de införs utan motivering och utan angiven reflektion över de rättskulturella implikationerna.
 •  
3.
 •  
4.
 •  
5.
 • Andreasson, Jens, 1978-, et al. (författare)
 • Prioritet för köpare - en fråga om tradition eller princip?
 • 2015
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :9, s. 709-748
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Lösöreköpskommittén har i SOU 2015:18 föreslagit bl.a. att traditionsprincipen bör avskaffas. I denna artikel presenteras några resultat av en enkel argumentationsanalys avseende kommitténs argumentation. Analysen indikerar att kommittén haft en normativ ambition snarare än en utredande. Resultaten är därför relevanta för dem som är intresserade av den reella frågan om prioritet för köpare. Möjligen är artikeln också relevant som ett generellt exempel på en kritisk analys av argumentationen i en offentlig utredning.
 •  
6.
 • Andreasson, Jens, 1978-, et al. (författare)
 • Some Problems in the Relationship Between Economics and Law
 • 2017
 • Ingår i: in Lensink, R., Sjögren, S. & Wihlborg, C. (Eds.) (2017). Paths for Sustainable Economic Development A Festschrift for Shubhashis Gangopadhyay on his 60th birthday.. - University of Gothenburg, Chapman University, University of Groningen. - 978-91-639-5215-9 ; 353–362
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Heiden, Bowman, 1967-, et al. (författare)
 • Reevaluating Patent Damages in the Knowledge Economy: The Intellectual Value Chain and the Royalty Base for Standard-Essential Patents
 • 2016
 • Ingår i: Criterion Journal on Innovation. - 2573-623X. ; 1, s. 229-285
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In this article, we examine the issue of apportionment through the determination of the proper royalty base in the adjudication of patent damages, or, more precisely, FRAND royalties for standard-essential patents. Through the use of an intellectual value chain framework, we illustrate the market norms of actors in standards-enabled telecommunications markets and analyze the alignment of those market norms with legal norms in the U.S. courts. In particular, case studies of Qualcomm and ARM exemplify different market and industry norms regarding patent licensing. The main findings suggest that rote use of rules such as the smallest saleable patent-practicing unit and the entire market value rule are not well adjusted for use in markets characterized by an intellectual value chain logic and could lead to a reduction in dynamic efficiency in certain markets in the telecommunications industry. However, other U.S. legal norms, such as the use of the Georgia-Pacific factors, provide courts with the ability to effectively incorporate market norms in the determination of the SEP royalty base. Recent SEP court cases showed a mixed application of royalty bases, though the courts did demonstrate an openness to a variety of apportionment theories, basing their decisions primarily on the credibility of the testimony and market context as opposed to rote application of legal norms. This indicates that the U.S. legal system possesses the requisite normative space to effectively account for the value of SEPs applied through different market structures and competitive business models. Finally, our methodology suggests the usefulness of an epistemological approach to law that combines market norms (that is, Market Law) with doctrinal legal norms (that is, State Law), particularly in technology markets operating at the interface of law and innovation.
 •  
8.
 •  
9.
 • Schollin, Kristoffer, 1971-, et al. (författare)
 • Goda och onda medhjälpare — Är du socialt adekvat, lille vän? Om Pirate Bay-målets betydelse
 • 2011
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; 2011:5-6
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Svea hovrätt dömde nyligen de ansvariga för webbsidan The Pirate Bay för medverkan till upphovsrättsintrång. Denna artikel behandlar två rättsfrågor som aktualiseras av hovrättens dom: 1. Hur ska den sociala adekvansen hos digitala mötes- och söktjänster av Pirate Bays slag bedömas? 2. Hur ska ansvarsfrihetsbestämmelserna i e-handelslagen tillämpas i förhållande till digitala tjänster av Pirate Bays slag? Mot bakgrund av hur hovrätten formulerar sina domskäl blir det mycket svårt för någon tillhandahållare av mötes- och söktjänster på Internet att undkomma subjektiv täckning för medhjälp till upphovsrättsintrång. Den avgörande prövningen av huruvida en tillhandahållare av sådana tjänster ska anses ansvarig som medhjälpare till upphovsrättsintrång förläggs i stället till den objektiva sidan av brottet. Frågan om ansvar för medhjälp till upphovsrättsintrång blir närmare bestämt en fråga om mötes- och söktjänsters sociala adekvans. I denna artikel framhålls ett antal aspekter av stor betydelse för bedömningen, som inte framkommer i hovrättsdomen. På motsvarande sätt framhålls i artikeln ett antal aspekter, inte minst av europarättslig karaktär, relevanta för tillämpningen av e-handelslagen vilka återstår att ta itu med.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-9 av 9
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy