SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Asp Margareta 1958 ) "

Sökning: WFRF:(Asp Margareta 1958 )

 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Asp, Margareta, 1958-, et al. (författare)
 • Begreppsutveckling på livsvärldsfenomenologisk grund
 • 2012
 • Ingår i: Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-07104-6 ; s. 65-77
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • I kapitlet presenteras en modell för att utveckla begrepp på livsvärldsfenomenologisk grund. Det förs en argumentation föratt denna kunskapsteoretiska grund stämmer överens med antaganden om vad som karaktäriserar en människa liksom hälsorelaterade fenomen som patienter erfar och vårdare reflekterar över.
 •  
2.
 • Asp, Margareta, 1958-, et al. (författare)
 • Developing concepts in caring science based on a lifeworld perspective
 • 2005
 • Ingår i: International Journal of Qualitative Methods. - 1609-4069. ; 4:2, s. 1-10
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Concept development is a significant form of inquiry to expand and develop the knowledge base in caring science. The authors´aim in this article is to illuminate the possibility of working with concept development, based on a life world perspective, especially Merleau-Ponty´s philosophy of language, wherein phenomenological, semiological, and pragmatic dimensions are included. the theoretical discussion shows that it is possible to create methodological principles for concept development based on epistemological foundations that are consistent with ontological assumptions in caring science.
3.
 •  
4.
 • Asp, Margareta, 1958-, et al. (författare)
 • Physical mobility, physical activity, and obesity among elderly : findings from a large population-based Swedish survey
 • 2017
 • Ingår i: Public Health. - 0033-3506 .- 1476-5616. ; 147, s. 84-91
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: To examine how physical activity and physical mobility are related to obesity in the elderly.Study design: A cross-sectional study of 2558 men and women aged 65 years and older who participated in a population survey in 2012 was conducted in mid-Sweden with an overall response rate of 67%.Methods: Obesity (body mass index >= 30 kg/m(2)) was based on self-reported weight and height, and physical activity and physical mobility on questionnaire data. Chi-squared test and multiple logistic regressions were used as statistical analyses.Results: The overall prevalence of obesity was 19% in women and 15% in men and decreased after the age of 75 years. A strong association between both physical activity and obesity, and physical mobility and obesity was found. The odds for obesity were higher for impaired physical mobility (odds ratio [OR] 2.83, 95% confidence interval [CI] 2.14-3.75) than for physical inactivity (OR 1.63, 95% CI 1.28-2.08) when adjusted for gender, age, socio-economic status and fruit and vegetable intake. However, physical activity was associated with obesity only among elderly with physical mobility but not among those with impaired physical mobility.Conclusion: It is important to focus on making it easier for elderly with physical mobility to become or stay physically active, whereas elderly with impaired physical mobility have a higher prevalence of obesity irrespective of physical activity.
 •  
5.
 • Asp, Margareta, 1958- (författare)
 • Rest A Health-Related phenomenon and concept in Caring Science
 • 2015
 • Ingår i: Global Qualitative Nursing Research. - 2333-3936. ; 2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Rest is a health-related phenomenon. Researchers have explored the phenomenon of rest, but further concept development is recommended. The aim of my study was to develop and describe a concept of rest, from interviews with a total of 63 participants about their lived experiences of rest. I performed the developing process in two stages: first with descriptive phenomenology and second with a hermeneutic approach. The concept of rest is comprised of the essences of both rest and “non-rest,” and there is a current movement between these two conditions in peoples’ lives. The essence of rest is being in harmony in motivation, feeling, and action. The essence of non-rest is being in disharmony in motivation, feeling, and action. The essences reveal some meaning constituents. Health care professionals and researchers can use the concept as a frame of reference in health care praxis and in applied research.
6.
 •  
7.
 • Asp, Margareta, 1958-, et al. (författare)
 • Trötthet, vila och sömn
 • 2014
 • Ingår i: Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa. - Lund : Studentlitteratur AB. - 978-91-44-08355-1 ; s. 363-417
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
8.
 • Asp, Margareta, 1958- (författare)
 • Vila
 • 2012
 • Ingår i: Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. - Lund : Studentlitteratur. - 978-91-44-07104-6 ; s. 461-471
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Vila är ett fenomen som har betydelse för människors hälsa. Under vilan sker återhämtning om man upplever balans, harmoni och kan känna sig hel. Kapitlet handlar om vad vila innebär och hur vårdandet kan skapas för att  ge människor förutsättningar för att uppleva vila.
 •  
9.
 • Asp, Margareta, 1958- (författare)
 • Vila och lärande om vila. En studie på livsvärldsfenomenologisk grund
 • 2002
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingsarbetets syfte var att utifrån människors levda erfarenheter av vila, utveckla en tentativ teori om vila och om lärande avseende vila. Den kunskapen har utgjort grund för att beskriva hur förutsättningar för lärande avseende vila kan skapas. En modell för lärande avseede vila har utvecklats, i vilken en ömsesidighet mellan innehåll, lärande och förutsättningar för lärande beaktas. Studien genomfördes med en livsvärldsfenomenologisk ansats och med intervju som datainsamlingsmetod. Analysen genomfördes enligt en beskivande fenomenlogisk metodologi, i syfte att beskriva fenomenets generella struktur En generell struktur av fenomenet vila, implicerar en dualitet mellan vila och icke-vila. Essensen i vila utgörs av en harmoni i vilja, känsla och handling Vilan gestaltas i och med att en inre verklighet avseende behov och längtan överensstämmer med den yttre verklighetens beskaffenhet. Till vilans essens relateras innebördselementen: vilorytm i livet, stämningar av skönhet och trevnad, bejakad utan bedömning, frihet från bekymmer och tvång, samvaro med gemensamt intresse, att dröja, lustfylld stimulans och lustfylld utmaning. Essensen i icke- vila är disharmoni i vilja, känsla och handling. Upplevelsen av disharmoni tär på krafterna och blir allt påtagligare ju längre icke-vilan pågår. Att lära sig vila innebär att bli medveten om sitt behov av att ha en livsrytm som ger utrymme för vila, att tillåta sig att leva i en sådan rytm och att finna eller skapa källor där kraft kan hämtas. Modellen för lärande avseende vila består av tre dimensioner: lärande om vila, lärande i vila och lärande genom vila. Lärande om vila kan relateras till idëer om livsvärld, levd kropp, tid och rum, cirkularitet och intentionalitet. Lärande genom vila kan relateras till hälsa och lärande i vila kan relateras till etiska och estetiska aspekter.  
 •  
10.
 • Gustafsson, Christine, et al. (författare)
 • Reflective Practice in Nursing Care : embedded assumptions in qualitative studies
 • 2007
 • Ingår i: International Journal of Nursing Practice. - 1322-7114. ; 13:3, s. 151-160
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Qualitative nursing researchers have long recognized that reflective practice (RP) seems to be a valuable tool in nursing care. The aim of the present meta-study was to analyse current qualitative research on RP in nursing care, in order to create and synthesize the knowledge and the understanding of registered nurses' RP. Using a meta-study synthesis approach, embedded assumptions were identified in qualitative studies that have influenced the way researchers have interpreted and made sense of RP in nursing care. Despite empirical focus in research on RP in nursing care, it was found that assumptions about RP were predominantly based on theory. The reflective movement within the practice of nursing care has mainly a constructivist epistemology, based on learning from experience. The individual nurse's RP capability is essential in providing and improving ethical and holistic nursing care
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 13
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy