SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Bedoire Fredric) "

Sökning: WFRF:(Bedoire Fredric)

 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlgren, Karin, et al. (författare)
 • De stora restaureringarna : Från Uppsala domkyrka till Skokloster
 • 2004
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • De stora restaureringarna har varit årets tema. Genom att dokumentera och analysera teori och praktik i några av 1800- och 1900-talets största restaureringar - från genomgripande stilrestaureringar till ett mer återhållsamt och tekniskt skon­samt synsätt. Därmed får vi också ett bättre underlag även för dagens ställningsta­gande.Föremål för våra studier är Uppsala domkyrka, Gripsholms slott, Vreta kloster­kyrka, Gustav 11I:s paviljong i Haga, Kungapalatset i Vadstena och Skoklosters slott. Vi hoppas att denna utställning skall bidra till en kritisk hållning och en ökad kunskap om restaureringskonsten, som kvalificerad yrkesuppgift, tidsspegel för historiesyn och som gestaltningsideal.
 •  
2.
 • Ahnborg, Johan, et al. (författare)
 • Örebro slott : Slott och borgar
 • 2000
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En majoritet av dagens byggnadsuppgifter gäller att hantera det redan byggda. När vi står inför situationen att restaurera en befintlig byggnad är det viktigt att förstå olika tidsperioders stilideal liksom byggnadsteknik och material. Först då kan vi göra en väl avvägd analys som tar tillvara och utvecklar de kvaliteter som byggnaderna själva besitter. Därför är utbildningen upplagd som ett växelspel mellan föreläsningar, seminarier, exkursioner och en för året vald studieavgift.Slott och brogar har varit läsårets tema. Vi har valt att arbeta med Västerås och Örebro slott - två ganska bortglömda Vasaslott som är väl värda att lyfta fram, Särskilt har vi studerat de senaste 300 årens förändringar, som inte tidigare ägnats lika stor forskarmöda som medeltiden och Vasatiden. I dessa två exempel finns en provkarta på estetiska, praktiska och tekniska ingrepp på Carl Hårlemans tid och fram till idag.Studierna har således omfattat både gestaltning, funktion och byggnadsteknik. Avsikten är att visa på kvaliteterna i de omvandlingar och restaureringar som skett, men också att peka på problem och analysera olika möjligheter inför framtiden. Arbetet har skett i samarbete med Statens fastighetsverk och är tänkt att utgöra ett underlag till vårdprogram och framtida restaureringsinsatser,  
 •  
3.
 •  
4.
 • Bedoire, Fredric (författare)
 • Förord
 • 2017
 • Ingår i: Villastan. - Stockholm : Langenskiöld i samarbete med Kungl. Vitterhersakademien. - 9789188439062
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
5.
 • Bedoire, Fredric (författare)
 • Kiruna kyrka
 • 1973
 • Bok (övrigt vetenskapligt)
 •  
6.
 • Bengtsson, Ylva, et al. (författare)
 • Ulriksdals slott under 350 år
 • 1995
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Studierna har utgått från Ulriksdals slott, uppfört av Jacob De la Gardie för 350 år sedan. Som kungligt slott har Ulriksdal genomgått ombyggnader under 1600 - och 1700-talet, men präglas idag mest av Karl XVs omfattande omdaning på 1850-talet och Gustav VI Adolfs lika genomgripande förändringar på 1920-talet.Slottet har bjudit på rika studiemöjligheter av stilideal, planlösning, interiörgestaltning, snickerikultur och stormtekniska system från hela 350-årsperioden. Genom noggranna uppmätningar och inventeringar på plats kopplade till arkivstudier har slottets komplicerade förändringshistoria kunnat analyseras, 
 •  
7.
 • Björklund, Patrik, et al. (författare)
 • Västerås slott : Slott och borgar
 • 2000
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • En majoritet av dagens byggnadsuppgifter gäller att hantera det redan byggda. När vi står inför situationen att restaurera en befintlig byggnad är det viktigt att förstå olika tidsperioders stilideal liksom byggnadsteknik och material. Först då kan vi göra en väl avvägd analys, som tar tillvara och utvecklar de kvaliteter som byggnaderna själva besitter. Därför är utbildningen upplagd som ett växelspel mellan föreläsningar, seminarier, exkursioner och en för året vald studieuppgift.Slott och borgar har varit läsårets tema. Vi har valt att arbeta med Västerås och Örebro slott - två ganska bortglömda Vasaslott som är väl värda att lyfta fram. Särskilt har vi studerat de senaste 300 årens förändringar, som inte tidigare ägnats lika stora forskarmöda som medelitden och Vasatiden. I dessa två exempel finns en provkarta på estetiska, praktiska och tekniska ingrepp från Carl Hårlemans tid och fram till idag.Studierna har således omfattat både gestaltning, funktion och byggnadsteknik. Avsikten är att visa på kvaliteter i de omvandlingar och restaureringar som skett, men också att peka på problem och analysera olika möjligheter inför framtiden. Arbetet har skett i samarbete med Statens fastighetsverk och är tänkt att utgöra ett underlag till vårdprogram och framtida restaureringsinsatser. 
 •  
8.
 • Bodin, Anders, 1951- (författare)
 • Helgo Zettervalls arkitektur
 • 2017
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Helgo Zettervall (1831–1907) was one of Sweden’s principal architects and design talents. He was professionally active for 40 years, from the late 1850s to the mid-1890s – a period of intensive building activity in Sweden. For the first twenty years of his career, he had his practice in Lund, and in the subsequent twenty years he lived in Stockholm as head of Sweden’s state authority for public buildings. Zettervall was very productive. His portfolio contains 281 projects, of which 160 were executed, ranging from large cathedral restorations with thousands of detailed drawings and large public buildings to porch extensions and smaller residences.This dissertation highlights Zettervall’s works by putting them in a context and by analysing their qualitative aspects. Carried out as a historiographical case study, the framework for the dissertation is the architectural monograph. The individual architectural projects are the core of the presentation, assembling and making archive material readily accessible, and the method is leaning towards that of an oeuvre complète raisonné. The method includes three distinct approaches: a factual accounting of documents and drawings, a context-setting frame story that provides the conditions, and an architectural analysis.Zettervall belonged to the first generation of architects who could receive a well-planned and broad training in Sweden. All of this training took place against a backdrop of what a specific assignment demanded in terms of responsiveness and understanding. Zettervall developed a special talent for utilizing new construction methods and materials. Each assignment was a challenge to investigate new design principles and new spatial ideas. The investigation shows that every project was unique for Zettervall, and that his various solutions depended on the specific situation, regarding site and program. Zettervall was a distinct pragmatic. Every assignment had its unique conditions, and thus had a unique solution.
 •  
9.
 • Bonnier, Gaga, et al. (författare)
 • Inclusive India - Re:Pune
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The historie core of Pune is seriously neglected, despite its rich cultural-historical values and evidence of the city's past for fu­ture generations. These assets are not taken inta consideration in development plans for the city. Besides the national monu­ment of Shaniwar Wada, INTACH has identified around 200 more buildings on its heritage list. These vary from temples, to private residences and public buildings to bridges. Apart from this, INTACH also has identified heritage precincts -areas with a particular distinct character -either architectural or due to the nature of the activities which take place there. Of this list, more than a hundred buildings have found a place on the her­itage list adopted by the Pune Municipal Corporation (PMC).
 •  
10.
 • Bonnier, Gaga, et al. (författare)
 • Kirunas Framtid - Kan man flytta en stad? : restaureringskonst på sin spets
 • 2010
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Ar 2004 konstaterade gruvbolaget LKAB att en på världsmarknaden ökad efterfrågan på järnmalm innebär att marken ovanför bryt­ningsområdet i Kiruna spricker i takt med att malmen bryts. Detta deformationsområ­de kommer att omfatta större delen av den gamla staden inklusive kyrkan och stadshu­set. Osäkerheten är stor om hur man skall gå till väga och de konkreta frågorna är ännu obesvarade. Diskussionen handlar om vart man skall flytta och den pendlar mellan yt­terligheterna att helt avstå från det gamla och bygga helt nytt eller skapa ett nytt om­råde med de gamla husen musealt återupp­byggda i ett landskapssammanhang som så långt möjligt påminner om det gamla. Den avgörande frågan är, menar vi, hur staden och dess invånare kan behålla sin identitet och sitt minne - framtiden för kulturmiljön i vidaste bemärkelse.Omvandlingen och den successiva flytten av Kirunas centrala delar är en av de riktigt stora samhällsbyggnads- och beva­randefrågorna i vår samtid, en samhällsförändring med global räckvidd - restaureringskonst på sin spets.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 14
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy