SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Bladini Filip 1958 ) "

Sökning: WFRF:(Bladini Filip 1958 )

 • Resultat 1-10 av 12
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Bladini, Filip, 1958-, et al. (författare)
 • Hållbar stadsutveckling – ett institutionellt pusslande?
 • 2020
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En förstudie till en “utvärderings- och en governancemodell” för hållbar stadsutveckling. En analys av kommunal verksamhet för att ringa in centrala komponenter i ett institutionellt pusslande för en hållbar stad.
 •  
4.
 • Bladini, Filip, 1958- (författare)
 • Mängdförsäkring — ett missbruk av institutet gruppförsäkring?
 • 2013
 • Ingår i: Svensk Juristtidning. - 0039-6591. ; :9, s. 837-861
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Försäkringsavtalslagens omfattande reglering av gruppförsäkringar har blivit en legitimerande grund för försäkringsprodukter med tveksamt konsumenträttsligt innehåll. Även om dessa produkter till formen är gruppförsäkringar bär de helt andra kännetecken än de gruppförsäkringar som låg till grund för lagens regler. Förutom att försäkringarna ger ett smalt försäkringsskydd som det av olika anledningar är svårt för konsumenter att värdera, är det i egentlig mening inte grupper som ansluts. Konsumenterna hamnar i dessa försäkringar genom att de står med i vissa företags kundregister. En fråga som detta väcker är därför när negativ avtalsbindning bör accepteras och till denna hör om frågan bäst hanteras inom försäkringsavtalsrätten eller marknadsrätten.
5.
 •  
6.
 • Bladini, Filip, 1958-, et al. (författare)
 • Planerarens roll i förändring
 • 2015
 • Ingår i: Tillväxt kräver planering. - Karlskrona : Boverket och Tillväxtverket. - 978-91-7563-294-0 ; s. 38-47
 • Bokkapitel (refereegranskat)abstract
  • Idag handlar stadsutveckling om komplexa utmaningar där förmågan att hantera frågor om hållbar utveckling sätts på prov. Samverkan inom och mellan olika offentliga kompetensområden, medborgare och näringsliv blir allt viktigare. Men detta ställer också helt nya krav på de förvaltningsprocesser som formar stadsutvecklingen. I det här kapitlet belyser författarna hur planerarnas profession håller på att förändras och pekar på vilka strukturella, organisatoriska och individuella utmaningar som påverkar samverkan med näringslivet.
 •  
7.
 • Bladini, Filip, 1958- (författare)
 • Samverkan mellan kommuner och privata intressenter för hållbara städer – hinder och möjligheter ur ett rättsligt perspektiv
 • 2019
 • Ingår i: Algehed, J., Eneqvist, E., Jensen, C. and Lööf, J (eds). (2019) Innovation och stadsutveckling: : En forskningsantologi om organiseringsutmaningar för stad och kommun. - 978-91-89049-08-6 ; s. 137-147
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som vägen framåt för att nå en hållbar stadsutveckling, men det finns fler nyanser och andra sidor av detta begrepp. Inom den akademiska litteraturen pågår en problematiserande diskussion, men den syns inte lika tydligt i resten av samhället. Denna antologi fördjupar och problematiserar diskussionen kring innovation i städer, med specifikt fokus på svenska förhållanden. Boken ger en överskådlig bild av en del av forskningsfältet kring ämnen som rör innovationsprocesser med koppling till kommuners stadsutvecklingsuppdrag. I bokens 15 kapitel beskriver och diskuterar forskare bland annat nya roller och utmaningar för kommunen och dess tjänstepersoner, projektifiering, mätbarhet och värdefrågor, samverkan, lärande, ledarskapsfrågor och konflikthantering. Boken vänder sig till personer som arbetar med utvecklingsfrågor i kommuner, såsom stadsplanerare eller strateger, men även politiker och tjänstepersoner som arbetar inom andra delar av offentlig sektor. I de större städerna koncentreras våra största samhällsutmaningar. Att alla städer också är kommuner är välkänt, men möjligen är inte betydelsen av detta lika uppenbar. Inte heller att svenska kommuner i ett internationellt perspektiv är ganska olika sina motsvarigheter i andra länder. Vidare binds städer i fysisk mening samman av sin infrastruktur, medan de i bildlig mening vilar på ett rättsligt fundament man kan kalla immateriell infrastruktur. Om hållbara städer ska åstadkommas med innovationer av såväl social, ekologisk och ekonomisk natur måste också innebörden av det rättsliga landskapet förstås.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 12
 • [1]2Nästa
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy