SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Ekström Björn) "

Sökning: WFRF:(Ekström Björn)

 • Resultat 1-10 av 55
 • [1]23456Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ekström, Nils, et al. (författare)
 • Aspirin treatment and risk of first incident cardiovascular diseases in patients with type 2 diabetes an observational study from the Swedish National Diabetes Register
 • 2013
 • Ingår i: BMJ Open. - BMJ Publishing Group. - 2044-6055. ; 3:4, s. e002688
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objectives To investigate the benefits and risks associated with aspirin treatment in patients with type 2 diabetes and no previous cardiovascular disease (CVD) in clinical practice. Design Population-based cohort study between 2005 and 2009, mean follow-up 3.9years. Setting Hospital outpatient clinics and primary care in Sweden. Participants Men and women with type 2 diabetes, free from CVD, including atrial fibrillation and congestive heart failure, at baseline, registered in the Swedish National Diabetes Register, with continuous low-dose aspirin treatment (n=4608) or no aspirin treatment (n=14038). Main outcome measures Risks of CVD, coronary heart disease (CHD), stroke, mortality and bleedings, associated with aspirin compared with no aspirin, were analysed in all patients and in subgroups by gender and estimated cardiovascular risk. Propensity scores were used to adjust for several baseline risk factors and characteristics at Cox regression, and the effect of unknown covariates was evaluated in a sensitivity analysis. Results There was no association between aspirin use and beneficial effects on risks of CVD or death. Rather, there was an increased risk of non-fatal/fatal CHD associated with aspirin; HR 1.19 (95% CI 1.01 to 1.41), p=0.04. The increased risk of cardiovascular outcomes associated with aspirin was seen when analysing women separately; HR 1.41 (95% CI 1.07 to 1.87), p=0.02, and HR 1.28 (95% CI 1.01 to 1.61), p=0.04, for CHD and CVD, respectively, but not for men separately. There was a trend towards increased risk of a composite of bleedings associated with aspirin, n=157; HR 1.41 (95% CI 0.99 to 1.99). Conclusions The results support the trend towards more restrictive use of aspirin in patients with type 2 diabetes and no previous CVD. More research is needed to explore the differences in aspirin's effects in women and men.
2.
 • Ekström, Nils, et al. (författare)
 • Durability of oral hypoglycemic agents in drug naïve patients with type 2 diabetes: report from the Swedish National Diabetes Register (NDR).
 • 2015
 • Ingår i: BMJ open diabetes research & care. - 2052-4897. ; 3:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • OBJECTIVE: To analyze the durability of monotherapy with different classes of oral hypoglycemic agents (OHAs) in drug naïve patients with type 2 diabetes mellitus (T2DM) in real life.METHODS: Men and women with T2DM, who were new users of OHA monotherapy and registered in the Swedish National Diabetes Register July 2005-December 2011, were available (n=17 309) and followed for up to 5.5 years. Time to monotherapy failure, defined as discontinuation of continuous use with the initial agent, switch to a new agent, or add-on treatment of a second agent, was analyzed as a measure of durability. Baseline characteristics were balanced by propensity score matching 1:5 between groups of sulfonylurea (SU) versus metformin (n=4303) and meglitinide versus metformin (n=1308). HRs with 95% CIs were calculated using Cox regression models.RESULTS: SU and meglitinide, as compared with metformin, were associated with increased risk of monotherapy failure (HR 1.74; 95% CI 1.56 to 1.94 and 1.66; 1.37 to 2.00 for SU and meglitinide, respectively). When broken down by type of monotherapy failure, SU and meglitinide were associated with an increased risk of add-on treatment of a second agent (HR 3.14; 95% CI 2.66 to 3.69 and 2.52; 1.89 to 3.37 for SU and meglitinide, respectively) and of switch to a new agent (HR 2.81; 95% CI 2.01 to 3.92 and 3.78; 2.25 to 6.32 for SU and meglitinide, respectively). The risk of discontinuation did not differ significantly between the groups.CONCLUSIONS: In this nationwide observational study reflecting clinical practice, SU and meglitinide showed substantially increased risk of switch to a new agent or add on of a second agent compared with metformin. These results indicate superior glycemic durability with metformin compared with SU and also meglitinide in real life.
 •  
3.
 • Ekström, Nils, et al. (författare)
 • Effectiveness and safety of metformin in 51 675 patients with type 2 diabetes and different levels of renal function: a cohort study from the Swedish National Diabetes Register.
 • 2012
 • Ingår i: BMJ open. - 2044-6055. ; 2:4
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • OBJECTIVETo evaluate the effectiveness and safety of metformin use in clinical practice in a large sample of pharmacologically treated patients with type 2 diabetes and different levels of renal function.DESIGNObservational study between July 2004 and December 2010, mean follow-up 3.9 years.SETTINGHospital outpatient clinics and primary care in Sweden.PARTICIPANTS51 675 men and women with type 2 diabetes, registered in the Swedish National Diabetes Register, and on continuous glucose-lowering treatment with oral hypoglycaemic agents (OHAs) or insulin.MAIN OUTCOME MEASURESRisks of cardiovascular disease (CVD), all-cause mortality and acidosis/serious infection, associated with each treatment regimens, were analysed in all patients and in subgroups with different estimated glomerular filtration rate (eGFR) intervals. Covariance adjustment and propensity scores were used to adjust for several baseline risk factors and characteristics at Cox regression.RESULTSCompared with metformin in monotherapy, HRs for fatal/non-fatal CVD and all-cause mortality with all other OHAs combined (approximately 80% sulphonylureas) in monotherapy were 1.02 (95% CI 0.93 to 1.12) and 1.13 (1.01 to 1.27), while 1.18 (1.07 to 1.29) and 1.34 (1.19 to 1.50) with insulin in monotherapy, adjusting using propensity scores. Metformin, compared with any other treatment, showed reduced risks of acidosis/serious infection (adjusted HR 0.85, 95% CI 0.74 to 0.97) and all-cause mortality (HR 0.87, 95% CI 0.77 to 0.99), in patients with eGFR 45-60 ml/min/1.73 m(2), and no increased risks of all-cause mortality, acidosis/serious infection or CVD were found in patients with eGFR 30-45 ml/min/1.73 m(2).CONCLUSIONSMetformin showed lower risk than insulin for CVD and all-cause mortality and slightly lower risk for all-cause mortality compared with other OHA, in these 51 675 patients followed for 4 years. Patients with renal impairment showed no increased risk of CVD, all-cause mortality or acidosis/serious infection. In clinical practice, the benefits of metformin use clearly outbalance the risk of severe side effects.
 •  
4.
 •  
5.
 • McGinn, Steven, et al. (författare)
 • New technologies for DNA analysis : a review of the READNA Project
 • 2016
 • Ingår i: New Biotechnology. - 1871-6784 .- 1876-4347. ; 33:3, s. 311-330
 • Forskningsöversikt (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The REvolutionary Approaches and Devices for Nucleic Acid analysis (READNA) project received funding from the European Commission for 4 1/2 years. The objectives of the project revolved around technological developments in nucleic acid analysis. The project partners have discovered, created and developed a huge body of insights into nucleic acid analysis, ranging from improvements and implementation of current technologies to the most promising sequencing technologies that constitute a 3rd and 4th generation of sequencing methods with nanopores and in situ sequencing, respectively.
 •  
6.
 • McGinn, Steven, et al. (författare)
 • New Technologies for DNA analysis-A review of the READNA Project.
 • 2015
 • Ingår i: New Biotechnology. - Elsevier. - 1876-4347.
 • Forskningsöversikt (refereegranskat)abstract
  • The REvolutionary Approaches and Devices for Nucleic Acid analysis (READNA) project received funding from the European Commission for 4 1/2 years. The objectives of the project revolved around technological developments in nucleic acid analysis. The project partners have discovered, created and developed a huge body of insights into nucleic acid analysis, ranging from improvements and implementation of current technologies to the most promising sequencing technologies that constitute a 3(rd) and 4(th) generation of sequencing methods with nanopores and in situ sequencing, respectively.
 •  
7.
 • Arvidsson, Anna K, 1971-, et al. (författare)
 • Friktions- och texturutveckling på nya beläggningar
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • En ny vägyta bör vara och upplevas som säker av trafikanterna oavsett vilket väglag som råder. Det är därför viktigt att vägbanan har en tillfredställande nivå på friktion redan när vägen öppnas. Det finns begränsade dokumenterade kunskaper hur vägen förändras den första tiden efter en beläggningsåtgärd.Syftet med detta projekt är att fastställa hur friktionen förändras under den första tiden efter att vägbeläggningen är lagd och trafikpåsläpp sker. Ambitionen är att kunna avgöra om nylagda vägavsnitt har nedsatt friktion och ge rekommendationer för när en friktionsmätning ska utföras och hur skyltning ska ske i anslutning till beläggningsarbeten. Upplägget har varit att följa olika objekt med täta friktions- och texturmätningar från strax innan trafikpåsläpp tills nivåerna har stabiliserats.Initialt är friktionen hög för att sen avta med mängden trafik. Efter 1–3 veckor nåddes det lägsta värdet och därefter ökade eller stabiliserades friktionen. Gemensamt för alla undersökta sträckor var att det sker stora förändringar i texturnivåerna från att det första fordonet trafikerar vägen och därefter är den starkaste tendensen en sjunkande texturnivå tills en stabil nivå uppnås efter 1–3 veckor.
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Brorström, Björn, et al. (författare)
 • Hållbar framtid en seminarieserie om hållbart företagande
 • 2015
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Under 2012 och 2013 genomfördes fyra seminarier under huvudrubriken Hållbartföretagande som ett samarrangemang mellan Borås Tidning och Högskolani Borås. Uppmärksammade och inflytelserika företagsledare och samhällsaktöreri regionen föreläste om sina erfarenheter av verksamhetsutveckling och uppfattningaroch tolkningar av innebörden av begreppet hållbar utveckling. Föreläsningarnaföljdes av paneldiskussioner och frågor och kommentarer från seminariedeltagarna.Seminarierna dokumenterades och följdes upp med personliga intervjuer iform av sju porträtt med fokus på uppfattningar om hållbar utveckling och vilkautmaningarna är för samhälle och företag. De sju beskrivningarna och porträttenhar sedan tillsammans med intryck och observationer vid seminarierna legattill grund för fyra kapitel författade av gruppen bakom seminarieserien. MikaelLöfström, universitetslektor i företagsekonomi, skriver om gränser för hållbartföretagande, Karin M. Ekström, professor i företagsekonomi, om innebördenoch betydelsen av möten, Stefan Eklund, chefredaktör på Borås Tidning, omden digitala människan och Björn Brorström, professor i företagsekonomi, omden egentliga innebörden av hållbar utveckling. Därefter ombads författaren ochjournalisten Göran Greider att skriva ett slutord baserat på samtliga texter ochutifrån egna perspektiv på hållbar utveckling.Alla dessa delar är samlade i rapporten Hållbar framtid. Den publiceras i Högskolani Borås rapportserie Vetenskap för profession, vars syfte dels är att spridakunskap om resultat av pågående och avslutad forskning vid högskolan, dels medverkatill debatt om förhållningssätt till utbildning och forskning och högskolorsoch universitets roll och ansvar för en gynnsam samhällsutveckling.Denna rapport kommer förhoppningsvis att ligga till grund för diskussionerkring innebörden och nödvändigheten av hållbar utveckling i en bred bemärkelse.
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 55
 • [1]23456Nästa
Åtkomst
fritt online (13)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (38)
konferensbidrag (8)
rapport (4)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
forskningsöversikt (2)
annan publikation (1)
visa fler...
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (42)
övrigt vetenskapligt (12)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Zethelius, Björn, (5)
Cederholm, Jan, (4)
Svensson, Ann-Marie (4)
Belak, Sandor, (3)
Zohari, Siamak, (3)
Nilsson, Johan (3)
visa fler...
Ekström, Simon (3)
Eliasson, Björn, (3)
Gudbjörnsdottir, Sof ... (3)
Ställberg, Björn, (3)
Ekstrom, T, (3)
Leijon, Mikael, (3)
Kiss, István (3)
Yacoub, Alia (3)
Brorström, Björn, (2)
Eriksson, Lars, (2)
Kristensen, M (2)
Åkermark, Björn, (2)
Jörnsten, Rebecka, 1 ... (2)
Snygg, Johan, 1963-, (2)
Landegren, Ulf, (2)
Olsson, P., (2)
Lehrach, Hans (2)
Laurell, Thomas (2)
Ekström, Jesper, (2)
Nilsson, Mats, (2)
Linneberg, Allan, (2)
Larsson, Kjell, (2)
Franke, Andre (2)
Fritzsche, Joachim (2)
Persson, Fredrik, (2)
Sicheritz-Ponten, T. (2)
Vestergaard, H. (2)
Malmgren, Helge, 194 ... (2)
Gustavsson, Bernt, (2)
Sun, Licheng (2)
Ekström, Mats, (2)
Ross, Alastair, 1976 ... (2)
Villas-Bôas, S.G.R., (2)
Nilsson, Michael, 19 ... (2)
Torén, Kjell (2)
Haak, Maria, (2)
Slaug, Björn, (2)
Blennow, Andreas (2)
Ekström, Peter (2)
Ekström, T., (2)
Moens, Lotte, (2)
Kristensen, Anders (2)
Ke, Rongqin, (2)
Freitag, Camilla, (2)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (23)
Göteborgs universitet (13)
Lunds universitet (12)
Kungliga Tekniska Högskolan (6)
Chalmers tekniska högskola (6)
Sveriges Lantbruksuniversitet (4)
visa fler...
Stockholms universitet (4)
Högskolan i Borås (4)
Karolinska Institutet (4)
Örebro universitet (3)
Södertörns högskola (2)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (2)
Umeå universitet (1)
Luleå tekniska universitet (1)
RISE (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
visa färre...
Språk
Engelska (46)
Svenska (9)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (26)
Naturvetenskap (12)
Samhällsvetenskap (8)
Teknik (7)
Lantbruksvetenskap (6)
Humaniora (5)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy