SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Emblad Patrik 1990 ) "

Sökning: WFRF:(Emblad Patrik 1990 )

 • Resultat 1-6 av 6
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Emblad, Patrik, 1990- (författare)
 • Allokering av kapitalvinst vid partssuccession – Ett förslag till lösning utifrån inkomstskatterättens systematik
 • 2016
 • Ingår i: Svensk skattetidning. - 0346-2218. ; :6-7, s. 478-484
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln handlar om vem som ska beskattas för en kapitalvinst vid partssuccession. Utgångspunkt tas i två kammarrättsavgöranden vari säljaren av en tillgång hade låtit annan part träda i sitt ställe, vilket var tillåtet enligt en klausul i försäljningsavtalet. Frågan var vem av den ursprunglige säljaren och den nye avtalsparten som skulle inkomstbeskattas för kapitalvinsten.
 •  
2.
 • Emblad, Patrik, 1990-, et al. (författare)
 • Funktionalism och beskattning av obehörig vinst
 • 2019
 • Ingår i: Skattenytt Akademisk Årsskrift 2019. - 2000-9801. ; s. 16-44
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • I denna artikel illustrerar vi vissa problem med att bygga skatterättsliga bedömningar på civilrättsliga. Vi gör det med hjälp av konkreta exempel på rättshandlingar som i den civilrättsliga vardagspraktiken hanterats med begreppet ”obehörig vinst”, trots att detta begrepp av metodologiska skäl är främmande i det skandinaviska rättstänkandet. Detta begrepp inbjuder nämligen i hög grad till något annat än den problemorientering och den funktionsinriktning som är karaktäristisk för det skandinaviska funktionalistiska angreppssättet. Skatterätten står inför motsvarande svårigheter när den bygger skatterättsliga bedömningar på civilrättsliga bedömningar och begrepp. Vi kan därför genom våra analyser av frågan om beskattning av ”obehörig vinst” illustrera varför det kan vara problematiskt att bygga skatterättsliga bedömningar på civilrättsliga.
 •  
3.
 • Emblad, Patrik, 1990- (författare)
 • Golf som friskvård. Om avgörandet i HFD och om frågorna som uppstått i dess svallvågor
 • 2018
 • Ingår i: Skattenytt. - 0346-1254. ; :5, s. 222-233
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Nyligen meddelade HFD en dom som innebar att golfspel på vissa specificerade pay and play-banor, samt driving range-kort ansågs ingå i de skattefria personalvårdsförmånerna. SKV har därefter publicerat ett ställningstagande som ser ut att gå längre än HFD:s dom. En fråga som kan ställas är vilka konsekvenser detta får och hur man som anställd, arbetsgivare och golfklubb ska hantera eller förhålla sig till olika slags kostnader i samband med golfspel. I artikeln jämför jag HFD:s avgörande med SKV:s ställningstagande och diskuterar vilka olika slags kostnader i samband med golfspel som numera kan tänkas ingå i det skattefria området.
 •  
4.
 • Emblad, Patrik, 1990- (författare)
 • Rätt skattesubjekt för kapitalvinster - en fråga om legalitetsprincipens gränser
 • 2015
 • Ingår i: Juridisk Publikation. - 2000-2920. ; 2015:2, s. 281-308
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Artikeln analyserar på vilken rättslig grund kapitalvinster kan anknytas till olika skattesubjekt inom ramen för kapitalvinstbeskattningen. Mot denna bakgrund utreds ett antal typfall där subjektsanknytningen blir problematisk (t.ex. då en tillgång avyttras genom en mellanman eller då någon annan än den som avyttrat tillgången erhåller köpeskillingen).
 •  
5.
 •  
6.
 • Emblad, Patrik, 1990- (författare)
 • Skatt på etableringsrätter - En kollision mellan inkomst- och mervärdebeskattningen?
 • 2016
 • Ingår i: Skattenytt. - 0346-1254. ; :11, s. 790-803
 • Tidskriftsartikel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Inkomst- och mervärdeskatterätten tillhör samma rättsområdesfamilj, men är för den sakens skull inte särskilt besläktade. Mervärdeskatten är i sin nuvarande tappning ett barn av relativt modern tid med stark EU-rättslig prägel, medan inkomstskatterätten huvudsakligen är nationell. Det rör sig därför om två separata områden som i princip inte ska ta intryck från varandra. Emellertid kan de kollidera, vilket visarsig i efterdyningarna av en domsom kammarrätten meddelade tidigare i år om hur upplåtelse av en s.k. etableringsrätt ska mervärdebeskattas. I denna artikel diskuteras därför inkomst- och mervärdesskatterättsliga behandlingar av etableringsrätter. Studien görs utifrån ett rättssystematiskt perspektiv där innebörden av och gränserna för systematisk lagtolkning problematiseras.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-6 av 6
Typ av publikation
tidskriftsartikel (6)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (4)
refereegranskat (2)
Författare/redaktör
Emblad, Patrik, 1990 ... (6)
Martinson, Claes, 19 ... (1)
Björling, Erik (1)
Lärosäte
Göteborgs universitet (6)
Språk
Svenska (6)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (6)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy