SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Fejes Andreas Professor) "

Sökning: WFRF:(Fejes Andreas Professor)

 • Resultat 1-10 av 15
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Gunnarsson, Karin, 1975- (författare)
 • Med önskan om kontroll : Figurationer av hälsa i skolors hälsofrämjande arbete
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Avhandlingen tar sin utgångspunkt i två sammanvävda tendenser, den ökade förekomsten av psykisk ohälsa bland unga och skolors uppdrag att främja hälsa. Larmen om att ohälsa bland unga ökar har skett i takt med att skolans hälsofrämjande arbete allt starkare efterfrågas. Hur skolans hälsofrämjande arbete på så vis fått en alltmer generell prägel som innefattar hela skolan och alla elever samt vad detta innebär för skolans verksamhet är frågor som diskuteras i denna avhandling. Forskningsfrågorna formuleras såsom hur produceras hälsa som olika figurationer i skolors hälsofrämjande arbete och vad producerar i sin tur dessa figurationer. Figurationer förstås här som samtidigt stabila och temporära figurer eller uttryck. De sätter fokus på göranden som formar hälsa till olika formationer, språkligt och diskursivt men också materiellt och affektivt utifrån ett post-konstruktionistiskt perspektiv (Lykke, 2010). Inom ramen för detta perspektiv sammankopplas teorier och begrepp från Michel Foucault, Donna Haraway, Karen Barad, Bruno Latour och Ann-Marie Mol. Det formar en teoretisk apparatur med möjligheter att undersöka hälsa och skolors hälsofrämjande arbete genom att utmana uppdelningar av ting, texter, kroppar, känslor och diskurser. Här blir inte bara människor utan också materialiteter aktiva aktörer i produktionen av hälsa. Det görs med ett etnografiskt tillvägagångssätt där fenomenet hälsa spåras i två skolpraktiker, skol- och hälsopolitiska policytexter och ett manualbaserat hälsofrämjande program kallat DISA (Depression in Swedish Adolescens).Spårandet följer fyra figurationer av hälsa; hälsa som plats, hälsa som kompetens, hälsa som känslor och hälsa som könad kropp. Genom dessa figurationer återkommer komponenterna kontroll och förändring. Hälsa produceras i relation till kontroll och förändring som en förmåga att kontrollera och förändra såväl egna tankar och känslor som omgivning. Spårandet av hälsa har skett i och genom praktiker som syftar till förändring, en förbättrad hälsa, men som genom en önskan om kontroll framförallt producerar stabiliserande och faslåsande effekter. Hälsa, känslor och lärande blir genom spårningen ytterligare sammanvävda aspekter vilket i avhandlingen förstås som en hälsofiering av skola där ett hälsofrämjande arbete ska vara del av hela skolan och riktas mot alla elever. Samtidigt spåras hur materiella, diskursiva och affektiva aktörer är delaktiga i händelser som inte går att förutse, bestämma eller kontrollera. Det formades händelser där texter, rum, manualer, spiraler, lappar, soffor och kroppar blev aktiva genom att koppla samman, beröra och producera hälsa. På så vis framträdde hur önskan om kontroll både är tillfällig och imaginär. Avslutningsvis konstrueras och diskuteras begreppet tekno-biopedagogik och hur det kan göra det möjligt att undersöka hur pedagogiska praktiker tillsammans med kroppar och materialiteter formar biopolitiska processer. Därutöver artikuleras en figuration av hälsa som omsorg med en utvidgad teoretisk diskussion om vad den skulle kunna innebära, dels sammankopplat med skolors hälsofrämjande arbete, dels sammankopplat med en forskningspraktik.
 •  
2.
 • Aman, Robert, 1982- (författare)
 • Impossible Interculturality? : Education and the Colonial Difference in a Multicultural World
 • 2014
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • An increasing number of educational policies, academic studies, and university courses today propagate ‘interculturality’ as a method for approaching ‘the Other’ and reconciling universal values and cultural specificities. Based on a thorough discussion of Europe’s colonial past and the hierarchies of knowledge that colonialism established, this dissertation interrogates the definitions of intercultural knowledge put forth by EU policy discourse, academic textbooks on interculturality, and students who have completed a university course on the subject. Taking a decolonial approach that makes its central concern the ways in which differences are formed and sustained through references to cultural identities, this study shows that interculturality, as defined in these texts, runs the risk of affirming a singular European outlook on the world, and of elevating this outlook into a universal law. Contrary to its selfproclaimed goal of learning from the Other, interculturality may in fact contribute to the repression of the Other by silencing those who are already muted. The dissertation suggests an alternative definition of interculturality, which is not framed in terms of cultural differences but in terms of colonial difference. This argument is substantiated by an analysis of the Latin American concept of interculturalidad, which derives from the struggles for public and political recognition among indigenous social movements in Bolivia, Ecuador and Peru. By bringing interculturalidad into the picture, with its roots in the particular and with strong reverberations of the historical experience of colonialism, this study explores the possibility of decentring the discourse of interculturality and its Eurocentric outlook. In this way, the dissertation argues that an emancipation from colonial legacies requires that we start seeing interculturality as inter-epistemic rather than simply inter-cultural.
 •  
3.
 • Bredlöv, Eleonor, 1982- (författare)
 • Shaped for beauty : Vocational and gendered subjectivities in private education for the beauty industry
 • 2018
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of this thesis was to answer the question: How are vocational, gendered subjectivities produced in vocational education for the beauty industry? Drawing on Foucault and poststructural feminist theory, this question is answered in four papers, in which the material consists of beauty-school recruitment and marketing material, interviews with skin and spa therapy students and observations of practical skin and spa therapy training. These are educational arrangements that are closely bound to the economic sector of the beauty industry, and they have remained remarkably unexplored. Various aspects of subjectivity production are explored throughout these papers: Paper I shows how the potential beauty student is shaped through processes of responsibilising and individualising in recruitment; Paper II shows how a scientific and caring professional emerges; Paper III shows how students learn to adopt a critical gaze towards bodies; and Paper IV shows how students are produced as emotional workers and learners, taking Hochschild’s term “emotional labour” as a point of departure. The results show how (medical) scientific knowledge becomes a resource in the production of the skin and spa therapy professional, mobilising gender relations of power, and neglecting other types of skills and knowledge. However, relational and caring aspects of work and learning emerge in the study through the way in which wider discourses of femininity inform the ways in which students are produced as professionals.
 •  
4.
 • Mbabazi, Penelope B. (författare)
 • Quality in Learning in Rwandan Higher Education : Different stakeholders’ perceptions of students’ learning and employability
 • 2013
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The aim of the thesis is to investigate quality in learning in higher education in Rwanda by focusing on students’ learning and their employability. This focus allows for an understanding of key challenges for Rwandan higher education to emerge, at a time when more and more students are enrolling. Higher education is being rebuilt after the genocide of 1994 in Rwanda and the focus on quality in learning and preparing students for work life is thus timely and important. The empirical material comprises interviews with students, teachers and employers. Interpretation of this material is guided by perspectives on quality in learning: students’ approaches to learning, learning as transformation and employability. A meta-ethnographic analysis of the four articles on which the thesis is based generated five themes as central quality aspects of learning that could enhance the employability of graduates: becoming professional, skillful practices, becoming a learner, becoming responsible and international experience. The results illustrate that students have to some extent different views from employers and teachers regarding questions about quality in learning. Thus, it could be of value for policy makers and teachers to listen to what the students have to say when designing policy and curriculum in higher education in Rwanda.
 •  
5.
 • Nordmark, Jonas, 1978- (författare)
 • Med en framtida demokrat som adressat : Föreställningar om framtid i svenska samhällskunskapsböcker 1992-2010
 • 2015
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This dissertation is a critical study on conceptions of future in swedish social studies textbooks for primary secondary school, and a discussion on discourses of the young person as a future political subject. The main part of the thesis is a discourse analysis of textbooks published within the timeframe 1992 through 2010. The demarcation of the two decade timeframe stems from a critical discussion within educational research on political and educational discourses about individual and common future in recent years. I mainly draw my critical theoretical argument from a discussion on what in radical democratic theory is referred to as a post-political state within late liberal democracies. Much of the future oriented educational research is implicitly rooted within this discussion, where the possibility of understanding the young person as a future political subject to a great extent is scrutinized. The method through which the textbooks are read is discourse analysis, mainly inspired by deconstruction, focusing social and political logic within normative texts. My findings are that future in large parts of the textbooks is put forth as dependant on the single individual´s commitment to making the future democratic society possible through political engagement, but also her adaptation to an already well ordered democratic society. Commitment and adaptation take form in two, what I call, ontopolitical discourses about the young person as a future partaker of democratic society. The first discourse delineate the young person as partaker in an already initiated course onto a better common future. As an individual the young person is put forth as part of an overarching common shared temporal movement towards future for the society as a whole. Earlier books seem to suggest this temporalization of the common, to a higher extent than later. Later books suggest the idea of the young person as possible part to either a positive common future full of personal opportunities at hand, or a negative common future, shared by those without same life opportunities. This second discourse render threats towards the future democratic society, as such individuals without ability to fulfil their aspirations. Being unemployed at the outskirts of society both put a strain on the ordered society and also implies that those without means to take care of themselves might in fact become dangerous. Through French thinker Jacques Rancière I suggest that these implications should be understood as a view on future society where all are included, but some are included through defining them as excluded within society.  
 •  
6.
 • Rahm, Lina, 1973- (författare)
 • Educational imaginaries : a genealogy of the digital citizen
 • 2019
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This thesis makes use of a genealogical approach to map out and explainhow and why computers and citizenship have become so closely connected.It examines the historical continuities and disruptions, and the role thatpopular education has played in this interrelation. Drawing on previousresearch in the overlap between Swedish popular education history andhistorical computer politics, this thesis adds knowledge about howimaginaries of popular education, operating as silver bullet solutions toproblems with computerization, have had important functions as governingtools for at least 70 years. That is, Swedish popular education has since the1950s been imagined as a central solution to problems with computerization,but also to realize the societal potentials associated with computers.Specifically, this thesis makes two contributions: 1) Empirically, the thesisunearths archived, and in many ways forgotten, discourses around thehistorical enactment of the digital citizen, and the role of popular education,questioning assumptions that are taken for granted in current times; 2)Theoretically, the thesis proposes a conceptual model of educationalimaginaries, and specifically introduces the notion (and method) of‘problematizations’ into these imaginaries.
 •  
7.
 • Sandberg, Fredrik (författare)
 • Recognition of Prior Learning in Health Care : From a Caring Ideology and Power, to Communicative Action and Recognition
 • 2012
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • During the last decades Recognition of Prior Learning (RPL) has become a more frequently used method to recognise adult’s prior learning. This thesis analyses a process of RPL in health care, where health care assistants are assessed against subjects in the upper-secondary health care program. Prior research on RPL is to a high degree non-theoretical and focus is primarily on policy level research. This thesis adds to the field by progressing a critical social theory perspective on RPL. In the thesis the RPL process is analysed through Jürgen Habermas’ theory of communicative action and Axel Honneth’s Recognition theory. General questions posed are: What are the power issues in the RPL process? What implications does the tension between the lifeworld of work and the system of education have? What consequences does mutual understanding and communication have for the outcome of the RPL process? What part does recognition play for the participants? The results disclose the power relations that emerge in the relationship between participants and teachers. A caring ideology is developed and problematized. Further, the importance of mutual understanding between participant and teachers in the assessment of prior learning is discussed focusing on the consequences a lack of mutual understanding could have for the outcome in such assessments. On a macro level the analysis demonstrates the tension between the participants prior learning and the educational systems demand for formalising prior learning. In addition, analyses of a more developmental character that intends to show the potential for critical learning, change and recognition are progressed.The results suggest that communicative action can be used to develop RPL into processes focusing on critical learning and change. Recognition of traits and abilities could also enhance individual’s positive relations with the self. Such recognition could develop self-confidence and thus RPL could encourage learning and cultivate continuing self-realisation through work.
 •  
8.
 • Fejes, Andreas, 1977- (författare)
 • Constructing the adult learner : a governmentality analysis
 • 2006
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Syftet med denna avhandling är att studera hur den vuxna studerande konstrueras genom olika styrningstekniker inom Vuxenutbildning, Folkbildning och Högre utbildning. Vidare är syftet att analysera vad för styrningsrationalitet som både skapas genom och som skapar dessa praktiker. Det teoretiska ramverket är baserat på Michel Foucaults begrepp styrningsrationalitet (governmentality) och genealogi. Styrningsrationalitet syftar på ett specifikt sätt att se på styrning där fokus är på de tankar/mentaliteter som skapas genom olika diskurser om hur styrning skall utövas. Centrala frågor är: vad är styrningsproblematiken, vad ska styras, hur skall styrning gå till och vad är målet med styrning? Genea-logi syftar på ett specifikt sätt att se på historien. Utgångspunkten är de tankefigurer som är del av dagen diskurser, i denna avhandling diskurserna om vuxenutbildning och livslångt lärande. Vad består dessa diskurser och vad för härkomsthistoria har vissa av dess tankefigurer? Historia ses här som icke-linjär beståendes av brott och oregelbundenheter där syftet inte är att berätta en historia om framsteg där kausala samband är centrala. Istället använder jag genealogi för att destabilisera det vi idag tar för givet gällandes den vuxna studerande. En diskursanalys har genomförts av offentliga utredningar (SOUs och Ds) från 1920-talet fram tills idag som handlar om de praktiker som nämnts ovan. Resul-taten pekar på att en neoliberal styrningsrationalitet dominerar dagens diskurser om vuxenutbildning och livslångt lärande. Enligt texterna måste Sverige och Europa se till att alla dess medborgare konstant lär sig nya saker som ett sätt att möta en osäker och ständigt föränderlig framtid. Därmed skapas den vuxna som ständigt lärandes och som ett kompetent subjekt. Alla medborgare måste bli autonoma, själreglerande människor som konstant lär sig och som konstant gör val i enlighet med sina önskningar. För att konstruera sådana subjekt skapas flera tekniker för styrning såsom vägledning, risk, målstyrning/granskning, bedömning, mångfald m.m.
 •  
9.
 • Fejes, Andreas, 1977-, et al. (författare)
 • Komvux som marknad
 • 2020. - 1
 • Ingår i: Om vuxenutbildning och vuxnas studier. - Lund : Studentlitteratur AB. - 9789144133294 ; , s. 319-338
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det svenska samhället har genomgått en utveckling där en mängd olika verksamheter som tidigare var offentligägda nu drivs i privat regi. Bolagisering, utförsäljning och upphandling har varit och är vanliga företeelser inom områden som telekommunikation, vård och omsorg och inte minst skola och utbildning. Vissa verksamheter har blivit frikopplade från det offentliga, medan andra fortfarande finansieras med skattepengar även om de drivs i privat regi. Detta har beskrivits som en marknadisering, som även har nått till delar av utbildningssektorn, och då inte minst komvux som i dag till stor del drivs av privata anordnare. I detta kapitel tittar vi närmare på just komvux och hur marknaden skapas inom denna utbildningsform. Hur organiserades privata aktörers närvaro inom komvux på 2010-talet, drygt 20 år efter introduktionen av detta system? Vilka tendenser till förändring kan identifieras? På vilket sätt kan komvux anses utgöra en marknad? Vilka konsekvenser har denna marknadsliknande organisation för de som verkar inom utbildningen, det vill säga elever och personal?
 •  
10.
 • Fejes, Andreas, 1977-, et al. (författare)
 • Vad är komvux?
 • 2020. - 1
 • Ingår i: Om vuxenutbildning och vuxnas studier. - Lund : Studentlitteratur AB. - 9789144133294 ; , s. 53-73
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den kommunala vuxenutbildningen, komvux, är en central och omfattande del av det svenska utbildningssystemet. I komvux ingår utbildning på grundskolenivå, utbildning på gymnasial nivå samt utbildning i svenska för invandrare (sfi)1. Här deltar sammanlagt fler elever än vad som deltar i den svenska gymnasieskolan. Funktionen för komvux är tredelad. En kompensatorisk funktion, en demokratisk medborgerlig funktion och en arbetsmarknadsfunktion. De som tidigare inte har fått möjlighet till kompetensgivande utbildning, eller de som inte fått det stöd som krävs för att klara sin utbildning i ungdomsskolan, kan genom studier på komvux kompenseras för detta. Vidare erbjuder komvux de som vill skola om sig till ett nytt yrke för att öka chansen att få ett arbete möjligheter till detta. Samtidigt ska komvux inte endast bidra till att människor kommer i arbete, utan det finns även ett uppdrag att förbereda människor för samhällslivet mer brett samt ge möjligheter för personlig utveckling. Uppdraget är med andra ord mångfacetterat, och omfattande. Samtidigt är komvux organiserat på ett annorlunda sätt än grund- och gymnasieskolan. Komvux är kursbaserad snarare än programbaserad, antagningen till kurser ska ske kontinuerligt, möjlighet finns att studera på distans och det finns en egen läroplan. I detta kapitel kommer vi att mer ingående beskriva komvux, dess historiska framväxt och nutida organisering.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 15
 • [1]2Nästa
Typ av publikation
doktorsavhandling (12)
bokkapitel (2)
licentiatavhandling (1)
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (15)
Författare/redaktör
Fejes, Andreas, Prof ... (6)
Fejes, Andreas, 1977 ... (4)
Andersson, Per, Prof ... (2)
Fejes, Andreas, Prof ... (2)
Fejes, Andreas, Doce ... (2)
Hamilton, David, Pro ... (1)
visa fler...
Larsson, Staffan (1)
Abrandt Dahlgren, Ma ... (1)
Holmqvist, Diana, 19 ... (1)
Sandberg, Fredrik (1)
Aman, Robert, 1982- (1)
Jonsson, Stefan, Pro ... (1)
Eriksson, Lisbeth, D ... (1)
Manga, Edda, Dr. (1)
Lenz Taguchi, Hillev ... (1)
Köpsén, Susanne, 195 ... (1)
Muhrman, Karolina, 1 ... (1)
Olsson, Ulf (1)
Nylund, Mattias (1)
Öhrn, Elisabet, Prof ... (1)
Nordvall, Henrik, 19 ... (1)
Öhman, Marie, Profes ... (1)
Månsson, Niclas, doc ... (1)
Dahlgren, Lars-Owe, ... (1)
Sundgren, Gunnar, Pr ... (1)
Bredlöv, Eleonor, 19 ... (1)
Wallin, Jessica (1)
Terning, Maria, 1964 ... (1)
Hedlund, Elisabet, 1 ... (1)
Rahm, Lina, 1973- (1)
Andersson, Per, Dr. (1)
Skeie, Geir, Profess ... (1)
Gunnarsson, Karin, 1 ... (1)
Olson, Maria, docent (1)
Snickars, Pelle, Pro ... (1)
Lindberg, Ola, 1979- (1)
Olsson, Ulf, Docent (1)
Stigmar, Martin, Doc ... (1)
Weinehall, Katarina, ... (1)
Nordmark, Jonas, 197 ... (1)
Mbabazi, Penelope B. (1)
Nyström, Sofia, Dr. (1)
Säfström, Anders, pr ... (1)
Fejes, Andreas, Asso ... (1)
Rubenson, Kjell, Pro ... (1)
Köpsén, Susanne, Dr. (1)
Åkerblom, Erika (1)
Hedlund, Elisabet (1)
Eriksson, Erika (1)
visa färre...
Lärosäte
Linköpings universitet (10)
Stockholms universitet (2)
Högskolan i Gävle (2)
Umeå universitet (1)
Mälardalens högskola (1)
Örebro universitet (1)
Språk
Svenska (8)
Engelska (7)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (15)
Humaniora (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy