SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Koglin Till) "

Sökning: WFRF:(Koglin Till)

 • Resultat 1-10 av 65
 • [1]234567Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Cox, Peter, et al. (författare)
 • Conclusion
 • 2020
 • Ingår i: The politics of cycling infrastructure : Spaces and (In)Equality - Spaces and (In)Equality. - : Policy Press. - 9781447345152 ; , s. 235-238
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
2.
 •  
3.
 • Ahlberg, Erik, et al. (författare)
 • "Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna"
 • Ingår i: Dagens nyheter (DN debatt). - 1101-2447.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • DN DEBATT 15/3. Sedan industrialiseringens början har vi använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att vi ska klara Parisavtalet. Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått. Därför stödjer vi deras krav, skriver 270 klimatforskare.
 •  
4.
 • Alm, Jens, et al. (författare)
 • Planering för strategisk cykelinfrastruktur : Resultat från en intervjustudie
 • 2020
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I dagens samhälle med klimatförändringar och miljöproblem ses cykeln som ett allt viktigare transportmedel för att minska bilanvändning. Trafikverket konstaterade att ökad cykling medför stora vinster för samhället, inte minst för miljön. Således borde cykel prioriteras allt mer i planeringen, vilket inte alltid görs. Hur man planerar cykelinfrastruktur och vad som klassas som bra eller dålig cykelinfrastruktur kan skilja sig mellan olika kommuner, inte minst beroende på kommunens storlek, planeringstradition och liknande. Föreliggande rapport är slutprodukten av projektet som handlar om möjligheter och svårigheter för kommunerna att implementera strategisk cykelinfrastruktur i Sverige. Vidare syftar rapporten till att ge kommuner rekommendationer om hur de arbeta vidare med frågorna och förslag på hur de kan övervinna eventuella svårigheter. Syftet med denna rapport inom projektet ”Planering för strategisk cykelinfrastruktur” är att analysera hur kommunerna idag arbetar med planering av strategisk cykelinfrastruktur och vilka möjligheter och hinder planerare möter i deras arbete kring dessa frågor. Mer konkret handlar studien om vilka åtgärder som tjänsteman med ansvar och engagemang för cykling bedömer som viktigast för att öka cyklandet och deras erfarenheter av att få sådana åtgärder genomförda. För att uppnå det ovannämnda syftet genomfördes en intervjustudie bland städer, kommuner och regioner som deltar i organisationen Svenska Cykelstäder – en organisation bestående av 31 kommuner samt fyra regioner och som framhåller att de målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling. En slutsats i rapporten är att bilnormen fortfarande är stark. En illustration av detta är att det är problematiskt att förbättra och utveckla infrastrukturen för cykel på bekostnad av bilen. Dock är möjligheterna betydligt större att prioritera cykel vid nybyggnation där förutbestämda vanor och rutiner som är svåra att förändra ännu inte är fastlagda. Detta kan ses som en möjlighet att åtminstone vid nya utvecklingsprojekt förbättra cykelinfrastrukturen i svenska kommuner. Ytterligare en slutsats är att vissa kommuner, trots svårigheter, är långt framme i arbetet med att främja cykel och att de på enförhållandevis bred front arbetar aktivt med åtgärder för ökad cykling såsom förbättrad och mer cykelinfrastruktur i form av cykelvägar- och parkeringar, åtgärder för att prioritera cykel framför bil samt beteendepåverkande åtgärder. En tredje slutsats är att det finns kommuner som är medlemmar i organisationen Svenska Cykelstäder där prioriteringen av cykel trots medlemskapet inte verkar stå högst upp på den trafikpolitiska agendan. Rapporten avslutas med en rad rekommendationer som grundar sig på forskningen som genomfördes i detta projekt och inte enbart på intervjustudien som genomfördes inför denna rapport. Dessa behandlar samverkan mellan kommunerna, mellan kommunernaoch regionerna och mellan kommunerna och Trafikverket. Vidare ekommenderasnationella standarder för utformningen av cykelinfrastruktur som grundar sig på aktuell forskning. Utöver detta rekommenderas att cykelns betydelse i olika dokument borde öka och bilens betydelse borde minska.
 •  
5.
 • Ekblad, Hampus, et al. (författare)
 • Bicycle planning – A literature review
 • . - 300
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Increased bicycling is of great importance for a sustainable transport system. This report is the result of a literature study concerning how different factors associated with bicycle planning influence the propensity to choose the bicycle for transportation. The literature study was carried out in the search engine GoogleScholar and only scientific papers, articles and books were included. Through this literature review, knowledge has been gathered concerning bicycleplanning, policies and other factors that influence the use of the bicycle in daily transport. Through the literature study it became evident that the attractiveness of the bicycle should be seen in relation to the car. If it is more attractive to use motorised modes of transport (e.g. through parking norms, costs, level of service) it will be hard to convince people to use the bike instead of the car. It also became clear that there are big differences in how research concerningbicycling and bicycle planning is conducted and there is e.g. no research based on before- and after studies. Despite this, the results are often very consistent. For instance, the results show that the bicycle infrastructure is of great importance. This implies that if appropriate infrastructure is build people tend to use the bicycle more often. In terms of policy, the time factor seems to be an important issue. This in turn implies, with policies and strategies being consistent over longer time intervals, the impact on the use of the bicycle increases.
 •  
6.
 •  
7.
 • Haustein, Sonja, et al. (författare)
 • A comparison of cycling cultures in Stockholm and Copenhagen
 • 2020
 • Ingår i: International Journal of Sustainable Transportation. - : Taylor & Francis. - 1556-8334. ; 14:4, s. 280-293
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This study focuses on two central Scandinavian cities – Copenhagen and Stockholm – that are generally thought to be culturally close but have deviated with respect to cycling policies and infrastructure. Based on a survey including inhabitants of Copenhagen (n¼1110) and Stockholm (n¼1191), this study investigated whether cyclists in Copenhagen and Stockholm experience thetransport systems in the two cities differently, and to what extent cycling perceptions can explain differences in cycling level (minutes of cycling) among cyclists. Cycling levels are much higher in Copenhagen than Stockholm, and cyclists in Copenhagen perceive a higher prioritization in traffic, feel safer, and perceive a higher ability to reach their destinations by bike. Using ordered logitmodels, we examined the effect of different factors on cycling level among cyclists in both cities. Those who live in Copenhagen have higher levels of cycling even when other independent variables are included in our model. Other significant factors were employment, which increased cycling, and car access, which decreased cycling. Being female was related to higher cycling levels in Copenhagen, but not in Stockholm. The only significant cycling perception was the perceived ease and feasibility of getting to important destinations by bicycle (cycling autonomy). Results of a similar analysis including non-cyclists led to comparable results. The results suggest that differences in cycling levels between the two cities are related to the overall mobility culture of the two cities (in particular different policies, norms and infrastructure), while individual/micro-level factors, appear rather inadequate for understanding urban differences.
 •  
8.
 •  
9.
 • Johansson, Erik, et al. (författare)
 • Evaluation of public transport: regional policies and planning practices in Sweden
 • 2017
 • Ingår i: Urban, Planning and Transport Research: An Open Access Journal. - : Taylor & Francis. - 2165-0020. ; 5:1, s. 59-77
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper analyses regional public transport planning in Sweden. The aim is to provide an insight into how policy objectives are translated into action and to investigate how public transport measures are evaluated. The analysis is based on interviews with civil servants in five Swedish regions. Cost-benefit analysis is sparsely used (if ever) and the results further indicate that planning and evaluation of public transport is to a large extent centred around monitoringon-going trends, e.g. patronage and market share. Such information seems policy-relevant, i.e. is commonly asked for by the political level. The informants do ask for more knowledge regarding various effects (mainly social). However, it is less certain whether or not this knowledge would be used for economic evaluation. Regional and local public transport systems are complex, and intrinsically linked to land use and long-term regional ambitions. Instead of asking how public transport planning should be carried out, following CBAanalyses, we should perhaps ask how the economic analysis could be tuned so that it becomes relevant for public transport planning. We foresee that the broader role of the public transport system will increase goal conflicts between, and within, authorities.
 •  
10.
 • Jonsson, Thomas, et al. (författare)
 • Effektsamband för gående och cyklisters säkerhet - litteraturstudie
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna rapport är en litteraturstudie om trafiksäkerhetseffekter av åtgärder med avseende på cyklisters och gåendes säkerhet. Åtgärder som behandlas i denna rapport är fysiska åtgärder, samt drift- och underhållsåtgärder. Syftet med rapporten är att sammanställa empirisk kun-skap om trafiksäkerhetseffekterna av olika åtgärder för gång- och cykeltrafik. Åtgärderna delades in i tre grupper, nämligen åtgärder i anslutning till bilnät på sträcka (inkl. korsningar), åtgärder i anslutning till bilnät för korsande av bilnät och åtgärder friliggande från bilnät. Data som använts i litteraturen som studerades blev analyserat, då det ofta är olika datakällor som ligger bakom själva studierna i litteraturen. Dessutom förekommer olika rap-porteringsgrader vid olyckor, vilket gör det ännu viktigare att bedöma litteraturen efter bakomliggande datorkällor. Vidare ger rapporten en översyn över metodiken för att kunna kombinera olika åtgärdseffekter. Slutligen utmynnar rapporten i ett verktyg för att lättare kunna bedöma olika åtgärdernas effekter på cyklisters och gåendes trafiksäkerhet.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 65
 • [1]234567Nästa
Typ av publikation
konferensbidrag (22)
tidskriftsartikel (19)
rapport (11)
bokkapitel (5)
annan publikation (5)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa fler...
doktorsavhandling (1)
recension (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (41)
övrigt vetenskapligt (20)
populärvet., debatt m.m. (4)
Författare/redaktör
Kronsell, Annica (9)
Lund, Emma (6)
Sochor, Jana, 1973 (5)
Hiselius, Lena (3)
Pettersson, Fredrik (3)
Johansson, Erik (2)
visa fler...
Larsson, Anders (2)
Varhelyi, Andras (2)
Svensson, Helena (1)
Lund, E. (1)
Löndahl, Jakob (1)
Persson, Jan (1)
Svensson, Erik (1)
Ardö, Jonas (1)
Jonsson, Thomas (1)
Ahlberg, Erik (1)
Isaxon, Christina (1)
Wallin, Göran (1)
Filipsson, Helena L. (1)
Anund, Anna, 1964- (1)
Chen, Deliang (1)
Björnsson, Lovisa (1)
Alm, Jens (1)
Boyd, Emily (1)
Kjellström, Tord (1)
Nilsson, Annika (1)
Akselsson, Roland (1)
Carton, Wim (1)
Krause, Torsten (1)
Uddling, Johan (1)
Smith, Henrik G. (1)
Roldin, Pontus (1)
Svenningsson, Birgit ... (1)
Frank, Göran (1)
Kristensson, Adam (1)
Akselsson, Cecilia (1)
Andresen, Louise C. (1)
Björk, Robert G. (1)
Brady, Mark V. (1)
Brogaard, Sara (1)
Brönmark, Christer (1)
Carlsson, Per (1)
Coria, Jessica (1)
Döscher, Ralf (1)
Friberg, Johan (1)
Gaillard, Marie-Jose (1)
Gamfeldt, Lars (1)
Gärdenäs, Annemieke (1)
Hallquist, Mattias (1)
Hammarlund, Dan (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (59)
Chalmers tekniska högskola (5)
RISE (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Språk
Engelska (46)
Svenska (19)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (48)
Samhällsvetenskap (11)
Naturvetenskap (2)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy