SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Lisinski Jan) "

Sökning: WFRF:(Lisinski Jan)

 • Resultat 1-7 av 7
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlgren, Karin, et al. (författare)
 • De stora restaureringarna Från Uppsala domkyrka till Skokloster
 • 2004
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>De stora restaureringarna har varit årets tema. Genom att dokumentera och analysera teori och praktik i några av 1800- och 1900-talets största restaureringar - från genomgripande stilrestaureringar till ett mer återhållsamt och tekniskt skon­samt synsätt. Därmed får vi också ett bättre underlag även för dagens ställningsta­gande.Föremål för våra studier är Uppsala domkyrka, Gripsholms slott, Vreta kloster­kyrka, Gustav 11I:s paviljong i Haga, Kungapalatset i Vadstena och Skoklosters slott. Vi hoppas att denna utställning skall bidra till en kritisk hållning och en ökad kunskap om restaureringskonsten, som kvalificerad yrkesuppgift, tidsspegel för historiesyn och som gestaltningsideal.</p>
 •  
2.
 • Björklund, Patrik, et al. (författare)
 • Västerås slott Slott och borgar
 • 2000
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>En majoritet av dagens byggnadsuppgifter gäller att hantera det redan byggda. När vi står inför situationen att restaurera en befintlig byggnad är det viktigt att förstå olika tidsperioders stilideal liksom byggnadsteknik och material. Först då kan vi göra en väl avvägd analys, som tar tillvara och utvecklar de kvaliteter som byggnaderna själva besitter. Därför är utbildningen upplagd som ett växelspel mellan föreläsningar, seminarier, exkursioner och en för året vald studieuppgift.Slott och borgar har varit läsårets tema. Vi har valt att arbeta med Västerås och Örebro slott - två ganska bortglömda Vasaslott som är väl värda att lyfta fram. Särskilt har vi studerat de senaste 300 årens förändringar, som inte tidigare ägnats lika stora forskarmöda som medelitden och Vasatiden. I dessa två exempel finns en provkarta på estetiska, praktiska och tekniska ingrepp från Carl Hårlemans tid och fram till idag.Studierna har således omfattat både gestaltning, funktion och byggnadsteknik. Avsikten är att visa på kvaliteter i de omvandlingar och restaureringar som skett, men också att peka på problem och analysera olika möjligheter inför framtiden. Arbetet har skett i samarbete med Statens fastighetsverk och är tänkt att utgöra ett underlag till vårdprogram och framtida restaureringsinsatser. </p>
 •  
3.
 • Ahnborg, Johan, et al. (författare)
 • Örebro slott Slott och borgar
 • 2000
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>En majoritet av dagens byggnadsuppgifter gäller att hantera det redan byggda. När vi står inför situationen att restaurera en befintlig byggnad är det viktigt att förstå olika tidsperioders stilideal liksom byggnadsteknik och material. Först då kan vi göra en väl avvägd analys som tar tillvara och utvecklar de kvaliteter som byggnaderna själva besitter. Därför är utbildningen upplagd som ett växelspel mellan föreläsningar, seminarier, exkursioner och en för året vald studieavgift.Slott och brogar har varit läsårets tema. Vi har valt att arbeta med Västerås och Örebro slott - två ganska bortglömda Vasaslott som är väl värda att lyfta fram, Särskilt har vi studerat de senaste 300 årens förändringar, som inte tidigare ägnats lika stor forskarmöda som medeltiden och Vasatiden. I dessa två exempel finns en provkarta på estetiska, praktiska och tekniska ingrepp på Carl Hårlemans tid och fram till idag.Studierna har således omfattat både gestaltning, funktion och byggnadsteknik. Avsikten är att visa på kvaliteterna i de omvandlingar och restaureringar som skett, men också att peka på problem och analysera olika möjligheter inför framtiden. Arbetet har skett i samarbete med Statens fastighetsverk och är tänkt att utgöra ett underlag till vårdprogram och framtida restaureringsinsatser,  </p>
 •  
4.
 • Almquist, Torbjörn, et al. (författare)
 • Förfall och Återanvändning Om sekelskiftets arbetarbostäder
 • 1972
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Vi har nu försökt förklara varför vi tycker att resvirkes­husen är intressanta. Vårt arbete med dessa problem började med ett examensarbete på Tekniska Högskolans husbyggnadsav­delning. Detta arbete behandlar dokumentation och förslag till återanvändning av ett område med tvåvånings bruksarbe­tarbostäder i Sandviken. Efter detta har vi fortsatt med försök att lokalisera och bestämma förekomsten av denna sorts bebyggelse.</p>
 •  
5.
 • Bengtsson, Ylva, et al. (författare)
 • Ulriksdals slott under 350 år
 • 1995
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Studierna har utgått från Ulriksdals slott, uppfört av Jacob De la Gardie för 350 år sedan. Som kungligt slott har Ulriksdal genomgått ombyggnader under 1600 - och 1700-talet, men präglas idag mest av Karl XVs omfattande omdaning på 1850-talet och Gustav VI Adolfs lika genomgripande förändringar på 1920-talet.Slottet har bjudit på rika studiemöjligheter av stilideal, planlösning, interiörgestaltning, snickerikultur och stormtekniska system från hela 350-årsperioden. Genom noggranna uppmätningar och inventeringar på plats kopplade till arkivstudier har slottets komplicerade förändringshistoria kunnat analyseras, </p>
 •  
6.
 • Från Myrstedts matthörna till Wenner-Gren Center Affärs- och kontorshus 1902-1961
 • 2002
 • Rapport (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • <p>Affärs- och kontorshus har varit årets tema. Det handlar om införandet av nya material som gjutjärn och stål, armerad betongoch glas. Det handlar ocksåom ny installationsteknik och förändrade organisationsmodeller, liksom utvecklingen av ny arkitektur. Vi vill genomstudienvisa på de historiska värdena, men också bevarandeproblematiken hos denna kategori byggnader med ett fortsatt hårt förändringstryck. </p><p>Vi har studerat fembyggnader i Stockholm. Dessa är Sundsvallsbanken ritad av G Wickman 1900-1902, Myrstedt &amp; Stern ritad av E Stenhammar 1908-09, Nordiska Kompanietritat av F Boberg1912-1915, Affärshuset Centrum ritat av C Johansson 1929-31 och Wenner-Gren Center ritat av S Lindbström 1959-61. Men vi belyser också särskilt frågor som stål- och betongbyggande, installationer och material, kontorsrum, bankhallar och glastäckta rum. Ett särskilt stipendieprojekt har ägnats åt curtain-wall fasader, med exempel från USA. </p>
 •  
7.
 • Kjellberg, Henrik, et al. (författare)
 • Kalkputsarbeten 1980-1990 Inventering av utförande och projektstyrning
 • 1998
 • Bok (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>De kalkputsarbeten som redovisas här utfördes alla under 1980-talet. Tyngdpunkten i inventeringen ligger på det tekniska utförandet samt på arbetenas uppläggning och styrning men även det arkitektoniska utförandet belyses. Vid den tidigare inventering av kalkputsarbeten som redovisades i Riksantikvarieämbetets rapport 1984:1 'Kalkputs 1, Inventering av 220 puts-och avfärgningsarbeten utförda 1960-1980' granskades främst arbetenas hållbarhet (mot bakgrund av alarmerande uppgifter om skador). Efter år 1980 var problemet med hållbarheten inte längre lika överhängande. Denna gång har därför gjorts ett mer vittgående studium. Utgångspunkten har varit det kulturhistoriska värde byggnader har som vittnesbörd om ett äldre byggnadsskick, framför allt i sitt tekniska utförande. Huvudsyftet har varit studera hur detta värde har tagits tillvara. Som en uppföljning har redovisats vilka slutsatser som kan dras om hur kalkputs bör renoveras och vilka forskningsbehov som föreligger.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-7 av 7
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy