SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Lundälv Jörgen 1966 ) "

Sökning: WFRF:(Lundälv Jörgen 1966 )

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 •  
2.
 •  
3.
 • Anna, Carlsson, et al. (författare)
 • Olyckor och skador hos rollatoranvändare i trafikmiljön. Oral presentation vid Transportforum i Linköping den 8-9 januari 2020.
 • 2020
 • Ingår i: Transportforum i Linköping, konferens.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Bakgrund Rollatorn uppfanns 1978 i Västerås av Aina Wifalk. Idag är Sverige det rullator-tätaste landet i världen och det förskrivs ca 60 000 rullatorer per år. SCB beräknade 2007 att 240 000 personer använde rollator, bland dem ingick var tredje person över 80 år. 2014 fanns 499 000 personer i åldern 80+ i Sverige, år 2030 beräknas antalet ha ökat till 826 000 och 2060 så många som 1 210 000. Om kvoten rollatoranvändare kvarstår kan vi alltså år 2060 räkna med 720 000 rollatoranvändare, bara i åldersgruppen 80+. Användare av rollatorer tillhör gruppen oskyddade trafikanter, men är sällan uppmärksammade i trafiksäkerhetskontexten. Syftet med studien är därför att analysera olycks- och skadedata, som inrapporterats till den nationella databasen STRADA, där användare av rollatorer varit involverade. Resultatet av studien ger värdefull kunskap om risker och hinder som användare av rollator utsätts för i olika typer av trafikmiljöer. Syftet är också att studien ska kunna bidra till att förbättra rörligheten för denna grupp på lång sikt. Metod Studien baseras på olycks- och skadedata från totalt 2 020 rapporterade olyckor med rollator. Inledningsvis undersöktes om antalet rollatorolyckor ökar, minskar eller är konstant över tid. Därefter registrerades varje olycka som antingen ”singel” (N=1 668) eller ”kollision” (N=352). Resultat och slutsats Studien visade på en nästan fördubbling av antalet rollatorrelaterade olyckor i Sverige under perioden 2007–2016. Vidare var ca tre gånger fler kvinnor än män involverade i olyckor med rollator. I en majoritet av singelolyckorna slog användaren i marken. Många av singelolyckorna orsakades av nivåskillnader/kanter, ojämnt underlag eller snubbling. Bilar, lastbilar eller bussar var inblandade i 79% av kollisionerna. Dessa inträffade ofta vid parkeringsplatser, korsningar eller vägsträcka; i många av fallen blev rollatoranvändaren påbackad.
 •  
4.
 • Bengtsson Ryan, Anna, et al. (författare)
 • Social Work Practice on a Community Level - Preparing Social Work Students to Become Active Agents in the Building of Sustainable Societies
 • 2016
 • Ingår i: Oral presentation at the Joint World Conference on Social Work Education and Social Development 2016, June 27-30 2016, Coex, Seoul, Korea.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • The entrenchment of the welfare state and increasing inequalities, are challenges social workers in Sweden (and elsewhere) have to respond to. Within the BA social work programme at the University of Gothenburg, Sweden, one course specifically aims to equip students with knowledge and skills to meet the demands of local and global communities and to become active agents in the shaping of a sustainable society. The course is offered third year students; each semester approximately 120 students take the 3-week full time course. The course builds on three parts: 1) Acquisition and practical application of relevant theoretical positions through a series of lectures with experts in the field of social work, human rights, media & communication, community work and urban development. 2) Building an insight into the processes of social work at a community level and promoting participation in wider public debates through study visits (such as community based youth work field visits, participation in directly broadcasted TV-debates, work-shops in urban planning). 3) Developing skills (such as critical thinking, community advocacy & ecological awareness) to become active agents in the shaping of a sustainable society through student led workshops and seminars. The content of the course responds to a world in constant flux by integrating up to date issues and challenges relevant for social work. While an underlying structure frames the course, these current issues and challenges determine the content of the lectures and focus in workshops and seminars. Collective learning processes are central elements to the course. The course is an unique example of how social work education can meet the challenges of integrating theory and practice, correspond to needs of communities and equip social workers with theoretical and practical skills to become active agents in the work towards a more sustainable and equal society.
 •  
5.
 • Bilder av funktionshinder och långtidssjukdomar
 • 2015
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Denna bok innehåller berättelser om olika funktionshinder och långtidssjukdomar som analyseras ur olika teoretiska perspektiv och med olika förklaringsmodeller. Dess 18 kapitel är skrivna av ett femtiotal författare som alla är studenter och blivande socionomer.
 •  
6.
 •  
7.
 • Carlsson, Anna, et al. (författare)
 • Acute injuries resulting from accidents involving powered mobility devices (PMDs) Development and outcomes of PMD-related accidents in Sweden
 • 2019
 • Ingår i: Traffic Injury Prevention. - Taylor & Francis. - 1538-9588 .- 1538-957X. ; 20:5, s. 484-491
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Objective: Powered mobility devices (PMDs) are commonly used as aids for older people andpeople with disabilities, subgroups of vulnarable road users (VRUs) who are rarely noted in trafficsafety contexts. However, the problem of accidents involving PMD drivers has been reported inmany countries where these vehicles have become increasingly popular.The aim of this study is to extract and analyze national PMD-related accident and injury datareported to the Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA) database. The results will providevaluable insight into the risks and obstacles that PMD drivers are exposed to in the trafficenvironment and may contribute to improving the mobility of this group in the long term.</p><p>Methods: The current study is based on data from 743 accidents and 998 persons. An analysiswas performed on a subset of data (N¼301) in order to investigate the development of accidentsover a period of 10 years. Thereafter, each accident in the whole data set was registered as eithersingle (N¼427) or collision (N¼315).</p><p>Results: The results show that there was a 3-fold increase in the number of PMD-related accidentsreported to STRADA during the period 2007–2016.With regard to single accidents, collisions, as well as fatalities, the injury statistics were dominatedby males. Single accidents were more common than collisions (N¼427 and N¼316, respectively)and the level of injury sustained in each type of accident is on par.The vast majority of single accidents resulted in the PMD driver impacting the ground (87%), dueto either PMD turnover (71%) or the driver falling out of the PMD (16%). The reason for many ofthe single accidents was a difference in ground level (34%, typically a curb).Cars, trucks, or buses were involved in 67% of collision events; these occured predominantly atjunctions or intersections (70%).Abbreviated Injury Scale (AIS) 3þ injuries were dominated by hip and head injuries in both singleaccidents and collision events.</p><p>Conclusions: The present study shows that further research on PMD accidents is required, withregard to both single accidents and collision events. To ensure that appropriate decisions aremade, future work should follow up on injury trends and further improve the quality of PDMrelatedaccident data. Improved vehicle stability and design, increased usage of safety equipment,proper training programs, effective maintenance services, and development of a supporting infrastructurewould contribute to increased safety for PMD drivers.</p>
 •  
8.
 •  
9.
 • Carlsson, A., et al. (författare)
 • Acute injuries resulting from accidents involving powered mobility devices (PMDs)-Development and outcomes of PMD-related accidents in Sweden
 • 2019
 • Ingår i: Traffic Injury Prevention. - 1538-9588. ; 20:5, s. 484-491
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objective: Powered mobility devices (PMDs) are commonly used as aids for older people andpeople with disabilities, subgroups of vulnarable road users (VRUs) who are rarely noted in trafficsafety contexts. However, the problem of accidents involving PMD drivers has been reported inmany countries where these vehicles have become increasingly popular.The aim of this study is to extract and analyze national PMD-related accident and injury datareported to the Swedish Traffic Accident Data Acquisition (STRADA) database. The results will pro-vide valuable insight into the risks and obstacles that PMD drivers are exposed to in the trafficenvironment and may contribute to improving the mobility of this group in the long term. Methods: The current study is based on data from 743 accidents and 998 persons. An analysiswas performed on a subset of data (N¼301) in order to investigate the development of accidentsover a period of 10 years. Thereafter, each accident in the whole data set was registered as eithersingle (N¼427) or collision (N¼315). Results: The results show that there was a 3-fold increase in the number of PMD-related accidentsreported to STRADA during the period 2007–2016.With regard to single accidents, collisions, as well as fatalities, the injury statistics were dominatedby males. Single accidents were more common than collisions (N¼427 andN¼316, respectively)and the level of injury sustained in each type of accident is on par.The vast majority of single accidents resulted in the PMD driver impacting the ground (87%), dueto either PMD turnover (71%) or the driver falling out of the PMD (16%). The reason for many ofthe single accidents was a difference in ground level (34%, typically a curb).Cars, trucks, or buses were involved in 67% of collision events; these occured predominantly atjunctions or intersections (70%).Abbreviated Injury Scale (AIS) 3þinjuries were dominated by hip and head injuries in both singleaccidents and collision events. Conclusions: The present study shows that further research on PMD accidents is required, withregard to both single accidents and collision events. To ensure that appropriate decisions aremade, future work should follow up on injury trends and further improve the quality of PDM-related accident data. Improved vehicle stability and design, increased usage of safety equipment,proper training programs, effective maintenance services, and development of a supporting infra-structure would contribute to increased safety for PMD drivers.
 •  
10.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (18)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (1195)
annan publikation (236)
konferensbidrag (131)
recension (42)
rapport (33)
bok (22)
visa fler...
bokkapitel (13)
forskningsöversikt (6)
samlingsverk (redaktörskap) (4)
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (1328)
populärvet., debatt m.m. (264)
refereegranskat (111)
Författare/redaktör
Lundälv, Jörgen, 196 ... (1638)
Larsson, Per-Olof, 1 ... (230)
Philipson, Christer (69)
Lundälv, Jörgen, Doc ... (45)
Thodelius, Charlotta ... (39)
Högberg, Håkan (18)
visa fler...
Sjöström, Lars-Olov (18)
Fogelberg, Karin, 19 ... (15)
Sandberg, Anders (14)
Eriksson, Mona (14)
Karlsson, Linda (13)
Kindberg, Kristina (13)
Donning, Ylva, 1962- ... (12)
Andersson, Björn, 19 ... (10)
Sunnerhagen, Kathari ... (9)
Carlsson, Anna, (9)
Ekman, Robert, (9)
Leden, Lars (8)
Lindqvist, Rafael, 1 ... (8)
Karlsson, Veronica, (8)
Björnstig, Ulf, (7)
Malmqvist, Inga, 195 ... (7)
Hollertz, Katarina, ... (7)
Ekbrand, Hans, 1972- ... (7)
Thodelius, Charlotta ... (7)
Salonen, Tapio (5)
Malmqvist, Inga, (5)
Strömberg, Björn (5)
Hjort, Torbjörn (4)
Solheim, Liv Johanne (4)
Törnbom, Marie, 1950 ... (4)
Stenberg, Gunilla (4)
Törnbom, Karin, 1982 ... (4)
Hultqvist, Sara, 197 ... (4)
Wrede-Jäntti, Matild ... (4)
Bylund, Per-Olof, (3)
Henje, Catharina (3)
Ekbrand, Hans, (3)
Kongstad, Poul, (3)
Lenneer-Axelsson, Ba ... (3)
Liliequist, Marianne ... (2)
Karlberg, Olof (2)
Persson, Hanna C, 19 ... (2)
Brändström, Helge, (2)
Castrén, Maaret (2)
Bengtsson Ryan, Anna ... (2)
Lynch, Michael, (2)
Krafft, Maria, (2)
Ulfendahl, Mats, (2)
Nordell, Lars Axel (2)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (1621)
Umeå universitet (57)
Chalmers tekniska högskola (26)
Språk
Svenska (1568)
Engelska (93)
Finska (10)
Odefinierat språk (9)
Norska (2)
Danska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (1603)
Medicin och hälsovetenskap (777)
Teknik (27)
Humaniora (7)
Lantbruksvetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy