SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Lundberg Bertil) "

Sökning: WFRF:(Lundberg Bertil)

 • Resultat 1-10 av 41
 • [1]2345Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ivanov Öfverholm, Ingegerd, et al. (författare)
 • Detailed gene dose analysis reveals recurrent focal gene deletions in pediatric B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia
 • 2016
 • Ingår i: Leukemia & Lymphoma. - Taylor & Francis. - 1042-8194. ; 57:9, s. 2161-2170
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • To identify copy number alterations (CNAs) in pediatric B-cell precursor acute lymphoblastic leukemia (BCP ALL), array comparative genomic hybridization was performed on 50 cases; detected CNAs were validated in a cohort of 191 cases analyzed by single nucleotide polymorphism arrays. Apart from CNAs involving leukemia-associated genes, recurrent deletions targeting genes not previously implicated in BCP ALL, e.g. INIP, IRF1 and PDE4B, were identified. Deletions of the DNA repair gene INIP were exclusively found in cases with t(12;21), and deletions of SH2B3 were associated with intrachromosomal amplification of chromosome 21 (p
 •  
2.
 •  
3.
 • Björkman, Tommy, et al. (författare)
 • Experiences of stigma among people with severe mental illness. Reliability, acceptability and construct validity of the Swedish versions of two stigma scales measuring devaluation/discrimination and rejection experiences
 • 2007
 • Ingår i: Nordic Journal of Psychiatry. - Informa Healthcare. - 1502-4725. ; 61:5, s. 332-338
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Stigma has been identified as one of the most important obstacles for a successful integration of people with mental illness into the society. Research about stigma has shown negative attitudes among the public towards people with mental illness. Studies so far have, however, put little emphasis on how these negative attitudes are perceived by the mentally ill persons. The aim of the present study was to investigate acceptability and internal consistency of the Swedish versions of two stigma scales, the Devaluation and Discrimination scale and the Rejection experiences scale. Forty individuals were subject to an interview, which also comprised assessments of needs for care, quality of life, therapeutic relationship and empowerment. The results showed that both the Devaluation and Discrimination scale and the Rejection experiences scale had a good internal consistency and acceptability. Stigma in terms of perceived devaluation and discrimination was found to be most markedly associated with empowerment and rejection experiences was found to be most associated with the number of previous psychiatric admissions. It is concluded that the Swedish versions of the Devaluation and Discrimination scale and the Rejection experiences scale may well be used in further studies of stigma among people with mental illness.
 •  
4.
 •  
5.
 • Brattén, Kerstin, et al. (författare)
 • Delaktighet och dialog : Översiktsplanering i Kils kommun på annorlunda vis
 • 1997
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>I den planeringsprocess som lett fram till ett förslag till ny översiktsplan för Kils kommun (ÖP95) har nya former för medborgarinflytande prövats. Studiecirklar och dialogkonferenser har varit viktiga inslag i denna process. I rapporten återfinns dels en bakgrundsdiskussion om medborgarinflytande i planeringen, dels en dokumentation av hur arbetet med ÖP95 gått till och dels en utvärdering av i första hand studiecirkelverksamheten och hur den följts upp i den fortsatta processen.<br/><br/>I samråd bl a med länsstyrelsen i Värmland beslöt Kils kommun att försöka utarbeta en ny översiktsplan på mänskligt vis, genom att låta arbetet inledas med en studiecirkelfas där vanliga medborgare skulle uttrycka sina önskemål och synpunkter. Fem cirkelgrupper sattes samman efter speciella kriterier: en kvinnogrupp, en mansgrupp, en ungdomsgrupp, en äldregrupp och en grupp med småbarnsföräldrar. Studiecirklarnas arbete och cirkeldeltagarnas upplevelser redovisas tämligen ingående i rapporten.<br/><br/>Cirklarnas resultat överlämnades så småningom vid en s k dialogkonferens till en kommunal arbetgrupp bestående av politiker och tjänstemän, hälften män och hälften kvinnor. Tillsammans med kommunens planeringsansvariga utformade arbetsgruppen ett planförslag, som diskuterades vid en andra dialogkonferens med studiecirkeldeltagarna. Därefter lämnades förslaget till kommunstyrelsen för den fortsatta formella behandlingen.<br/><br/>I rapporten konstateras bland annat att det i processen finns ett antal kritiska skeden, där kontinuiteten i medborgarinflytandet sätts på prov och där följsamhet och lyhördhet är viktigt. Det konstateras också att det slutliga planförslaget inte kom att bli dramatiskt annorlunda än en traditionell plan, men att det viktigaste kanske ändå är att medborgarna genom sitt deltagande i processen känner sig delaktiga i planen. Ett tecken på att man därvid lyckats väl är att cirkeldeltagarna vid den andra dialogkonferensen uppgav att de kände igen sig i arbetsgruppens planförslag. </p>
 •  
6.
 • Dahlgren, Liselotte, et al. (författare)
 • Human papillomavirus is more common in base of tongue than in mobile tongue cancer and is a favorable prognostic factor in base of tongue cancer patients.
 • 2004
 • Ingår i: International Journal of Cancer. - 0020-7136 .- 1097-0215. ; 112:6, s. 1015-9
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>The frequency of human papilloma virus (HPV) and its influence on clinical outcome was analyzed retrospectively in pre-treatment paraffin embedded biopsies from 110 patients with tongue cancer. The presence of HPV DNA was examined in 85 mobile tongue tumors and 25 base of tongue tumors by a polymerase chain reaction (PCR) with 2 general primer pairs, GP5+/6+ and CPI/IIG. When HPV-DNA was found, HPV-type specific primers and direct sequencing were used for HPV sub-type verification. Twelve of 110 (10.9%) samples were HPV-positive; 9 for HPV-16, 1 for HPV-33, 1 for HPV-35 and 1 could not be analyzed because of shortage of DNA. HPV was significantly more common in base of tongue tumors (10/25, 40.0%) compared to tumors of the mobile tongue (2/85, 2.3%). The influence of HPV on clinical outcome in mobile tongue cancer could not be studied, due to that HPV was present in too few cases. Of the 19 patients with base of tongue cancer that were included in the survival analysis, however, 7 patients with HPV-positive base of tongue cancer had a significantly favorable 5-year survival rate compared to the 12 HPV-negative patients. In conclusion, HPV is significantly more common in base of tongue cancer than in mobile tongue cancer, and has a positive impact on disease-specific survival in patients with base of tongue cancer.</p>
 •  
7.
 • Grinups, Berit Sundgren, et al. (författare)
 • Barcelona/Karlstads-projektet : En dokumentation av ansatser och resultat
 • 1996
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Rapporten är en beskrivning av hur Barcelona/Karlstad-studien tillkom och hur arbetet fortskridit fram till och med 1995. Rapporten innehåller också en sammanfattning av resultaten i den enkätundersökning som genomfördes på ett sjukhus i Barcelona och ett i Karlstad. Jämförbara grupper av anställda i Barcelona och Karlstad har svarat på frågor inom områdena arbete, hälsa, välfärd och jämställdhet</p>
 •  
8.
 • Lundberg, Bertil, et al. (författare)
 • Are stigma experiences among persons with mental illness, related to perceptions of self-esteem, empowerment and sense of coherence?
 • 2009
 • Ingår i: Journal of psychiatric and mental health nursing. - 1365-2850. ; 16:6, s. 516-22
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The aim of the study was to explore the relationship between stigmatizing rejection experiences and self-related variables. Our hypothesis was that rejection experiences would be negatively associated with perceptions of self-esteem, empowerment and sense of coherence. A cross-sectional study assessing rejection experiences, empowerment, sense of coherence and self-esteem was performed, including 200 persons in current or earlier contact with mental health services. The results showed that experiences of rejection were negatively associated with sense of coherence, empowerment and self-esteem. This exploratory investigation suggests that experiences of rejection might be a target for coping interventions. Mental health nurses are in a key position to identify patients' experiences of stigma and by that to understand what consequences of devaluation/discrimination can have for the afflicted.
 •  
9.
 • Lundberg, Bertil, et al. (författare)
 • Arvegods och nyodlingar - Kulturgeografi i Karlstad vid millennieskiftet
 • 2002
 • Rapport (refereegranskat)abstract
  • <p>Denna bok har formen av en antologi och är en dokumentation av vad som skett sedan 1990 inom kulturgeografisk utbildning och forskning vid högskolan och sedermera universitetet i Karlstad, men framförallt är den också en fyllig provkarta på den forskning som idag bedrivs vid ämnet. <br/><br/>Boken omfattar nitton artiklar i vilka sammantaget sjutton författare medverkar. De inledande artiklarna har karaktären av krönikor över ämnets utveckling, över framlagda doktorsavhandlingar, över det internationella forskningssamarbetet inom det s.k. PIMA-nätverket och över den regionala utvecklingen i Värmland. De därpå följande artiklarna behandlar ett brett spektrum av kulturgeografiska forskningsfält och ämnesvetenskapliga reflektioner och speglar därmed den mångfald av forskningsinriktningar och forskningsansatser som finns representerade bland kulturgeograferna i Karlstad. I den avslutande artikeln riktas blickarna och tankarna framåt mot det som kan komma ut av nuet.</p>
 •  
10.
 • Lundberg, Bo, et al. (författare)
 • Basal plane resistivity and phase diagram of HNO3 intercalated graphite in the range 130–320 K and 0–1.6 GPa
 • 1986
 • Ingår i: Solid State Communications. - Elsevier Science Ltd.. - 0038-1098 .- 1879-2766. ; 58:10, s. 747-751
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>The basal plane resistivity varrho of stages 3–5 HNO3 intercalated graphite has been measured as a function of temperature T and pressure p in the range 130–320 K and 0–1.6 GPa (16 kbar). A contactless method was used. The phase boundary of the 250 K ordering transition at zero pressure was traced up to 320 K through the corresponding anomaly in varrho. The pressure dependence of varrho was strongly stage dependent, such that for stages 3, 4 and 5 the observed pressure coefficients (1/varrho)dvarrho/dp were approximately 0.08, −0.08, and −0.22 GPa−1, respectively, near zero pressure.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 41
 • [1]2345Nästa
Åtkomst
fritt online (6)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (20)
rapport (10)
konferensbidrag (5)
bok (2)
bokkapitel (2)
doktorsavhandling (2)
visa fler...
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (27)
övrigt vetenskapligt (22)
Författare/redaktör
Lundberg, Bertil, (24)
Starrin, Bengt (10)
Sundqvist, Bertil (8)
Hansson, Lars, (4)
Björkman, Tommy (4)
Andersson, Lennart (3)
visa fler...
Lundberg, Erik, (2)
Lundberg, Ingrid E., (2)
Ekblom, Björn, (2)
Inganäs, Olle, (1)
Johansson, B (1)
Johansson, Bertil, (1)
Lundström, Ingemar, (1)
Nordgren, A, (1)
Nordenskjold, M, (1)
Högmo, Anders (1)
Romner, Bertil, (1)
Hermerén, Göran, (1)
Boman, Kurt, (1)
Stenlund, Hans (1)
Rutberg, Hans, (1)
Wentz, Elisabet, (1)
Nylander, Eva, (1)
Dahlin, Lars-Göran, (1)
Zachariadis, V, (1)
Lindahl, Bertil, (1)
Heyman, M. (1)
Söderberg, Stefan, (1)
Lundberg, Dag, (1)
Lundqvist, Pia, (1)
Svedjeholm, Rolf, (1)
Heyman, Mats (1)
Nordenskjöld, Magnus (1)
Barbany, Gisela (1)
Nordgren, Ann (1)
Barbany, G, (1)
Weinehall, Lars (1)
Kågedal, Bertil, (1)
Jansson, Jan Håkan, (1)
Lejonhud, Kristina (1)
Blom, Thomas, (1)
Gustafsson, Gerhard, (1)
Ohlsson, L. (1)
Zachariadis, Vasilio ... (1)
Ivanov Öfverholm, In ... (1)
Svensson, Bengt (1)
Lindholm, Johan, (1)
Tran, AN, (1)
Nilstun, Tore, (1)
Mörner, Stellan, (1)
visa färre...
Lärosäte
Karlstads universitet (16)
Umeå universitet (10)
Lunds universitet (7)
Göteborgs universitet (5)
Riksantikvarieämbetet (2)
Uppsala universitet (1)
visa fler...
Linköpings universitet (1)
Mittuniversitetet (1)
Gymnastik- och idrottshögskolan (1)
Karolinska Institutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (26)
Svenska (15)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Samhällsvetenskap (17)
Medicin och hälsovetenskap (11)
Naturvetenskap (8)
Humaniora (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy