SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Munthe Christian 1962) "

Sökning: WFRF:(Munthe Christian 1962)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Heintz, Emelie, et al. (författare)
 • FRAMEWORK FOR SYSTEMATIC IDENTIFICATION OF ETHICAL ASPECTS OF HEALTHCARE TECHNOLOGIES: THE SBU APPROACH
 • 2015
 • Ingår i: International Journal of Technology Assessment in Health Care. - : Cambridge University Press (CUP): HSS Journals. - 0266-4623 .- 1471-6348. ; 31:3, s. 124-130
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Objectives: Assessment of ethical aspects of a technology is an important component of health technology assessment (HTA). Nevertheless, how the implementation of ethical assessment in HTA is to be organized and adapted to specific regulatory and organizational settings remains unclear. The objective of this study is to present a framework for systematic identification of ethical aspects of health technologies. Furthermore, the process of developing and adapting the framework to a specific setting is described. Methods: The framework was developed based on an inventory of existing approaches to identification and assessment of ethical aspects in HTA. In addition, the framework was adapted to the Swedish legal and organizational healthcare context, to the role of the HTA agency and to the use of non-ethicists. The framework was reviewed by a group of ethicists working in the field as well as by a wider set of interested parties including industry, interest groups, and other potential users. Results: The framework consists of twelve items with sub-questions, short explanations, and a concluding overall summary. The items are organized into four different themes: the effects of the intervention on health, its compatibility with ethical norms, structural factors with ethical implications, and long term ethical consequences of using the intervention. Conclusions: In this study, a framework for identifying ethical aspects of health technologies is proposed. The general considerations and methodological approach to this venture will hopefully inspire and present important insights to organizations in other national contexts interested in making similar adaptations.
 •  
2.
 • Munthe, Christian, 1962, et al. (författare)
 • Health‐related Research Ethics and Social Value: Antibiotic Resistance Intervention Research and Pragmatic Risks
 • 2019
 • Ingår i: Bioethics. - : Wiley. - 0269-9702 .- 1467-8519. ; 33:3, s. 335-342
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • We consider the implications for the ethical evaluation of research programs of two fundamental changes in the revised research ethical guideline of the Council for International Organizations of Medical Sciences. The first is the extension of scope that follows from exchanging “biomedical” for “health-related” research, and the second is the new evaluative basis of “social value,” which implies new ethical requirements of research. We use the example of antibiotic resistance interventions to explore the need to consider what we term the pragmatic risks of such interventions to evaluate the so- cial value of certain kinds of health-related research. These (pragmatic) risks severely threaten the social value of interventions in every area where human and social re- sponses significantly impact on their effectiveness. Thus, the social value of health-re- lated research needed to demonstrate its effectiveness depends on the successful management of such risks. Research designed to take into account pragmatic risks also gives rise to similar types of risks, and the potential for social value in light of those risks needs to be considered in ethical reviews based on the new guidelines. We argue that, to handle this new expanded task, the international system of research ethical review addressed by the guidelines needs institutional development. In particular, we consider lifting research ethical review to a level closer to actual health policy making.
 •  
3.
 • Munthe, Christian, 1962, et al. (författare)
 • Person centred care and shared decision making: Implications for ethics, public health and research
 • 2012
 • Ingår i: Health Care Analysis. - : Springer New York LLC. - 1065-3058 .- 1573-3394. ; 20:3, s. 231-249
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper presents a systematic account of ethical issues actualised in different areas, as well as at different levels and stages of health care, by introducing organisational and other procedures that embody a shift towards person centred care and shared decision-making (PCC/SDM). The analysis builds on general ethical theory and earlier work on aspects of PCC/SDM relevant from an ethics perspective. This account leads up to a number of theoretical as well as empirical and practice oriented issues that, in view of broad advancements towards PCC/SDM, need to be considered by health care ethics researchers. Given a PCC/SDM-based reorientation of health care practice, such ethics research is essential from a quality assurance perspective.
 •  
4.
 • Sandman, Lars, et al. (författare)
 • Shared Decision Making, Paternalism and Patient Choice
 • 2010
 • Ingår i: Health Care Analysis. - : Springer. - 1065-3058 .- 1573-3394. ; 18:1, s. 60-84
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In patient centred care, shared decision making is a central feature and widely referred to as a norm for patient centred medical consultation. However, it is far from clear how to distinguish SDM from standard models and ideals for medical decision making, such as paternalism and patient choice, and e.g., whether paternalism and patient choice can involve a greater degree of the sort of sharing involved in SDM and still retain their essential features. In the article, different versions of SDM are explored, versions compatible with paternalism and patient choice as well as versions that go beyond these traditional decision making models. Whenever SDM is discussed or introduced it is of importance to be clear over which of these different versions are being pursued, since they connect to basic values and ideals of health care in different ways. It is further argued that we have reason to pursue versions of SDM involving, what is called, a high level dynamics in medical decision-making. This leaves four alternative models to choose between depending on how we balance between the values of patient best interest, patient autonomy, and an effective decision in terms of patient compliance or adherence: Shared Rational Deliberative Patient Choice, Shared Rational Deliberative Paternalism, Shared Rational Deliberative Joint Decision, and Professionally Driven Best Interest Compromise. In relation to these models it is argued that we ideally should use the Shared Rational Deliberative Joint Decision model. However, when the patient and professional fail to reach consensus we will have reason to pursue the Professionally Driven Best Interest Compromise model since this will best harmonise between the different values at stake: patient best interest, patient autonomy, patient adherence and a continued care relationship.
 •  
5.
 •  
6.
 • Ascher, Henry, 1953, et al. (författare)
 • Stöd till ensamkommande barn och unga – effekter, erfarenheter och upplevelser
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Begreppet ensamkommande barn innefattar enligt svensk lag asylsökande barn under 18 år som vid ankomsten till mottagarlandet är skilda från såväl föräldrar som annan vuxen person som kan anses ha trätt in i föräldrarnas ställe, eller barn som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare. Vår systematiska genomgång av den vetenskapliga litteraturen har inte funnit några kontrollerade studier som har undersökt eller jämfört effekter av olika stödjande insatser för ensamkommande barn och unga. Vår systematiska genomgång av forskning som på olika sätt belyser ensamkommande barns och ungas erfarenheter och upplevelser av vad som främjar och hämmar deras sociala integrering, psykiska och fysiska hälsa och funktionsförmåga, har resulterat i sju övergripande teman (teman på nivå tre*): – Säkerhet och kontroll: En grundläggande förutsättning. Ensamkommande barns och ungas erfarenheter av trauma och förlust, i kombination med osäkerhet om framtiden, innebär en brist på grundläggande trygghet, kontroll och säkerhet. Det präglar starkt tillvaron och påverkar välbefinnandet och förmågan att hantera sin vardag och sina svårigheter samt att kunna se en framtid. – Det nya landet: Både möjligheter och svårigheter. Ensamkommande barn och unga uttrycker en stark motivation att utbilda sig, att anpassa sig till det nya landet och att ta vara på de möjligheter som finns. Samtidigt beskrivs strukturella och sociala hinder samt svårigheter kopplade till att befinna sig i en ny kulturell och samhällelig kontext. Allt detta kan hämma en positiv utveckling av hälsa, integration och funktionsförmåga. – Att hantera svårigheter: En balans mellan olika strategier. Copingstrategier (strategier för att med tankar och beteenden hantera svårigheter) såsom undvikande, flykt och positivt tänkande, kan fungera främjande men ibland också hindrande för hälsa, integration och funktionsförmåga. Religion kan upplevas som betydelsefull för välmående och förmåga att hantera svårigheter. – Vardagsmiljöer: Stödjande relationer, inflytande i boende och tillgång till skola och aktiviteter är viktigt. Ensamkommande barn och unga framhåller stöd, goda relationer och eget inflytande i boendet samt måltider i boendet som viktiga, oberoende av boendeform. Skolan upplevs som viktig för inlärning, välmående och relationer. Betydelsen av stöd och råd från vuxna i skola och i förhållande till skola och utbildning understryks. När det gäller skolan som plats för att utveckla relationer med jämnåriga beskrivs både positiva och negativa erfarenheter. Fritidsaktiviteter beskrivs som viktiga för att må bra, för att bygga sociala relationer och återskapa mening i tillvaron. – Relationer: Stöd och vägledning från vuxna är betydelsefullt, kontakt med jämnåriga viktigt men också svårt. Ensamkommande barn och unga lyfter betydelsen av vägledning, stöd, kontinuitet men också möjligheter till inflytande och självständighet i relation till vuxna. Relationer till jämnåriga upplevs som viktigt men också svårt. Relationer till biologisk familj innebär både saknad och stöd. Beroende på kvaliteten i de olika relationerna kan de fungera hämmande eller främjande för välbefinnande och utveckling. – Socialtjänst och hälso- och sjukvård: Varierande uppfattningar om och erfarenheter av stöd och behov. Ensamkommande barn och unga upplever socialtjänsten som viktig för grundläggande stöd, men också att stödet inte är tillräckligt. De uttrycker varierande uppfattningar om och erfarenheter av psykologiskt stöd från hälso- och sjukvården. – Identitet och tillhörighet: Att få ihop det förflutna, nuet och framtiden. Ensamkommande barn och unga strävar efter att både bevara modersmål och kultur och att anpassa sig till det nya landet samt att bevara relationer till personer i ursprungslandet och att stödja dem. De kan kämpa med att få ihop sin tillhörighet. Religion kan vara ett sätt att skapa en kontinuitet i tillvaron. * Teman på nivå tre är formulerade så att de centrala budskapen ska framgå. De har använts för att ordna och presentera resultatet på ett enkelt och läsvänligt sätt. Temana har kondenserats utifrån samtliga andra nivåns teman, oavsett evidensstyrka.
 •  
7.
 • Ascher, Henry, 1953, et al. (författare)
 • ”Utvecklingen går i en annan riktning än vad forskningen visar krävs för att stödja ensamkommande barn och unga.”
 • 2018
 • Ingår i: Sydsvenskan. - 1652-814X. ; :26 november 2018
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Som sakkunniga är vi bekymrade över att utvecklingen i stor utsträckning går i en annan riktning än vad forskningen visar krävs för att stödja ensamkommande barn och unga. Den går också i en annan riktning än FN:s konvention om barnets rättigheter som blir svensk lag om drygt ett år. Den 21 december ska riksdagen besluta om den tillfälliga utlänningslagen ska upphöra, förlängas eller permanentas. Det är viktigt att det är grundat i den forskning, de fakta och de analyser av de etiska utmaningarna som finns om de ensamkommandes fysiska och psykiska hälsa, funktionsförmåga och integration inte ska påverkas negativt. Det skulle också få negativa effekter för hela Sverige.
 •  
8.
 •  
9.
 •  
10.
 • Behdadi, Dorna, 1988, et al. (författare)
 • A Normative Approach to Artificial Moral Agency
 • 2020
 • Ingår i: Minds and Machines. - 0924-6495 .- 1572-8641. ; 30:2
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • This paper proposes a methodological redirection of the philosophical debate on artificial moral agency (AMA) in view of increasingly pressing practical needs due to technological development. This “normative approach” suggests abandoning theoretical discussions about what conditions may hold for moral agency and to what extent these may be met by artificial entities such as AI systems and robots. Instead, the debate should focus on how and to what extent such entities should be included in human practices normally assuming moral agency and responsibility of participants. The proposal is backed up by an analysis of the AMA debate, which is found to be overly caught in the opposition between so-called standard and functionalist conceptions of moral agency, conceptually confused and practically inert. Additionally, we outline some main themes of research in need of attention in light of the suggested normative approach to AMA.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (192)
konferensbidrag (147)
bokkapitel (55)
annan publikation (35)
rapport (12)
bok (7)
visa fler...
recension (5)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
forskningsöversikt (2)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (381)
refereegranskat (63)
populärvet., debatt m.m. (13)
Författare/redaktör
Munthe, Christian, 1 ... (457)
Sandman, Lars (16)
Sundell, Knut (7)
Bergström, Martin (7)
Wirtberg, Ingegerd (7)
Larsson, D. G. Joaki ... (6)
visa fler...
Östlund, Pernilla (6)
Håkansson, Kickan (6)
Jonsson, Ann Kristin ... (5)
Tranæus, Sofia (5)
Åström, Therese (5)
Vinnerljung, Bo (4)
Nilsson, Thomas, 195 ... (4)
Cederblad, Marianne (4)
Levi, Ragnar (4)
Strech, Daniel (3)
Wahlström, Jan, 1939 (3)
Wikström, Ewa, 1967 (3)
Kihlbom, Ulrik (3)
Anckarsäter, Henrik, ... (3)
Bohlin, Margareta, 1 ... (3)
Nykänen, Pia, 1970 (3)
Fahlström, Gunilla (3)
Lintamo, Laura (3)
Ballantyne, Angela (3)
Linderholm, Barbro, ... (2)
Blanco, A. (2)
Andersson, Rune, 195 ... (2)
Richardson, Erica (2)
Strandberg, Urban, 1 ... (2)
Schröder-Bäck, Peter (2)
Ascher, Henry, 1953 (2)
Andiné, Peter (2)
Johansson, Mats (2)
Berbyuk Lindström, N ... (2)
Lundin, Kersti, 1957 (2)
Backlund, Åsa (2)
Zeiler, Kristin (2)
Eriksson, Stefan (2)
Forsman, Anders, 194 ... (2)
Radovic, Susanna, 19 ... (2)
Hofvander, Björn (2)
Hörberg, Ulrica (2)
Hultcrantz, Monica (2)
Heintz, Emelie (2)
Liedman, Sven-Eric, ... (2)
Ostlund, Pernilla (2)
Rask, Mikael (2)
Gustavsson, Erik (2)
Wallinius, Märta, 19 ... (2)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (457)
Lunds universitet (4)
Chalmers tekniska högskola (4)
Högskolan i Borås (4)
Linköpings universitet (2)
Umeå universitet (1)
visa fler...
Uppsala universitet (1)
Stockholms universitet (1)
Högskolan Väst (1)
Linnéuniversitetet (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (318)
Svenska (117)
Odefinierat språk (4)
Spanska (4)
Tyska (3)
Franska (3)
visa fler...
Ryska (1)
Italienska (1)
Polska (1)
Nederländska (1)
Arabiska (1)
Portugisiska (1)
Tjeckiska (1)
Kinesiska (1)
visa färre...
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Humaniora (417)
Medicin och hälsovetenskap (305)
Samhällsvetenskap (266)
Teknik (33)
Naturvetenskap (21)
Lantbruksvetenskap (12)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy