SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Nikoleris Alexandra) "

Sökning: WFRF:(Nikoleris Alexandra)

 • Resultat 1-10 av 15
 • [1]2Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Ahlberg, Erik, et al. (författare)
 • "Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna"
 • Ingår i: Dagens nyheter (DN debatt). - 1101-2447.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • DN DEBATT 15/3. Sedan industrialiseringens början har vi använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att vi ska klara Parisavtalet. Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått. Därför stödjer vi deras krav, skriver 270 klimatforskare.
 •  
2.
 • Aldenius, Malin, et al. (författare)
 • Elektrifiering av stadsbussar : En genomgång av erfarenheter i Sverige och Europa
 • 2016
 • Annan publikation (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten presenterar en kartläggning av satsningar på elbuss i svenska och europeiska städer. Genomgången visar på stor bredd för elbussprojekten i Sverige och Europa. Det finns dock vissa gemensamma nämnare. Kommuner och regioner är den aktör som är mest aktiv och främst driver fram elbussprojekten. Ett stort antal busstillverkare är med och levererar elbussar, medan bussoperatörer inte är lika aktiva. Elbussatsningar sker ofta utanför det vanliga upphandlingsförfarandet och kommun eller regioner tar vanligtvis på sig den extra finansiella risken. Det finns två olika typer av elbussprojekt: utvecklings- och demonstrationsprojekt och satsningar på elbussar som ingår i den normala verksamheten. Helektriska bussar är vanligare än laddhybrider. I Sverige är den vanligaste lösningen att ladda i depå. I Europa finns större bredd vad gäller laddningslösningar.
 •  
3.
 • AnthropoScenes : A climate fiction competition
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • In 2019, the Climaginaries project ran a climate fiction competition. Out of more than 40 entries, five winners were selected and published in this collection. More of the entries can be found on climaginaries.org/anthroposcenes.
 •  
4.
 • Bengtsson Sonesson, Ludwig, et al. (författare)
 • Carbon Ruins : An exhibition of the fossil age
 • Konstnärligt arbete (övrigt vetenskapligt)abstract
  • It is 2053. The Swedish government has just opened its landmark museum FOSSIL with its first exhibition Carbon Ruins. The exhibition and its grand opening is a celebration of the fact that global net-zero emissions of carbon dioxide were reached in 2050. Sweden, in line with its 2017 targets, reached net-zero emissions of greenhouse gases already in 2045, being the first country in the world to step out of the fossil age, which globally lasted between 1849 and 2049.‘Carbon Ruins’ aims to transport the visitor into a future where transitions to post-fossil society has already happened. By focusing on recognisable objects the exhibition bridges the gap between the daily lives of humans and the abstract impacts of climate change. The choice of the objects and the associated stories are based on climate models and expertise from the Narrating Climate Futures network. The characters and events which construct the story have been generated through participatory workshops with researchers and practitioners in food, transport, steel, energy and plastic
 •  
5.
 • Ericsson, Karin, et al. (författare)
 • The biogas value chains in the Swedish region of Skåne
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Biogas systems are complex in the sense that they cut across several sectors, mainly agriculture, waste management and energy. Cooperation between actors in these sectors must work for biogas projects to be realised and successful. The aim of this report is to describe the biogas systems in Skåne from a value chain perspective, including important development pathways. The different segments in the value chain are mapped with regard to actors, actors in supporting activities, technologies and institutions (mainly regulations). Skåne is a fairly small part of Sweden in terms of land area but it is the most important agricultural and food producing region in Sweden and comparatively densely populated. These characteristics explain why Skåne is an important (if not the most important) biogas region in Sweden. The earliest applications of biogas were for the purpose of reducing the volume of sewage from waste water treatment plants. The biogas produced was used mainly for plant process needs and part of it was often flared. Much of the biogas today, from a variety of types of biogas plants, is upgraded and used for transport. The development towards transport applications can be traced back to the desire to reduce oil dependence and urban air pollution from diesel buses. Initially buses were converted to compressed natural gas, but with regional ambitions for fossil free public transport attention in recent years has turned to compressed biogas. Biogas value chains have developed in response to sustainability concerns in energy and transport, sewage sludge and waste handling, and in agriculture. The development has generated new business opportunities, especially in the field of upgrading. The production of biogas, for transport fuel, waste handling and fertiliser, is expected to continue to grow in Skåne.
 •  
6.
 • Nikoleris, Alexandra, et al. (författare)
 • Elektrobränslen - en kunskapsöversikt
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • De vanligtvis beaktade fossilfria alternativen till dagens olje- och fossilgasbaserade drivmedel i transportsektorn är förnybar el, vätgas och biodrivmedel. De begränsningar, osäkerheter och problem som finns med batterier, vätgas och biodrivmedel gör det intressant att beakta möjligheterna att från el producera kolhaltiga drivmedel – flytande och gasformiga kolväten. Dessa så kallade elektrobränslen har en rad viktiga fördelar. De kan produceras från förnybar primärel och ses ibland som ett sätt att lagra billig ”överskottsel” från variabel elproduktion (detta gäller dock även batterier och vätgas). Elektrobränslen kan relativt enkelt integreras i befintlig infrastruktur och fordon. Elektrobränslen har också flera viktiga nackdelar. Verkningsgraden i kilometer per kWh el för en bil med elektrobränslen kan hamna på en tiondel av batteribilens (0,5-1 km/kWh jämfört med 5 km/kWh för en batteribil). Elektrobränslen i förbränningsmotorer har dessutom liknande problem som dagens fordon med utsläpp av luftföroreningar och buller. Av dessa skäl är alltså batteri- och bränsleceller att föredra i de fordonstillämpningar där de fungerar. Men framtida behov av fossilfria kolväten i andra tillämpningar såsom flyg, tunga transporter och arbetsmaskiner kan motivera även en utveckling av elektrobränslen. Det finns många möjliga processvägar och slutprodukter. Elektrolys av vatten och koldioxid kan producera en syntesgas liknande den från termisk förgasning, och som på samma sätt därefter kan processas till kolväten. Vätgas kan integreras med biobaserad produktion som har ett överskott på koldioxid i syntesgasen för att höja utbytet av kolväten. Vätgas kan också reageras med koldioxid (exempelvis från uppgradering av biogas) för produktion av metan eller metanol. Viktiga frågor att utreda vidare är bland annat vilka källor till biogen koldioxid som finns och vilka möjligheter som finns till integration med biobaserad drivmedelsproduktion. Ett förslag är därför att öka forskningen generellt inom området och samtidigt utreda vilken roll Sverige och svensk industri kan ha i en framtida utveckling.
 •  
7.
 • Nikoleris, Alexandra, et al. (författare)
 • Narrating climate futures : shared socioeconomic pathways and literary fiction
 • Ingår i: Climatic Change. - : Springer. - 0165-0009. ; 143:3-4, s. 307-319
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In parallel with five new scientific scenarios of alternative societal developments (shared socioeconomic pathways, SSPs), a wide range of literary representations of a future world in which climate change comes to matter have emerged in the last decade. Both kinds of narrative are important forms of “world-making.” This article initiates a conversation between science and literature through situating, relating, and comparing contemporary climate change fiction to the five SSPs. A parallel reading of the SSPs and the novels provides the means to make links between larger societal trends and personal accounts of climate change. The article shows how literary fiction creates engagement with climate change through particular accounts of agency and focalized perspectives in a different way than how the factors important to challenges of mitigation and adaptation are narrated in the SSPs. Through identification with the protagonists in literary fiction, climate futures become close and personal rather than distant and abstract.
 •  
8.
 • Nikoleris, Alexandra (författare)
 • On the Role of Envisioned Futures in Sustainability Transitions
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Different kinds of representations of the future are often asked for in order to motivate and inspire societal change. These envisioned futures can be based on political or behavioural change, or may visualize technical developmentwhich could help us solve complex societal problems. The latter type of epresentation is especially important if we aim for sustainable development, and even more so if we aim to live up to the Paris agreement and mitigateclimate change. Such technical visions are the particular focus of this thesis.The importance of visions of and expectations on technology is also highlighted in the research field which focuses on socio-technical transitions towards sustainable production and consumption. Visions and positive expectations are claimed to have a coordinating effect, they attract resources and legitimise development of technologies which promise to enable the vision to be reached. Whether expectations and envisioned futures in general can really be claimed to have coordinating effects is however not generally agreed on. The aim with this thesis has been to develop analytical tools to help us explore the role of envisioned futures in sustainability transitions, so that we can acquire a better understanding of how they become efficacious.The thesis includes four research papers. Paper I and II focus on how a reconceptualisation of structure and agency is needed in sustainability transitions if explanatory theories are to be developed of what transitions areand how they come about. Based on critical realism, the groundwork for such theories is laid. Transitions are reconceptualised as transformations which result in systems with new emergent properties. This means that the study of transitions is really a study of how new structures that enable or constrain action come about. It is argued that to understand the importance of expectations we have to separate the act of expecting, which is part of humanreflexivity, and that which motivates us to act in the world, from expectation statements. The latter is a causal narrative linking propositional statements of how the world works which can be used in different ways: to preparefor anticipated outcomes, to evoke emotional engagement or to learn by seeing things in a new light. Margaret Archer’s work on morphogenesis of structure, human reflexivity, and our internal conversation has guided this work.Paper III and IV focus on different kinds of envisioned futures and the different ways in which they can create engagement in the recipient of these representations. The envisioned futures studied include literary fiction(climate fiction or ‘cli-fi’), scientific climate scenarios, and expectations on technology for carbon capture and utilisation. Our understanding of the world relies on story-telling to a large extent. We engage in the world throughpractice but we also fit these experiences into encompassing stories of how the world works and relate them to our personal concerns. Both concerns and rationales acquired through sense-making are important when actors reflex-ively deliberate on how to act. Explorative scenarios and predictive statements on future technology capabilities can give us a better understanding of different possible futures and what means we have to reach them, while fictive stories are better at providing affective engagement. Different kinds of envisioned futures are therefore important in a debate on where we want to go and how we should get there.
 •  
9.
 •  
10.
 • Nikoleris, Alexandra, et al. (författare)
 • Vem ska göra gruppindelningen och hur?
 • 2012
 • Ingår i: 7:e Pedagogiska inspirationskonferensen,Lunds Tekniska Högskola, Sweden,2012-08-30. - : Lund University.
 • Konferensbidrag (refereegranskat)abstract
  • Grupparbeten utmålas som pedagogiskt fördelaktiga och av Högskoleförordningen följer, att sådana är ett viktigt inslag i civilingenjörsutbildningen. Artikeln presenterar fallgropar och svårigheter som kan aktualiseras liksom ett antal faktorer som är väsentliga vid gruppsammansättning och examination för att optimera det aktiva lärande som ett grupparbete kan bidra till.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 15
 • [1]2Nästa
Typ av publikation
tidskriftsartikel (5)
rapport (3)
konferensbidrag (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
konstnärligt arbete (1)
bokkapitel (1)
visa fler...
annan publikation (1)
doktorsavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
övrigt vetenskapligt (8)
refereegranskat (6)
populärvet., debatt m.m. (1)
Författare/redaktör
Stripple, Johannes (5)
Löndahl, Jakob (1)
Svensson, Erik (1)
Ardö, Jonas (1)
Ahlberg, Erik (1)
Isaxon, Christina (1)
visa fler...
Wallin, Göran (1)
Filipsson, Helena L. (1)
Chen, Deliang (1)
Björnsson, Lovisa (1)
Boyd, Emily (1)
Kjellström, Tord (1)
Khan, Jamil (1)
Akselsson, Roland (1)
Carton, Wim (1)
Krause, Torsten (1)
Uddling, Johan (1)
Smith, Henrik G. (1)
Roldin, Pontus (1)
Svenningsson, Birgit ... (1)
Frank, Göran (1)
Kristensson, Adam (1)
Akselsson, Cecilia (1)
Andresen, Louise C. (1)
Björk, Robert G. (1)
Brady, Mark V. (1)
Brogaard, Sara (1)
Brönmark, Christer (1)
Carlsson, Per (1)
Coria, Jessica (1)
Döscher, Ralf (1)
Friberg, Johan (1)
Gaillard, Marie-Jose (1)
Gamfeldt, Lars (1)
Gärdenäs, Annemieke (1)
Hallquist, Mattias (1)
Hammarlund, Dan (1)
Hansson, Lars-Anders (1)
Heuzé, Céline (1)
Holst, Jutta (1)
Jansson, Johan (1)
Johansson, Margareta (1)
Johansson, Thomas B (1)
Kasimir, Åsa (1)
Koglin, Till (1)
Kritzberg, Emma (1)
Wadin, Jessica (1)
Laureshyn, Aliaksei (1)
Lundgren Kownacki, K ... (1)
Martinsson, Johan (1)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (15)
Språk
Engelska (11)
Svenska (4)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Teknik (8)
Samhällsvetenskap (4)
Humaniora (4)
Naturvetenskap (2)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy