SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Nyberg Lars 1962 ) "

Sökning: WFRF:(Nyberg Lars 1962 )

 • Resultat 1-10 av 44
 • [1]2345Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Di Baldassarre, Giuliano, et al. (författare)
 • An Integrative Research Framework to Unravel the Interplay of Natural Hazards and Vulnerabilities
 • 2018
 • Ingår i: Earth's Future. - John Wiley & Sons. - 1384-5160 .- 2328-4277. ; 6:3, s. 305-310
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Climate change, globalization, urbanization, social isolation, and increased interconnectedness between physical, human, and technological systems pose major challenges to disaster risk reduction (DRR). Subsequently, economic losses caused by natural hazards are increasing in many regions of the world, despite scientific progress, persistent policy action, and international cooperation. We argue that these dramatic figures call for novel scientific approaches and new types of data collection to integrate the two main approaches that still dominate the science underpinning DRR: the hazard paradigm and the vulnerability paradigm. Building from these two approaches, here we propose a research framework that specifies the scope of enquiry, concepts, and general relations among phenomena. We then discuss the essential steps to advance systematic empirical research and evidence-based DRR policy action. Plain Language Summary The recent deadly earthquake in Iran-Iraq has been yet another reminder of the topicality of natural hazards, and it has come just after an unprecedented series of catastrophic events, including the extensive flooding in South Asia and the string of devastating hurricanes in the Americas. He we identify three main puzzles in the nexus of natural hazards and vulnerabilities, and demonstrate how novel approaches are needed to solve them with reference to a flood risk example. Specifically, we show how a new research framework can guide systematic data collections to advance the fundamental understanding of socionatural interactions, which is an essential step to improve the development of policies for disaster risk reduction.
2.
 • Di Baldassarre, Giuliano, et al. (författare)
 • An integrative research framework to unravel the interplay of natural hazards and vulnerabilities
 • 2018
 • Ingår i: Earth's Future. - John Wiley & Sons. - 1384-5160 .- 2328-4277. ; 6:3, s. 305-310
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Climate change, globalization, urbanization, social isolation, and increased interconnectednessbetween physical, human, and technological systems pose major challenges to disaster risk reduction(DRR). Subsequently, economic losses caused by natural hazards are increasing in many regions of theworld, despite scientific progress, persistent policy action, and international cooperation. We argue thatthese dramatic figures call for novel scientific approaches and new types of data collection to integratethe two main approaches that still dominate the science underpinning DRR: the hazard paradigm and thevulnerability paradigm. Building from these two approaches, here we propose a research framework thatspecifies the scope of enquiry, concepts, and general relations among phenomena. We then discuss theessential steps to advance systematic empirical research and evidence-based DRR policy action.
 •  
3.
 •  
4.
 • Klarälven
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Det är en strävan inför framtiden att skapa en hållbar utveckling där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter vägs mot varandra i en kontinuerlig process. I denna bok har forskare, författare och lokalt historiskt verksamma personer samlats för att ge olika perspektiv på Klarälven med omnejder som ett bidrag för skapandet av en hållbarare framtid.
5.
 • Mobjörk, Malin, et al. (författare)
 • Facilitating Doctoral Education in Cross-disciplinary Milieus Experiences from PhD-candidates
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Cross-disciplinarity shapes much research today and many PhD candidates areengaged in this research. The doctoral education is a formative phase in a scientist’sintellectual development. Despite a large body of research about cross-disciplinarity,less attention has focused on how cross-disciplinarity shapes doctoral education.This report explores the organisation of doctoral education in four cross-disciplinaryresearch milieus and the experiences of 14 PhD candidates enrolled in these milieus.One key finding is that PhD candidates are more comfortable when their educationhas involved meta-communication about conceptual approaches and experiencesof conducting cross-disciplinary research. This calls for research milieus’ providingdoctoral education in cross-disciplinary settings to take a deliberative approach.This will both benefit the PhD candidates and the research milieus, and is centralin the socialisation process of the next cadre of researchers and for the future ofcross-disciplinary research.
6.
 • Nyberg, Lars, 1962-, et al. (författare)
 • Klarälvdalen och en hållbar framtid
 • 2011
 • Ingår i: Klarälven. - Karlstad : Karlstad University Press. - 978-91-85335-90-9 ; s. 145-147
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Wallin, Anders, 1950-, et al. (författare)
 • Cognitive medicine - a new approach in health care science.
 • 2018
 • Ingår i: BMC psychiatry. - 1471-244X. ; 18:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: The challenges of today's society call for more knowledge about how to maintain all aspects of cognitive health, such as speed/attention, memory/learning, visuospatial ability, language, executive capacity and social cognition during the life course. Main text: Medical advances have improved treatments of numerous diseases, but the cognitive implications have not been sufficiently addressed. Disability induced by cognitive dysfunction is also a major issue in groups of patients not suffering from Alzheimer's disease or related disorders. Recent studies indicate that several negative lifestyle factors can contribute to the development of cognitive impairment, but intervention and prevention strategies have not been implemented. Disability due to cognitive failure among the workforce has become a major challenge. Globally, the changing aging pyramid results in increased prevalence of cognitive disorders, and the diversity of cultures influences the expression, manifestation and consequences of cognitive dysfunction. Conclusions: Major tasks in the field of cognitive medicine are basic neuroscience research to uncover diverse disease mechanisms, determinations of the prevalence of cognitive dysfunction, health-economical evaluations, and intervention studies. Raising awareness for cognitive medicine as a clinical topic would also highlight the importance of specialized health care units for an integrative approach to the treatment of cognitive dysfunctions.
8.
 •  
9.
 • Andersson, Jan-Olov, et al. (författare)
 • Kartering av översvämningsrisker vid Vänern
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • I denna studie genomfördes en översvämningskartering och -analys som utgick från fyraextrema vattennivåer i Vänern. Baserat på höjddata från den Nya Nationella Höjdmodellen(NNH) generades utbredningspolygoner med hjälp av GIS för de fyra översvämningsnivåerna.Överlagringsanalyser gjordes sedan med kartskikt för väg, mark och byggnadersamt för vissa kommuner även befolkning för att urskilja vägsträckor, markområden,byggnader och boende inom översvämningsutbredningen vid de fyra nivåerna.Översvämningskartor togs fram i pdf-format och Google Earth-format. GIS-analysen hargenererat kvantitativa data för översvämmade vägsträckor, markytor antal byggnader etc.Vidare har en objektsbaserad analys genomförts utifrån kartmaterial och kommunala dataöver sårbara anläggningar och funktioner. Resultaten har sammanställts kommunvis ochför Vänerområdet i sin helhet i form av text, tabeller och diagram.Det som drabbas först vid en översvämning i Vänern är dels objekt som utifrån sinafunktioner ligger vattennära t.ex. fritidsanläggningar, men även viktiga vägar som E18 ochE45. Järnvägsträckan Göteborg-Karlstad-Stockholm översvämmas redan vid 100-årsnivån.Med stigande vattennivå drabbas allt fler objekt och samhällsviktiga funktioner. De städersom påverkas mest är Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping och Vänersborg.De direkta skadekostnaderna för en 100-årsnivå i Vänern har beräknats till 100-240 Mkr,där en möjlig vindeffekt kan ge ytterligare upp till 120 Mkr i skadekostnader. För endimensionerande nivå skulle skadekostnaderna bli av en helt annan storleksordning ochuppgå till ca 9,8 miljarder kr. Vid denna nivå skulle stora indirekta skador uppstå som viinte har haft möjlighet att värdera ekonomiskt. De största kostnaderna kan kopplas tillöversvämmade byggnader.I en absolut jämförelse med Mälaren av kvantitativa data för översvämmade vägar,markområden och antal byggnader är konsekvenserna vid Vänern något lägre.Studien genomfördes på uppdrag av och i samarbete medVänerkommunerna i samverkan omVänerns reglering. 
 •  
10.
 • Andersson, Jan-Olov, 1966-, et al. (författare)
 • Spatial variation of wetlands and flux of dissolved organic carbon in boreal headwater streams
 • 2008
 • Ingår i: Hydrological Processes. - 0885-6087. ; :22, s. 1965-1975
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • In order to investigate the relation between water chemistry and functional landscape elements, spatial data sets of characteristics for 68 small (0·2–1·5 km2) boreal forest catchments in western central Sweden were analysed in a geographical information system (GIS). The geographic data used were extracted from official topographic maps. Water sampled four times at different flow situations was analysed chemically. This paper focuses on one phenomenon that has an important influence on headwater quality in boreal, coniferous forest streams: generation and export of dissolved organic carbon (DOC). It is known that wetland cover (bogs and fens) in the catchment is a major source of DOC. In this study, a comparison was made between a large number of headwater catchments with varying spatial locations and areas of wetlands. How this variation, together with a number of other spatial variables, influences the DOC flux in the streamwater was analysed by statistical methods. There were significant, but not strong, correlations between the total percentages of wetland area and DOC flux measured at a medium flow situation, but not at high flow. Neither were there any significant correlations between the percentage of wetland area connected to streams, nor the percentage of wetland area within a zone 50 m from the stream and the DOC flux. There were, however, correlations between catchment mean slope and the DOC flux in all but one flow situations. This study showed that, considering geographical data retrieved from official sources, the topography of a catchment better explains the variation in DOC flux than the percentage and locations of distinct wetland areas. This emphasizes the need for high-resolution elevation models accurate enough to reveal the sources of DOC found in headwater streams.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 44
 • [1]2345Nästa
Åtkomst
fritt online (11)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (18)
konferensbidrag (12)
rapport (6)
bokkapitel (4)
annan publikation (2)
samlingsverk (redaktörskap) (1)
visa fler...
bok (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (29)
övrigt vetenskapligt (15)
Författare/redaktör
Nyberg, Lars, 1962-, (42)
Johansson, Magnus, 1 ... (8)
Rodhe, Allan (5)
Blumenthal, Barbara, ... (5)
Andersson, Jan-Olov, ... (4)
Granberg, Mikael, 19 ... (4)
visa fler...
Bishop, Kevin (3)
Beven, Keith (3)
Andersson-Sköld, Yvo ... (3)
Bergman, Ramona, (3)
Persson, Erik, 1985- ... (3)
Dahlström, Margareta ... (3)
Greenberg, Larry, 19 ... (2)
Seibert, Jan, (2)
Albin, Cecilia, (2)
Parker, Charles F., (2)
Di Baldassarre, Giul ... (2)
Burchardt, Steffi, (2)
Grahn, Tonje, 1976-, (2)
Troll, Valentin, (2)
Magnusson, Monika, 1 ... (2)
Deegan, Frances, (2)
Persson, Erik, (1)
Wallin, Anders, 1950 ... (1)
Kettunen, Petronella ... (1)
Sunnerhagen, Kathari ... (1)
Achberger, Christine ... (1)
Chen, Deliang, (1)
Rayner, David, (1)
Persson, Gunn, (1)
Nyberg, Lars, (1)
Kuhn, Hans-Georg, 19 ... (1)
Bäckström, Christer, ... (1)
Nilsson, Christer, (1)
Wahlund, Lars-Olof (1)
Jonsdottir, Ingibjör ... (1)
Moen, Jon, (1)
Mörth, Carl-Magnus, (1)
Svensson, Johan, 196 ... (1)
Malmström, Maria, (1)
Gunnarsson, Svante, ... (1)
Frisk, Erik, 1971-, (1)
Andersson, Jan-Olov, (1)
Blumenthal, Barbara, (1)
Nielsen, Lars, 1955- ... (1)
Nordlund, Arto, 1962 ... (1)
Berglund, Camilla, (1)
Gustafsson, Fredrik, ... (1)
Nilsson, Michael, (1)
Nyberg, Mattias, 197 ... (1)
visa färre...
Lärosäte
Karlstads universitet (41)
Uppsala universitet (5)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Stockholms universitet (2)
Göteborgs universitet (1)
Umeå universitet (1)
visa fler...
Lunds universitet (1)
Linköpings universitet (1)
Försvarshögskolan (1)
Karolinska Institutet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (33)
Svenska (9)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (33)
Samhällsvetenskap (16)
Teknik (2)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Lantbruksvetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy