SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Nyberg Lars 1962 ) "

Sökning: WFRF:(Nyberg Lars 1962 )

 • Resultat 1-10 av 53
 • [1]23456Nästa
Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Wallin, Anders, 1950-, et al. (författare)
 • Cognitive medicine - a new approach in health care science.
 • 2018
 • Ingår i: BMC psychiatry. - 1471-244X. ; 18:1
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Background: The challenges of today's society call for more knowledge about how to maintain all aspects of cognitive health, such as speed/attention, memory/learning, visuospatial ability, language, executive capacity and social cognition during the life course. Main text: Medical advances have improved treatments of numerous diseases, but the cognitive implications have not been sufficiently addressed. Disability induced by cognitive dysfunction is also a major issue in groups of patients not suffering from Alzheimer's disease or related disorders. Recent studies indicate that several negative lifestyle factors can contribute to the development of cognitive impairment, but intervention and prevention strategies have not been implemented. Disability due to cognitive failure among the workforce has become a major challenge. Globally, the changing aging pyramid results in increased prevalence of cognitive disorders, and the diversity of cultures influences the expression, manifestation and consequences of cognitive dysfunction. Conclusions: Major tasks in the field of cognitive medicine are basic neuroscience research to uncover diverse disease mechanisms, determinations of the prevalence of cognitive dysfunction, health-economical evaluations, and intervention studies. Raising awareness for cognitive medicine as a clinical topic would also highlight the importance of specialized health care units for an integrative approach to the treatment of cognitive dysfunctions.
2.
 •  
3.
 • Di Baldassarre, Giuliano, et al. (författare)
 • An integrative research framework to unravel the interplay of natural hazards and vulnerabilities
 • 2018
 • Ingår i: Earth's Future. - John Wiley & Sons. - 1384-5160 .- 2328-4277. ; 6:3, s. 305-310
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Climate change, globalization, urbanization, social isolation, and increased interconnectednessbetween physical, human, and technological systems pose major challenges to disaster risk reduction(DRR). Subsequently, economic losses caused by natural hazards are increasing in many regions of theworld, despite scientific progress, persistent policy action, and international cooperation. We argue thatthese dramatic figures call for novel scientific approaches and new types of data collection to integratethe two main approaches that still dominate the science underpinning DRR: the hazard paradigm and thevulnerability paradigm. Building from these two approaches, here we propose a research framework thatspecifies the scope of enquiry, concepts, and general relations among phenomena. We then discuss theessential steps to advance systematic empirical research and evidence-based DRR policy action.</p>
 •  
4.
 •  
5.
 • Klarälven
 • 2011
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Det är en strävan inför framtiden att skapa en hållbar utveckling där sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter vägs mot varandra i en kontinuerlig process. I denna bok har forskare, författare och lokalt historiskt verksamma personer samlats för att ge olika perspektiv på Klarälven med omnejder som ett bidrag för skapandet av en hållbarare framtid.</p>
 •  
6.
 • Koivisto, Jenni, 1980- (författare)
 • Navigating in the Midst of Uncertainties Challenges in Disaster Risk Governance in Mozambique
 • 2018
 • Doktorsavhandling (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Disasters cause heavy losses for societies and may quickly erode any development efforts. Consequently, disaster risk reduction (DRR) is an integral part of development work that should be addressed at multiple levels. Global DRR frameworks, scholars and practitioners all advocate disaster risk governance (DRG) strategies that are multi-stakeholder, polycentric and multisectoral. While various substantive knowledge gaps and questions arising from multiple risks and the crosscutting nature of DRR have been relatively well addressed, uncertainties relating to multiple DRR actors operating and collaborating at different scales have gained less attention in previous studies.</p><p>This thesis investigates the uncertainties in DRG in Mozambique, a low-income country that regularly faces natural hazards. These hazards often cause heavy loss of life and livelihoods and economic damage. The four articles that together constitute this thesis focus on different sets of uncertainties and factors that have constrained or allowed Mozambique to take major steps in this policy area. By exploring strategic and institutional uncertainties related to stakeholder involvement, coordination and policy disputes, this thesis reveals different challenges and opportunities that affect DRR policymaking in Mozambique.</p><p>This thesis concludes that Mozambique has managed to take important steps in DRR. However, as a consequence of the different challenges to DRR practice in Mozambique, policymaking can be short-sighted and makes slow progress, thus increasing the disconnect between theory, policies and practice. This thesis thus argues that DRG research and practice need to better take into account power-relations; coordination and capacity issues; and responsibilities and transparency across scales, both in Mozambique and elsewhere.</p>
 •  
7.
 • Mobjörk, Malin, et al. (författare)
 • Facilitating Doctoral Education in Cross-disciplinary Milieus Experiences from PhD-candidates
 • 2019
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Cross-disciplinarity shapes much research today and many PhD candidates areengaged in this research. The doctoral education is a formative phase in a scientist’sintellectual development. Despite a large body of research about cross-disciplinarity,less attention has focused on how cross-disciplinarity shapes doctoral education.This report explores the organisation of doctoral education in four cross-disciplinaryresearch milieus and the experiences of 14 PhD candidates enrolled in these milieus.One key finding is that PhD candidates are more comfortable when their educationhas involved meta-communication about conceptual approaches and experiencesof conducting cross-disciplinary research. This calls for research milieus’ providingdoctoral education in cross-disciplinary settings to take a deliberative approach.This will both benefit the PhD candidates and the research milieus, and is centralin the socialisation process of the next cadre of researchers and for the future ofcross-disciplinary research.</p>
 •  
8.
 • Nyberg, Lars, 1962-, et al. (författare)
 • Klarälvdalen och en hållbar framtid
 • 2011
 • Ingår i: Klarälven. - Karlstad : Karlstad University Press. - 978-91-85335-90-9 ; s. 145-147
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
9.
 •  
10.
 • Andersson, Jan-Olov, et al. (författare)
 • Kartering av översvämningsrisker vid Vänern
 • 2013
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>I denna studie genomfördes en översvämningskartering och -analys som utgick från fyra</p><p>extrema vattennivåer i Vänern. Baserat på höjddata från den Nya Nationella Höjdmodellen</p><p>(NNH) generades utbredningspolygoner med hjälp av GIS för de fyra översvämningsnivåerna.</p><p>Överlagringsanalyser gjordes sedan med kartskikt för väg, mark och byggnader</p><p>samt för vissa kommuner även befolkning för att urskilja vägsträckor, markområden,</p><p>byggnader och boende inom översvämningsutbredningen vid de fyra nivåerna.</p><p>Översvämningskartor togs fram i pdf-format och Google Earth-format. GIS-analysen har</p><p>genererat kvantitativa data för översvämmade vägsträckor, markytor antal byggnader etc.</p><p>Vidare har en objektsbaserad analys genomförts utifrån kartmaterial och kommunala data</p><p>över sårbara anläggningar och funktioner. Resultaten har sammanställts kommunvis och</p><p>för Vänerområdet i sin helhet i form av text, tabeller och diagram.</p><p>Det som drabbas först vid en översvämning i Vänern är dels objekt som utifrån sina</p><p>funktioner ligger vattennära t.ex. fritidsanläggningar, men även viktiga vägar som E18 och</p><p>E45. Järnvägsträckan Göteborg-Karlstad-Stockholm översvämmas redan vid 100-årsnivån.</p><p>Med stigande vattennivå drabbas allt fler objekt och samhällsviktiga funktioner. De städer</p><p>som påverkas mest är Karlstad, Kristinehamn, Mariestad, Lidköping och Vänersborg.</p><p>De direkta skadekostnaderna för en 100-årsnivå i Vänern har beräknats till 100-240 Mkr,</p><p>där en möjlig vindeffekt kan ge ytterligare upp till 120 Mkr i skadekostnader. För en</p><p>dimensionerande nivå skulle skadekostnaderna bli av en helt annan storleksordning och</p><p>uppgå till ca 9,8 miljarder kr. Vid denna nivå skulle stora indirekta skador uppstå som vi</p><p>inte har haft möjlighet att värdera ekonomiskt. De största kostnaderna kan kopplas till</p><p>översvämmade byggnader.</p><p>I en absolut jämförelse med Mälaren av kvantitativa data för översvämmade vägar,</p><p>markområden och antal byggnader är konsekvenserna vid Vänern något lägre.</p><p>Studien genomfördes på uppdrag av och i samarbete med</p><p><em>Vänerkommunerna i samverkan om</em></p><p>Vänerns reglering.</p><p> </p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 • Resultat 1-10 av 53
 • [1]23456Nästa
Åtkomst
fritt online (14)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (23)
konferensbidrag (13)
rapport (6)
bokkapitel (4)
annan publikation (2)
doktorsavhandling (2)
visa fler...
samlingsverk (redaktörskap) (1)
konstnärligt arbete (1)
bok (1)
licentiatavhandling (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (38)
övrigt vetenskapligt (30)
Författare/redaktör
Nyberg, Lars, 1962-, (50)
Johansson, Magnus, 1 ... (12)
Andersson-Sköld, Yvo ... (6)
Bergman, Ramona, (6)
Bishop, Kevin (5)
Andersson, Jan-Olov, ... (4)
visa fler...
Di Baldassarre, Giul ... (3)
Beven, Keith (3)
Persson, Erik, (2)
Greenberg, Larry, 19 ... (2)
Nyberg, Lars, (2)
Seibert, Jan, (2)
Albin, Cecilia, (2)
Parker, Charles F., (2)
Grahn, Tonje, 1976-, (2)
Wahlund, LO (1)
Wallin, Anders, 1950 ... (1)
Wallin, A (1)
Nilsson, C, (1)
Kettunen, Petronella ... (1)
Kettunen, P (1)
Stibrant Sunnerhagen ... (1)
Achberger, Christine ... (1)
Chen, Deliang, (1)
Rayner, David, (1)
Persson, Gunn, (1)
Nilsson, M (1)
Nyberg, L (1)
Kuhn, Hans-Georg, 19 ... (1)
Bäckström, Christer, ... (1)
Nilsson, Christer, (1)
Wahlund, Lars-Olof (1)
Jonsdottir, Ingibjör ... (1)
Sunnerhagen, KS (1)
Lyon, Steve W., (1)
Svensson, J, (1)
Albin, Cecilia, 1962 ... (1)
Parker, Charles F., ... (1)
Sunnerhagen, Kathari ... (1)
Moen, Jon, (1)
Mörth, Carl-Magnus, (1)
Svensson, Johan, 196 ... (1)
Malmström, Maria, (1)
Gunnarsson, Svante, ... (1)
Frisk, Erik, 1971-, (1)
Andersson, Jan-Olov, (1)
Blumenthal, Barbara, (1)
Nielsen, Lars, 1955- ... (1)
Andersson-Skold, Yvo ... (1)
Granberg, Mikael, (1)
visa färre...
Lärosäte
Karlstads universitet (46)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (3)
Göteborgs universitet (1)
Lunds universitet (1)
Uppsala universitet (1)
Linköpings universitet (1)
visa fler...
Karolinska Institutet (1)
Försvarshögskolan (1)
visa färre...
Språk
Engelska (41)
Svenska (10)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (39)
Samhällsvetenskap (17)
Teknik (2)
Medicin och hälsovetenskap (1)
Lantbruksvetenskap (1)
Humaniora (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy