SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Persson Anna) "

Sökning: WFRF:(Persson Anna)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Semb, Gunvor, et al. (författare)
 • A Scandcleft randomised trials of primary surgery for unilateral cleft lip and palate: 1. Planning and management.
 • 2017
 • Ingår i: Journal of plastic surgery and hand surgery. - 2000-6764. ; 51:1, s. 2-13
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Longstanding uncertainty surrounds the selection of surgical protocols for the closure of unilateral cleft lip and palate, and randomised trials have only rarely been performed. This paper is an introduction to three randomised trials of primary surgery for children born with complete unilateral cleft lip and palate (UCLP). It presents the protocol developed for the trials in CONSORT format, and describes the management structure that was developed to achieve the long-term engagement and commitment required to complete the project.Ten established national or regional cleft centres participated. Lip and soft palate closure at 3-4 months, and hard palate closure at 12 months served as a common method in each trial. Trial 1 compared this with hard palate closure at 36 months. Trial 2 compared it with lip closure at 3-4 months and hard and soft palate closure at 12 months. Trial 3 compared it with lip and hard palate closure at 3-4 months and soft palate closure at 12 months. The primary outcomes were speech and dentofacial development, with a series of perioperative and longer-term secondary outcomes.Recruitment of 448 infants took place over a 9-year period, with 99.8% subsequent retention at 5 years.The series of reports that follow this introductory paper include comparisons at age 5 of surgical outcomes, speech outcomes, measures of dentofacial development and appearance, and parental satisfaction. The outcomes recorded and the numbers analysed for each outcome and time point are described in the series.ISRCTN29932826.
 •  
2.
 •  
3.
 • Chatzitheodoridis, Elias, et al. (författare)
 • Technological Innovation and Commerce
 • 2018
 • Ingår i: Astrobiology and Society in Europe Today. - Springer. - 2191-9119 .- 2191-9100. - 978-3-319-96264-1 - 978-3-319-96265-8 ; s. 37-39
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
4.
 • Dunér, David, et al. (författare)
 • Astrobiology and Society in Europe
 • 2018
 • Ingår i: Astrobiology and Society in Europe Today. - Springer. - 978-3-319-96264-1 ; s. 7-10
 • Bokkapitel (refereegranskat)
 •  
5.
 • Ericsson, Olle, et al. (författare)
 • Clinical validation of a novel automated cell-free DNA screening assay for trisomies 21, 13, and 18 in maternal plasma.
 • 2019
 • Ingår i: Prenatal diagnosis. - 1097-0223. ; 39:11, s. 1011-1015
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • To evaluate clinical performance of a new automated cell-free (cf)DNA assay in maternal plasma screening for trisomies 21, 18, and 13, and to determine fetal sex.Maternal plasma samples from 1200 singleton pregnancies were analyzed with a new non-sequencing cfDNA method, which is based on imaging and counting specific chromosome targets. Reference outcomes were determined by either cytogenetic testing, of amniotic fluid or chorionic villi, or clinical examination of neonates.The samples examined included 158 fetal aneuploidies. Sensitivity was 100% (112/112) for trisomy 21, 89% (32/36) for trisomy 18, and 100% (10/10) for trisomy 13. The respective specificities were 100%, 99.5%, and 99.9%. There were five first pass failures (0.4%), all in unaffected pregnancies. Sex classification was performed on 979 of the samples and 99.6% (975/979) provided a concordant result.The new automated cfDNA assay has high sensitivity and specificity for trisomies 21, 18, and 13 and accurate classification of fetal sex, while maintaining a low failure rate. The study demonstrated that cfDNA testing can be simplified and automated to reduce cost and thereby enabling wider population-based screening.
 •  
6.
 • Gustafsson, Harald, et al. (författare)
 • Den dubbla blicken. En inledning
 • 2007
 • Ingår i: Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena. - Sekel Bokförlag. - 978-91-85767-00-7 ; s. 7-26
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
7.
 • Jakobsson, Anna, et al. (författare)
 • Tomarps trädgård och dess vattenanläggningar : ett tvärvetenskapligt trädgårdshistoriskt projekt
 • 2012
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Rapporten utgör ett reslutat av ett partnerskapsprojekt inom Movium Partnerskap, som pågått mellan maj och dec 2011. Projektansvarig har varit Anna Jakobsson, SLU Alnarp. Projektet har finansierats av många olika aktörer, framför allt Movium Partnerskap med Statens Fastighetsverk och Åstorps kommun som huvudpartners, men även med bidrag från Kvidinge sockens Hembygdsförening och Intresseföreningen Tomarps Kungsgårds vänner. Resultaten presenterades på Tomarp 30 januari 2012. Arbetet har bestått av tre olika steg: En arkiv- kart- och litteraturstudie om/av Tomarps vattenanläggningar som helhet. En georadarundersökning av beteshagen (en del av Stora Trädgården). En trädgårdsarkeologisk analys baserad på de båda första studierna. I juni inventerades först Stora Trädgårdens/beteshagens växtlighet (av Boel Persson och Anna Jakobsson) och den visade att hela området var mer eller mindre fuktigt. När inventeringen var klar slåttrades ytan i början av juli. Allt hö togs bort för att få en jämn yta och därefter genomfördes undersökningen av Anders Biwall och Jane Jansen på RAÄs arkeologiska uppdragsverksamhet, i två dagar i juli 2011. Från maj och fram till september/november 2011 genomfördes arkiv-, kart- och litteraturstudien av Boel Persson, SLU Alnarp. När georadarmätningens resultat var sammanställda av Anders Biwall utfördes en trädgårdsarkeologisk analys av arkeologen Anna Andréasson på ArchaeoGarden. Sammandrag av alla delstudier går att läsa i rapportens förord. Arkiv- kart och litteraturstudien visar att antalet dammar över hela egendomen var som flest 26 stycken i slutet av 1600-talet och flera av dem var fiskdammar innehållande karp och ruda. Det går inte att spåra exakt var dammarna har legat i Stora Trädgården utifrån arkiven och kartorna, men på andra platser i anläggningen går dammar att hitta i kartmaterial och i illustrationer, som t ex dammarna söder om mangårdsbyggnaden och olika dammar i landskapet utanför själva trädgården. Dammarna har haft en fiskodlingsfunktion, men sannolikt inte till avsalu utan snarare för självhushållning. De verkar även ha haft en prydnadsfunktion i trädgården, förutom den praktiska funktionen att de dränerade trädgården från vatten så den gick att plantera. De sista dammarna i Stora Trädgården lades igen i slutet av 1800-talet. De förändringar som gjordes, utfördes i samband med byte av boställesinnehavare, vilka var många under perioden 1660-1880-talet. Konstruktionen och djupet på dammarna går inte att spåra i arkiven, mer än att några av dem varit stensatta. Men det finns avbildningar från mönsterböcker under 1800-talet, tillexempel Kungliga patriotiska sällskapets hushållningsjournal, som kan utgöra en ledtråd till konstruktionen.De två dammar som finns kvar söder om huvudbyggnaden är från slutet av 1600-talet och var stensatta senast i mitten av 1700-talet. Undersökningen med georadar visar ett flertal strukturer på olika djup i Stora Trädgården på Tomarp. Strukturerna har bland annat tolkats till att utgöra dammar, trädgårdsgångar, murar och dräneringskanaler. Det är också möjligt att se hur mycket jord som lagts på under olika tidsperioder. Resultatet av undersökningen med georadar kompletterar arkiv- och kartstudierna och samspelar/bekräftar vegetationsinventeringen så till vida att ett par ytor med konstaterade dammstrukturer är bevuxna av fuktälskande växter. De ytor med strukturer som visar dränering stämmer också med vegetationsinventeringen, där dräneringar syns leda ifrån ytorna med extra fuktälskande växter. I en vidare tolkning av Tomarps trädgårdars historia hade resultaten från arkivstudierna, vegetationsinventeringen och georadarundersökningen inte kunnat stå var för sig. Projektet har visat att de verkligen kompletterar varandra. I fortsatta undersökningar kommer både georadarundersökningen och arkivstudierna vara viktiga för att veta var det är lämpligt att eventuellt utföra arkeologiska ut- eller provgrävningar på Tomarp. Projektet kan ses som en liten del av Tomarps trädgårdshistoriska pussel. Många bitar väntar på att bli upptäckta och andra bitar väntar på att passas in. En arkeologisk undersökning av olika punkter i Stora Trädgården är kanske en bit som står på tur men i skri-vande stund är det oklart när den biten kan prövas. Tills dess finns dokumenten sammanställda och lämningarna under mark ligger kvar, som vittnesmål om Tomarps trädgårdar och dess vattenanläggningar.
 •  
8.
 • Jung, Christian, et al. (författare)
 • A comparison of very old patients admitted to intensive care unit after acute versus elective surgery or intervention
 • 2019
 • Ingår i: Journal of critical care. - W B SAUNDERS CO-ELSEVIER INC. - 0883-9441 .- 1557-8615. ; 52, s. 141-148
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Background: We aimed to evaluate differences in outcome between patients admitted to intensive care unit (ICU) after elective versus acute surgery in a multinational cohort of very old patients (80 years; VIP). Predictors of mortality, with special emphasis on frailty, were assessed.</p><p>Methods: In total, 5063 VIPs were induded in this analysis, 922 were admitted after elective surgery or intervention, 4141 acutely, with 402 after acute surgery. Differences were calculated using Mann-Whitney-U test and Wilcoxon test. Univariate and multivariable logistic regression were used to assess associations with mortality.</p><p>Results: Compared patients admitted after acute surgery, patients admitted after elective surgery suffered less often from frailty as defined as CFS (28% vs 46%; p &lt; 0.001), evidenced lower SOFA scores (4 +/- 5 vs 7 +/- 7; p &lt; 0.001). Presence of frailty (CFS &gt;4) was associated with significantly increased mortality both in elective surgery patients (7% vs 12%; p = 0.01), in acute surgery (7% vs 12%; p = 0.02).</p><p>Conclusions: VIPs admitted to ICU after elective surgery evidenced favorable outcome over patients after acute surgery even after correction for relevant confounders. Frailty might be used to guide clinicians in risk stratification in both patients admitted after elective and acute surgery. </p>
 •  
9.
10.
 • Milligan, Tony, et al. (författare)
 • Afterword
 • 2018
 • Ingår i: Astrobiology and Society in Europe Today. - Springer. - 978-3-319-96264-1 - 978-3-319-96265-8 ; s. 55-60
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (245)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (607)
konferensbidrag (138)
bokkapitel (70)
rapport (51)
annan publikation (35)
doktorsavhandling (31)
visa fler...
forskningsöversikt (13)
samlingsverk (redaktörskap) (9)
licentiatavhandling (8)
konstnärligt arbete (6)
bok (5)
recension (3)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (707)
övrigt vetenskapligt (368)
populärvet., debatt m.m. (30)
Författare/redaktör
Persson, Anna (107)
Persson, Anna, 1977- ... (39)
Persson, Erik, (32)
Persson, Lars-Erik, (27)
Mogren, Ingrid, (24)
Danielsson, Anna, 19 ... (23)
visa fler...
Persson, Paula, (23)
Stibrant Sunnerhagen ... (22)
Persson, Margareta, (20)
Uhlén, Mathias, (19)
Persson, Hanna C, 19 ... (19)
Asplund, Anna, (18)
Nilsson, Peter, (17)
Wedestig, Anna (17)
Sjöstedt, Martin, 19 ... (16)
Ng, Amos, (16)
Pontén, Fredrik, (15)
Persson, Helena, (15)
Dunér, David, (15)
Persson, Ulf, (15)
Grimm, Henrik, (15)
Winkvist, Anna, (15)
Johansson Persson, A ... (15)
Persson, Per, (14)
Kampf, Caroline, (14)
Capova, Klara Anna, (14)
Hober, Sophia (13)
Persson, Anna S., (13)
Persson, Lars-Olof, ... (12)
Önning, Gunilla (12)
Persson, Anja (12)
Wester, Kenneth, (12)
Alt Murphy, Margit, ... (12)
Worbin, Linda, (12)
Milligan, Tony, (12)
Ollerstam, Anna, (12)
Carlbring, Per, (11)
Persson, Johannes, (11)
Persson, Lennart, (11)
Andersson, Gerhard (11)
Fagerberg, Linn (11)
Ljotsson, Brjann (11)
Torén, Kjell (11)
Persson, Bengt, (10)
Persson, M (10)
Lundberg, Emma, (10)
Henriksson Persson, ... (10)
Persson, Cecilia, (10)
Persson Waller, Kari ... (10)
Kolseth, Anna-Karin, (10)
visa färre...
Lärosäte
Lunds universitet (268)
Göteborgs universitet (148)
Uppsala universitet (106)
Linköpings universitet (69)
Umeå universitet (68)
Sveriges Lantbruksuniversitet (46)
visa fler...
Högskolan i Skövde (31)
Chalmers tekniska högskola (31)
Luleå tekniska universitet (30)
Karolinska Institutet (28)
Högskolan i Borås (24)
Kungliga Tekniska Högskolan (22)
Stockholms universitet (22)
Högskolan Kristianstad (19)
Örebro universitet (19)
Linnéuniversitetet (17)
Högskolan Dalarna (17)
Karlstads universitet (11)
Jönköping University (8)
RISE (7)
swepub_uni:mau_t (6)
Naturvårdsverket (6)
Mittuniversitetet (6)
Högskolan i Halmstad (4)
Högskolan i Gävle (4)
Mälardalens högskola (2)
Blekinge Tekniska Högskola (2)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (2)
Sophiahemmet Högskola (2)
Naturhistoriska riksmuseet (2)
Södertörns högskola (1)
Kungl. Musikhögskolan (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (817)
Svenska (131)
Odefinierat språk (3)
Norska (1)
Finska (1)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (390)
Naturvetenskap (251)
Samhällsvetenskap (156)
Teknik (88)
Humaniora (70)
Lantbruksvetenskap (53)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy