SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Pleijel Håkan) "

Sökning: WFRF:(Pleijel Håkan)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Mills, G., et al. (författare)
 • New stomatal flux-based critical levels for ozone effects on vegetation
 • 2011
 • Ingår i: Atmospheric Environment. - : Elsevier. - 1352-2310. ; 45:28, s. 5064-5068
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The critical levels for ozone effects on vegetation have been reviewed and revised by the LRTAP Convention. Eight new or revised critical levels based on the accumulated stomatal flux of ozone (POD gamma, the Phytotoxic Ozone Dose above a threshold flux of Y nmol m(-2) PLA s(-1), where PLA is the projected leaf area) have been agreed. For each receptor, data were combined from experiments conducted under naturally fluctuating environmental conditions in 2-4 countries, resulting in linear dose response relationships with response variables specific to each receptor (r(2) = 0.49-0.87, p
 •  
2.
 • Pihl Karlsson, Gunilla, et al. (författare)
 • Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige : Ozonmätnätet i södra Sverige 2017
 • 2018
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Mätningar inom ”Ozonmätnätet i södra Sverige” syftar till att ge en förbättrad regional uppskattning av överskridanden av de ozonindex som beskriver inverkan av marknära ozon på växtligheten (AOT40). Förutom regional information om överskridanden av ozonbelastningen bidrar även ”Ozonmätnätet i södra Sverige” till den nationella ozonövervakningen, då en mer detaljerad information ges av variationen av ozonhalterna i södra Sverige. Mätprogrammet baseras på en metodik att uppskatta ozonindex utifrån enkla och kostnadseffektiva ozonmätningar med diffusionsprovtagare på månadsbasis, i kombination med temperaturmätningar på timbasis. Temperaturmätningarna ger ett mått på variationen i luftens stabilitet under dygnet, vilket i sin tur ger ett mått på ozonhalternas variation under dygnet. Utifrån resultaten från mätningarna görs skattningar av AOT40 med en relativt hög tillförlitlighet. En mätsäsong omfattar perioden 1 mars till 30 september. Förekomsten av marknära ozon i landsbygdsmiljön beror på utsläpp av ozonbildande ämnen lokalt, regionalt, nationellt och globalt. Områden i södra Sverige påverkas i huvudsak av att förorenade luftmassor, med ursprung från olika delar av Europa, transporteras in över landet och ger upphov till ozonbildning. Ozonhalterna inom en region varierar beroende på lokalens topografi (höglänt eller låglänt) samt avståndet från havet. Tillsammans påverkar dessa regionala omständigheter den lokala ozonförekomsten. Detta ligger till grund för den geografiska uppdelning i fem olika zoner som görs av södra Sverige i detta mätprogram, baserat främst på geografisk position i nord-sydlig och öst-västlig riktning. Ozonhalterna vid olika närliggande platser kan skilja sig åt relativt mycket, därför har varje zon även delats in i tre lokaltyper (höglänta, kustnära eller låglänta).RESULTAT 2017OzonmedelhalterGenerellt var ozonhalterna (AOT40) i södra Sverige under sommarhalvåret 2017 lägre jämfört med tidigare sommarhalvår, endast undantaget 2015 och 1998.Ozonhalterna är normalt högst under senvåren och försommaren. Under 2017 var ozonhalterna högst i april och maj. Vädret i juni - september 2017 var ostadigt med lite solsken, vilket bidrog till de låga ozonförekomsterna dessa månader. April och maj hade soligare väder samtidigt som mängden nederbörd var låg, vilket bidrog till högre ozonförekomster under dessa månader.Miljökvalitetsmål för ozonMiljökvalitetsmålets precisering för ozon (målvärde: AOT40, april-september, 10 000 µg m-3 timmar): Under april-september 2017 överskred inte det beräknade värdet för AOT40 målvärdet för skydd av växtlighet i något område, zon, plats eller län, i södra Sverige.Miljökvalitetsnormer för ozonNuvarande miljökvalitetsnorm (MKN) för ozon (målvärde: 18 000 µg m-3 timmar beräknat som AOT40, maj–juli, som femårsmedel): De beräknade AOT40-värdena under femårsperioden, maj-juli 2013-2017, låg under den nu gällande miljökvalitetsnormen vid samtliga platser, zoner eller län i hela det undersökta området.Miljökvalitetsnorm (MKN) för ozon från 2020 (målvärde: 6 000 µg m-3 timmar beräknat som AOT40, maj–juli): Om MKN, som skall gälla från och med 2020, hade gällt för 2017 visar beräkningarna att MKN inte heller då hade överskridits i någon del av södra Sverige som omfattas av denna undersökning
 •  
3.
 • Piikki, Kristin, 1975, et al. (författare)
 • Estimates of AOT ozone indices from time-integrated ozone data and hourly air temperature measurements in southwest sweden
 • 2009
 • Ingår i: Environmental Pollution. - : Elsevier. - 0269-7491 .- 1873-6424. ; 157:11, s. 3051-3058
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • Surface ozone concentration and surface air temperature was measured hourly at three coastal sites, four low elevation inland sites and two high elevation inland sites in southwestern Sweden. Diurnal ozone concentration range (DOR) and diurnal temperature range (DTR) were strongly correlated, both spatially and temporally, most likely because both depended on atmospheric stability. Accumulated ozone exposure above a threshold concentration of x nmol mol−1 (AOTx) was estimated from time-integrated ozone concentration (as from diffusive sampling) and measures of ozone concentration variability. Two methods both estimated 24-h AOTx with high accuracy (modelling efficiencies >90% for x ≤ 40 nmol mol−1). Daytime (08:00–20:00) AOTx could not be equally well estimated. Estimates were better for lower AOT thresholds. Diffusive ozone concentration sampling, combined with hourly temperature monitoring, could be a valuable complement to ozone concentration monitoring with continuous instruments.
 •  
4.
 • Piikki, Kristin, 1975, et al. (författare)
 • The open-top chamber impact on vapour pressure deficit and its consequences for stomatal ozone uptake
 • 2008
 • Ingår i: Atmospheric Environment. - 1352-2310 .- 1873-2844. ; 42:26, s. 6513-6522
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The vapour pressure deficit (VPD) in open-top chambers (OTCs) was analysed in relation to time of day and ambient meteorology. Effects of observed VPD differences (ΔVPD) between OTCs and the ambient air (AA) on stomatal conductance (gs) were simulated using 10 model functions from the literature. The dataset originated from 17 OTC crop experiments performed in Belgium, Germany and Sweden. ΔVPD is the resulting difference between the OTC effect on es(T), which is the temperature-dependent saturation pressure of water vapour and the OTC effect on ea, which is the prevailing partial pressure of water vapour in the air (ΔVPD = Δes(T) − Δea). Both Δes(T) and Δea were positive during daylight hours. ΔVPD was small in comparison and sensitive to changes in Δes(T) or Δea. ΔVPD was negative between 07:30 and 10:30 and positive thereafter with a maximum at 20:30 (local time). The positive afternoon ΔVPD was due to an early decrease in Δea, probably caused by ceased transpiration, while the positive Δes(T) persisted throughout the evening, most likely because of restrained cooling in the OTCs. Both the negative morning ΔVPD and the positive evening ΔVPD were more pronounced during clear, warm and dry weather. Circumstances when VPD had a stronger limiting effect on gs inside the OTCs compared to in the ambient air coincided with high ambient ozone concentrations ([O3]). Calculated wheat O3 uptake over an [O3] threshold of 40 nmol mol−1 was reduced by 8.7% in OTCs, assuming that VPD was the only factor limiting gs and that gs was the only resistance for O3 uptake. VPD is one factor of considerable importance for gs and the OTC impact on VPD may contribute to an underestimation of O3 effects expressed in relation to the external O3 exposure.
 •  
5.
 •  
6.
 •  
7.
 •  
8.
 • Ahlberg, Erik, et al. (författare)
 • "Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna"
 • Ingår i: Dagens nyheter (DN debatt). - 1101-2447.
 • Tidskriftsartikel (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • DN DEBATT 15/3. Sedan industrialiseringens början har vi använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att vi ska klara Parisavtalet. Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått. Därför stödjer vi deras krav, skriver 270 klimatforskare.
 •  
9.
 •  
10.
 • Andersson, Magdalena, et al. (författare)
 • Effects of wetland liming on vegetation in south-west Sweden
 • 2005
 • Ingår i: Hunova I (Ed) Acid Rain 2005, 7th International Conference on Acid Deposition, Conference Abstracts.
 • Konferensbidrag (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Seven wetland areas treated with coarse grain (Ø = 0-3 mm) lime in 1998 and seven reference areas with the same vegetation type were invented for vascular plants and mosses in the summer of 2003. The inventory was made using twenty 0.5 * 0.5 m2 plots, evenly distributed along a transect. The vascular plants and mosses showed a high degree of similarity between treated and reference areas (Sørensen´s index = 0.83 and 0.75 for vascular plants and mosses, respectively). The difference in vegetation composition (weakly significant) between treated and reference according to χ2 test, was most probably not caused by liming. No signs of lime related injuries were observed on the vascular plants. However, Sphagnum mosses showed substantial (14% of all plots) visible injury in all lime treated areas, but no such injuries in any of the reference areas. This kind of injury on Sphagnum mosses was severe and the mosses were largely dead and in a state of decomposition. It is concluded from the present study that Sphagnum mosses are significantly and negatively affected by the kind of lime used. Vascular plants were unaffected, but five years may be an in sufficient duration of time for effects to become established. However, it seems most likely that mosses are much more sensitive to wetland liming than vascular plants.
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Typ av publikation
tidskriftsartikel (104)
rapport (41)
konferensbidrag (12)
bokkapitel (10)
bok (6)
samlingsverk (redaktörskap) (2)
visa fler...
forskningsöversikt (1)
visa färre...
Typ av innehåll
refereegranskat (96)
övrigt vetenskapligt (77)
populärvet., debatt m.m. (3)
Författare/redaktör
Pleijel, Håkan, 1958 (148)
Karlsson, Per Erik, ... (34)
Karlsson, Per Erik (32)
Uddling, Johan, 1972 (27)
Pleijel, Håkan (27)
Danielsson, Helena (24)
visa fler...
Klingberg, Jenny, 19 ... (23)
Pihl Karlsson, Gunil ... (21)
Danielsson, H. (13)
Broberg, Malin, 1989 (12)
Grundström, Maria, 1 ... (12)
Emberson, L. (11)
Feng, Zhaozhong (11)
Chen, Deliang, 1961 (8)
Sundberg, Jenny, 197 ... (8)
Simpson, David, 1961 (7)
Wallin, Göran, 1955 (7)
Mills, G (7)
Mills, Gina, 1959 (7)
Karlsson, P. E. (7)
Kobayashi, Kazuhiko (6)
Simpson, D. (5)
Engardt, Magnuz (5)
Harmens, H (5)
Buker, P (5)
Engardt, M (4)
Langner, Joakim (4)
Hallquist, Mattias, ... (4)
Ashmore, M. (4)
Grundström, Maria (4)
Högy, Petra (4)
Büker, Patrick (4)
Emberson, Lisa (4)
Tang, Lin, 1972 (4)
Hayes, F. (4)
Andersson, C (3)
Uddling, Johan (3)
Coria, Jessica, 1979 (3)
Lindberg, Fredrik, 1 ... (3)
Thorsson, Sofia, 197 ... (3)
Bäck, Erik (3)
Kobayashi, K (3)
Simpson, David (3)
Dahl, Åslög, 1955 (3)
Paoletti, Elena (3)
Nsabimana, Donat (3)
Karlsson, PE (3)
Grünhage, Ludger (3)
Harmens, Harry (3)
Sharps, K. (3)
visa färre...
Lärosäte
Göteborgs universitet (148)
Lunds universitet (27)
Naturvårdsverket (14)
Chalmers tekniska högskola (8)
Högskolan i Skövde (2)
Kungliga Tekniska Högskolan (1)
visa fler...
Stockholms universitet (1)
Örebro universitet (1)
Högskolan i Gävle (1)
Karlstads universitet (1)
VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
visa färre...
Språk
Engelska (122)
Svenska (54)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Naturvetenskap (137)
Lantbruksvetenskap (18)
Samhällsvetenskap (8)
Teknik (2)
Medicin och hälsovetenskap (1)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy