SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Qvarsell Roger 1950 ) "

Sökning: WFRF:(Qvarsell Roger 1950 )

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Den mångfaldiga historien : tio historiker om forskningen inför framtiden
 • 2000
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Om den historiska forskningen under 1970-talet var starkt inriktad på socialhistoria så upplevde politisk historia och kulturhistoria en renässans under 1980-talet. Idag är gränserna mellan forskningsområdena mer flytande och akademiker samarbetar ofta över ämnesgränserna.  I Den mångfaldiga historien diskuterar framträdande svenska historiker vad som egentligen kännetecknar ämnet av idag.Finns det fortfarande en kärna inom forskningen som alla historiker bör ha en viss förtrogenhet med? Och vart är ämnet på väg? Det är högaktuella och tänkvärda bidrag som belyser mångfalden i dagens historiska forskning.Här skriver bland annat Eva Österberg om historikern och vår kulturella mångfald och Arne Jarrick tittar närmare på historieforskningen inför framtiden. Ann-Sofie Ohlander studerar psykoanalysens förhållande till historia, medan Birgitta Odén ställer historia och framtid mot varandra. Sverker Sörlin diskuterar miljöhistoriens repertoar och Kim Salomon analyserar symboler och ritualer i politisk samtidshistoria.
 •  
2.
 • Fornäs, Johan, 1952-, et al. (författare)
 • Culture Unbound Dimensions of Culturalisation
 • 2007
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • This report discusses ideas of a radical increase in the significance and scope of culture in modern society, where industrialism is said to have been superseded by a society of information, knowledge and experiences. Issues of cultural identity and community are increasingly focal concerns, the virtual worlds of media culture seem omnipotent, and the cultural sector is growing with each of its recurrent redefinitions. Politics and the economy are supposedly aestheticised, culture and design boost regional development, creativity is a core value. The theses of revolutionary -culturalisation- of society and everyday life have a long history through the various cultural turns proclaimed by scholars as well as in society at large. The report scrutinises some main arguments and their implications, pointing at a need to distinguish historical trends, material processes and ideological discourses. A differentiation is made between five main dimensions of the concept of culture that are associated with specific sets of culturalisation ideas and corresponding trans-formations of boundaries around and within the cultural field. This discussion also touches upon the position and role of cultural research itself. Examples are given from five focal areas for these processes: academic work, regional politics, public spaces, history constructions and border struggles.
3.
 • Humanistisk hälsoforskning. En forskningsöversikt
 • 2001
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • I tio artiklar belyses den forskning inom hälsoområdet som bedrivs av bland andra antropologer, etnologer, sociologer, historiker och filosofer i Sverige.Boken kan tjäna som utgångspunkt eller kurslitteratur för dem som vill få en överblick över vilka frågor och områden som behandlats i den humanistiska hälsoforskningen.
 •  
4.
 • Hur skall själen läkas? Förändringar inom den psykiatriska vården
 • 1997
 • Samlingsverk (redaktörskap) (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Hur skall själen läkas? Gång på gång genom historien har frågan ställts utan att något definitivt svar har utkristalliserats.I denna antologi får vi bland annat stifta bekantskap med den institutionskultur som gav upphov till de yttre ramarna för vården av de psykiskt sjuka, och hur man i praktiska och teoretiska sammanhang tolkat det själsliga lidandet.Några av uppsatserna betonar betydelsen av enskilda människors engagemang och arbete för de lidande. I andra står livet på anstalt i fokus. En mentalskötare berättar om sitt yrkesliv under nästan trettio år och skildrar därigenom en dramatisk epok i den psykiatriska vårdens historia.I bokens sista kapitel förs en diskussion om hur man från en psykoterapeutisk och religionsvetenskaplig utgångspunkt kan försöka förstå och närma sig det psykiska lidandets natur.Hur skall själen läkas ? riktar sig till personal inom psykiatrisk vård, socialarbetare i öppen psykiatrisk verksamhet, studerande på olika vårdutbildningar samt till alla som intresserar sig för den psykiatriska vården och dess framtid
 •  
5.
 • Köket : rum för drömmar, ideal och vardagsliv under det långa 1900-talet
 • 2018
 • Samlingsverk (redaktörskap) (populärvet., debatt m.m.)abstract
  • Köket brukar kallas hemmets hjärta. Det är platsen för hemmatillvarons mest basala sysslor, som matlagning, ätande och vardagligt familjeliv. Köket ses som en given del av bostaden, med vissa förväntade funktioner och inventarier. Inget kök, inget riktigt hem.Historiskt sett har det renodlade köksrummet inte varit så självklart som det är i dag. Kring år 1900 var Stockholm en av Europas mest trångbodda huvudstäder och under stora delar av seklet har kökssoffan också varit sängplats och köksbänken använts för såväl disk som tvättning, rakning och badning av små barn. På 2000-talet gör bostadsbristen åter att många får nöja sig med en vattenkokare eller mikrovågsugn som enda köksutrustning.Köket speglar samhällsförändringarna. Det har i högre grad än andra rum påverkats av strävan efter ett enklare och bekvämare vardagsliv med standardiserade och rationella lösningar. Den här boken handlar om hur köket som rum har formats av drömmar, ideal och vardagslivets realiteter under det långa 1900-talet. Hur har köksrummet gestaltats och förändrats i takt med konsumtionssamhällets framväxt? Och vart kommer köket ta vägen i framtiden?Boken är resultat av en seminarieserie om kökets historia som bedrivits vid Nordiska museet. Utifrån museets samlingar av föremål, litteratur och arkivalier har elva forskare undersökt köksrummets förändring från 1870-talet fram till vår egen tid.
 •  
6.
 •  
7.
 • Qvarsell, Roger, 1950- (författare)
 • Allergi i samhället
 • 1998
 • Ingår i: Allergi som folkhälsoproblem. - Linköping : Centrum för folkhälsovetenskap.
 • Bokkapitel (populärvet., debatt m.m.)
 •  
8.
 • Qvarsell, Roger, 1950-, et al. (författare)
 • Allmänna arvsfonden och ett samhälle i förändring
 • 2011
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • Den här skriften har kommit till på uppdrag från Arvsfondsdelegationen. Är 2008 gav vi ut en första liten skrift om Allmänna Arvsfondens historia, Arvspolitik och sociala frågor, som behandlade de första decennierna av verksamheten och då med anledning av att man firade fondens 80-åriga tillvaro. Den nu aktuella skriften har en inriktning mot tiden från 1950-talet och fram till början av 2000-talet. Det primära syftet med studien är att placera in Allmänna arvsfondens verksamhet i den komplexa organisatoriska, sociala och socialpolitiska utvecklingen under 1900-talet. Vi vill gärna passa på tillfället att tacka Arvsfondsdelegationen för ett stimulerande uppdrag och Allmänna arvsfondens personal, särskilt Annica Thomas, för allt stöd. Inte minst vill vi tacka för det tålamod man visat inför det faktum att en komplicerad arkivsituation och vår egen arbetsbelastning medfört en inte obetydlig försening av arbetet. Kapitel 8 och 9 har författats av Annika Sandén medan Roger Qvarsell ansvarat för övriga kapitel i denna skrift.
 •  
9.
 • Qvarsell, Roger, 1950- (författare)
 • Arbete som psykoterapi
 • 1997
 • Ingår i: Psykiatrins marginaler: Gestalter, positioner, debatter. - Linköping : Tema Hälsa och samhälle. - 91-7871-982-8 ; s. 71-96
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
10.
 • Qvarsell, Roger, 1950- (författare)
 • Att bli gammal utan att vara det
 • 2017
 • Ingår i: Det goda åldrandet : Vad du behöver veta om din kropp och hälsa. - Stockholm : Carlsson Bokförlag. - 9789173317382 ; s. 329-343
 • Bokkapitel (övrigt vetenskapligt)
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy