SwePub
Sök i SwePub databas

  Utökad sökning

Träfflista för sökning "WFRF:(Rask Lars) "

Sökning: WFRF:(Rask Lars)

Sortera/gruppera träfflistan
   
NumreringReferensOmslagsbildHitta
1.
 • Owerbach, David, et al. (författare)
 • HLA-D region β-chain DNA endonuclease fragments differ between HLA-DR identical healthy and insulin-dependent diabetic individuals
 • 1983
 • Ingår i: Nature. - Nature Publishing Group. - 0028-0836. ; 303:5920, s. 815-817
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • The human HLA-D histocompatibility region encodes class II antigens each of which consists of two polypeptide chains (α and β) inserted in the plasma membrane. These molecules are implicated in the regulation of the immune response1-3 but several human diseases are also found to be associated with certain HLA-DR antigens4. The occurrence of insulin-dependent (type I) diabetes (IDDM) is strongly associated with HLA-DR3 and/or 4 (ref. 5). The class II antigens, however, show a marked genetic polymorphism1 associated with the β-chains6,7 which seem, from hybridization studies, to be encoded by several genes8,9. We have therefore used the β-chain cDNA probe, pDR-β-1 (refs 8, 10) to test whether there are differences in hybridization pattern between DNA from healthy individuals and diabetic patients, after digestion with restriction endonucleases. Among the HLA-DR 4 and 3/4 individuals, the IDDM patients showed an increased frequency of a PstI 18 kilobase (kb) fragment. A BamHI 3.7 kb fragment, frequent among controls (30-40%), was rarely detected in the IDDM patients (0-2%). These differences may be related to susceptibility to develop the disease.
 •  
2.
 •  
3.
 • Rosén, Stefan, et al. (författare)
 • Molecular characterization of a saline-soluble lectin from a parasitic fungus : Extensive sequence similarities between fungal lectins
 • 1996
 • Ingår i: European Journal of Biochemistry. - Wiley-Blackwell. - 0014-2956. ; 238:3, s. 822-829
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • It has been proposed that the interactions between several parasite and pathogenic fungi and their hosts are mediated by soluble lectins present in the fungus. We have cloned and analyzed a gene encoding such a lectin (AOL) from the nematophagous fungus Arthrobotrys oligospora (deuteromycete). The deduced primary structure of the AOL gene displayed an extensive similarity (identity 46.3%) to that of a gene encoding a lectin (ABL) recently isolated from the mushroom Agaricus bisporus (basidiomycete), but not to any other fungal, microbial, plant, or animal lectins. The similarities between AOL and ABL were further demonstrated by the observation that an antibody specific for AOL cross-reacted with ABL. Together with data showing that AOL has a binding specificity that is similar to that of ABL [Rosen, S., Bergstrom, J., Karlsson, K.-A., and Tunlid, A. (1996) Eur. J. Biochem. 238, 830-837], these results indicate that AOL and ABL are members of a novel family of saline- soluble lectins present in fungi. Southern blots indicated that there is only one AOL gene in the genome encoding a subunit (monomer) of the lectin. The primary structure of AOL did not show the presence of a typical N-terminal signal sequence. Comparison of the deduced primary structure with the molecular mass of AOL as determined by electrospray mass spectrometry (16153 Da), indicated that AOL has an acetylated N-terminal but no other post- translational modifications, and that a minor isoform is formed by deamidation. Circular dichroism (CD) spectroscopy suggested that the secondary structure of AOl contains 34% β-sheets, 21% α-helix, and 45% turns and coils.
 •  
4.
 • Stehn, Lars, et al. (författare)
 • Byggandet av flervåningshus i trä Ett samverkansprojekt inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>Denna rapport är en sammanfattning och en analys av kunskaperna vunna ur de aktiviteter som genomfördes inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram mellan 2006 - 2008. Kunskaper och resultat har även vävts in från flera FoU program, riktat att stötta träbyggandet, som utfördes parallellt med Nationella träbyggnadsstrategin.</p><p>Fortbildningsprogrammet var ett samverkansprojekt mellan: Luleå tekniska universitet, Växjö universitet, Högskolan Dalarna och SP Trätek.</p><p>Rapportens olika delar är författad av skilda författare från samverkansparterna. I rapporten beskrivs:</p><p>Den byggteknik- och kompetensutveckling som har skett inom träbyggandet.</p><p>• I dag finns det tre typer av träbyggnadssystem (pelar-balk system, skivsystem av massivträ och regelsystem) som kan kombineras i tre olika byggmetoder (platsbygge, prefabricerade ytelement och prefabricerade volymer).</p><p>• Under programmets gång genomfördes seminarier och kunskapsfördjupande workshops till uppskattningsvis 750 personer som representerade beställare/förvaltare, arkitekter, byggkonsulter och byggentreprenörer. Förutom de 15 byggprojekten som djupdokumenterats (se kapitel 3) så är bedömningen att ett tio-tal träbyggprojekt initierades som en följd av aktiviteterna inom fortbildningsprogrammet.</p><p>Man kan också konstatera att fortbildningsprogrammet stöttade den pågående bildningen av starka akademiska miljöer med fokus på träbyggande.</p><p>Systembeskrivningar av träbyggprojekt med fokus på de byggobjekten som uppfördes i Växjö, Falun och Skellefteå.</p><p>• Detaljerade redogörelser beskriver: Planering, projektering och upphandling, byggnadsutformning, lösningar för brand, akustik och stabilisering. Detaljer för konstruktionselement (väggar och bjälklag) och erfarenheter från montage och logistik och förslag på förbättringsåtgärder.</p><p>Vetenskapliga systembeskrivningar av industriellt träbyggande.</p><p>• En karakterisering presenteras av byggsystemen (tekniken).</p><p>• En beskrivning och analys av den industriella flerbostadsbranschens framväxt och potential samt dess lönsamhet.</p><p>• Analyser av aktörsroller, affärsmodeller och definitionen av industriellt byggande (processen för industriellt byggande).</p><p>Rapporten avslutas med en vägledning till byggandets aktörer: kommuner, arkitekter, leverantörer/entreprenörer.</p>
 •  
5.
 • Stehn, Lars, et al. (författare)
 • Byggandet av flervåningshus i trä : erfarenhet efter tre års observation av träbyggandets utveckling
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>I utredningen &#8221;Mer tr&#228; i byggandet&#8221;, Ds 2004:01, som ledde fram till Nationella tr&#228;byggnadsstrategin slogs fast att: f&#246;r att &#246;ka tr&#228;byggandet kr&#228;vs utbildningsinsatser b&#229;de av studenter och via fortbildning av yrkesverksamma ute i arbetslivet. Denna rapport &#228;r en sammanfattning av kunskaperna vunna ur de aktiviteter som genomf&#246;rdes inom Nationella tr&#228;byggnadsstrategins fortbildningsprogram mellan 2006-2008. Kunskaper och resultat har &#228;ven v&#228;vts in fr&#229;n flera FoU program riktat att st&#246;tta tr&#228;byggandet som utf&#246;rdes parallellt med Nationella tr&#228;byggnadsstrategin. Fortbildningsprogrammet var ett samverkansprojekt mellanLule&#229; tekniska universitet, V&#228;xj&#246; universitet, H&#246;gskolan Dalarna och SP Tr&#228;tek I rapporten beskrivs: Teknik och kompetensutveckling inom tr&#228;byggandet, Systembeskrivningar av tr&#228;byggprojekt med fokus p&#229; objekt uppf&#246;rda i V&#228;xj&#246;, Falun och Skellefte&#229;. Vidare ges vetenskapliga systembeskrivningar av industriellt tr&#228;byggande med definitioner byggsystem (tekniken), av akt&#246;rsroller, aff&#228;rsmodeller och vad egentligen industriellt byggande handlar om (processen f&#246;r industriellt byggande). Rapporten avslutas med en v&#228;gledning till byggandets akt&#246;rer: kommuner, arkitekter, leverant&#246;rer/entrepren&#246;rer.</p>
 •  
6.
 •  
7.
 • Stehn, Lars, et al. (författare)
 • Byggandet av flervåningshus i trä erfarenheter efter tre års observation av träbyggandets utveckling
 • 2008
 • Rapport (övrigt vetenskapligt)abstract
  • <p>I utredningen "Mer trä i byggandet", Ds 2004:01, som ledde fram till Nationella träbyggnadsstrategin slogs fast att: för att öka träbyggandet krävs utbildningsinsatser både av studenter och via fortbildning av yrkesverksamma ute i arbetslivet. Denna rapport är en sammanfattning av kunskaperna vunna ur de aktiviteter som genomfördes inom Nationella träbyggnadsstrategins fortbildningsprogram mellan 2006-2008. Kunskaper och resultat har även vävts in från flera FoU program riktat att stötta träbyggandet som utfördes parallellt med Nationella träbyggnadsstrategin. Fortbildningsprogrammet var ett samverkansprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Växjö universitet, Högskolan Dalarna och SP Trätek I rapporten beskrivs: Teknik och kompetensutveckling inom träbyggandet, Systembeskrivningar av träbyggprojekt med fokus på objekt uppförda i Växjö, Falun och Skellefteå. Vidare ges vetenskapliga systembeskrivningar av industriellt träbyggande med definitioner byggsystem (tekniken), av aktörsroller, affärsmodeller och vad egentligen industriellt byggande handlar om (processen för industriellt byggande). Rapporten avslutas med en vägledning till byggandets aktörer: kommuner, arkitekter, leverantörer/entreprenörer.</p>
 •  
8.
 • Aguda, Adeleke Halilu, et al. (författare)
 • Expression, crystallization and preliminary crystallographic data analysis of filamin A repeats 14-16
 • 2007
 • Ingår i: Acta Crystallographica. Section F : Structural Biology and Crystallization Communications. - 1744-3091 .- 1744-3091. ; 63:4, s. 291-293
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Human filamin A is a 280 kDa protein involved in actin-filament cross-linking. It is structurally divided into an actin-binding headpiece (ABD) and a rod domain containing 24 immunoglobulin-like (Ig) repeats. A fragment of human filamin A (Ig repeats 14-16) was cloned and expressed in Escherichia coli and the purified protein was crystallized in 1.6 M ammonium sulfate, 2% PEG 1000 and 100 mM HEPES pH 7.5. The crystals diffracted to 1.95 A and belong to space group P2(1)2(1)2(1), with unit-cell parameters a = 50.63, b = 52.10, c = 98.46 A, alpha = beta = gamma = 90 degrees.</p>
 •  
9.
 •  
10.
 • Andersson, Derek, et al. (författare)
 • Myrosinases from root and leaves of Arabidopsis thaliana have different catalytic properties
 • 2009
 • Ingår i: Phytochemistry. - 0031-9422 .- 1873-3700. ; 70:11-12, s. 1345-1354
 • Tidskriftsartikel (refereegranskat)abstract
  • <p>Myrosinases (EC 3.2.1.147) are beta-thioglucoside glucosidases present in Brassicaceae plants. These enzymes serve to protect plants against pathogens and insect pests by initiating breakdown of the secondary metabolites glucosinolates into toxic products. Several forms of myrosinases are present in plants but the properties and role of different isoenzymes are not well understood. The dicot plant model organism Arabidopsis thaliana seems to contain six myrosinase genes (TGG1-TGG6). In order to compare the different myrosinases, cDNAs corresponding to TGG1 from leaves and TGG4 and TGG5 from roots were cloned and overexpressed in Pichia pastoris. The His-tagged recombinant proteins were purified using affinity chromatography and the preparations were homogenous according to SDS-PAGE analysis. Myrosinase activity was confirmed for all forms and compared with respect to catalytic activity towards the allyl-glucosinolate sinigrin. There was a 22-fold difference in basal activity among the myrosinases. The enzymes were active in a broad pH range, are rather thermostable and active in a wide range of salt concentrations but sensitive to high salt concentrations. The myrosinases showed different activation-inhibition responses towards ascorbic acid with maximal activity around 0.7-1 mM. No activity was registered towards desulphosinigrin and this compound did not inhibit myrosinase activity towards sinigrin. All myrosinases also displayed O-beta-glucosidase activity, although with lower efficiency compared to the myrosinase activity. The differences in catalytic properties among myrosinase isozymes for function in planta are discussed.</p>
 •  
Skapa referenser, mejla, bekava och länka
Åtkomst
fritt online (15)
Typ av publikation
tidskriftsartikel (65)
annan publikation (11)
rapport (7)
doktorsavhandling (6)
konferensbidrag (4)
Typ av innehåll
refereegranskat (70)
övrigt vetenskapligt (31)
populärvet., debatt m.m. (2)
Författare/redaktör
Rask, Lars, (43)
Brunt, David, (8)
Rask, Mikael, (8)
Sakwe, Amos, M. (7)
Larsson, Mårten, (7)
Rask-Andersen, Helge ... (6)
visa fler...
Olsson, Tommy, (6)
Melhus, Håkan, (6)
Schröder, Agneta, 19 ... (6)
Lundqvist, Lars-Olov ... (6)
Ekvall, Lars, (6)
Peterson, Per A., (6)
Martin, Nathalie, (6)
Stehn, Lars, (5)
Nyberg, Gunnar, (5)
Kinnefors, Anders, (5)
Lundqvist, Lars- Olo ... (5)
Östman, Birgit, (5)
Näslund, Ingmar, (5)
Nygren, Ingemar, (5)
Ezcurra, Inés (5)
Wernersson, Jonny, (5)
Ivarsson, Ann-Britt (5)
Lampa, Erik, (4)
Meijer, Johan, (4)
Rubin, Kristofer, (4)
Hellman, Per, (4)
Åkerström, Göran, (4)
Lönn, Lars (4)
Simonyte, Kotryna, (4)
Rask, Eva, (4)
Mattsson, Cecilia, (4)
Zhang, Jiaming (4)
Valsecchi, Isabel, (4)
Schröder, Agneta, (4)
Reyhani, Vahid, (4)
Larsson, Lars, (3)
Janson, Christer, (3)
Norbäck, Dan, (3)
Robinson, Robert C., (3)
Carling, Tobias (3)
Hjälm, Göran, (3)
Rask-Andersen, Anna, (3)
Juhlin, Claes, (3)
Leander, Mai (3)
Engström, Åke, (3)
Ek, Bo, (3)
Wicher, Grzegorz, (3)
Ivarsson, Ann-Britt, ... (3)
Gustafsson, Åsa, (3)
visa färre...
Lärosäte
Uppsala universitet (49)
Linnéuniversitetet (12)
Örebro universitet (8)
Lunds universitet (7)
Umeå universitet (4)
Göteborgs universitet (3)
visa fler...
Chalmers tekniska högskola (3)
Kungliga Tekniska Högskolan (2)
RISE (2)
Luleå tekniska universitet (1)
Ersta Sköndal Bräcke högskola (1)
Högskolan Dalarna (1)
Sveriges Lantbruksuniversitet (1)
Röda Korsets Högskola (1)
visa färre...
Språk
Engelska (72)
Svenska (11)
Forskningsämne (UKÄ/SCB)
Medicin och hälsovetenskap (49)
Naturvetenskap (9)
Teknik (8)
Lantbruksvetenskap (3)

År

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy